null

Danfoss price list

Code number Supplier Description Price EUR
117U6021 Danfoss STARTING RELAY 34.00
117U7002 Danfoss RELAY 59.00
117U7005 Danfoss STARTING RELAY 34.00
117U7011 Danfoss STARTING RELAY 6.3mm SPADE CONNECTORS 34.00
117U7013 Danfoss STARTING RELAY 34.00
117U7019 Danfoss Relay 34.00
118-3631 Danfoss COMPRESSOR TUBE ADAPTOR 6/6.5mm 5.00
117-7427 Danfoss RELAY 59.00
117-7031 Danfoss SC-RELAY 161.00
117-7043 Danfoss SC-RELAY, UL 168.00
117-7010 Danfoss SC-STARTING RELAY 168.00
117-7045 Danfoss EL-AUSR.SC12/18MLX 115V    55 A.T. 168.00
117-7070 Danfoss Starting Device 168.00
117-7072 Danfoss Starting Device 168.00
103N0491SK Danfoss COVER PL-220V 14.00
117-7136SK Danfoss Run Capacitor 22.00
117U7000SK Danfoss STARTING RELAY 34.00
103N0491 Danfoss COVER PL-220V 14.00
108H5012 Danfoss XV5KX -VSD compressor 257.00
117-7129 Danfoss Run capacitor 5µf 320V 4,8mm 22.00
117U6009SK Danfoss Starting Relay TL 33.00
117U7001 Danfoss RELAY 34.00
117U7002SK Danfoss STARTING RELAY 59.00
117U7005SK Danfoss RELAIS, kompl. EX  R7      7,10A 34.00
117U7011SK Danfoss STARTING RELAY 6.3mm SPADE CONNECTORS 33.00
117U7050SK Danfoss STARTING RELAY 33.00
118-1918SK Danfoss MOUNTING ACCESSORIES 7.00
105N5021 Danfoss electronic attached XV*KX 30PC 116.00
101N0340 Danfoss electronic 2nd - BD35F/K & BD50F AEO SP 258.00
101N0390 Danfoss electronic 2nd G - BD 80F,100CN,BD250GH. 263.00
101N0630 Danfoss ELECTRONIC BD350GH 24V 267.00
101N0715 Danfoss BD350GH 24V 60W 428.00
101N0831 Danfoss 1lectronic unit 12V  30pc 233.00
101N2100 Danfoss BD Micro SP 239.00
105N5321 Danfoss PFC electronic attached XV*KX 50PC 112.00
105N9501 Danfoss Communication Gateway Modul BD350GH 315.00
105N9502 Danfoss Bluetooth Gateway Single Pack 1014.00
101N0212 Danfoss Electronic 2nd G-BD35/50F standard 239.00
101N0213 Danfoss electronic2nd G-BD35/50F standard 30PC 239.00
101N0650 Danfoss electronic 2nd G-BD35/50F automotive 258.00
101N0651 Danfoss electronic 2nd G-BD35/50F automotive 30P 239.00
101N0391 Danfoss electronic 2nd- BD 80F,100CN,BD250GH.2 h 239.00
105N9616 Danfoss Temperature sensor for BD350GH 1500mm 6.00
077B0028 Danfoss Thermostat 077B0, 6-36 amp 15.00
077B0102 Danfoss Thermostat 077B0, 6-36 amp 22.00
077B0155 Danfoss Thermostat 077B0, 6-36 amp 22.00
077B0069 Danfoss Thermostat 077B0, 6-36 amp 16.00
077B0077 Danfoss Thermostat 077B0, 6-36 amp 18.00
077B0831 Danfoss Thermostat 077B0, 6-36 amp 22.00
077B1745 Danfoss Thermostat 077B0, 6-36 amp 22.00
077B1334 Danfoss Thermostat 077B0, 6-36 amp 18.00
077B1693 Danfoss Thermostat 077B0, 6-36 amp 22.00
077B3573 Danfoss Thermostat 077B20, 6-36 amp 13.00
077B6009 Danfoss  Thermostat 077B6, 6-36 amp 18.00
077B7001 Danfoss 077B Service thermostat no. 1 22.00
077B7002 Danfoss 077B Service thermostat no. 2 28.00
077B7003 Danfoss 077B Service thermostat no. 3 31.00
077B7004 Danfoss 077B Service thermostat no. 4 25.00
077B7005 Danfoss 077B Service thermostat no. 5 24.00
077B7006 Danfoss 077B Service thermostat no. 6 29.00
077B7007 Danfoss 077B Service thermostat no. 7 29.00
077B7008 Danfoss 077B Service thermostat no. 8 24.00
077B6476 Danfoss Thermostat 077B62, 6-36 amp 23.00
077B7662 Danfoss Handknob, black Accessory I/480 1.00
077A0343 Danfoss Dial plate ø30,8 / 68 mm. 3.00
077B0541 Danfoss Mounting Plate (Low) 2.00
077B7660 Danfoss Handknob, white Accessory I/480 1.00
077B7676 Danfoss Washer, black, White print 0-7 1.00
077B8941 Danfoss Mounting Plate (Low) I/500 2.00
077B8960 Danfoss Handknob, white Accessory I/480 1.00
077B8961 Danfoss Handknob countersinked, white Acc. I/480 1.00
077B8963 Danfoss Handknob, black Countersinked Acc. I/480 2.00
077B8970 Danfoss WHITE WASHER I/480 2.00
077B8974 Danfoss Washer, white, Black print 0-9 ETC I/480 1.00
077B8976 Danfoss Washer, black, White print 0-7 I/480 1.00
077B7661 Danfoss Handknob countersinked, white Accessory 1.00
077B7674 Danfoss Washer, white, Black print 0-9 ETC 1.00
130B5667 Danfoss Control Card FC-302 for CDS 297.00
131X2198 Danfoss CD-302P11KT4E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 1594.00
134L9470 Danfoss CDS803P10KT2E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 986.00
131B3560 Danfoss CD-302P7K5T4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 3608.00
131B3569 Danfoss CD-302P11KT4P21H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 3698.00
131B3568 Danfoss CD-302P11KT4P21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 2891.00
134L9473 Danfoss CDS803P10KT4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 1233.00
134N4262 Danfoss CDS803P6K0T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 867.00
134N4263 Danfoss CDS803P7K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 906.00
131F5247 Danfoss CDS302P18KT4E20H3XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 2482.00
134F9361 Danfoss CDS303P15KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 2349.00
134F9366 Danfoss CDS303P15KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 3192.00
134F9368 Danfoss CDS303P18KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 2634.00
134F9371 Danfoss CDS303P22KT4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 3376.00
134G3474 Danfoss CDS303P15KT2E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 2573.00
134G3576 Danfoss CDS303P15KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 2058.00
134G3577 Danfoss CDS303P15KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 2164.00
134G3578 Danfoss CDS303P15KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 1964.00
134G3579 Danfoss CDS303P18KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 2835.00
134G3581 Danfoss CDS303P18KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 2758.00
134G3582 Danfoss CDS303P22KT4E20H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 3577.00
134G3583 Danfoss CDS303P22KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 3712.00
134G3584 Danfoss CDS303P22KT4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 3511.00
134G4021 Danfoss CDS303P22KT4P55H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 4267.00
135X1998 Danfoss CDS303P15KT4E20H2TXCXXXS075XAXBXCXXXXDX 417.00
135X3298 Danfoss CDS303P11KT4E20H2TXCXXXS075XAXBXCXXXXDX 1046.00
135X3360 Danfoss CDS303P11KT2E20H2TXCXXXS075XAXBXCXXXXDX 1757.00
135X3373 Danfoss CDS303P11KT4E20H3TXCXXXS075XAXBXCXXXXDX 858.00
135X3379 Danfoss CDS303P15KT4E20H3TXCXXXS075XAXBXCXXXXDX 858.00
120Z0581 Danfoss LCP (Alphanumeric) (132B0331) 271.00
134G3580 Danfoss CDS303P18KT4E20H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 2959.00
134G4008 Danfoss CDS303P15KT4P55H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 2502.00
134G4010 Danfoss CDS303P15KT4P55H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 2610.00
134G4012 Danfoss CDS303P15KT4P55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 2301.00
134G4013 Danfoss CDS303P15KT4P55H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 2408.00
134G4015 Danfoss CDS303P18KT4P55H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 3389.00
134G4016 Danfoss CDS303P18KT4P55H3XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 3514.00
134G4018 Danfoss CDS303P18KT4P55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 3189.00
134G4019 Danfoss CDS303P18KT4P55H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 3313.00
134G4020 Danfoss CDS303P22KT4P55H3XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 4131.00
134G4022 Danfoss CDS303P22KT4P55H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 3931.00
134G4023 Danfoss CDS303P22KT4P55H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX 4066.00
120Z0547 Danfoss Kit suction discharge rotalock valves 316.00
120Z0617 Danfoss LCP Mounting Kit 132B0201 55.00
120Z0575 Danfoss ACOUSTIC HOOD 1CYL 417.00
120Z0576 Danfoss ACOUSTIC HOOD 2CYL 464.00
120Z0661 Danfoss Mounting kit for LGWP MLZ 341.00
7701022 Danfoss KIT AVV.CSR MTZ18/22/28-5 NTZ048/68-5 156.00
7701023 Danfoss STARTING KIT - CSR 10+25+135µF 156.00
7701028 Danfoss STARTING KIT-CSR 10+20+100µF CPX FR 367.00
7703008 Danfoss SET OF VALVES V05-V02 185.00
7703371 Danfoss TANDEM KIT SUCTION/DISCH.T'S SM/Z350-370 239.00
7703392 Danfoss VALVE SET V10-V05 174.00
7705006 Danfoss SOFT STARTER-MCI 15C 798.00
7705007 Danfoss SOFT STARTER - MCI 25C 789.00
7754001 Danfoss LUBRICANT 160P-2L CAN 42.00
7754002 Danfoss LUBRICANT 160P-5L CAN 82.00
7754023 Danfoss LUBRICANT 160SZ-1L CAN 70.00
7755007 Danfoss ACOUSTIC HOOD COMP S175-185 375.00
7755008 Danfoss ACOUSTIC HOOD COMP S160 336.00
7755009 Danfoss ACOUSTIC HOOD COMP S115-125 301.00
7755010 Danfoss ACOUSTIC HOOD COMP S110-120 294.00
7755011 Danfoss ACOUSTIC HOOD COMP S084/90/100 351.00
7755016 Danfoss ACOUSTIC HOOD COMP 20/25 ton 479.00
7755022 Danfoss ACOUSTIC HOOD COMP 30ton 644.00
7765005 Danfoss SET OF BRAZED ROTOLOCKadaptS90 55.00
7765006 Danfoss SET OF BRAZED ROTOLOCKADAP S90 55.00
7765012 Danfoss SUCTION RESTRICTOR TAN S170.18 113.00
7765017 Danfoss SUCT RESTRICTOR TAN 2xS185 29.00
7765025 Danfoss SUCTION REST. TAN S220/242 & 72.00
7765027 Danfoss SUCTION RESTRICTOR TAN S425-48 54.00
7765028 Danfoss SET OF BRAZED ROTOLOCKADAP SM160/175/185 239.00
7773110 Danfoss C-HEATER BELT 75W 110V 80.00
7773121 Danfoss C-HEATER BELT 130W 110V 20/25T 86.00
7777023 Danfoss SUCTION RESTRICTOR TAN 20-25TO 22.00
7777038 Danfoss KIT TANDEM SH480 RIGHT & LEFT 1118.00
7777040 Danfoss KIT TRIO SH900/720/550 LEFT 290.00
7777042 Danfoss KIT TANDEM SH281/SH260 367.00
7777044 Danfoss KIT TANDEM SH182 SH242 SH322 351.00
7777045 Danfoss MOUNTING ACCESSORIES 44.00
7777049 Danfoss KIT TRIO SH1140 RIGHT 226.00
7777053 Danfoss KIT TANDEM SH368 354.00
7956001 Danfoss COMP GASKET ROTOLOCK 1"  I/P=50 1.00
7956002 Danfoss COMP GASKET ROTOLOCK 1 1/4 I/P=50 1.00
7956003 Danfoss COMP GASKET ROTOLOCK 1 3/4" 1.00
7973002 Danfoss C-HEATER BELT 2C 65W 230V 62.00
7973005 Danfoss HEATER BELT 4C 75W 230V 77.00
7973007 Danfoss C-HEATER BELT 130W 230V 20/25T 107.00
8153003 Danfoss SOLDER SLEEVE P10 33.00
8153005 Danfoss SOLDER SLEEVE P08 21.00
8153006 Danfoss OLDER SLEEVE P03 16.00
8153007 Danfoss SOLDER SLEEVE P06 8.00
8153008 Danfoss SOLDER SLEEVE P04 8.00
8153011 Danfoss SOLDER SLEEVE P09 8.00
8153013 Danfoss SOLDER SLEEVE P07 9.00
8153124 Danfoss ROTOLOCK NUT 1 3/4" 6.00
8153126 Danfoss ROTOLOCK NUT 2"1/4 21.00
8154001 Danfoss BLUE PAINTING SPRAY 49.00
8156003 Danfoss COMP MOUNTING KIT TANDEM 217.00
8156129 Danfoss COMP SIGHT GLASS GASKET 1-2-4C 4.00
8156135 Danfoss TERMINAL BOX COVER & SPRING 4C 5.00
8156144 Danfoss RUBBER GROMMETS x4 S240-300 18.00
8156145 Danfoss COMP SIGHT GLASS CHLOROPR 6.00
8168022 Danfoss VALVE SETS V10 1 3/4"-1 3/8" 104.00
8168025 Danfoss VALVE SETS V08 2 1/4"-1 3/8" 196.00
8168026 Danfoss VALVE SETS V03 2 1/4"-1 5/8" 261.00
8168027 Danfoss VALVE SETS V01 1"- 3/8" 36.00
8169015 Danfoss ELECTRICAL MODULE 24V 200.00
8169020 Danfoss KRIWAN MODULE 24V INT69-15T 232.00
8169021 Danfoss KRIWAN MODULE 230V INT69-15T 232.00
8173001 Danfoss CAPACITOR 100µF 330V+R 45.00
8173021 Danfoss T BLOCK CONNECTOR S160-175-185 24.00
8173230 Danfoss T BLOCK CONNECTOR 4C 24.00
120Z0022 Danfoss SOUND BLANKET SH180 TO SH485 551.00
120Z0034 Danfoss ACOUSTIC HOOD SH090 367.00
120Z0035 Danfoss HOUSSE ACOUSTIQUE SH105->161 390.00
120Z0050 Danfoss Run capacitor 60 uF 38.00
120Z0055 Danfoss CRANKCASE HEATER 40W/230V ST 63.00
120Z0056 Danfoss RESIST CEINTURE 40W/400V ST 58.00
120Z0057 Danfoss CCH 230V 50W 65.00
120Z0058 Danfoss RESIST CEINTURE 50W/400V ST 60.00
120Z0059 Danfoss BELT 65W 230V ST 74.00
120Z0060 Danfoss C-HEATER BELT 65W 400V ST 67.00
120Z0125 Danfoss SET OF BRAZED SH090 53.00
120Z0128 Danfoss Rotolock adaptor set (1-1/4"~ 7/8") 47.00
120Z0364 Danfoss ROTALOCK 1"3/4-1"1/8 BY10 rot.5311256P01 66.00
120Z0365 Danfoss ROTALOCK 1"-1/2" BY10 Rot.5311717P01 16.00
120Z0366 Danfoss ROTALOCK 1"1/4-3/4" BY10 rot.5311254P01 17.00
120Z0367 Danfoss ADAPTATOR  ROTALOCK 1"1/4-7/8" 18.00
120Z0372 Danfoss HEATER230V+INSULATIO SZ240-380 190.00
120Z0373 Danfoss HEATER400V+INSULATIO SZ240-380 190.00
120Z0376 Danfoss HEATER 56W-230V (I-Pack 6) 171.00
120Z0377 Danfoss HEATER 56W-400V+INSULATIO SZSH 190.00
120Z0380 Danfoss HEATER 48W-230V+INSUL S084@161 157.00
120Z0381 Danfoss HEATER 48W-400V+INSUL S084@161 157.00
120Z0389 Danfoss SSH 80W 230V Nelico (Ipack 8) 94.00
120Z0390 Danfoss SSH 80W 400V Nelico  (Ipack 8) 50.00
120Z0405 Danfoss Solder sleeve adaptor set 354.00
120Z0431 Danfoss ROTALOCK 1"3/4-1"3/8 BY10 Rotalock adapt 21.00
120Z0432 Danfoss ROTALOCK 2"1/4-1"5/8 BY 10 74.00
120Z0459 Danfoss PTC Crankcase heater 35.00
120Z0460 Danfoss  PTC 27W industrialpack 50 35.00
120Z0462 Danfoss TERMINAL BOX & COVER 210X190 85.00
120Z0465 Danfoss C-HEATER BELT 75W 575V 87.00
120Z0478 Danfoss Can Bus cable with cable glands 92.00
120Z0482 Danfoss ACC DISCHARGE GAZ SENSOR 92.00
120Z0487 Danfoss ACC LIQUID INJECTION VALVE 129.00
120Z0504 Danfoss Solder sleeve adapter set 380.00
120Z0565 Danfoss ELEC.BOX ASM 230V PSH077 213.00
120Z0571 Danfoss LUBRICANT 160SZ-2.5L CAN 124.00
120Z0572 Danfoss LUBRICANT 320SZ-2.5L CAN 147.00
120Z0574 Danfoss LUBRICANT 160Z-2.5L CAN 124.00
120Z0584 Danfoss ELECTRICAL MODULE 24V 200.00
120Z0585 Danfoss ELECTRICAL MODULE 110/240V 200.00
120Z0638 Danfoss LUBRICANT 175PZ-1L CAN 60.00
120Z0639 Danfoss LUBRICANT 175PZ-2.5L CAN 125.00
120Z0640 Danfoss ACC KIT FOR SH184 TRIO 226.00
120Z0648 Danfoss LUBRICANT  215PZ-1L CAN 79.00
120Z0668 Danfoss Crankcase Heater 48W 230V 87.00
120Z0704 Danfoss Crankase Heater 56W 230V 166.00
7703004 Danfoss SET OF VALVES V01-V06 90.00
7703005 Danfoss SET OF VALVES V06-V09 93.00
7703006 Danfoss SET OF VALVES V04-V07 160.00
7703009 Danfoss SET OF VALVES V04-V02 182.00
7703383 Danfoss VALVES V03-V02 336.00
7777037 Danfoss KIT TANDEM SH540/420/680 L & R 386.00
8168029 Danfoss VALVE SETS V04 1 1/4"-3/4" 59.00
8168031 Danfoss VALVE SETS V06 1"-1/2" 36.00
120Z0066 Danfoss Mounting kit 088-117 29.00
120Z0126 Danfoss Rotolock adaptor set (1-1/4"~ 3/4") 31.00
120Z0127 Danfoss Rotolock adaptor set (1-1/4"~ 7/8") 36.00
120Z0129 Danfoss Rotolock adaptor set (1-3/4"~ 1-1/8") 50.00
120Z0164 Danfoss Set for OSG 22&line 7/8 fitting 5311482p 79.00
120Z0534 Danfoss Discharge temperature sensor PT1000 7.00
120Z5064 Danfoss SERVICE COMPRESSOR KIT 38.00
7750009 Danfoss DISCHARGE THERMOSTAT KIT 141.00
7773106 Danfoss C-HEATER BELT 1C 55W 230V 53.00
7773107 Danfoss C-HEATER BELT 2C 65W 230V 51.00
7773108 Danfoss C-HEATER BELT 4C 75W 230V 80.00
7773117 Danfoss C-HEATER BELT FCH50 65W 400V 51.00
7773118 Danfoss C-HEATER BELT 75W 400V 82.00
7773122 Danfoss C-HEATER BELT 130W 230V 20/25T 86.00
7773123 Danfoss C-HEATER BELT 130W 400V 20/25T 86.00
8153004 Danfoss TUBE SLEEVE 1 1/8 X 1 3/4 9.00
8156001 Danfoss Mounting kit 1 cyl high 18.00
8156009 Danfoss SET OF GASKETS-RECIP 1-2 & 4C 24.00
8156013 Danfoss SET OF GASKETS SCROLL 14.00
8156019 Danfoss COMP SIGHT GLASS RECIP1,2,4C+S 19.00
8156130 Danfoss COMP GASKET ROTOLOCK 1" 1.00
8156131 Danfoss COMP GASKET ROTOLOCK 1 1/4" 1.00
8156132 Danfoss COMP GASKET ROTOLOCK 1 3/4" 1.00
8156133 Danfoss COMP GASKET ROTOLOCK 2 1/4" 3.00
8156134 Danfoss TERMINAL BOX COVER & SPRING1/2 5.00
8156138 Danfoss RUBBER GROMMETS S084-185 18.00
8156139 Danfoss TERMINAL BOX  AND COVER 83.00
8168028 Danfoss VALVE SETS V02 1 3/4"-1 1/8" 88.00
8168030 Danfoss VALVE SETS V05 1 1/4"-7/8" 60.00
8168032 Danfoss VALVE SETS V07 1 3/4"-7/8" 69.00
8168033 Danfoss VALVE SETS V09 1 1/4"-5/8" 42.00
8173022 Danfoss STARTING RELAY TYPE RVA6AMKL 91.00
120Z0038 Danfoss C-HEATER BELT 2C 65W 230V 57.00
120Z0686 Danfoss Kit manifold for DSH1140 left 226.00
120Z0770 Danfoss Surface sump heater 56 W 230V  230x150mm 166.00
7777054 Danfoss KIT TANDEM SM294/SH368 174.00
7777041 Danfoss KIT TAND SH482/600/360/760 L R 318.00
120Z0578 Danfoss KIT TANDEM SH970 213.00
120Z0634 Danfoss KIT TANDEM DSH182/212/242/282/322/368 263.00
120Z0636 Danfoss DCJ tandem kit 222.00
120Z5033 Danfoss LUBRICANT, POLYOL ESTER 74.00
120Z5055 Danfoss Acoustic hood 223.00
8173234 Danfoss CAPACITOR 55 µF 36.00
120Z0157 Danfoss Discharge temperature sensor 684.00
120Z5012 Danfoss CRANKCASE HEATER 400/460V 70W -70 FRAME 31.00
120Z5040 Danfoss CRANKCASE HEATER, 240V 70W 69.00
120Z5041 Danfoss CRANKCASE HEATER, 400/460V 70W 69.00
120Z0051 Danfoss ACC CONDO 70µF 450V CE UL 33.00
120Z5015 Danfoss ST TERMINAL COVER (7SC5410D) 6.00
120Z5018 Danfoss ST TERMINAL COVER - RING TERMINAL 6.00
120Z5034 Danfoss 320HV POLYVINYL ETHER -1L CAN 74.00
120Z5083 Danfoss ACCOUSTIC HOOD 175.00
120Z5084 Danfoss ACCOUSTIC HOOD 187.00
120Z5085 Danfoss ACCOUSTIC HOOD 223.00
120Z0582 Danfoss Decoupling Plage H3(132B0330) 56.00
120Z0583 Danfoss Decoupling Plate H4/H5(132B0329) 58.00
120Z0152 Danfoss HOUSSE ACOUSTIQUE 088-G 420.00
120Z0326 Danfoss VLT® LCP 102 Graphical Local Control Pad 250.00
120Z0521 Danfoss 208-240 Volts Coil+adaptor 74.00
120Z0522 Danfoss 24V, 50Hz/60Hz Coil+adaptor 56.00
120Z0591 Danfoss VZH170+SH180 Manifolding Kit 637.00
120Z0509 Danfoss VZH088 acoustic hood G 7710023P01A 196.00
120Z0513 Danfoss VZH117 acoustic hood G  7710024P01A 223.00
120Z0517 Danfoss VZH170 acoustic hood G  7710025P01A 277.00
120Z0518 Danfoss VZH170 acoustic hood G 7710025P02A 279.00
120Z0649 Danfoss Manifolding Kit VZH350/410/465 24V 92.00
120Z0650 Danfoss Manifolding Kit VZH350/410/465 230V 278.00
120Z0653 Danfoss Manifolding Kit VZH178/257/278 24V 300.00
120Z0657 Danfoss Suct.Sep.VZH350/VZH410(50/60Hz) 175.00
120Z0664 Danfoss Suction Separator VZH208(50Hz) 171.00
120Z0666 Danfoss Suction Separator VZH257(50Hz) 97.00
120Z0682 Danfoss VZH170+SH184 Manifodling Kit 24V 255.00
120Z0687 Danfoss Suction Separator VZH354R(50/60Hz) 83.00
120Z0149 Danfoss VSH electrical box  cover  VSH088-117G 23.00
120H1378 Danfoss DSH600-4AB-SINGLE 15956.00
120H1121 Danfoss DSH240-4AB-SINGLE 7575.00
120H1122 Danfoss DSH240-4AB-INDUST 7145.00
120H1373 Danfoss DSH240-4AP-INDUST 7145.00
120H1374 Danfoss DSH240-4AP-SINGLE 7575.00
120H1375 Danfoss DSH240-4AX-INDUST 7145.00
120H1376 Danfoss DSH240-4AX-SINGLE 7145.00
120H1424 Danfoss DSF270-4-AB-SINGLE 8103.00
120H1125 Danfoss DSH295-4AB-SINGLE 8561.00
120H1126 Danfoss DSH295-4AB-INDUST 8076.00
120H1369 Danfoss DSH295-4AP-INDUST 8076.00
120H1370 Danfoss DSH295-4AP-SINGLE 8076.00
120H1371 Danfoss DSH295-4AX-INDUST 8076.00
120H1129 Danfoss DSH381-4AB-SINGLE 11505.00
120H1130 Danfoss DSH381-4AB-INDUST 10854.00
120H1365 Danfoss DSH381-4AP-INDUST\ 10854.00
120H1366 Danfoss DSH381-4AP-SINGLE 11505.00
120H1367 Danfoss DSH381-4AX-INDUST 10854.00
120H1133 Danfoss Del-SH105A4 -4%  Trane single-pack 16277.00
120H1134 Danfoss DSH485-4AB-INDUST 15356.00
120H1361 Danfoss DSH485-4AP-INDUST 15356.00
120H1362 Danfoss DSH485-4AP-SINGLE 11874.00
120H1363 Danfoss DSH485-4AX-INDUST 15356.00
120H1364 Danfoss DSH485-4AX-SINGLE 11874.00
SY240A4CAI Danfoss NB+2010EboxComp SY240 BRAZED 24 AC MODU 5058.00
SY240A4CAM Danfoss NB+2010EboxCOMP perf trio S240 brase 24V 5058.00
SY240A4CBI Danfoss NB+2010Ebox comp. trio S240 brase 230V 4911.00
SY240A4PBI Danfoss NB+2010Ebox Comp.SY240 trio rotolock230V 4959.00
SY240A4PBM Danfoss NB+2010Ebox COMP perf trio S240 Rotalock 4959.00
SY300A4CAI Danfoss NB+2010Ebox COMP SY300 TRIO brase 8771.00
SY300A4CBI Danfoss NB+2010Ebox COMP.  PERFORMER S300 BRASED 8771.00
SY300A4CBM Danfoss NB+2010Ebox  Comp.S300 trio brase  230V 9117.00
SY300A4PBI Danfoss NB+2010Ebox COMP perf trio S300 Rotalock 9117.00
SY300A4PBM Danfoss NB+2010Ebox  COMP SY300 TRIO rot  230v 9117.00
SY380A4CAI Danfoss SY380A4CBIox COMP SY380 TRIO brase 24v 10339.00
SY380A4CAM Danfoss NB+2010E box  SCROLL 440V SY380 10960.00
SY380A4CBI Danfoss NB+2010eboxCOMP SY380 TRIO brase 230v 10960.00
120H0825 Danfoss COMPRESSOR SH295-4AA-SINGLE  BZD/EM 24V 7693.00
120H0826 Danfoss Compressor SH295A4AAE/T/P11 INDUST 7693.00
120H0827 Danfoss SH295-4AB-SINGLE 7693.00
120H0828 Danfoss SH295-4AB-INDUST 7693.00
120H0291 Danfoss Compressor SH240A4AAE/D/P11 Single 6806.00
120H0292 Danfoss COMPRESSOR SH240A4AAE/T/P11  .R410A 6806.00
120H0299 Danfoss SH240-4AB-SINGLE 6806.00
120H0300 Danfoss NB+2010Ebox SH240A4ABE/T/P11 6806.00
120H0267 Danfoss SH180-4AA-SINGLE 4906.00
120H0268 Danfoss SH180-4AA-INDUST 4906.00
120H0275 Danfoss SH180-4AB-SINGLE 4906.00
120H0276 Danfoss SH180-4AB-INDUST 4906.00
120H0237 Danfoss Compressor SH300A4AAE/D/P11 Single 8601.00
120H0239 Danfoss Compressor SH300B4ABE/D/P11 Single 8601.00
120H0240 Danfoss Compressor SH300B4ABE/T/P11 INDUST 8601.00
120H0252 Danfoss Compressor SH380A3ABE/T/P11 R410A INDUST 10856.00
120H0253 Danfoss Compressor SH380A4AAE/D/P11 Single 10339.00
120H0254 Danfoss Compressor SH380A4AAE/T/P11 INDUST 10339.00
120H0255 Danfoss Compressor SH380A4ABE/D/P11 Single 10339.00
120H0256 Danfoss Compressor SH380A4ABE/T/P11 INDUST 10339.00
120H0863 Danfoss PSH051-4AK INDUST 4832.00
120H0864 Danfoss PSH051-4AK SINGLE 5253.00
120H0865 Danfoss PSH064-4AK INDUST 5397.00
120H0866 Danfoss PSH064-4AK SINGLE 5866.00
120H0867 Danfoss PSH077-4AK INDUST 7112.00
120H0868 Danfoss PSH077-4AK SINGLE 7730.00
120H9950 Danfoss COMPRESSOR DSF200 - SINGLE SCROLL SAMPLE 9960.00
120H1062 Danfoss SH485-4AA SINGLE 14627.00
120H1064 Danfoss SH485-4AB SINGLE 14627.00
120H1065 Danfoss SH485-4AB INDUST 14627.00
120G0201 Danfoss VZH170CGANA/I/P03 4592.00
120G0203 Danfoss VZH170CJANA/I/P03 4543.00
120G0205 Danfoss VZH170CGDNA/I/P03 5125.00
120G0019 Danfoss Compressor VZH170BGANB/I/P03 4857.00
120G0099 Danfoss VZH170BGBNB/M/P03 5024.00
120G0087 Danfoss VZH170BGANB/M/P03 4857.00
120G0018 Danfoss Compressor VZH170AGANB/I/P03 4502.00
120G0030 Danfoss Compressor VZH170AGBNB/I/P03 4581.00
120G0086 Danfoss VZH170AGANB/M/P03 4502.00
120G0031 Danfoss Compressor VZH170BGBNB/I/P03 5024.00
120G0098 Danfoss VZH170AGBNB/M/P03 4581.00
120H1423 Danfoss DSF270-4-AA-INDUST 7716.00
120H1422 Danfoss DSF270-4-AA-SINGLE 8103.00
120H1425 Danfoss DSF270-4-AB-INDUST 7716.00
120H1426 Danfoss DSF325-4-AA-SINGLE 9007.00
120H1427 Danfoss DSF325-4-AA-INDUST 8578.00
120H1428 Danfoss DSF325-4-AB-SINGLE 9007.00
120H1429 Danfoss DSF325-4-AB-INDUST 8578.00
120H1447 Danfoss DSF485-4-AA-INDUST 11232.00
120H1448 Danfoss DSF485-4-AB-SINGLE 11793.00
120H1449 Danfoss DSF485-4-AB-INDUST 11232.00
120H1446 Danfoss DSF485-4-AA-SINGLE 11793.00
120H1430 Danfoss DSF530-4-AA-SINGLE 12492.00
120H1431 Danfoss DSF530-4-AA-INDUST 11896.00
120H1432 Danfoss DSF530-4-AB-SINGLE 12492.00
120H1433 Danfoss DSF530-4-AB-INDUST 11896.00
120H1182 Danfoss DSH090A4ALC/I/P06 3312.00
120H1183 Danfoss DSH090A4ALC/M/P06 3126.00
120H1191 Danfoss DSH105A4ALC/M/P06 2500.00
120H1190 Danfoss DSH105A4ALC/I/P06 2649.00
120H1199 Danfoss DSH120A4ALC/M/P06 3944.00
120H1198 Danfoss DSH120A4ALC/I/P06 4180.00
120H1207 Danfoss DSH140A4ALC/M/P06 4403.00
120H1206 Danfoss DSH140A4ALC/I/P06 4667.00
120H1215 Danfoss DSH161A4ALC/M/P06 4536.00
120H1214 Danfoss DSH161A4ALC/I/P06 4807.00
120H1223 Danfoss DSH184A4ALC/M/P06 5577.00
120H1222 Danfoss DSH184A4ALC/I/P06 5912.00
120H0003 Danfoss Compressor SH090A4ALC/I/P06 2977.00
120H0013 Danfoss Compressor SH120A4ALC/I/P06 3757.00
120H0014 Danfoss Compressor SH120A4ALC/M/P06 INDUST 3757.00
120H0023 Danfoss Compressor SH161A4ALC/I/P06 4320.00
120H0024 Danfoss Compressor SH161A4ALC/M/P06 4320.00
120H0212 Danfoss Compressor SH105A4ALC/M/P06 INDUST 2381.00
120H0211 Danfoss Compressor SH105A4ALC/I/P06 Single 3247.00
120H0203 Danfoss COMPRESSOR NB SH140A6ALC Scroll  single 4072.00
120H0201 Danfoss Compressor SH140A4ALC/I/P06 4194.00
120H0202 Danfoss Compressor SH140A4ALC/M/P06 4072.00
120H0361 Danfoss NB SH184A4ALC-SINGLE COMPRESSOR R410A 5314.00
120H0362 Danfoss NB SH184A4ALC-INDUST COMPRESSOR R410A 5314.00
120G0002 Danfoss Compressor VSH117AGANB/Individual-pack 3685.00
120H0932 Danfoss PSH019A4CLD/M/P01 COMPRESSOR R410A 1931.00
120H0931 Danfoss Compressor PSH019A4CLD/I/P01 Single 2098.00
120H0933 Danfoss Compressor PSH023A4CLD/I/P01 Single 2277.00
120H0934 Danfoss PSH023A4CLD/M/P01 COMPRESSOR R410A 2095.00
120H0936 Danfoss PSH026A4CLD/M/P01 COMPRESSOR R410A 2259.00
120H0935 Danfoss Compressor PSH026A4CLD/I/P01 Single 2454.00
120H0937 Danfoss Compressor PSH030A4CLD/I/P01 Single 2634.00
120H0938 Danfoss PSH030A4CLD/M/P01 COMPRESSOR R410A 2424.00
120H0939 Danfoss Compressor PSH034A4CLD/I/P01 Single 2814.00
120H0940 Danfoss PSH034A4CLD/M/P01 COMPRESSOR R410A 2589.00
120H0942 Danfoss PSH039A4CLD/M/P01 COMPRESSOR R410A 2755.00
120H0941 Danfoss Compressor PSH039A4CLD/I/P01 Single 2994.00
120G0189 Danfoss VZH088CGANA/I/P06 2041.00
120G0190 Danfoss VZH088CJANA/I/P06 2019.00
120G0012 Danfoss Compressor VZH088AJANA/I/P06 1980.00
120G0013 Danfoss Compressor VZH088BJANA/I/P06 2097.00
120G0023 Danfoss Compressor VZH088BGBNA/I/P06 2401.00
120G0010 Danfoss Compressor VZH088AGANA/I/P06 2000.00
120G0022 Danfoss Compressor VZH088AGBNA/I/P06 2154.00
120G0078 Danfoss VZH088AGANA/M/P06 2000.00
120G0079 Danfoss VZH088BGANA/M/P06 2201.00
120G0011 Danfoss Compressor VZH088BGANA/I/P06 2201.00
120G0090 Danfoss VZH088AGBNA/M/P06 2154.00
120G0091 Danfoss VZH088BGBNA/M/P06 2401.00
120G0026 Danfoss Compressor VZH117AGBNA/I/P06 2808.00
120G0016 Danfoss Compressor VZH117AJANA/I/P06 2221.00
120G0027 Danfoss Compressor VZH117BGBNA/I 3073.00
120G0014 Danfoss Compressor VZH117AGANA/I/P06 2696.00
120G0015 Danfoss Compressor VZH117BGANA/I/P06 2906.00
120G0082 Danfoss VZH117AGANA/M/P06 2696.00
120G0083 Danfoss VZH117BGANA/M/P06 2906.00
120G0094 Danfoss VZH117AGBNA/M/P06 2808.00
120G0095 Danfoss VZH117BGBNA/M/P06 3073.00
120G0195 Danfoss VZH117CGANA/I/P06 2750.00
120G0196 Danfoss VZH117CJANA/I/P06 2265.00
120G0198 Danfoss VZH117CGDNA/I/P06 3073.00
120H1096 Danfoss COMPRESSOR SZ147A4ALB scroll  single 4267.00
120Z0622 Danfoss Mounting Kit VZH59F 29.00
120Z0676 Danfoss Suction Separator VZH178(50Hz) 168.00
CNCC SMP-MEDIUM Danfoss CNCC sample –Medium platform compressor 8186.00
121L1929 Danfoss HRP040T5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 994.00
120U1166 Danfoss HRH031U5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1026.00
120U1191 Danfoss HRH031U4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1101.00
120U1188 Danfoss HRH031U4LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1093.00
120U1171 Danfoss HRH032U5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1026.00
120U1196 Danfoss HRH032U4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1126.00
120U1256 Danfoss HRH032U2LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1182.00
120U2446 Danfoss HRH034U4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1197.00
120U1176 Danfoss HRH036U5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1071.00
120U1201 Danfoss HRH036U4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1173.00
120U1206 Danfoss HRH038U4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1223.00
120U1003 Danfoss HRP038T4LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1047.00
120U1006 Danfoss HRP038T4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1072.00
120U1016 Danfoss HRP040T4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1094.00
120U1929 Danfoss HRP040T5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 994.00
120U1013 Danfoss HRP040T4LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1068.00
120U1023 Danfoss HRP042T4LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1090.00
120U1026 Danfoss HRP042T4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1118.00
120U0976 Danfoss HRP045T5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1038.00
120U1036 Danfoss HRP045T4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1185.00
120U1033 Danfoss HRP045T4LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1154.00
120U0983 Danfoss HRP047T5LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1088.00
120U0986 Danfoss HRP047T5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1088.00
120U1046 Danfoss HRP047T4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1174.00
120U1043 Danfoss HRP047T4LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1151.00
120U1161 Danfoss HRH040U1LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1229.00
120U1186 Danfoss HRH040U5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1086.00
120U1211 Danfoss HRH040U4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1159.00
120U2019 Danfoss HRP034T5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1011.00
120U2021 Danfoss HRP034T4LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1041.00
120U2024 Danfoss HRP034T4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1041.00
120U2282 Danfoss HRH029U2LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1148.00
120U2284 Danfoss HRH029U4LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1093.00
120U2287 Danfoss HRH029U4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1093.00
121U8003 Danfoss MLZ019T4LP9 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG 1246.00
121U8004 Danfoss MLZ019T4LP9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1246.00
121U8026 Danfoss MLZ019T5LP9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1132.00
121U8038 Danfoss MLZ019T2LP9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1132.00
121U8005 Danfoss MLZ021T4LP9 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG 1268.00
121U8006 Danfoss MLZ021T4LP9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1268.00
121U8028 Danfoss MLZ021T5LP9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1153.00
121U8007 Danfoss MLZ026T4LP9 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG 1359.00
121U8008 Danfoss MLZ026T4LP9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1468.00
121U8029 Danfoss MLZ026T5LP9 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG 1463.00
121U8030 Danfoss MLZ026T5LP9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1425.00
121U8535 Danfoss MLZ026T4LT9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1505.00
121U8001 Danfoss MLZ015T4LP9 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG 1205.00
121U8002 Danfoss MLZ015T4LP9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1205.00
121U8024 Danfoss MLZ015T5LP9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1097.00
121U9002 Danfoss HHP015T4LP6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1037.00
121U9004 Danfoss HHP015T5LP6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 942.00
121U9005 Danfoss HHP019T4LP6 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG 1107.00
121U9006 Danfoss HHP019T4LP6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1107.00
121U9008 Danfoss HHP019T5LP6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1006.00
121U9010 Danfoss HHP021T4LP6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1154.00
121U9012 Danfoss HHP021T5LP6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1050.00
121U9013 Danfoss HHP026T4LP6 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG 1226.00
121U9014 Danfoss HHP026T4LP6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1226.00
121U9016 Danfoss HHP026T5LP6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1114.00
121U9029 Danfoss HHP026T4LP6 COMPRESSOR, EU I-PAK 1202.00
121U7003 Danfoss VRJ028UKNP6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1753.00
121L8629 Danfoss COMPRESSOR MLZ015T4LP9A, EURO M-PACK 1205.00
121L8633 Danfoss MLZ021T4LP9A COMPRESSOR  M-PACK 1268.00
120G0138 Danfoss COMPRESSOR VZH028CGANA/I  R410A  I/12 1580.00
120G0064 Danfoss COMPRESSOR VZH028CJANA/M  R410A 1246.00
120G0061 Danfoss VZH028CGANA/M 1580.00
120G0188 Danfoss VZH028CGANB/Multi-pack 1580.00
120G0139 Danfoss COMPRESSOR VZH035CGANA/I  R410A 1680.00
120G0060 Danfoss COMPRESSOR VZH035CGANA/M  R410A 1680.00
120G0185 Danfoss VZH035CGANB/Multi-pack 1011.00
120G0140 Danfoss COMPRESSOR VZH044CGANA/I  R410A 1700.00
120G0062 Danfoss VZH044CJANA/M 1901.00
120G0180 Danfoss VZH044CJANB/Multi-pack 1901.00
120G0181 Danfoss VZH044CHANB/Multi-pack 1700.00
120G0182 Danfoss VZH044CGANB/Multi-pack 1700.00
120G0059 Danfoss COMPRESSOR VZH044CGANA/M  R410A 1700.00
120G0156 Danfoss COMPRESSOR  VLZ044TGNE9A/M 2225.00
120U1341 Danfoss HLH068T5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1411.00
120U1388 Danfoss HLH068T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1411.00
120U1391 Danfoss HLH068T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1520.00
120U1346 Danfoss HLJ072T5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1541.00
120U1393 Danfoss HLJ072T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1661.00
120U1396 Danfoss HLJ072T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1710.00
120U1351 Danfoss HLJ083T5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1730.00
120U1398 Danfoss HLJ083T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1867.00
120U1401 Danfoss HLJ083T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1924.00
120U2169 Danfoss HLJ083T4LC8 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1883.00
120U2172 Danfoss HLJ083T4LC8 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1883.00
120U1761 Danfoss HLM075T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 2265.00
120U1628 Danfoss HLP072T5LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1391.00
120U1753 Danfoss HLP072T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1548.00
120U1756 Danfoss HLP072T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1497.00
120U1766 Danfoss HLP075T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1584.00
120U1763 Danfoss HLP075T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1634.00
120U1651 Danfoss HLP081T5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1579.00
120U1778 Danfoss HLP081T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1738.00
120U1781 Danfoss HLP081T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1685.00
120U1783 Danfoss HLP081T4LC8 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1755.00
120U1786 Danfoss HLP081T4LC8 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1700.00
121L1786 Danfoss HLP081T4LC8 COMPRESSOR, M-PAK 1700.00
120U1356 Danfoss HRH041U4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1311.00
120U1361 Danfoss HRH044U4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1331.00
120U1291 Danfoss HRH049U1LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1432.00
120U1366 Danfoss HRH049U4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1352.00
120U1326 Danfoss HRH051U5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1206.00
120U1371 Danfoss HRH051U4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1389.00
120U1331 Danfoss HRH054U5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1224.00
120U1373 Danfoss HRH054U4LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1307.00
120U1376 Danfoss HRH054U4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1346.00
120U1336 Danfoss HRH056U5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1302.00
120U1381 Danfoss HRH056U4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1447.00
120U1386 Danfoss HRH056U4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1457.00
120U1473 Danfoss HRH056U2LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1530.00
120U1476 Danfoss HRH056U2LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1530.00
120U1721 Danfoss HRM060T4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1501.00
120U1736 Danfoss HRM060U4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1688.00
120U1653 Danfoss HRP048T4LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1220.00
120U1656 Danfoss HRP048T4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1220.00
120U1658 Danfoss HRP048T4LC8 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1220.00
120U1678 Danfoss HRP051T4LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1266.00
120U1681 Danfoss HRP051T4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1266.00
120U1688 Danfoss HRP054T4LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1285.00
120U1691 Danfoss HRP054T4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1285.00
120U1596 Danfoss HRP058T5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1141.00
120U1698 Danfoss HRP058T4LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1310.00
120U1701 Danfoss HRP058T4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1267.00
120U1603 Danfoss HRP060T5LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1310.00
120U1606 Danfoss HRP060T5LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1310.00
120U1723 Danfoss HRP060T4LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1358.00
120U1726 Danfoss HRP060T4LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1315.00
120U1728 Danfoss HRP060T4LC8 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1375.00
120U1731 Danfoss HRP060T4LC8 COMPRESSOR, M-PAK 1332.00
120U2049 Danfoss HLH061T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1382.00
120U2052 Danfoss HLH061T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1423.00
121U8010 Danfoss MLZ030T4LC9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1616.00
121U8032 Danfoss MLZ030T5LC9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1469.00
121U8044 Danfoss MLZ030T2LC9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1469.00
121U8011 Danfoss MLZ038T4LC9 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG 1652.00
121U8012 Danfoss MLZ038T4LC9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1786.00
121U8034 Danfoss MLZ038T5LC9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1621.00
121U8014 Danfoss MLZ045T4LC9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1984.00
121U8015 Danfoss MLZ048T4LC9 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG 2156.00
121U8016 Danfoss MLZ048T4LC9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 2156.00
121U9017 Danfoss HHP030T4LC6 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG 1323.00
121U9018 Danfoss HHP030T4LC6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1323.00
121U9020 Danfoss HHP030T5LC6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1203.00
121U9022 Danfoss HHP038T4LC6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1517.00
121U9024 Danfoss HHP038T5LC6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1379.00
121U9021 Danfoss HHP038T4LC6 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG 1517.00
121U9026 Danfoss HHP045T4LC6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1835.00
121U9025 Danfoss HHP045T4LC6 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG 1835.00
121L1401 Danfoss HLJ083T4LC6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1924.00
121L2172 Danfoss HLJ083T4LC8, COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1856.00
121L2052 Danfoss HLH061T4LC6,COMPRESSOR, EURO M-PAK,MTG 1423.00
121L1391 Danfoss HLH068T4LC6,COMPRESSOR, EURO M-PAK,MTG 1520.00
121L1778 Danfoss HLP081T4LC6 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG 1688.00
121L1376 Danfoss HRH054U4LP6,COMPRESSOR, EURO M-PAK,MTG 1346.00
121L1723 Danfoss HRP060T4LP6 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG 1358.00
121L1726 Danfoss HRP060T4LP6 COMPRESSOR, M-PAK 1315.00
121L8647 Danfoss MLZ038T5LC9A, COMPRESSOR EURO M-PACK 1686.00
121L8645 Danfoss COMPRESSOR MLZ038T4LC9A, EURO M-PACK 1652.00
121L8648 Danfoss MLZ045T4LC9A, COMPRESSOR EURO I-PACK 1984.00
121L8649 Danfoss COMPRESSOR MLZ045T4LC9A, EURO M-PACK 1984.00
121L8651 Danfoss COMPRESSOR MLZ048T4LC9A, EURO M-PACK 2161.00
120G0155 Danfoss VZH052CJANB COMPRESSOR,EURO M-PAK MTG 1298.00
120G0149 Danfoss VZH052CGANB COMPRESSOR,EURO M-PAK MTG 1224.00
120G0152 Danfoss VZH065CGANB COMPRESSOR,EURO M-PAK MTG 452.00
120G0153 Danfoss VZH065CJANB COMPRESSOR,EURO M-PAK MTG 1388.00
121L0601 Danfoss HCP094T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 2506.00
121L0398 Danfoss HCP120T4LC6 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG 2929.00
121L0401 Danfoss HCP120T4LC6 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 2929.00
120U0578 Danfoss HCM094T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 3006.00
120U0581 Danfoss  CM094T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 3006.00
120U0598 Danfoss HCP094T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 2506.00
120U0601 Danfoss HCP094T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 2506.00
120U0608 Danfoss HCP094T4LC8 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 2506.00
120U0611 Danfoss HCP094T4LC8 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 2506.00
120U0373 Danfoss HCP109T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 2776.00
120U0376 Danfoss HCP109T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 2776.00
120U0381 Danfoss HCP109T4LC7 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 2776.00
120U0383 Danfoss HCP109T4LC8 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 2776.00
120U0386 Danfoss HCP109T4LC8 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 2776.00
120U0398 Danfoss HCP120T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 2929.00
120U0401 Danfoss HCP120T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 2844.00
120U0406 Danfoss HCP120T4LC7 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 2929.00
120U0411 Danfoss HCP120T4LC8 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 2929.00
120U0408 Danfoss HCP120T4LC8 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 2929.00
120U2302 Danfoss HCJ090T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 2760.00
120U2299 Danfoss HCJ090T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 2680.00
120U2322 Danfoss HCJ105T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 3178.00
120U2347 Danfoss HCJ120T2LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 3339.00
120U2562 Danfoss HCJ120T4LC8 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 3092.00
121U8017 Danfoss MLZ058T4LC9 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG 2607.00
121U8018 Danfoss MLZ058T4LC9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 2814.00
121U8019 Danfoss MLZ066T4LC9 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG 3122.00
121U8021 Danfoss MLZ076T4LC9 COMPRESSOR, EURO I-PAK, MTG 3428.00
121U8022 Danfoss MLZ076T4LC9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 3428.00
121L3123 Danfoss HCJ121T4LC8 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1469.00
121L8653 Danfoss COMPRESSOR MLZ058T4LC9A, EURO M-PACK 2571.00
121L9517 Danfoss LLZ013T4LQ9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 1887.00
121L9535 Danfoss COMPRESSOR LLZ013T4LQ9A, EURO M-PACK 1348.00
121L9513 Danfoss LLZ015T4LQ9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 2100.00
121L9509 Danfoss LLZ018T4LQ9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 2269.00
121L9505 Danfoss LLZ024T4LQ9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 3181.00
121L9541 Danfoss LLZ024T4LQ9A, COMPRESSOR EURO M-PACK 3181.00
121L9521 Danfoss LLZ034T4LQ9 COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 3725.00
121L9543 Danfoss COMPRESSOR LLZ034T4LQ9A, EURO M-PACK 3725.00
121L3115 Danfoss HCJ106T4LC6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1457.00
121L3121 Danfoss HCJ106T4LC8 COMPRESSOR, M-PAK, MTG 1457.00
121L3120 Danfoss HCJ106T4LC8 COMPRESSOR, I-PAK, MTG 1457.00
121L8687 Danfoss MLZ076T2LC9A, COMPRESSOR EURO M-PACK 3599.00
121L8837 Danfoss MLZ076T4LQ9A COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG 3599.00
SM125-4RI Danfoss COMP PERFORMER ROTOLOCK-EQU 4318.00
SM160-4RAI Danfoss Compressor SM160-4 Rotolock Single 4663.00
SM175-4RI Danfoss COMP PERFORMER ROTOLOCK-EQU 5235.00
SM185-4CAI Danfoss COMP PERFORMER BRAZED-EQUAL IND 5753.00
SM185-4RI Danfoss COMP PERFORMER ROTOLOCK-EQU 5808.00
SY185-4CAI Danfoss COMP PERFORMER BRAZED-EQUAL IDV 4908.00
SZ115-4CAI Danfoss COMP PERFORMER BRAZED-EQUAL 3542.00
SZ115-4CAM Danfoss Compressor Performer SZ115S4CC 3473.00
SZ115-4RI Danfoss SZ115-4RI scroll compressor 3542.00
SZ125-4CAI Danfoss COMP PERFORMER BRAZED-EQUAL 3638.00
SZ125-4CAM Danfoss COMP PERFORMER BRAZED-EQUAL 3820.00
SZ125-4RI Danfoss COMP PERFORMER ROTOLOCK-EQU INDIV 3820.00
SZ125-4RM Danfoss COMP PERFORMER ROTOLOCK-EQU 3746.00
SZ160-4CBI Danfoss Compressor SZ160T4CC/I/P03 Single 4320.00
SZ160-4CBM Danfoss COMPRESSOR SCROLL BRAZED-EQUAL OPT 4320.00
SZ160-4RAI Danfoss COMP PERF ROTOLOCK-EQU optimis 4320.00
SZ160-4RAM Danfoss COMP PERF ROTOLOCK-EQU OPTIMIS 4320.00
SZ175-4CAI Danfoss PERFORMER SCROLL COMP (PoE) 4581.00
SZ175-4RI Danfoss COMP PERFORMER ROTOLOCK-EQU 4581.00
SZ185-3RI Danfoss COMP PERFORMER ROTOLOCK-EQU 4908.00
SZ185-4CAI Danfoss COMP PERFORMER BRAZED-EQUAL div 4908.00
SZ185-4CAM Danfoss Compressor Scroll Performer Brazed-Equal 4908.00
SZ185-4PCI Danfoss Compressor Performer SZ185W4PD/I/P03 4908.00
SZ185-4RI Danfoss COMP PERFORMER ROTOLOCK-EQU 4908.00
SZ185-4RM Danfoss COMPRESSOR  PERFORMER ROTOLOCK-EQU 4908.00
SM161-3VAI Danfoss COMP PERFORMER BRASED-EQU 5854.00
SM161-3VAM Danfoss COMP PERFORMER BRASED-EQU 5775.00
SM161-4VAI Danfoss COMP PERFORMER BRASED-EQU 5734.00
SM161-4VAM Danfoss SM161T4VC Scroll compressor 5567.00
SZ084-4VI Danfoss SZ084-4VI scroll compressor 2818.00
SZ090-6VI Danfoss COMP VERSION VE 3216.00
SZ090-4VI Danfoss COMP VERSION VE 2977.00
SZ090-4VM Danfoss COMP VERSION VE 2977.00
SZ100-4VI Danfoss COMP VERSION VE 3543.00
SZ100-4VM Danfoss COMP VERSION BRASING S100 3543.00
SZ110-3VI Danfoss COMP VERSION VE SZ110-3 single pack 3644.00
SZ110-6VI Danfoss COMP VERSION VE 3644.00
SZ110-4VI Danfoss COMP VERSION VE 3543.00
SZ110-4VM Danfoss COMPRESSOR, ESTER/OIL 3543.00
SZ120-4VI Danfoss COMP PERFORMER S120 BRAZED 3543.00
SZ120-4VM Danfoss COMP VERSION VE 3543.00
SM084-4VI Danfoss COMP VERSION VE 3773.00
SM090-4VI Danfoss COMP VERSION VE 3100.00
SM100-4VI Danfoss COMP VERSION VE indv 3361.00
SM110-4VI Danfoss  COMP VERSION S110 V 4032.00
SM120-4VI Danfoss COMP VERSION S120 V 3912.00
SZ148-4VAI Danfoss SZ148-4VAI scroll compressor 4381.00
SZ148-4VAM Danfoss SZ148-4VAMCOMP PERFORMER BRASED-EQU 4173.00
SZ161-4VAI Danfoss SZ161-4VAI scroll compressor 4320.00
SZ161-4VAM Danfoss Compressor SZ161T4VC/M/P03 4320.00
MT18-1VI Danfoss COMPRESSOR  MINER OSG-EQUAL 927.00
MT18-4VI Danfoss COMPRESSOR  MINER OSG-EQUAL 927.00
MT18-5VI Danfoss COMPRESSOR  MINER OSG-EQUAL 927.00
MT22-4VI Danfoss COMPRESSOR  MINER OSG-EQUAL 965.00
MT22-5VI Danfoss COMPRESSOR  MINER OSG-EQUAL 965.00
MT28-4VI Danfoss COMPRESSOR  MINER OSG-EQUAL 1025.00
MT28-5VI Danfoss COMPRESSOR  MINER OSG-EQUAL 1025.00
MT32-4VI Danfoss COMPRESSOR  MINER OSG-EQUAL 1088.00
MT32-5VI Danfoss COMPRESSOR  MINER OSG-EQUAL 1088.00
MT36-4VI Danfoss COMPRESSOR MINER OSG-EQUAL 1255.00
MT36-5VI Danfoss COMPRESSOR  MINER OSG-EQUAL 1255.00
MT40-6VI Danfoss COMPRESSOR  MINER OSG-EQUAL 1624.00
MT40-4VI Danfoss COMPRESSOR  MINER OSG-EQUAL 1413.00
MTZ18-1VI Danfoss COMPRESSOR VERSION EGALISATION 810.00
MTZ18-4VI Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 810.00
MTZ18-5VI Danfoss COMPRESSOR VERSION EGALISATION 810.00
MTZ22-6VI Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 834.00
MTZ22-4VI Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 834.00
MTZ22-4VM Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 834.00
MTZ22-5VI Danfoss COMPRESSOR MTZ22-5VI  OSG-EQUAL MULTIREF 834.00
MTZ22-5VM Danfoss A05P OSG-EQUAL MULTIREF 834.00
MTZ28-4VI Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 861.00
MTZ28-4VM Danfoss COMPRESSOR OSG-EQUAL MULTIREF 885.00
MTZ28-5VI Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 861.00
MTZ28-5VM Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 885.00
MTZ32-4VI Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 949.00
MTZ32-5VI Danfoss COMPRESSOR VERSION EGALISATION 949.00
MTZ36-3VI Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 1096.00
MTZ36-9VI Danfoss Compressor MTZ36-9VI 1096.00
MTZ36-4VI Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 1096.00
MTZ36-4VM Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 1096.00
MTZ36-5VI Danfoss Compressor MTZ36-5VI 1096.00
MTZ40-4VI Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 1232.00
MTZ40-4VM Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 1232.00
120F0226 Danfoss NTZ048-4LR1-SINGLE 945.00
120F0228 Danfoss NTZ048-5LR1-SINGLE 945.00
120F0073 Danfoss NTZ068-1LR1-SINGLE 1084.00
120F0230 Danfoss NTZ068-4LR1-SINGLE 1043.00
120F0231 Danfoss NTZ068-4LR1-INDUST 1043.00
120F0232 Danfoss NTZ068-5LR1-SINGLE 1043.00
120B0001 Danfoss COMPRESSOR VTZ038-GNR1-SINGLE RECIP 1475.00
120B0002 Danfoss COMPRESSOR VTZ054-GNR1-SINGLE RECIP.. 1657.00
MT44-4VI Danfoss COMPRESSOR  MINER OSG-EQUAL 1563.00
MT50-4VI Danfoss COMPRESSOR  MINER OSG-EQUAL 1776.00
MT56-4VI Danfoss COMPRESSOR  MINER OSG-EQUAL 1923.00
MT64-4VI Danfoss COMPRESSOR  MINER OSG-EQUAL 1927.00
MT72-4VI Danfoss COMPRESSOR  MINER OSG-EQUAL 2156.00
MT80-4VI Danfoss COMPRESSOR  MINER OSG-EQUAL 2415.00
MTZ44-4VI Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 1485.00
MTZ44-9VI Danfoss MTZ44-9VI 1604.00
MTZ50-7VI Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 1563.00
MTZ50-4VI Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 1563.00
MTZ50-4VM Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 1563.00
MTZ56-7VI Danfoss COMPRESSOR VERSION EGALISATION 1628.00
MTZ56-4VI Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 1628.00
MTZ56-4VM Danfoss COMPRESSOR MTZ56-4VM 1628.00
MTZ64-3VI Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 1680.00
MTZ64-3VM Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 1770.00
MTZ64-4VI Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 1680.00
MTZ64-4VM Danfoss COMPRESSOR OSG-EQUAL MULTIREF 1680.00
MTZ72-4VI Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 1887.00
MTZ72-4VM Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 1950.00
MTZ80-4VI Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 2106.00
MTZ80-4VM Danfoss COMPRESSORS OSG-EQUAL MULTIREF 2106.00
120F0234 Danfoss NTZ096-4LR1-SINGLE 1347.00
120F0238 Danfoss NTZ108-4LR1-SINGLE 1417.00
120F0239 Danfoss NTZ108-4LR1-INDUST 1417.00
120F0236 Danfoss NTZ136-4LR1- RECIP 1710.00
120F0237 Danfoss NTZ136-4LR1-INDUST 1710.00
120B0003 Danfoss COMPRESSOR VTZ086-GNR1-SINGLE RECIP 2121.00
120B0004 Danfoss COMPRESSOR VTZ121-GNR1-SINGLE RECIP 2514.00
MT100-7VI Danfoss COMPRESSOR  MINER OSG-EQUAL 3286.00
MT100-4VI Danfoss COMPRESSOR  MINER OSG-EQUAL 3286.00
MT125-4VI Danfoss COMPRESSOR  MINER OSG-EQUAL 3913.00
MT144-4VI Danfoss COMPRESSOR  MINER OSG-EQUAL 4235.00
MT160-6VI Danfoss COMPRESSOR  MINER OSG-EQUAL 4786.00
MT160-4VI Danfoss COMPRESSOR  MINER OSG-EQUAL 4465.00
MTZ100-7VI Danfoss COMPRESSOR  OSG+EQUAL MULTIREF 2869.00
MTZ100-4VI Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 2869.00
MTZ100-4VM Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 2869.00
MTZ125-4VI Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 3422.00
MTZ125-4VM Danfoss COMPRESSOR OSG-EQUAL MULTIREF 3422.00
MTZ144-4VI Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 3703.00
MTZ144-4VM Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 3708.00
MTZ144-9VI Danfoss COMPRESSOR  OSG+EQUAL MULTIREF 3889.00
MTZ160-4VI Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 3903.00
MTZ160-4VM Danfoss COMPRESSOR  OSG-EQUAL MULTIREF 3904.00
MTZ160-9VI Danfoss COMPRESSOR VERSION EGALISATION 4066.00
120F0240 Danfoss COMPRESSOR NTZ215-4LR1-SINGLE RECIP 3269.00
120F0242 Danfoss COMPRESSOR NTZ271-4LR1-SINGLE RECIP 3671.00
120B0005 Danfoss COMPRESSOR VTZ171-GNR1-SINGLE RECIP 3306.00
120B0006 Danfoss COMPRESSOR VTZ215-GLR1-SINGLE RECIP 3346.00
120B0007 Danfoss COMPRESSOR VTZ242-GNR1-SINGLE RECIP 3957.00
021B0881 Danfoss Heat Exchanger B3-020-10-3.0-H #N/A
021B0882 Danfoss Heat Exchanger B3-020-20-3.0-H #N/A
021B8721 Danfoss Heat Exchanger BPHE B3-027-10-3.0-H #N/A
021B1945 Danfoss Heat Exchanger B3-030-68-4.5-HQ #N/A
021B4166 Danfoss Heat Exchanger B3-052-40-4.5-HQ附带铭牌 #N/A
021B7266 Danfoss Heat Exchanger BPHE B3-095B-80-3.0-H #N/A
021B8236 Danfoss HEX B3-210-162(79/39+39)-4.5-HDQ附带铭牌 5233.00
021H1296 Danfoss Heat Exchanger D22-10 (STDPG) #N/A
021H1297 Danfoss Heat Exchanger D22-16 (STDPG) #N/A
021H1298 Danfoss Heat Exchanger D22-20 (STDPG) #N/A
021H1299 Danfoss Heat Exchanger D22-26 (STDPG) #N/A
021H1300 Danfoss Heat Exchanger D22-30 (STDPG) #N/A
021H4802 Danfoss Heat Exchanger D22-40 (STDPG) #N/A
021H4803 Danfoss Heat Exchanger D22-50 (STDPG) 270.00
021H4804 Danfoss Heat Exchanger D22-60 (STDPG) #N/A
021H4801 Danfoss Heat Exchanger D22-36 (STDPG) #N/A
021H1287 Danfoss Heat Exchanger D22L-10 (STDPG) #N/A
021H1288 Danfoss Heat Exchanger D22L-16 (STDPG) #N/A
021H1289 Danfoss Heat Exchanger D22L-20 (STDPG) #N/A
021H1290 Danfoss Heat Exchanger D22L-26 (STDPG) #N/A
021H1291 Danfoss Heat Exchanger D22L-30 (STDPG) #N/A
021H1292 Danfoss Heat Exchanger D22L-36 (STDPG) #N/A
021H1293 Danfoss Heat Exchanger D22L-40 (STDPG) #N/A
021H1294 Danfoss Heat Exchanger D22L-50 (STDPG) #N/A
021H1295 Danfoss Heat Exchanger D22L-60 (STDPG) #N/A
021H7471 Danfoss Heat Exchanger D55L-EU-16 (STDPG) #N/A
021H7473 Danfoss Heat Exchanger D55L-EU-26 (STDPG) #N/A
021H7474 Danfoss Heat Exchanger D55L-EU-30 (STDPG) #N/A
021H7477 Danfoss Heat Exchanger D55L-EU-46 (STDPG) #N/A
021H7479 Danfoss Heat Exchanger D55L-EU-60 (STDPG) #N/A
021H3619 Danfoss Heat Exchanger D55-H-20 (STDPG) #N/A
021H3620 Danfoss Heat Exchanger D55-H-26 (STDPG) #N/A
021H3621 Danfoss Heat Exchanger D55-H-30 (STDPG) #N/A
021H3622 Danfoss Heat Exchanger D55-H-36 (STDPG) #N/A
021H3624 Danfoss Heat Exchanger D55-H-46 (STDPG) #N/A
021H3626 Danfoss Heat Exchanger D55-H-60 (STDPG) #N/A
021H3627 Danfoss Heat Exchanger D55-H-70 (STDPG) #N/A
021H3618 Danfoss Heat Exchanger D55-H-16 (STDPG) #N/A
021H3625 Danfoss Heat Exchanger D55-H-50 (STDPG) #N/A
021H3617 Danfoss Heat Exchanger D55-H-10 (STDPG) #N/A
021H3623 Danfoss Heat Exchanger D55-H-40 (STDPG) #N/A
021H3628 Danfoss Heat Exchanger D55-H-80 (STDPG) #N/A
021H3595 Danfoss Heat Exchanger D55L-H-20 (STDPG) #N/A
021H3597 Danfoss Heat Exchanger D55L-H-30 (STDPG) #N/A
021H3599 Danfoss Heat Exchanger D55L-H-40 (STDPG) #N/A
021H3602 Danfoss Heat Exchanger D55L-H-60 (STDPG) #N/A
021H3593 Danfoss Heat Exchanger D55L-H-10 (STDPG) #N/A
021H3598 Danfoss Heat Exchanger D55L-H-36 (STDPG) #N/A
021H3600 Danfoss Heat Exchanger D55L-H-46 (STDPG) #N/A
021H3601 Danfoss Heat Exchanger D55L-H-50 (STDPG) #N/A
021H3603 Danfoss Heat Exchanger D55L-H-70 (STDPG) #N/A
021H3594 Danfoss Heat Exchanger D55L-H-16 (STDPG) 288.00
021H3596 Danfoss Heat Exchanger D55L-H-26 (STDPG) #N/A
021H3604 Danfoss Heat Exchanger D55L-H-80 (STDPG) #N/A
111B2077 Danfoss Heat Exchanger C62L-EZ-64 #N/A
111B2131 Danfoss C62L-EZ-70 PN45/30 SB #N/A
111B2143 Danfoss Heat Exchanger C62L-EZ-84 #N/A
111B2144 Danfoss Heat Exchanger C62L-EZ-40 #N/A
111B5022 Danfoss Heat Exchanger C62L-EZ-64 #N/A
111B5023 Danfoss Heat Exchanger C62L-EZ-40 #N/A
111B5024 Danfoss Heat Exchanger C62L-EZ-84 #N/A
111B5052 Danfoss Heat Exchanger C62L-EZ-46 #N/A
111B5053 Danfoss Heat Exchanger C62L-EZ-26 #N/A
111B2116 Danfoss Heat Exchanger H62L-EZU-40 #N/A
111B2120 Danfoss Heat Exchanger H62L-EZU-70 #N/A
111B2112 Danfoss Heat Exchanger H62L-EZU-20 #N/A
021H0887 Danfoss Heat Exchanger D62-26 (STDPG) #N/A
021H0888 Danfoss Heat Exchanger D62-30 (STDPG) #N/A
021H0889 Danfoss Heat Exchanger D62-36 (STDPG) #N/A
021H0890 Danfoss Heat Exchanger D62-40 (STDPG) #N/A
021H0893 Danfoss Heat Exchanger D62-60 (STDPG) 614.00
021H0894 Danfoss Heat Exchanger D62-70 (STDPG) #N/A
021H0895 Danfoss Heat Exchanger D62-80 (STDPG) #N/A
021H0892 Danfoss Heat Exchanger D62-50 (STDPG) #N/A
021H0898 Danfoss Heat Exchanger D62-110 (STDPG) #N/A
021H0899 Danfoss Heat Exchanger D62-120 (STDPG) #N/A
021H0885 Danfoss Heat Exchanger D62-16 (STDPG) #N/A
021H0886 Danfoss Heat Exchanger D62-20 (STDPG) 317.00
021H0891 Danfoss Heat Exchanger D62-46 (STDPG) #N/A
021H0896 Danfoss Heat Exchanger D62-90 (STDPG) #N/A
021H0897 Danfoss Heat Exchanger D62-100 (STDPG) #N/A
021H0871 Danfoss Heat Exchanger D62-E-20 (STDPG) #N/A
021H0873 Danfoss Heat Exchanger D62-E-30 (STDPG) #N/A
021H0874 Danfoss Heat Exchanger D62-E-36 (STDPG) #N/A
021H0875 Danfoss Heat Exchanger D62-E-40 (STDPG) #N/A
021H0878 Danfoss Heat Exchanger D62-E-60 (STDPG) #N/A
021H0879 Danfoss Heat Exchanger D62-E-70 (STDPG) #N/A
021H0880 Danfoss Heat Exchanger D62-E-80 (STDPG) #N/A
021H0872 Danfoss Heat Exchanger D62-E-26 (STDPG) #N/A
021H0876 Danfoss Heat Exchanger D62-E-46 (STDPG) #N/A
021H0877 Danfoss Heat Exchanger D62-E-50 (STDPG) #N/A
021H0870 Danfoss Heat Exchanger D62-E-16 (STDPG) #N/A
021H0881 Danfoss Heat Exchanger D62-E-90 (STDPG) #N/A
021H0882 Danfoss Heat Exchanger D62-E-100 (STDPG) #N/A
021H0883 Danfoss Heat Exchanger D62-E-110 (STDPG) #N/A
021H0884 Danfoss Heat Exchanger D62-E-120 (STDPG) #N/A
021H0841 Danfoss Heat Exchanger D62L-E-20 (STDPG) #N/A
021H0843 Danfoss Heat Exchanger D62L-E-30 (STDPG) #N/A
021H0845 Danfoss Heat Exchanger D62L-E-40 (STDPG) #N/A
021H0848 Danfoss Heat Exchanger D62L-E-60 (STDPG) #N/A
021H0850 Danfoss Heat Exchanger D62L-E-80 (STDPG) #N/A
021H0847 Danfoss Heat Exchanger D62L-E-50 (STDPG) #N/A
021H0849 Danfoss Heat Exchanger D62L-E-70 (STDPG) #N/A
021H0840 Danfoss Heat Exchanger D62L-E-16 #N/A
021H0842 Danfoss Heat Exchanger D62L-E-26 (STDPG) #N/A
021H0844 Danfoss Heat Exchanger D62L-E-36 (STDPG) #N/A
021H0846 Danfoss Heat Exchanger D62L-E-46 (STDPG) #N/A
021H0851 Danfoss Heat Exchanger D62L-E-90 (STDPG) #N/A
021H0852 Danfoss Heat Exchanger D62L-E-100 (STDPG) #N/A
021H0854 Danfoss Heat Exchanger D62L-E-120 #N/A
021H0856 Danfoss Heat Exchanger D62L-H-20 (STDPG) #N/A
021H0863 Danfoss Heat Exchanger D62L-H-60 (STDPG) #N/A
021H0864 Danfoss Heat Exchanger D62L-H-70 (STDPG) #N/A
021H0868 Danfoss Heat Exchanger D62L-H-110 (STDPG) #N/A
021H0857 Danfoss Heat Exchanger D62L-H-26 (STDPG) #N/A
021H0858 Danfoss Heat Exchanger D62L-H-30 (STDPG) #N/A
021H0859 Danfoss Heat Exchanger D62L-H-36 (STDPG) 474.00
021H0860 Danfoss Heat Exchanger D62L-H-40 (STDPG) #N/A
021H0861 Danfoss Heat Exchanger D62L-H-46 (STDPG) #N/A
021H0862 Danfoss Heat Exchanger D62L-H-50 (STDPG) #N/A
021H0865 Danfoss Heat Exchanger D62L-H-80 (STDPG) #N/A
021H0866 Danfoss Heat Exchanger D62L-H-90 (STDPG) #N/A
021H0867 Danfoss Heat Exchanger D62L-H-100 (STDPG) #N/A
021H0869 Danfoss Heat Exchanger D62L-H-120 (STDPG) #N/A
021H0112 Danfoss Del-Heat Exchanger H62-C-16 #N/A
021H5293 Danfoss Del-Heat Exchanger H62-CX-60 #N/A
021H0122 Danfoss Heat Exchanger H62-C-50 #N/A
021H0022 Danfoss Del-Heat Exchanger H62-E-24 #N/A
021H0024 Danfoss Del-Heat Exchanger H62-E-34 #N/A
021H0026 Danfoss Del-Heat Exchanger H62-E-50 #N/A
021H0023 Danfoss Heat Exchanger H62-E-30 #N/A
021H0029 Danfoss Heat Exchanger H62-E-50 #N/A
021H0030 Danfoss Heat Exchanger H62-E-60 #N/A
021H0031 Danfoss Heat Exchanger H62-E-70 #N/A
021H0376 Danfoss Heat Exchanger H62L-CX-36 #N/A
021H0154 Danfoss Heat Exchanger H62L-CX-64 (I/18) #N/A
111B2264 Danfoss HEX C117L-EZD-154(77/38+38) #N/A
111B2265 Danfoss HEX C117L-EZD-138(69/34+34) #N/A
111B1835 Danfoss C118L-EZ-108 PN45/25 SB (COY) #N/A
111B1836 Danfoss C118L-EZ-68 PN45/25 SB (COY) #N/A
111B1806 Danfoss Heat Exchanger C118L-EZ-84 #N/A
111G1864 Danfoss Heat Exchanger C118L-EZ-108 #N/A
111G1862 Danfoss Heat Exchanger C118L-EZ-84 #N/A
021H5878 Danfoss Del-Heat Exchanger C118L-C-100 (I-PACK) #N/A
021H5879 Danfoss Del-Heat Exchanger C118L-E-100  (I-PACK) #N/A
021H2776 Danfoss Heat Exchanger D118-26 (STDPG) #N/A
021H2781 Danfoss Heat Exchanger D118-50 (STDPG) #N/A
021H2785 Danfoss Heat Exchanger D118-80 (STDPG) #N/A
021H2787 Danfoss Heat Exchanger D118-100 (STDPG) #N/A
021H2775 Danfoss Heat Exchanger D118-20 (STDPG) #N/A
021H2778 Danfoss Heat Exchanger D118-36 (STDPG) #N/A
021H2779 Danfoss Heat Exchanger D118-40 (STDPG) #N/A
021H2777 Danfoss Heat Exchanger D118-30 (STDPG) #N/A
021H2780 Danfoss Heat Exchanger D118-46 (STDPG) #N/A
021H2782 Danfoss Heat Exchanger D118-56 (STDPG) #N/A
021H2783 Danfoss Heat Exchanger D118-60 (STDPG) #N/A
021H2784 Danfoss Heat Exchanger D118-70 (STDPG) #N/A
021H2786 Danfoss Heat Exchanger D118-90 (STDPG) 1892.00
021H2788 Danfoss Heat Exchanger D118-110 (STDPG) #N/A
021H2789 Danfoss Heat Exchanger D118-120 (STDPG) #N/A
021H2790 Danfoss Heat Exchanger D118-130 (STDPG) #N/A
021H2791 Danfoss Heat Exchanger D118-140 (STDPG) #N/A
021H2792 Danfoss Heat Exchanger D118-150 (STDPG) #N/A
021H2793 Danfoss Heat Exchanger D118-160 (STDPG) #N/A
021H2756 Danfoss Heat Exchanger D118-E-20 (STDPG) #N/A
021H2758 Danfoss Heat Exchanger D118-E-30 (STDPG) #N/A
021H2760 Danfoss Heat Exchanger D118-E-40 (STDPG) #N/A
021H2762 Danfoss Heat Exchanger D118-E-50 (STDPG) 1221.00
021H2757 Danfoss Heat Exchanger D118-E-26 (STDPG) #N/A
021H2759 Danfoss Heat Exchanger D118-E-36 (STDPG) #N/A
021H2764 Danfoss Heat Exchanger D118-E-60 (STDPG) 1389.00
021H2766 Danfoss Heat Exchanger D118-E-80 (STDPG) #N/A
021H2761 Danfoss Heat Exchanger D118-E-46 (STDPG) #N/A
021H2763 Danfoss Heat Exchanger D118-E-56 (STDPG) #N/A
021H2765 Danfoss Heat Exchanger D118-E-70 (STDPG) #N/A
021H2767 Danfoss Heat Exchanger D118-E-90 (STDPG) 1892.00
021H2768 Danfoss Heat Exchanger D118-E-100 (STDPG) #N/A
021H2769 Danfoss Heat Exchanger D118-E-110 (STDPG) #N/A
021H2770 Danfoss Heat Exchanger D118-E-120 (STDPG) #N/A
021H2771 Danfoss Heat Exchanger D118-E-130 (STDPG) #N/A
021H2772 Danfoss Heat Exchanger D118-E-140 (STDPG) #N/A
021H2773 Danfoss Heat Exchanger D118-E-150 (STDPG) #N/A
021H2774 Danfoss Heat Exchanger D118-E-160 (STDPG) #N/A
021H2737 Danfoss Del-Heat Exchanger D118L-20 (STDPG) #N/A
021H2739 Danfoss Heat Exchanger D118L-30 (STDPG) #N/A
021H2738 Danfoss Heat Exchanger D118L-26 (STDPG) #N/A
021H2741 Danfoss Heat Exchanger D118L-40 (STDPG) #N/A
021H2742 Danfoss Heat Exchanger D118L-46 (STDPG) #N/A
021H2743 Danfoss Heat Exchanger D118L-50 (STDPG) #N/A
021H2744 Danfoss Heat Exchanger D118L-56 (STDPG) #N/A
021H2745 Danfoss Heat Exchanger D118L-60 (STDPG) #N/A
021H2746 Danfoss Heat Exchanger D118L-70 (STDPG) #N/A
021H2747 Danfoss Heat Exchanger D118L-80 (STDPG) #N/A
021H2748 Danfoss Heat Exchanger D118L-90 (STDPG) #N/A
021H2749 Danfoss Heat Exchanger D118L-100 (STDPG) #N/A
021H2750 Danfoss Heat Exchanger D118L-110 (STDPG) #N/A
021H2751 Danfoss Heat Exchanger D118L-120 (STDPG) #N/A
021H2752 Danfoss Heat Exchanger D118L-130 (STDPG) #N/A
021H2753 Danfoss Heat Exchanger D118L-140 (STDPG) #N/A
021H2754 Danfoss Del-Heat Exchanger D118L-150 (STDPG) #N/A
021H2755 Danfoss Heat Exchanger D118L-160 (STDPG) #N/A
021H2726 Danfoss Heat Exchanger D118L-E-60 (STDPG) #N/A
021H2727 Danfoss Heat Exchanger D118L-E-70 (STDPG) 1726.00
021H2729 Danfoss Heat Exchanger D118L-E-90 (STDPG) #N/A
021H2730 Danfoss Heat Exchanger D118L-E-100 (STDPG) #N/A
021H2734 Danfoss Heat Exchanger D118L-E-140 (STDPG) #N/A
021H2736 Danfoss Heat Exchanger D118L-E-160 (STDPG) #N/A
021H2724 Danfoss Heat Exchanger D118L-E-50 (STDPG) #N/A
021H2718 Danfoss Heat Exchanger D118L-E-20 #N/A
021H2719 Danfoss Heat Exchanger D118L-E-26 #N/A
021H2720 Danfoss Heat Exchanger D118L-E-30 (STDPG) #N/A
021H2721 Danfoss Heat Exchanger D118L-E-36 (STDPG) #N/A
021H2722 Danfoss Heat Exchanger D118L-E-40 (STDPG) #N/A
021H2723 Danfoss Heat Exchanger D118L-E-46 (STDPG) #N/A
021H2725 Danfoss Heat Exchanger D118L-E-56 (STDPG) #N/A
021H2728 Danfoss Heat Exchanger D118L-E-80 (STDPG) #N/A
021H2731 Danfoss Heat Exchanger D118L-E-110 (STDPG) #N/A
021H2732 Danfoss Heat Exchanger D118L-E-120 (STDPG) #N/A
021H2733 Danfoss Heat Exchanger D118L-E-130 (STDPG) #N/A
021H2735 Danfoss Heat Exchanger D118L-E-150 #N/A
021H0665 Danfoss Del-Heat Exchanger H118L-C-122 #N/A
021H0675 Danfoss Del-H118L-C-80 (MOV) (118H) PN48 sample #N/A
021H0676 Danfoss Del-H118L-C-60 (MOV) (118H) PN48 sample #N/A
021H0664 Danfoss Del-Heat Exchanger H118L-E-122 #N/A
021H0673 Danfoss Del-H118L-E-80 (MOV) (118MQ) PN45 sample #N/A
021H0674 Danfoss Del-H118L-E-60 (MOV) (118MQ) PN45 sample #N/A
111B6049 Danfoss HX C212L-EZD-126(63/31+31) #N/A
111B6050 Danfoss HX C212L-EZD-154(77/38+38) #N/A
021U0265 Danfoss MCHE Cond 25.4X2X20 DF0321 PEDII I/12 825.00
021U1024 Danfoss MCHE Cond 25.4X2X20 SF0011 PEDII I/13 836.00
021U0086 Danfoss MCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0101 PEDI M/8 614.00
021U0094 Danfoss MCHE Cond 25.4X1.3X26 DF0071 PEDI M/8 495.00
021U0080 Danfoss MCHE Condenser 16X1.3X16 DF0111 M/24 83.00
021U0082 Danfoss MCHE Condenser 16X1.3X16 DF0131 M/16 123.00
021U0341 Danfoss MCHE Condenser 16X1.3X16 DM0010 I/48 92.00
021U0609 Danfoss MCHE Condenser  16X1.3X16 DM0030 I/32 150.00
021U0689 Danfoss MCHE Condenser  16X1.3X16 DM0030 M/16 154.00
021U0509 Danfoss MCHE Condenser 16X1.3X16 DM0020 M/16 92.00
021U0510 Danfoss MCHE Condenser 16X1.3X16 DM0010 M/24 92.00
084B7124 Danfoss EKA 174, LON-modul, RS485 Insul. EKC3xx 153.00
084B8565 Danfoss EKA 179A, LON-module, RS485 86.00
084B8592 Danfoss EKA 177,IP-module for (AK-CC450/550) 136.00
084B8589 Danfoss Accessorie Bag, 6 Pol Terminal, 30 pcs 55.00
084B8162 Danfoss Terminals, AK-CC 550 standard 144.00
084B8165 Danfoss Terminals, AK-CC 550B 144.00
084B8586 Danfoss Accessorie Bag, 6 Pol Terminal, 30 pcs 52.00
084B8587 Danfoss Accessorie Bag, 2 Pol Terminal, 30 pcs 24.00
084B8588 Danfoss Accessorie Bag, 3 Pol Terminal, 30 pcs 47.00
084B8590 Danfoss Accessorie Bag, 7 Pol Terminal, 30 pcs 107.00
084B7069 Danfoss EKA 172, RTC-module, EKC300/400/500 46.00
084B8577 Danfoss EKA 181C,  Battery Module,  EKC 200 45.00
084B7104 Danfoss EKC 331, Controller, Capacity 419.00
084B7105 Danfoss EKC 331T, Controller, Capacity w. temp 419.00
084B8012 Danfoss AK-PC 520, Pack Controller 676.00
084B8013 Danfoss AK-PC560, Digital Scroll,Pack Controller 866.00
084B8007 Danfoss AK-PC 530,  Pack Controller 845.00
084B7251 Danfoss EKC 319A, Controller, Liquid Injection 556.00
084B8621 Danfoss EKC 202A, Ref. Controller, I-pack 71.00
084B8622 Danfoss EKC 202B, Ref. Controller,  I-pack 84.00
084B8623 Danfoss EKC 202C, Ref.  Controller,  I-pack 91.00
084B8693 Danfoss EKC 202D2, Controller, 115V, I-P 88.00
084B8521 Danfoss EKC 202A,  Ref. Controller 67.00
084B8522 Danfoss EKC 202B, Ref.  Controller 86.00
084B8523 Danfoss EKC 202C, Ref.  Controller 92.00
084B8536 Danfoss EKC 202D,  Ref. Controller 102.00
084B8543 Danfoss EKC 202C-MS,  Ref.Controller,  NTC 100.00
084B8554 Danfoss EKC 202D1, Ref. Controller 107.00
084B8654 Danfoss EKC 202D1, Ref.Controller, I-pack 107.00
084B8520 Danfoss AK-CC 210, Ref. Controller,  M-Pack 120.00
084B8528 Danfoss AK-CC 250A Ref.Controller,Pt/PTC,M-Pack 132.00
084B8620 Danfoss AK-CC 210, Ref.Controller,  I-pack 120.00
084B8008 Danfoss AK-PC 420, Controller,  Dry Cooler 725.00
084B8016 Danfoss AK-CC 460, Semi Plug-in Contr. 230V 451.00
084X8016 Danfoss AK-CC 460 X-version, Pump Control 479.00
084B8022 Danfoss AK-CC 450,Controller,LLSV, Std,ver. 230V 301.00
084B8024 Danfoss AK-CC 550,Controller,AKV,std, ver.115V 496.00
084B8073 Danfoss AK-CC 550F, Controller, Flood evaporator 496.00
084B8020 Danfoss AK-CC 550, Case-Controller,Std.ver.230V 496.00
084B8030 Danfoss AK-CC 550A,Controller, FR inject, 230V 496.00
084B8032 Danfoss AK-CC 550B, Controller, 230V 703.00
084B8070 Danfoss AK-CC 550A, Case Controller, 230V 496.00
084B8120 Danfoss AK-CC 550, Controller, AKV,  Std. I-pack 429.00
084B8130 Danfoss AK-CC550A, Controller,FR inject,230V,I-P 496.00
084B8132 Danfoss AK-CC 550B,Controller,vers.230V, I-pack 429.00
084B4070 Danfoss AK-OB55 LON Com. module S/M-Pack 77.00
084B4192 Danfoss AK-OB55 LON Com. module I-Pack 77.00
084B4075 Danfoss AK-UI55 Bluetooth Display S/M-Pack 74.00
084B4076 Danfoss AK-UI55 Set Display S/M-Pack 62.00
084B4077 Danfoss AK-UI55 Info S/M-Pack 51.00
084B4193 Danfoss AK-UI55 Bluetooth Display I-Pack 74.00
084B4194 Danfoss AK-UI55 Set Display I-Pack 62.00
084B4195 Danfoss AK-UI55 Info Display I-Pack 51.00
084B4164 Danfoss EKC 302D,Controller, Refrigeration 116.00
084B4165 Danfoss AK-CC 350,Controller, Refrigeration 142.00
084B7252 Danfoss EKC 326A, Controller, CO2 Gascooler 880.00
084B7253 Danfoss EKC 313, Controller, Cascade CO2 591.00
080Z0261 Danfoss Cable, Accessory,  AK2 - 9pole 38.00
080Z0264 Danfoss Converter,  AK to USB 199.00
080Z0262 Danfoss Cable,Accessory,  for AK2 to PC 42.00
084B2238 Danfoss AKA 211,  Accessories, Cable filter 59.00
084B7097 Danfoss Cable 6m,  EKA displays,  I-Pack 13.00
084B7099 Danfoss Cable 3m, EKA Displays , I-pack 7.00
084B7179 Danfoss Cable 2m, EKA Displays,I-pack 6.00
084B7298 Danfoss Cable 2m,  EKA displays, S/M-Pack 10.00
084B7299 Danfoss Cable 6m, EKA displays,  S/M-Pack 21.00
084B7630 Danfoss Cable 9m, EKA displays,  I-Pack 16.00
080G0281 Danfoss AK-PC 551, Control 230V LCD 2SSR RS485 S 436.00
080G0282 Danfoss AK-PC 551, Control KIT 230V 2SSR RS485 S 446.00
080G0283 Danfoss AK-PC 551, Control 24V LCD 2SSR RS485 S. 436.00
080G0288 Danfoss AK-PC 551, Control KIT 24V 2SSR RS485 S 446.00
080G0289 Danfoss AK-PC 351, Control 24V  LCD SSR RS485 S 261.00
080G0312 Danfoss AK-PC 651, Control 230V LCD 2SSR RS485 S 1003.00
084B4081 Danfoss AK-CC55 Compact Case Contr. S/M-Pack 310.00
084B4082 Danfoss AK-CC55 Single Coil Case Contr. S/M-Pack 399.00
084B4083 Danfoss AK-CC55 SINGLE COIL UI C CONTR. S/M-PACK 451.00
084B4084 Danfoss AK-CC55 Multi Coil Case Contr. S/M-Pack 619.00
084B4181 Danfoss AK-CC55 Compact Case Contr. I-pack 310.00
084B4182 Danfoss AK-CC55 Single Coil Case Contr. I-Pack 399.00
084B4183 Danfoss AK-CC55 Single Coil UI C Contr. I-Pack 451.00
084B4184 Danfoss AK-CC55 Multi Coil Case Contr. I-Pack 619.00
084B4078 Danfoss AK-UI55 3m Cable M-Pack 11.00
084B4079 Danfoss AK-UI55 6m Cable M-Pack 21.00
084B4189 Danfoss Conn.bag for Compact I-pack 12.00
084B4190 Danfoss Conn.bag Single Coil I-pack 16.00
084B4191 Danfoss Conn.bag Multi Coil I-pack 17.00
084B4196 Danfoss AK-UI55 3m Cable I-Pack 11.00
084B4198 Danfoss AK-UI55 6m Cable I-Pack 21.00
077F1521 Danfoss ETC 1H2 El.Thermostat, 230V DD Com.R/F 40.00
077F1525 Danfoss DEL - ETC 1H2 El.Thermostat, 230V DD 2z- 169.00
077F1475 Danfoss ETC 1H3 El.Thermostat, 230V DualBand 47.00
077F1522 Danfoss DEL - ETC 1H1 El.Thermostat, 230V DD S-r 31.00
077F1524 Danfoss DEL - ETC 1H1 El.Thermostat, 230V DD 1z- 47.00
077F8523 Danfoss ETP R1 Display, Std., Red, Red, Logo 69.00
077F8531 Danfoss DEL - Display 3x7 Red, Grey 49.00
080G2042 Danfoss High Temperature NTC Sensor Cable , 1.5M 23.00
077F8766 Danfoss NTC Temperature sensor 6.00
077F8751 Danfoss NTC Temperature sensor 6.00
077F8757 Danfoss NTC Temperature sensor 6.00
077F8760 Danfoss NTC Temperature sensor 6.00
077F8761 Danfoss NTC Temperature sensor 6.00
077F8765 Danfoss NTC Temperature sensor 6.00
077F8767 Danfoss NTC Temperature sensor 6.00
077F8769 Danfoss NTC Temperature sensor 6.00
077F8790 Danfoss ETN NTC-Sensor, 1500mm, 2%, 2-pole 5.00
077F8794 Danfoss ETN NTC-Sensor, 2000mm, 2%, 2-pole 6.00
077F8798 Danfoss NTC Temperature sensor 8.00
077F8562 Danfoss Handknob, Black 1.00
077F8577 Danfoss Washer, Black,  White print 0-9 I-pack 1.00
080G9740 Danfoss EKA 183A - Programming Key f. ERC 199.00
080G9741 Danfoss EKA183B Programming Key, ERC 21X 199.00
080G3356 Danfoss Power plug 3-pin, with screw,28A, 108pcs 5.00
080G3357 Danfoss Power plug 6-pin, with screw,28A,54pcs 7.00
080G9711 Danfoss Gateway, R&D, ERC 366.00
080G9701 Danfoss Docking station,ERC ver1 2033.00
080G3308 Danfoss ERC Mounting Clamp, straight, 1.00
080G3130 Danfoss DEL - ERC101,Red LED, w/o Buzzer,Global 24.00
080G3237 Danfoss ERC 111A Blue LED, GDM 46.00
080G3230 Danfoss ERC 111A Red LED, GDM 45.00
080G3231 Danfoss ERC 111A Blue LED, GDM 46.00
080G3202 Danfoss ERC 112C Red LED, GDM 41.00
080G3276 Danfoss ERC 112C BLUE LED, GDM 57.00
080G3414 Danfoss ERC 112D BLUE LED, CFF, BUZ (VSD) 73.00
080G3206 Danfoss ERC 112C BLUE LED, GDM 57.00
080G3207 Danfoss ERC 112D BLUE LED, GDM 60.00
080G3216 Danfoss ERC 112C BLUE LED, CFF, BUZ 59.00
080G3217 Danfoss ERC 112D BLUE LED, CFF,  BUZ 62.00
080G3288 Danfoss ERC 211,Controller, RED LED,230V,I-Pack 28.00
080G3290 Danfoss ERC 211,Controller, RED LED, 115V 37.00
080G3263 Danfoss KIT - ERC 211,RED LED,230V 40.00
080G3293 Danfoss ERC 211,Controller, Red LED, 230V 37.00
080G3291 Danfoss ERC 213,Controller, RED LED, 115V 51.00
080G3265 Danfoss KIT - ERC 213, RED LED,230V 56.00
080G3294 Danfoss ERC 213, Controller, Red LED, 240V 51.00
080G3292 Danfoss ERC 214, Controller,RED LED, 115V 64.00
080G3295 Danfoss ERC 214,Controller, RED LED, 230V 64.00
080Z8511 Danfoss AK-SM 720, Controller, UK-D-F-NL-I 1467.00
080Z8512 Danfoss AK-SM 720, Controller, UK-E-PT-US 1467.00
080Z8513 Danfoss AK-SM 720, Controller, UK-DK-S-FI 1467.00
080Z0013 Danfoss AK-XM 102B, Control,8DI High,Euro conn. 351.00
080Z0008 Danfoss AK-XM 102A, Control, Ext.module,8DI low 351.00
080Z0017 Danfoss AK-XM 205B, Control,8AI/DO OVR Euro con. 660.00
080Z0018 Danfoss AK-XM 204B, Control, 8DO OVR,Euro conn. 469.00
080Z0061 Danfoss AK-CM 101A, Control, Comm.Module, TP78 180.00
080Z0064 Danfoss AK-CM 102, Control, Comm. Module 121.00
080Z0007 Danfoss AK-XM 101A, Control, Ext.module,8AI 295.00
080Z0010 Danfoss AK-XM 205A,Control, 8AI/8DO, Euro conn. 576.00
080Z0011 Danfoss AK-XM 204A, Control,8DO, Euro conn. 379.00
080Z0020 Danfoss AK-XM 107A, Control,Pulse Counter Module 382.00
080Z0023 Danfoss AK-XM 208C, Contr. 8AI & 4 Stepper out 577.00
080Z0032 Danfoss AK-XM 103A, Control, Ext. Module,4AI/AO 372.00
080Z0063 Danfoss AK-CM 101C, Control, Comm.Module, RS485 180.00
080Z0252 Danfoss AK-OB 101A, Accessory, RTC module 46.00
080Z0251 Danfoss AK-OB 110, Accessory, Analog output 274.00
084B8573 Danfoss EKA 165,  Display, Status Setting 69.00
084B8582 Danfoss EKA 183A, Accessory,  Programming Key 107.00
084B8561 Danfoss EKA 153, Thermometer 38.00
084B8562 Danfoss EKA 163A, Display, Universal 51.00
084B8563 Danfoss EKA 164A, Display, Universal settings 67.00
084B8567 Danfoss EKA 182A, Copying Key, EKC-EKC 60.00
084B8574 Danfoss EKA 163B, Remote Display 40.00
084B8575 Danfoss EKA 164B, Display, Remote setting 58.00
084B8578 Danfoss EKA 166, Display, Status setting 70.00
084B8584 Danfoss Mounting kit, Accessory, for EKA display 18.00
084B8674 Danfoss EKA 163B, Remote Display,  I-pack 40.00
084B8675 Danfoss EKA 164B, Display,Remote Sett.,I-pack 53.00
080Z8500 Danfoss AK-SM 350, Controller, UK-D-F-NL-I 1971.00
080Z8505 Danfoss AK-SM 350, Controller,  UK-CH 1971.00
080Z8508 Danfoss AK-SM 350, Controller,  UK-DK-FI-SV 1971.00
080Z8521 Danfoss AK-PI 200, Control,  Protocol Interface 862.00
080Z0053 Danfoss AK-PS 075, Accessory, Power Supply 56.00
080Z0054 Danfoss AK-PS 150, Accessory,  Power Supply 86.00
080Z0055 Danfoss AK-PS 250, Accessory, Power Supply 114.00
080Z0170 Danfoss AK-LM 330, Controller,  Logging Module 576.00
080Z0175 Danfoss AK-LM 340, Controller,  Multipurpose 736.00
080Z0176 Danfoss AK-LM 350, Controller, Monitoring w. COP 959.00
080Z0177 Danfoss AK-LM 340A, Controller,  Multipurpose 736.00
084B2002 Danfoss AKA 21,  Controller accessories 652.00
084B2262 Danfoss AKA 241, Accessories, Basic PC-Gateway 1091.00
084B2268 Danfoss AKA 245, Accessories, LON-Gateway, RS485 1752.00
084B8591 Danfoss EKA 176A,Danbuss Module,Data comm. 44.00
084B8564 Danfoss EKA 178A, MODBUS Module, Data comm. 30.00
084B8571 Danfoss EKA 178B, Modbus Module,  Data comm. 39.00
084B8579 Danfoss EKA 175,  LON-module,  RS485 83.00
084B8583 Danfoss EKA 176, Danbuss Module,  Data comm. 44.00
084B8679 Danfoss EKA 175,  LON-modul,  RS485, I-pack 66.00
084B2094 Danfoss Cable, 9/9 pole, PC to GW 102.00
084B2096 Danfoss Cable, 25/9 pole, PC to GW 102.00
084B2071 Danfoss Danbuss Connection Box 179.00
084B2242 Danfoss AKA 231, Accessories, Modem/ RS232 755.00
084B2240 Danfoss AKA 222,Accessories, MOD-bus, Repeater 1229.00
084B2241 Danfoss AKA 223, Accessories,  LON Repeater 1229.00
080Z4100 Danfoss AK-EM 800, Enterprise managem. 50 sites 4444.00
080Z4001 Danfoss AK-SM 850, Controller System manager Ref 2420.00
080Z4004 Danfoss AK-SM 820, Controller,System man.Conv. 1975.00
080Z4006 Danfoss AK-SM 810, Cont. System Man. wo. Display 1298.00
080Z4008 Danfoss AK-SM 880, Controller,System Man. Full 2964.00
080Z4014 Danfoss AK-SM 800AL, Cont. System Man. w.Touch 1778.00
080G0311 Danfoss AK-MMI  Display, LCD 178.00
080Z4024 Danfoss AK-SM 820A, Controller,System man.Conv. 2015.00
080Z4028 Danfoss AK-SM 880A, Controller,System Man. Full 3022.00
080G0066 Danfoss MCX06C Elect.Control 24V LED RS485 S 120.00
080G0107 Danfoss MCX06C Elect.Control 24V LED RS485 I/36 141.00
080G0166 Danfoss MCX06D Elect.Control 24V LCD I/32 153.00
080G0111 Danfoss MCX06D Elect.Control 24V LCD S 162.00
080G0112 Danfoss MCX06D Elect.Control 24V LCD RS485 S 188.00
080G0115 Danfoss MCX06D Elect.Control 24V    RS485 S 157.00
080G0167 Danfoss MCX06D Elect.Control 24V LCD RS485 I/32 184.00
080G0169 Danfoss MCX06D Elect.Control 24V    RS485 I/32 150.00
080G0292 Danfoss MCX08M Elec.Control 230V RS485 272.00
080G0293 Danfoss MCX08M2 Controller 24V, RS485, S 239.00
080G0303 Danfoss MCX08M2, Controller 24V, RS485,I/pack 24 208.00
080G0307 Danfoss MCX08M2 Elect.Control230V LCD RS485 S 303.00
080G0310 Danfoss MCX08M2, Elect.Control 24V LCD RS485 S 294.00
080G0314 Danfoss MCX08M2 Elec.Control230V RS485 2SSR I/24 251.00
080G0315 Danfoss MCX08M2 Elect.Control 24V LCD RS485 I/24 268.00
080G0316 Danfoss MCX08M2 Elect.Control 230V   RS485 I/24 223.00
080G0036 Danfoss MCX15B Elect.Control 24V LCD RS485 S 395.00
080G0132 Danfoss MCX15B Elect.Control 24V    RS485 I/12 303.00
080G0127 Danfoss MCX15B Elect.Control230V LCD RS485 I/12 347.00
080G0130 Danfoss MCX15B Elect.Control 24V    I/12 282.00
080G0057 Danfoss MCX20B Elect.Control 24V LCD 2RS485 S-pa 465.00
080G0139 Danfoss MCX20B Elect.Control230V LCD RS485 I/12 401.00
080G0142 Danfoss MCX20B Elect.Control 24V   I/12 324.00
080G0145 Danfoss MCX20B Elect.Control 230V   RS485 I/12 338.00
080G0146 Danfoss MCX20B Elect.Control 24V    2RS485 I/12 364.00
080G0073 Danfoss MMIMYK Elect.Control Data Logger  S 416.00
080G0218 Danfoss ACCSCS Elect.Control 400VAC 12A 500.00
080G0217 Danfoss ACCSCS Elect.Control 400VAC 8A 427.00
080G0219 Danfoss ACCSCS Elect.Control 400VAC 20A 577.00
080G0220 Danfoss ACCSCS Elect.Control 400VAC 28A 964.00
080G0239 Danfoss ACCCBI Cable MMILDS RJ/JST   2m 7.00
080G0277 Danfoss DELETED ACCCNX Connectors CSTPCC 6.00
080G0075 Danfoss ACCCBI Cable, U.I. 1.5m 5.00
080G0076 Danfoss ACCCBI Cable Telephone U.I. 3m 6.00
080G0081 Danfoss ACCCNX Cable Wired forMCX06C 1m 17.00
080G0082 Danfoss ACCCNX Cable Wired forMCX06C 2m 24.00
080G0175 Danfoss ACCCNX, MCX06C CONNECTORS KIT 3.00
080G0179 Danfoss ACCCNX Connectors MCX/EXC06D 12.00
080G0180 Danfoss ACCCNX Connectors MCX-08M 12.00
080G0181 Danfoss ACCCNX Connectors MCX15B 15.00
080G0182 Danfoss ACCCNX Connectors MCX20B 23.00
080G0212 Danfoss ACCPBT Probe NTC IP67 6x40 1.5m-I/P10 8.00
080G0223 Danfoss ACCTRS Transformer 230/24VAC 12VA 20.00
080G0225 Danfoss ACCTRS Transformer 230/24VAC 22VA 23.00
080G0226 Danfoss ACCTRS Transformer 230/24VAC 35VA 27.00
080G0279 Danfoss ACCSCS Elect.Control 400VAC 8A I/20 385.00
080G0294 Danfoss MMIGRS2 Elect.Control Panel  S 138.00
080G0295 Danfoss MMIGRS2 Elect.Control Wall  S 151.00
080G0299 Danfoss MMIGRS2 Elect.Control C.C. Wall S 129.00
080G0297 Danfoss MMIGRS2 Elect.Control Panel  I/27 136.00
080G0298 Danfoss MMIGRS2 Elect.Control C.C. Panel I/27 121.00
080G0156 Danfoss CSTFR1 Elect.Control 230V  RS485 I/24 136.00
080G0233 Danfoss MMILDS Elect.Control Panel  I/25 39.00
080G0255 Danfoss MCX061V Elect.Control 24V LCD RS485 ETH 509.00
080G0251 Danfoss MCX061V Elect.Control 24V LCD  RS485 S 311.00
080G0250 Danfoss MCX061V  Elect.Control 230V LCD RS485 S 314.00
080G0900 Danfoss MCXDesign Graphical Programming Tool 730.00
080G0319 Danfoss MCX152V Elect.Contr. 230V LCD 2RS485 849.00
080G0284 Danfoss MCX152V Elect.Control 24V LCD 2RS485 ETH 843.00
080G0285 Danfoss MCX152V Elect.Contr. 230V LCD 2RS485 ETH 849.00
080G0313 Danfoss MCX152V Elect.Control 24V 2 RS485 S 561.00
080G0269 Danfoss ACCGTW Elect.Control Gateway BACnet 1148.00
080G0270 Danfoss ACCGTW Elect.Control Gateway LonWorks 1217.00
084B2255 Danfoss Repeater,Accessories,FTT to RS485 Bridge 535.00
080Z2172 Danfoss AK-PHOTO-OD, Outdoor Light Sensor 364.00
080Z2171 Danfoss EMHS3-1 Humidistat HEW3VSTC-D1 572.00
CTS0750250 Danfoss SPLIT CORE C.T. .75" I.D./ACTL-0750-250 135.00
080Z2146 Danfoss WATTNODE MODBUS-WNC-3Y-400-MB Opt38K,EP 583.00
080Z2296 Danfoss DGS Calibration Gas Kit 314.00
080Z2803 Danfoss Gas Sensor - DGS-SC HFC gr.1 333.00
080Z2805 Danfoss Gas Sensor - DGS-SC HFC gr.3 333.00
080Z2806 Danfoss Gas Sensor - DGS-PE Propane 472.00
080Z2807 Danfoss Gas Sensor - DGS-IR CO2 + LED&Buzz 846.00
080Z2808 Danfoss Gas Sensor - DGS-IR CO2 - 5m + LED&Buzz 923.00
080Z2809 Danfoss Gas Sensor - DGS-SC HFC gr.1 + LED&Buzz 400.00
080Z2810 Danfoss Gas Sensor - DGS-SC HFC gr.2 + LED&Buzz 400.00
080Z2811 Danfoss Gas Sensor - DGS-SC HFC gr.3 + LED&Buzz 400.00
080Z2812 Danfoss Gas Sensor - DGS-PE Propane + LED&Buzz 540.00
080Z2819 Danfoss Strobe & Horn 273.00
080Z2820 Danfoss Hand Held Service tool 333.00
080Z2944 Danfoss DGS-SC,Gas Detector,IP66,R407A,Modbus 370.00
080Z2945 Danfoss DGS-SC,Gas Detector,IP41,R448A,Modbus 302.00
080Z2946 Danfoss DGS-SC,Gas Detector,IP66,R448A,Modbus 370.00
080Z2948 Danfoss DGS-SC,Gas Detector,IP66,R449A,Modbus 370.00
080Z2956 Danfoss DGS-SC,Gas Detector,IP41,R407F,Modbus 302.00
080Z2989 Danfoss DGS-SC,Gas Detector, IP66,R134a, Modbus 369.00
080Z2994 Danfoss DGS-CO2,IP41 IR,Fixed,Modbus/Failsafe 713.00
080Z2986 Danfoss DGS-SC,Gas Detector,IP66,R1234ze,Modbus 369.00
080Z2942 Danfoss DGS-SC,Gas Detector, IP41,R134a, Modbus 302.00
080Z2943 Danfoss DGS-SC,Gas Detector,IP41,R407A,Modbus 302.00
080Z2947 Danfoss DGS-SC,Gas Detector,IP41,R449A,Modbus 302.00
080Z2957 Danfoss DGS-SC,Gas Detector,IP66,R407F,-40,Modbu 370.00
080Z2958 Danfoss CO2 sensor Duct Mounted, Modbus 1021.00
080Z2987 Danfoss DGS-SC,Gas Detector, IP66,R410A, Modbus 370.00
080Z2988 Danfoss DGS-SC,Gas Detector, IP41,R410A, Modbus 303.00
080Z2993 Danfoss DGS-CO2,IP66,IR,Fixed,Modbus/Failsafe 875.00
080Z2995 Danfoss DGS-IR-CO2, Gas Detector, IP41,Modbus 713.00
080Z2996 Danfoss DGS-IR-CO2, Gas Detector, IP66, Modbus 874.00
080Z2997 Danfoss DGS-IR-CO2,Rem.Gas Detector,3m,IP66,Modb 1014.00
080Z2998 Danfoss DGS-SC,Gas Detect.IP41,R404A/R507,Modbus 302.00
080Z2999 Danfoss DGS-SC,Gas Detect.IP66,R404A/R507,Modbus 370.00
080Z2800 Danfoss Gas Sensor - DGS-IR CO2 779.00
080Z2801 Danfoss Gas Sensor - DGS-IR CO2 - 5m 857.00
080Z0130 Danfoss AK-CC 750, Case Controller, LON TP78 825.00
080Z0139 Danfoss AK-CC 750, Case Controller, US, RS485 800.00
080Z0125 Danfoss AK-CC 750, Case Controller,  UK-DK-FI 825.00
080Z0140 Danfoss AK-CC 750A,  Case Controller 800.00
080Z0201 Danfoss AK-PC 772A,  Pack Controller 921.00
080Z0186 Danfoss AK-PC 781, Pack Controller 1331.00
080Z0191 Danfoss AK-PC 781A, Pack Controller 1331.00
080Z0192 Danfoss AK-PC 782A, Pack Controller 1999.00
080Z0193 Danfoss AK-PC 783A, Pack Controller 1066.00
080Z0196 Danfoss AK-PC 783, Controller, UK-D-F-NL-I-E-PT 1066.00
080Z0132 Danfoss AK-CH 650, Chiller Controller 1114.00
080Z0136 Danfoss AK-CH 650A, Controller,  UK-D-F-NL-I 1114.00
080Z0138 Danfoss AK-CH 650A, Controller, UK-DK-N-S-FI 1114.00
080Z3220 Danfoss AK-RC 111,Optyma room Contr.,2HP,1 phase 218.00
080Z3221 Danfoss AK-RC 113,Optyma room Contr.,4HP,3 phase 655.00
080Z3222 Danfoss AK-RC 113,Optyma room Contr.,4HP,3 phase 655.00
080Z3226 Danfoss AK-RC 113,Optyma room Contr,7.5HP,3phase 797.00
080Z3227 Danfoss AK-RC 113,Optyma room Contr,7.5HP,3phase 797.00
080Z3200 Danfoss AK-RC101, Control, Optyma, 1-phase 218.00
080Z3201 Danfoss AK-RC103,Control,Optyma,4.5-6.3A,3-phase 655.00
080Z3202 Danfoss AK-RC103, Control, Optyma,7-10A,3-phase 655.00
080Z3206 Danfoss AK-RC103,Control, Optyma, 11-16A,3-phase 797.00
080Z3207 Danfoss AK-RC103, Control, Optyma,14-20A,3-phase 797.00
084B0070 Danfoss AK-CT 200A, Controller tray,  I/6 911.00
084B0043 Danfoss AK-CT 550A, ID-Module,  III 34.00
084B0073 Danfoss AK-CT 550A, ID-Module,  III, I-pack 34.00
080Z0158 Danfoss AK-HP 780, Controller, UK-DK-FI 1868.00
193G0930 Danfoss TECHNICAL SUPPORT 90.00
193G0590 Danfoss HACCP or TQI Reporting 72.00
193G0925 Danfoss SERVICE TIME - TRAVEL TIME 45.00
193G0950 Danfoss PROJECT INSTALLATION 525.00
FDS014 Danfoss Complete Gas Detection Box 2119.00
193G0915 Danfoss SERVICE CALL - MILEAGE 1.00
193G0920 Danfoss SERVICE CALL - TIME ON SITE 98.00
084B2285 Danfoss Upgradekit AKA 244 f. 084B2260,SW5.54 203.00
084B2286 Danfoss Upgradekit AKA 243A for 084B2265, SW5.54 203.00
084B2291 Danfoss Upgradekit AKA 243B,084B2266, SW5.54 203.00
080Z0161 Danfoss AK-ST 500, Service Tool 170.00
084B4500 Danfoss AK MONITOR, Software, USB 404.00
084B4512 Danfoss AKM4, Software, USB, 1 User 1268.00
084B4515 Danfoss AKM5, Software, USB,  1 User 2143.00
084B4531 Danfoss USB Hasp,  Accessory,  for AKM4 765.00
084B4532 Danfoss USB Hasp,  Accessory, for AKM5 2042.00
084B4501 Danfoss AK MIMIC, Software,  USB 1228.00
148H5015 Danfoss GDA EC 1000,IP 65 Low Temp 1125.00
148H5071 Danfoss GDC IR 10000 LCD Display 1218.00
148H5072 Danfoss GDC IR 10000 IP 65 1125.00
148H5112 Danfoss GDHF SC 1000 IP 65 High RH Fast Response 1029.00
148H5275 Danfoss GDA EC 1000 sensor PCB with 5 m remote 1895.00
084H4598 Danfoss AKS 4100/4100U Display unit Asia 363.00
148H3200 Danfoss REPAIR-KIT FOR AKS 38 21.00
027F1010 Danfoss AKS 4100 / AKS 41 Connector ,1in 34.00
084H4540 Danfoss AKS 4100/4100U HMI Service/Display unit 624.00
084H4541 Danfoss AKS 4100/4100U Converter w/o HMI 1499.00
084H4542 Danfoss AKS 4100/4100U Cable Service kit 207.00
084H4543 Danfoss AKS 4100/4100U Coaxial Tube 183.00
084H4544 Danfoss AKS 4100/4100U Blank top cover 135.00
084H4545 Danfoss AKS 4100 1"Process conn.,counterweight 898.00
084H4547 Danfoss AKS 4100 / AKS 41Alu.gasket 9.00
084H4548 Danfoss AKS 4100/4100U Display unit 363.00
084H4549 Danfoss AKS 4100/4100U Coaxial Service kit 162.00
084H4555 Danfoss AKS 4100/U converter.metaglass w/HMI EU 2644.00
148H3202 Danfoss SPARE PART, SWITCH-BOX, AKS 38 375.00
148H3203 Danfoss SPART PART-FLOAT ARR. , AKS 38 135.00
148H5200 Danfoss GDA EC 100 sensor PCB 770.00
148H5201 Danfoss GDA EC 1000 sensor PCB 550.00
148H5202 Danfoss GDA SC 10000 sensor PCB 210.00
148H5204 Danfoss GDC IR 10000 sens. all models exl. Eexd 580.00
148H5206 Danfoss GDHF SC 1000 sensor PCB 175.00
148H5209 Danfoss GDA EC 1000 sens.PCB Ext IP 65/EExd encl 1086.00
148H5225 Danfoss GDA EC 1000 LT IP 65 Sensor PCB 644.00
148H5226 Danfoss GDA EC 1000 HT IP 65 Sensor PCB 783.00
148H5230 Danfoss GD Test Kit 559.00
148H5232 Danfoss GD mother PCB all models 558.00
148H5233 Danfoss GDHF-R5 SC 1000 IP 65 sensor upgrade kit 722.00
148H5234 Danfoss GD Ampoules 100 ppm ammonia I-Pack 10 30.00
148H5235 Danfoss GD Ampoules 1000 ppm ammonia I-Pack 10 30.00
148H5239 Danfoss GD Mainboard Test kit 59.00
148H5241 Danfoss GDA SC 10000 sens. f. Eexd/LT enclos. 839.00
148H5249 Danfoss GDA SC 1000 sensor PCB 128.00
148H5254 Danfoss GDA SC 1000 sensor f. IP 65 enclosure 532.00
084H4520 Danfoss AKS 4100U Level Sensor Cable 5 m w/o HMI 2244.00
084H4550 Danfoss AKS 4100 Cable 5m w/HMI Asia 2619.00
084H4503 Danfoss AKS 4100 Level Sensor Coaxial 500 mm 2448.00
084H4504 Danfoss AKS 4100 Level Sensor Coaxial 800 mm 2533.00
084H4505 Danfoss AKS 4100 Level Sensor Coaxial 1000 mm 2533.00
084H4506 Danfoss AKS 4100-1200 Liquid level transmitter 2533.00
084H4507 Danfoss AKS 4100-1500 Liquid level transmitter 2606.00
084H4508 Danfoss AKS 4100-1700 Liquid level transmitter 2606.00
084H4509 Danfoss AKS 4100-2200 Liquid level transmitter 2606.00
084H4512 Danfoss AKS 4100 level sensor coaxial 1000mm HMI 2824.00
084H4513 Danfoss AKS 4100 level sensor coaxial 1200mm HMI 2824.00
084H4514 Danfoss AKS 4100 Level Sensor Coaxial 1500 mm 2898.00
084H4515 Danfoss AKS 4100-1700. Liquid Level Sensor 2898.00
084H4516 Danfoss AKS 4100 Level Sensor Coaxial 2200 mm 2898.00
084H4518 Danfoss AKS 4100 Coaxial 280 mm without HMI 2448.00
084H4531 Danfoss AKS 4100U Level Sensor Coaxial 30" 2741.00
084H4561 Danfoss AKS 4100 Coaxial 800 mm w/HMI Asia 2686.00
084H4563 Danfoss AKS 4100 Coaxial 1200 mm w/HMI Asia 2131.00
084H4564 Danfoss AKS 4100 Coaxial 1500 mm w/HMI Asia 2554.00
084H4565 Danfoss AKS 4100 Coaxial 1700 mm w/HMI Asia 2898.00
084H4566 Danfoss AKS 4100 Coaxial 2200 mm w/HMI Asia 2898.00
084H4525 Danfoss AKS 4100U Level Sensor Coaxial 30" 2457.00
084H4510 Danfoss AKS 4100-500. Liquid Level Sensor 2741.00
084H4511 Danfoss AKS 4100-800. Liquid Level Sensor 2824.00
084H4517 Danfoss AKS 4100 Coaxial 280 mm with HMI 2741.00
084H4500 Danfoss AKS 4100-5000 Liquid level transmitter 2244.00
084H4501 Danfoss AKS 4100 Level Sensor Cable 5m w HMI 2535.00
084H4521 Danfoss AKS 4100U Level Sensor Cable 5 m w HMI 2366.00
038E0082 Danfoss Float gasket kit 37.00
148H3206 Danfoss AKS38 Float switch,Socket weld ANSI DN25 992.00
148H3194 Danfoss AKS 38 Float switch, Butt weld DIN DN25 632.00
148H3204 Danfoss AKS 38 Float switch, Butt weld, ANSI DN2 992.00
080G5000 Danfoss EKE 347,  Liquid level controller 568.00
084B7060 Danfoss EKC 361 Media temp.controller 519.00
084B7076 Danfoss EKC 366 Media temp. control. 260.00
084B7086 Danfoss EKC 315A Superheat controller 523.00
148H6000 Danfoss GDA Gas detection unit EC 100 Basic 563.00
148H6006 Danfoss GDA Gas detection unit EC 100 Prem Flex. 843.00
148H6014 Danfoss GDA Gas detection unit EC 1000 Basic 563.00
148H6015 Danfoss GDA Gas detection unit EC 1000 Basic + 632.00
148H6016 Danfoss GDA Gas detection unit EC 1000 Premium. 724.00
148H6020 Danfoss GDA Gas detection unit EC 1000 Prem Flex 843.00
148H6022 Danfoss GDA Gas detection unit EC 1000 HeavyDuty 1231.00
148H6032 Danfoss GDA Gas detection unit SC 10000 Premium. 563.00
148H6040 Danfoss GDC Gas detection unit IR 20000 PremFlex 843.00
148H6045 Danfoss GDHF Gas detection unit SC 2000 BasicDet 422.00
148H6047 Danfoss GDHF Gas detection unit SC 2000 Premium. 563.00
148H6049 Danfoss GDHF Gas detection unit SC 2000 PremFlex 703.00
148H6050 Danfoss GDHF Gas detection unit R134a SC 2000 Pr 563.00
148H6055 Danfoss GDH Gas detection unit P 5000 Prem Flex 703.00
148H6060 Danfoss GDA Gas detection unit EC 300 HeavyDuty 1196.00
148H6071 Danfoss GDA Gas detection unit SC 10000 Basic 422.00
148H6072 Danfoss GDC Gas detection unit IR 20000 Basic 563.00
148H6001 Danfoss GDA Gas detection unit EC 100 Basic + 632.00
148H6002 Danfoss GDA Gas detection unit EC 100 Premium 703.00
148H6008 Danfoss GDA Gas detection unit EC 300 Basic 563.00
148H6013 Danfoss GDA Gas detection unit EC 300 Prem Flex 843.00
148H6039 Danfoss GDA Gas detection unit P Heavy Duty 1055.00
148H6004 Danfoss GDA Gas detection unit EC100/PLEL Duplex 1055.00
148H6005 Danfoss GDA Gas detection unit EC 100 PremRemote 1124.00
148H6007 Danfoss GDA Gas detection unit EC 100 PremUptime 1124.00
148H6009 Danfoss GDA Gas detection unit EC 300 Basic + 632.00
148H6010 Danfoss GDA Gas detection unit EC 300 Premium. 703.00
148H6011 Danfoss GDA Gas detection unit EC 300 Premium + 774.00
148H6012 Danfoss GDA Gas detection unit EC300/PLEL Duplex 1055.00
148H6017 Danfoss GDA Gas detection unit EC 1000 Premium + 774.00
148H6018 Danfoss GDA Gas detection unit EC1000/PLEL Duple 1055.00
148H6019 Danfoss GDA Gas detection unit EC1000 PremRemote 1124.00
148H6021 Danfoss GDA Gas detection unit EC1000 PremUptime 1124.00
148H6023 Danfoss GDA Gas detection unit SC 1000 Basic 422.00
148H6024 Danfoss GDA Gas detection unit SC 1000 Basic + 492.00
148H6025 Danfoss GDA Gas detection unit SC1000 Premium. 563.00
148H6026 Danfoss GDA Gas detection unit SC 1000 Premium + 632.00
148H6027 Danfoss GDA Gas detection unit SC 1000 Prem Flex 703.00
148H6028 Danfoss GDA Gas detection unit EC 5000 Premium + 985.00
148H6029 Danfoss GDA Gas detection unit EC 5000 Prem Rem 1335.00
148H6031 Danfoss GDA Gas detection unit EC 5000 HeavyDuty 1407.00
148H6033 Danfoss GDA Gas detection unit SC 10000 Premium+ 632.00
148H6034 Danfoss GDA Gas detection unit SC 10000 Prem Rem 985.00
148H6035 Danfoss GDA Gas detection unit SC10000 HeavyDuty 1055.00
148H6036 Danfoss GDA Gas detection unit P Premium + 632.00
148H6037 Danfoss GDA Gas detection unit SC1000/PLEL Duple 914.00
148H6038 Danfoss GDA Gas detection unit P Premium Flex 703.00
148H6041 Danfoss GDC Gas detection unit IR 50000 PremFlex 843.00
148H6042 Danfoss GDHC Gas detection unit SC 2000 Premium 563.00
148H6043 Danfoss GDHC Gas detection unit SC 2000 Premium+ 632.00
148H6044 Danfoss GDHC Gas detection unit SC 2000 P Flex 703.00
148H6046 Danfoss GDHF Gas detection unit SC 2000 Basic + 510.00
148H6048 Danfoss GDHF Gas detection unit SC 2000 Premium+ 632.00
148H6051 Danfoss GDHF Gas detection unit R134a SC2000 Pr+ 632.00
148H6052 Danfoss GDHF Gas detection unit R134a SC2000Flex 703.00
148H6053 Danfoss GDH Gas detection unit P 5000 Premium. 563.00
148H6054 Danfoss GDH Gas detection unit P 5000 Premium + 632.00
148H6030 Danfoss GDA Gas detection unit EC5000 PremUptime 1617.00
148H6224 Danfoss Service Tool. 370.00
148H6202 Danfoss GDA EC 1000  sensor replacement. 501.00
148H6200 Danfoss GDA EC 100 sensor replacement. 493.00
148H6201 Danfoss GDA EC 300  sensor replacement. 492.00
148H6203 Danfoss GDA SC 1000  sensor replacement. 281.00
148H6204 Danfoss GDA EC 5000 sensor replacement. 563.00
148H6205 Danfoss GDA SC 10000  sensor replacement. 281.00
148H6206 Danfoss GDA P sensor replacement. 281.00
148H6207 Danfoss GDC IR 20000 sensor replacement. 281.00
148H6208 Danfoss GDC IR 50000 sensor replacement. 492.00
148H6209 Danfoss GDHC SC 2000 sensor replacement. 281.00
148H6210 Danfoss GDHF SC 2000 sensor replacement. 281.00
148H6211 Danfoss GDHF-R134A SC 2000 sens replacement. 281.00
148H6212 Danfoss GDH P 5000 sensor replacement. 281.00
148H6213 Danfoss GDA EC 100 Remote sensor replacement. 914.00
148H6214 Danfoss GDA EC 1000 Remote sensor replacement. 914.00
148H6215 Danfoss GDA EC 5000 Remote sensor replacement. 985.00
148H6216 Danfoss GDA SC 10000 Remote sensor replacement. 703.00
148H6217 Danfoss GDA EC 1000 Heavy Duty sens replacement. 843.00
148H6218 Danfoss GDA EC 5000 Heavy Duty sens replacement. 914.00
148H6219 Danfoss GDA SC 10000 Heavy Duty sens replacement 632.00
148H6220 Danfoss GDA P Heavy Duty sensor replacement. 632.00
148H6221 Danfoss Controller Solution 1245.00
148H6223 Danfoss Warning Module. 975.00
148H6225 Danfoss Buzzer and light. 141.00
148H6226 Danfoss Splash Guard. 61.00
148H6228 Danfoss Gateway 1021.00
148H6231 Danfoss Controller Unit. 605.00
148H6235 Danfoss PC tool. 540.00
148H6236 Danfoss Duct Set 241.00
148H6238 Danfoss Remote kit. 150.00
084H6001 Danfoss LLS 4000 G 3/4 in. 490.00
084H6002 Danfoss LLS 4000 G 3/4 in. SIL 626.00
084H6003 Danfoss LLS 4000U NPT 3/4 in. 490.00
084H6004 Danfoss LLS 4000U NPT 3/4 in. SIL 626.00
084H6010 Danfoss LLS4000 Electronic part, including O-rin 385.00
084H6011 Danfoss Inspection Kit, O-ring + Alu gasket 55.00
084H6012 Danfoss LLS 4000 Welding connector G3/4 inch 49.00
027H1084 Danfoss ICMTS 20-A33  25 DIN *CO2* 1661.00
027H1085 Danfoss ICMTS 20-A  25 DIN *CO2* 1612.00
027H1086 Danfoss ICMTS 20-B  25 DIN *CO2* 1612.00
027H1087 Danfoss ICMTS 20-C  25 DIN *CO2* 1612.00
027H1093 Danfoss ICMTS 20-B66  25 DIN *CO2* 1618.00
027H9068 Danfoss ICAD 600TS actuator with cables 1134.00
027H9078 Danfoss ICAD 600A-TS actuator with cables 1191.00
027H9123 Danfoss ICAD 600A-TS w/o cables 1135.00
027H1080 Danfoss ICMTS 20 A Top *CO2* 901.00
027H1081 Danfoss ICMTS 20 B Top *CO2* 901.00
027H1082 Danfoss ICMTS 20 C, Top *CO2* 901.00
027H1088 Danfoss ICMTS 20 A33 Top *CO2* 901.00
027H1192 Danfoss ICMTS 20 B / C Service kit *CO2* 57.00
027H1193 Danfoss ICMTS 20 A / A33 service kit *CO2* 40.00
027L4016 Danfoss Valve Station ICF 25-6-1RB 2262.00
027L4017 Danfoss Valve Station ICF 25-6-1RB 2262.00
027L4020 Danfoss Valve Station ICF 25-6-3RA 2056.00
027L4021 Danfoss Valve Station ICF 25-6-3RA 2056.00
027L4024 Danfoss Valve Station ICF 25-6-3RA 2158.00
027L4029 Danfoss Valve Station ICF 25-6-3RB 2158.00
027L4034 Danfoss Valve Station ICF 25-6-3RB 2262.00
027L4038 Danfoss Valve Station ICF 25-6-5MA 3434.00
027L4042 Danfoss Valve Station ICF 25-6-5MA 3607.00
027L4044 Danfoss Valve Station ICF 25-6-5MA 3607.00
027L4130 Danfoss Valve Station ICF 25-6-15RB 2192.00
027L4148 Danfoss Valve Station ICF 25-6-5MA 3778.00
027L4195 Danfoss Valve Station ICF 25-6-2RB 2029.00
027H5544 Danfoss Defrost DIN welding connection 65.00
027L4810 Danfoss Nipple SS for sideconnection, G3/8"-1/2" 83.00
027L1265 Danfoss Blind for sideconnection, G3/8" 37.00
027L1230 Danfoss ICFW 20 - Weld module Spare part 3/4 SOC 101.00
027L1245 Danfoss ICFW 20 - Welding module, Spare part 101.00
027L1248 Danfoss ICF15/20 EVRAT repair kit 60.00
027L1250 Danfoss ICFS 20 Stopvalve module, Spare part 157.00
027L1251 Danfoss ICFF 20 Filter module, Spare part 198.00
027L1252 Danfoss ICFC 20 Check valve module, Spare part 207.00
027L2250 Danfoss ICFS 25 Stopvalve module, Spare part 184.00
027L2251 Danfoss ICFF 25 Filter module, Spare part 214.00
027L2252 Danfoss ICFC 25 Check valve module, Spare part 242.00
027L2253 Danfoss ICFN 25 Stop/check module, Spare 273.00
027L2255 Danfoss ICFR 25 B Regulation module, Spare part 206.00
027L2299 Danfoss ICFF25E, extended filter-module, 3/8 NPT 273.00
027L4797 Danfoss ICFE-SS 25 Solonoid module, Spare part 956.00
027L1253 Danfoss ICFN 20 Stop/check module, Spare 205.00
027L1254 Danfoss ICFR 20 A Regulation module, Spare part 143.00
027L1255 Danfoss ICFR 20 B Regulation module, Spare part 143.00
027L1257 Danfoss ICFE 20 Solenoide module, spare part 491.00
027L1259 Danfoss ICFB 20 Blind module, Spare part 34.00
027L1260 Danfoss ICF0 20 Manuel Opener module, Spare part 248.00
027L1261 Danfoss ICF 20 gaskets, spare part kit 33.00
027L1266 Danfoss Nipple for sideconnection, G3/8"-1/2" 37.00
027L1267 Danfoss Sight glass ISO 228-G3/8 65.00
027L1270 Danfoss ICFE 20H Solenoid module, spare part 1470.00
027L1271 Danfoss ICF15 gaskets and Orings, spare part kit 71.00
027L1272 Danfoss ICF15 Motor Module, Spare part kit 148.00
027L2257 Danfoss ICFE 25 Solenoid module, spare part 626.00
027L2260 Danfoss ICF25-40 Gaskets, spare part kit 27.00
027L3060 Danfoss Valve Station ICF 20-4-8 1465.00
027L3061 Danfoss Valve Station ICF 20-4-8 1535.00
027L3067 Danfoss Valve Station ICF 20-4-9 1465.00
027L3068 Danfoss Valve Station ICF 20-4-9 1535.00
027L3069 Danfoss Valve Station ICF 20-4-9 1395.00
027L3073 Danfoss Valve Station ICF 20-4-10RA 1395.00
027L3075 Danfoss Valve Station ICF 20-4-10RA 1465.00
027L3076 Danfoss Valve Station ICF 20-4-10RA 1535.00
027L3083 Danfoss Valve Station ICF 20-4-11 1465.00
027L3084 Danfoss Valve Station ICF 20-4-11 1535.00
027L3089 Danfoss Valve Station ICF 20-4-12 1554.00
027L3092 Danfoss Valve Station ICF 20-4-13 1554.00
027L3095 Danfoss Valve Station ICF 20-4-14MA 1975.00
027L3097 Danfoss Valve Station ICF 20-4-14MA 2074.00
027L3103 Danfoss Valve Station ICF 20-4-14MB 2074.00
027L3108 Danfoss Valve Station ICF 20-4-14MC 2074.00
027L3109 Danfoss Valve Station ICF 20-4-14MC 2172.00
027L3120 Danfoss Valve Station ICF 20-4-9 1395.00
027L3333 Danfoss Valve Station ICF 20-4-9H 1465.00
027L3337 Danfoss Valve Station ICF 20-4-9H 1536.00
027L3345 Danfoss Valve Station ICF 20-4-11H 1465.00
027L3380 Danfoss Valve Station ICF 20-4-18H 1465.00
027L3383 Danfoss Valve Station ICF 20-4-10HRB 1355.00
027L3394 Danfoss Valve Station ICF 20-4-14MA33 1975.00
027L3431 Danfoss Valve Station ICF 20-4-10RB 1664.00
027L3489 Danfoss Valve Station ICF 20-4-102D1 1954.00
027L3601 Danfoss Valve Station ICF 20-4-102D2 1465.00
027L3000 Danfoss Valve Station ICF 20-6-1RA 1571.00
027L3002 Danfoss Valve Station ICF 20-6-1RA 1649.00
027L3003 Danfoss Valve Station ICF 20-6-1RA 1728.00
027L3009 Danfoss Valve Station ICF 20-6-2RA 1571.00
027L3011 Danfoss Valve Station ICF 20-6-2RA 1649.00
027L3012 Danfoss Valve Station ICF 20-6-2RA 1728.00
027L3013 Danfoss Valve Station ICF 20-6-2RA 1783.00
027L3018 Danfoss Valve Station ICF 20-6-3RA 1571.00
027L3020 Danfoss Valve Station ICF 20-6-3RA 1649.00
027L3021 Danfoss Valve Station ICF 20-6-3RA 1728.00
027L3028 Danfoss Valve Station ICF 20-6-4 1649.00
027L3029 Danfoss Valve Station ICF 20-6-4 1728.00
027L3034 Danfoss Valve Station ICF 20-6-5MA 2781.00
027L3036 Danfoss Valve Station ICF 20-6-5MA 2921.00
027L3042 Danfoss Valve Station ICF 20-6-5MB 2921.00
027L3047 Danfoss Valve Station ICF 20-6-5MC 2921.00
027L3048 Danfoss Valve Station ICF 20-6-5MC 3059.00
027L3053 Danfoss Valve Station ICF 20-6-90 1571.00
027L3056 Danfoss Valve Station ICF 20-6-90 1571.00
027L3144 Danfoss Valve Station ICF 20-6-90 1540.00
027L3161 Danfoss Valve Station ICF 20-6-5MB66 2781.00
027L3328 Danfoss Valve Station ICF 20-6-5HMC 2412.00
027L3360 Danfoss Valve Station ICF 20-6-90 1571.00
027L3374 Danfoss Valve Station ICF 20-6-5MB66 3059.00
027L3398 Danfoss Valve Station ICF 20-6-2RB 1525.00
027L3410 Danfoss Valve Station ICF 20-6-2HRB 2035.00
027L3415 Danfoss Valve Station ICF 20-6-3HRB 2132.00
027L3416 Danfoss Valve Station ICF 20-6-3HRB 2035.00
027L3430 Danfoss Valve Station ICF 20-6-3RB 1728.00
027L3433 Danfoss Valve Station ICF 20-6-3RB 1525.00
027L4175 Danfoss Valve station ICF 25-4-18 1690.00
027L4063 Danfoss Valve Station ICF 25-4-9 1664.00
027L4067 Danfoss Valve Station ICF 25-4-9 1747.00
027L4072 Danfoss Valve Station ICF 25-4-9 1829.00
027L4076 Danfoss Valve Station ICF 25-4-10RA 1664.00
027L4085 Danfoss Valve Station ICF 25-4-10RB 1696.00
027L4087 Danfoss Valve Station ICF 25-4-10RB 1696.00
027L4090 Danfoss Valve Station ICF 25-4-10RB 1829.00
027L4091 Danfoss Valve Station ICF 25-4-10RB 1777.00
027L4094 Danfoss Valve Station ICF 25-4-11 1747.00
027L4103 Danfoss Valve Station ICF 25-4-14MA 2396.00
027L4107 Danfoss Valve Station ICF 25-4-14MA 2515.00
027L4112 Danfoss Valve Station ICF 25-4-14MB 2515.00
027L4133 Danfoss Valve Station ICF 25-4-8 1747.00
027L4136 Danfoss Valve Station ICF 25-4-18 1612.00
027L4164 Danfoss Valve Station ICF 25-4-18 1774.00
027L4169 Danfoss Valve Station ICF 25-4-10RB 1631.00
027L4182 Danfoss Valve Station ICF 25-4-14MA 2677.00
027L4214 Danfoss Valve Station ICF 25-4-14MB 2466.00
027L4517 Danfoss Valve Station  ICF 15 EVRAT 523.00
027L4518 Danfoss Valve Station  ICF 20 EVRAT 709.00
027L4545 Danfoss Valve Station ICF 15-4-10RA 940.00
027L4548 Danfoss Valve Station ICF 15-4-10RA 940.00
027L4520 Danfoss Valve Station ICF 15-4-8 780.00
027L4521 Danfoss Valve Station ICF 15-4-9H 1008.00
027L4524 Danfoss Valve Station ICF 15-4-10HRB 1072.00
027L4525 Danfoss Valve Station ICF 15-4-14MA 1657.00
027L4532 Danfoss Valve Station ICF 15-4-8 780.00
027L4539 Danfoss Valve Station ICF 15-4-11 940.00
027L4540 Danfoss Valve Station ICF 15-4-10RB 940.00
027L4547 Danfoss Valve Station ICF 15-4-11 940.00
027L4550 Danfoss Valve Station ICF 15-4-18H 1072.00
027L4571 Danfoss Valve Station ICF 15-4-9 940.00
027L4573 Danfoss Valve Station ICF 15-4-12 1137.00
027L4574 Danfoss Valve Station ICF 15-4-18 940.00
027L4579 Danfoss Valve Station ICF 15-4-18 940.00
027L4582 Danfoss Valve Station ICF 15-4-13 1284.00
027L4589 Danfoss Valve Station ICF 15-4-104D1 1203.00
027L5021 Danfoss Valve Station ICF 50-4-41 3800.00
027L5017 Danfoss Valve Station ICF 50-4-43MB 3230.00
027L5023 Danfoss Valve Station ICF 50-4-41 3989.00
027L5027 Danfoss Valve Station ICF 50-4-45S50 2970.00
027L6521 Danfoss Valve Station ICF 65-3-41 4855.00
027L4701 Danfoss Valve Station ICF SS 20-6-1RA 2494.00
027L4759 Danfoss Valve Station ICF SS 20-6-2HRB 3223.00
027L4590 Danfoss Valve Station ICF SS 25-4-10RA 2400.00
027H2171 Danfoss ICSE 25 Top cover 3 pilots 317.00
027H2177 Danfoss ICS3E 25-15 25 DIN 582.00
027H2178 Danfoss ICS3E 25-20 25 DIN 611.00
027H2179 Danfoss ICS3E 25-25 25 DIN 658.00
027H3029 Danfoss ICS3E 32 32 DIN 868.00
027H3171 Danfoss ICSE 32 Top cover 3 pilots 287.00
027H4038 Danfoss ICS3E 40  40 DIN 1041.00
027H5037 Danfoss ICS3E 50  50 DIN 1273.00
027H6038 Danfoss ICS3E 65 65 DIN 1705.00
148F3038 Danfoss ACC.FLANGES+GASKETS FD20/ND20 DSV2/SFA15 290.00
148F3039 Danfoss FD25/ND20 DSV2/SFA15 433.00
148F3042 Danfoss ACC.FLANGES+GASKETS FD32/FD25 DSV2/SFV20 654.00
148F3063 Danfoss DSV10 Plug and Al gasket for testing 22.00
148F3064 Danfoss DSV/SFA/SFV non-stick grease 86.00
2453+054 Danfoss Repair Kit for DSV10/DSV15 24.00
2453+065 Danfoss REPAIR KIT DSV32(SFV 15-20-25)(GASKETS)# 50.00
148F3024 Danfoss REPAIR-KIT FOR DSV 1 37.00
148F3043 Danfoss ACC.FLANGES+GASKETS FD32/FD32 DSV2/SFV25 654.00
148F3019 Danfoss Nipples+Gaskets set,SFV10(H)/15,SFV15 55.00
148F3025 Danfoss REPAIR-KIT FOR DSV 2 68.00
148F3029 Danfoss Dismounting Kit For DSV1 9.00
148F3030 Danfoss Dismounting Kit For DSV2 18.00
148F3036 Danfoss Repair kit for SFA 15 64.00
148F3037 Danfoss ACC.NIPPLES+GASKETS  25D/ND20 DSV1/SFA15 351.00
148F3041 Danfoss ACC.FLANGES+GASKETS FD25/FD25 DSV2/SFV20 654.00
148H3453 Danfoss EXTERNAL CONNECTION BSV/POV 74.00
2453+081 Danfoss REPAIR KIT SFV  15    (CONE+GASKETS) 49.00
2453+082 Danfoss Repair kit for SFV 20 (gaskets and cone) 61.00
2453+083 Danfoss Repair kit for SFV 25 (gaskets and cone) 73.00
148F3230 Danfoss SFA  15 T 230 SAFETY VALVE 30 BAR 242.00
2416+272 Danfoss SFV 25 T 219 SAFETY VALVE 19 BAR 453.00
2416+274 Danfoss SFV 25 T 223 SAFETY VALVE 23 BAR 453.00
148F3310 Danfoss SFA  15 T 310 SAFETY VALVE 10 BAR 327.00
148F3311 Danfoss SFA  15 T 311 SAFETY VALVE 11 BAR 327.00
148F3312 Danfoss SFA  15 T 312 SAFETY VALVE 12 BAR 327.00
148F3313 Danfoss SFA  15 T 313 SAFETY VALVE 13 BAR 327.00
148F3314 Danfoss SFA  15 T 314 SAFETY VALVE 14 BAR 327.00
148F3315 Danfoss SFA  15 T 315 SAFETY VALVE 15 BAR 327.00
148F3316 Danfoss SFA  15 T 316 SAFETY VALVE 16 BAR 327.00
148F3317 Danfoss SFA 15 T 317 safety valve 17bar 327.00
148F3318 Danfoss SFA  15 T 318 SAFETY VALVE 18 BAR 327.00
148F3319 Danfoss SFA 15 T 319 SAFETY VALVE 19 BAR 327.00
148F3320 Danfoss SFA  15 T 320 SAFETY VALVE 20 BAR 327.00
148F3321 Danfoss SFA  15 T 321 SAFETY VALVE 21 BAR 327.00
148F3322 Danfoss SFA  15 T 322 SAFETY VALVE 22 BAR 327.00
148F3323 Danfoss SFA  15 T 323 SAFETY VALVE 23 BAR 327.00
148F3324 Danfoss SFA  15 T 324 SAFETY VALVE 24 BAR 327.00
148F3325 Danfoss SFA  15 T 325 25bar TÜV SAFETY VALVE 327.00
148F3326 Danfoss SFA  15 T 326 SAFETY VALVE 26 BAR 327.00
148F3327 Danfoss SFA  15 T 327 SAFETY VALVE 27 BAR 327.00
148F3328 Danfoss SFA  15 T 328 SAFETY VALVE 28 BAR 327.00
148F3329 Danfoss SFA  15 T 329 SAFETY VALVE 29 BAR 327.00
148F3330 Danfoss SFA  15 T 330 SAFETY VALVE 30 BAR 327.00
148F3331 Danfoss SFA  15 T 331 SAFETY VALVE 31 BAR 327.00
148F3332 Danfoss SFA  15 T 332 SAFETY VALVE 32 BAR 327.00
148F3333 Danfoss SFA  15 T 333 SAFETY VALVE 33 BAR 327.00
148F3334 Danfoss SFA  15 T 334 SAFETY VALVE 34 BAR 327.00
148F3335 Danfoss SFA  15 T 335 SAFETY VALVE 35 BAR 327.00
148F3336 Danfoss SFA  15 T 336 SAFETY VALVE 36 BAR 327.00
148F3337 Danfoss SFA  15 T 337 SAFETY VALVE 37 BAR 327.00
148F3338 Danfoss SFA  15 T 338 SAFETY VALVE 38 BAR 327.00
148F3339 Danfoss SFA  15 T 339 SAFETY VALVE 39 BAR 327.00
148F3340 Danfoss SFA  15 T 340 SAFETY VALVE 40 BAR 327.00
148F4105 Danfoss SFA 15-50, TÜV 15BAR SET PRESS. 383.00
148F4106 Danfoss SFA 15-50, TÜV 16BAR SET PRESS. 383.00
148F4111 Danfoss SFA 15-50, TÜV 21BAR SET PRESS. 383.00
148F4117 Danfoss SFA 15-50, TÜV 27BAR SET PRESS. 383.00
2416+160 Danfoss SFV 20 T 313 SAFETY VALVE 13 BAR 478.00
2416+161 Danfoss SFV 20 T 318 SAFETY VALVE 18 BAR 478.00
2416+162 Danfoss SFV 20 T 321 SAFETY VALVE 21 BAR 478.00
2416+163 Danfoss SFV 25 T 313 SAFETY VALVE 13 BAR 541.00
2416+164 Danfoss SFV 25 T 318 SAFETY VALVE 18 BAR 541.00
2416+165 Danfoss SFV 25 T 321 SAFETY VALVE 21 BAR 541.00
2416+187 Danfoss SFV 25 T 325 SAFETY VALVE 25 BAR 541.00
2416+285 Danfoss SFV 20 T 310 SAFETY VALVE 10 BAR 478.00
2416+286 Danfoss SFV 20 T 311 SAFETY VALVE 11 BAR 478.00
2416+287 Danfoss SFV 20 T 312 SAFETY VALVE 12 BAR 478.00
2416+288 Danfoss SFV 20 T 314 SAFETY VALVE 14 BAR 478.00
2416+289 Danfoss SFV 20 T 315 SAFETY VALVE 15 BAR 478.00
2416+290 Danfoss SFV 20 T 316 SAFETY VALVE 16 BAR 478.00
2416+291 Danfoss SFV 20 T 317 SAFETY VALVE 17 BAR 478.00
2416+292 Danfoss SFV 20 T 319 SAFETY VALVE 19 BAR 478.00
2416+293 Danfoss SFV 20 T 320 SAFETY VALVE 20 BAR 478.00
2416+294 Danfoss SFV 20 T 322 SAFETY VALVE 22 BAR 478.00
2416+295 Danfoss SFV 20 T 323 SAFETY VALVE 23 BAR 478.00
2416+296 Danfoss SFV 20 T 324 SAFETY VALVE 24 BAR 478.00
2416+297 Danfoss SFV 25 T 310 SAFETY VALVE 10 BAR 541.00
2416+298 Danfoss SFV 25 T 311 SAFETY VALVE 11 BAR 541.00
2416+299 Danfoss SFV 25 T 312 SAFETY VALVE 12 BAR 541.00
2416+300 Danfoss SFV 25 T 314 SAFETY VALVE 14 BAR 541.00
2416+301 Danfoss SFV 25 T 315 SAFETY VALVE 15 BAR 541.00
2416+302 Danfoss SFV 25 T 316 SAFETY VALVE 16 BAR 541.00
2416+303 Danfoss SFV 25 T 317 SAFETY VALVE 17 BAR 541.00
2416+305 Danfoss SFV 25 T 320 SAFETY VALVE 20 BAR 541.00
2416+306 Danfoss SFV 25 T 322 SAFETY VALVE 22 BAR 541.00
2416+307 Danfoss SFV 25 T 323 SAFETY VALVE 23 BAR 541.00
2416+308 Danfoss SFV 25 T 324 SAFETY VALVE 24 BAR 541.00
148F3210 Danfoss SFA  15 T 210 SAFETY VALVE 10 BAR 242.00
148F3211 Danfoss SFA  15 T 211 SAFETY VALVE 11 BAR 242.00
148F3212 Danfoss SFA  15 T 212 SAFETY VALVE 12 BAR 242.00
148F3213 Danfoss SFA  15 T 213 SAFETY VALVE 13 BAR 242.00
148F3214 Danfoss SFA  15 T 214 SAFETY VALVE 14 BAR 242.00
148F3215 Danfoss SFA  15 T 215 SAFETY VALVE 15 BAR 242.00
148F3216 Danfoss SFA  15 T 216 SAFETY VALVE 16 BAR 242.00
148F3217 Danfoss SFA  15 T 217 SAFETY VALVE 17 BAR 242.00
148F3218 Danfoss SFA  15 T 218 SAFETY VALVE 18 BAR 242.00
148F3219 Danfoss SFA  15 T 219 SAFETY VALVE 19 BAR 242.00
148F3220 Danfoss SFA  15 T 220 SAFETY VALVE 20 BAR 242.00
148F3221 Danfoss SFA 15 T 221 SAFETY VALVE 21 BAR 242.00
148F3222 Danfoss SFA  15 T 222 SAFETY VALVE 22 BAR 242.00
148F3223 Danfoss SFA  15 T 223 SAFETY VALVE 23 BAR 242.00
148F3224 Danfoss SFA  15 T 224 SAFETY VALVE 24 BAR 242.00
148F3225 Danfoss SFA  15 T 225 SAFETY VALVE 25 BAR 242.00
148F3226 Danfoss SFA  15 T 226 SAFETY VALVE 26 BAR 242.00
148F3227 Danfoss SFA  15 T 227 SAFETY VALVE 27 BAR 242.00
148F3228 Danfoss SFA  15 T 228 SAFETY VALVE 28 BAR 242.00
148F3229 Danfoss SFA  15 T 229 SAFETY VALVE 29 BAR 242.00
148F3231 Danfoss SFA  15 T 231 SAFETY VALVE 31 BAR 242.00
148F3232 Danfoss SFA  15 T 232 SAFETY VALVE 32 BAR 242.00
148F3233 Danfoss SFA  15 T 233 SAFETY VALVE 33 BAR 242.00
148F3234 Danfoss SFA  15 T 234 SAFETY VALVE 34 BAR 242.00
148F3235 Danfoss SFA  15 T 235 SAFETY VALVE 35 BAR 242.00
148F3236 Danfoss SFA  15 T 236 SAFETY VALVE 36 BAR 242.00
148F3237 Danfoss SFA  15 T 237 SAFETY VALVE 37 BAR 242.00
148F3239 Danfoss SFA  15 T 239 SAFETY VALVE 39 BAR 242.00
148F3240 Danfoss SFA  15 T 240 SAFETY VALVE 40 BAR 242.00
148F4003 Danfoss SFA 15-50, 13BAR SET PRESSURE 277.00
148F4014 Danfoss SFA 15-50, 24BAR SET PRESSURE 322.00
2416+150 Danfoss SFV 20 T 213 SAFETY VALVE 13 BAR 403.00
2416+151 Danfoss SFV 20 T 218 SAFETY VALVE 18 BAR 403.00
2416+152 Danfoss SFV 20 T 221 SAFETY VALVE 21 BAR 403.00
2416+153 Danfoss SFV 25 T 213 SAFETY VALVE 13 BAR 453.00
2416+154 Danfoss SFV 25 T 218 SAFETY VALVE 18 BAR 453.00
2416+155 Danfoss SFV 25 T 221 SAFETY VALVE 21 BAR 453.00
2416+183 Danfoss SFV 20 T 225 SAFETY VALVE 25 BAR 403.00
2416+184 Danfoss SFV 25 T 225 SAFETY VALVE 25 BAR 453.00
2416+186 Danfoss SFV 20 T 325 SAFETY VALVE 25 BAR 478.00
2416+241 Danfoss SFV 20 T 222 SAFETY VALVE 22 BAR 403.00
2416+242 Danfoss SFV 25 T 222 SAFETY VALVE 22 BAR 453.00
2416+254 Danfoss SFV 20 T 210 SAFETY VALVE 10 BAR 403.00
2416+255 Danfoss SFV 20 T 211 SAFETY VALVE 11 BAR 403.00
2416+256 Danfoss SFV 20 T 212 SAFETY VALVE 12 BAR 403.00
2416+257 Danfoss SFV 20 T 214 SAFETY VALVE 14 BAR 403.00
2416+258 Danfoss SFV 20 T 215 SAFETY VALVE 15 BAR 403.00
2416+259 Danfoss SFV 20 T 216 SAFETY VALVE 16 BAR 403.00
2416+260 Danfoss SFV 20 T 217 SAFETY VALVE 17 BAR 403.00
2416+261 Danfoss SFV 20 T 219 SAFETY VALVE 19 BAR 403.00
2416+262 Danfoss SFV 20 T 220 SAFETY VALVE 20 BAR 403.00
2416+263 Danfoss SFV 20 T 223 SAFETY VALVE 23 BAR 403.00
2416+264 Danfoss SFV 20 T 224 SAFETY VALVE 24 BAR 403.00
2416+265 Danfoss SFV 25 T 210 SAFETY VALVE 10 BAR 453.00
2416+266 Danfoss SFV 25 T 211 SAFETY VALVE 11 BAR 453.00
2416+267 Danfoss SFV 25 T 212 SAFETY VALVE 12 BAR 453.00
2416+268 Danfoss SFV 25 T 214 SAFETY VALVE 14 BAR 453.00
2416+269 Danfoss SFV 25 T 215 SAFETY VALVE 15 BAR 453.00
2416+270 Danfoss SFV 25 T 216 SAFETY VALVE 16 BAR 453.00
2416+271 Danfoss SFV 25 T 217 SAFETY VALVE 17 BAR 453.00
2416+273 Danfoss SFV 25 T 220 SAFETY VALVE 20 BAR 453.00
2416+275 Danfoss SFV 25 T 224 SAFETY VALVE 24 BAR 453.00
148F3006 Danfoss DSV2 FD20/ND20, DUAL STOPVALVE+KIT 850.00
148F3007 Danfoss DSV2 FD25/ND20, DUAL STOPVALVE+KIT 850.00
148F3008 Danfoss DSV2 FD32/ND20, DUAL STOPVALVE+KIT 850.00
148F3009 Danfoss DSV2 FD25/FD25, DUAL STOPVALVE+KIT 980.00
148F3010 Danfoss DSV2 FD32/FD5, DUAL STOPVALVE+KIT 980.00
148F3011 Danfoss DSV2 FD32/FD32, DUAL STOPVALVE+KIT 980.00
2413+116 Danfoss DSV  15 ND15/ND20 DUAL STOP VALVE + KIT 439.00
148F3005 Danfoss DSV1 D25/ND20, DUAL STOPVALVE+KIT 696.00
2416+202 Danfoss BSV 8 T 218 SAFETY VALVE 18 BAR 431.00
2416+204 Danfoss BSV 8 T 221 SAFETY VALVE 21 BAR 431.00
2416+205 Danfoss BSV 8 T 225 SAFETY VALVE 25 BAR 431.00
2416+207 Danfoss BSV 8 T 318 SAFETY VALVE 18 BAR 431.00
2416+211 Danfoss BSV 8 T 325 SAFETY VALVE 25 BAR 431.00
2416+221 Danfoss BSV 8 T 216 SAFETY VALVE 16 BAR 431.00
2416+225 Danfoss BSV 8 T 219 SAFETY VALVE 19 BAR 431.00
2416+309 Danfoss BSV 8 T 211 SAFETY VALVE 11 BAR 431.00
2416+310 Danfoss BSV 8 T 212 SAFETY VALVE 12 BAR 431.00
2416+311 Danfoss BSV 8 T 214 SAFETY VALVE 14 BAR 431.00
2416+313 Danfoss BSV 8 T 217 SAFETY VALVE 17 BAR 431.00
2416+314 Danfoss BSV 8 T 223 SAFETY VALVE 23 BAR 431.00
2416+315 Danfoss BSV 8 T 224 SAFETY VALVE 24 BAR 431.00
2416+316 Danfoss BSV 8 T 310 Safety valve 10 bar 501.00
2416+319 Danfoss BSV 8 T 314 SAFETY VALVE 14 BAR 480.00
2416+320 Danfoss BSV 8 T 315 SAFETY VALVE 15 BAR 480.00
2416+324 Danfoss BSV 8 T 324 SAFETY VALVE 24 BAR 501.00
2416+200 Danfoss BSV 8 T 210 SAFETY VALVE 10 BAR 431.00
2416+201 Danfoss BSV 8 T 213 SAFETY VALVE 13 BAR 431.00
2416+203 Danfoss BSV 8 T 220 SAFETY VALVE 20 BAR 431.00
2416+208 Danfoss BSV 8 T 320 SAFETY VALVE 20 BAR 431.00
2416+210 Danfoss BSV 8 T 322 SAFETY VALVE 22 BAR 431.00
2416+222 Danfoss BSV 8 T 316 SAFETY VALVE 16 BAR 403.00
2416+224 Danfoss BSV 8 T 222 SAFETY VALVE 22 BAR 431.00
2416+312 Danfoss BSV 8 T 215 SAFETY VALVE 15 BAR 431.00
148F3026 Danfoss POV 1050 BUTT WELD, POV DIN DN 65 ANG 762.00
148F3033 Danfoss POV 2150 BUTT WELD, DIN DN80 ANG 1233.00
2417+232 Danfoss POV  600 BUTT WELD, DIN DN40 ANG 416.00
148F3069 Danfoss SFA 10 Repair kit short 27bar 64.00
148F4210 Danfoss SFA 10 T 210 Safety valve 254.00
148F4211 Danfoss SFA 10 T 211 Safety valve 254.00
148F4212 Danfoss SFA 10 T 212 Safety valve 254.00
148F4214 Danfoss SFA 10 T 214 Safety valve 254.00
148F4217 Danfoss SFA 10 T 217 Safety valve 254.00
148F4219 Danfoss SFA 10 T 219 Safety valve 254.00
148F4223 Danfoss SFA 10 T 223 Safety valve 254.00
148F4227 Danfoss SFA 10 T 227 Safety valve 254.00
148F4256 Danfoss SFA 10 T 256 Safety valve 260.00
148F4259 Danfoss SFA 10 T 259 Safety valve 260.00
148F4310 Danfoss SFA 10 T 310 Safety valve 305.00
148F4311 Danfoss SFA 10 T 311 Safety valve 305.00
148F4314 Danfoss SFA 10 T 314 Safety valve 305.00
148F4315 Danfoss SFA 10 T 315 Safety valve 305.00
148F4317 Danfoss SFA 10 T 317 Safety valve 305.00
148F4318 Danfoss SFA 10 T 318 Safety valve 305.00
148F4323 Danfoss SFA 10 T 323 Safety valve 305.00
148F4326 Danfoss SFA 10 T 326 Safety valve 305.00
148F4327 Danfoss SFA 10 T 327 Safety valve 305.00
148G3194 Danfoss OFV-SS 20 D ANG OVER FLOW VALVE 52BAR 467.00
148G3195 Danfoss OFV-SS 25 D ANG OVER FLOW VALVE 52BAR 486.00
148B4771 Danfoss SNV-SS 1/4FPT-1/4MPT STOP NEEDLE VALVE 150.00
148B4264 Danfoss I-Pack(30) SNV-SS G1/2-W1/2 L150 141.00
148B4265 Danfoss SNV-SS G1/2-W1/2 L50 142.00
148B4266 Danfoss SNV-SS G1/2-W1/2 L150 150.00
148B4244 Danfoss Weld Nippel DN 10 D SVA 184.00
148B4045 Danfoss I-PACK(14) HANDWHEEL-HEAVY SVA 100 31.00
148B4073 Danfoss SPARE PART HANDWHEEL-STD SVA   3-10 25.00
148B4079 Danfoss SPARE PART CAP+GASKET SVA 200 184.00
148B4155 Danfoss SVA-HS/FIA  50 GASKET-TOP I-PACK 10pcs 7.00
148B4157 Danfoss SVA-HS/FIA  80 GASKET-TOP I-Pack 10 pcs 10.00
148B4159 Danfoss SVA-HS/FIA 125 GASKET-TOP I-pack 10pcs 91.00
148B4161 Danfoss SVA-HS/FIA 200 GASKET-TOP I-Pack 10 pcs. 878.00
148B4066 Danfoss SPARE PART HANDWHEEL-HEAVY SVA 100 86.00
148B4067 Danfoss SPARE PART HANDWHEEL-HEAVY SVA 125-150 # 147.00
148B4068 Danfoss SPARE PART HANDWHEEL-HEAVY SVA 200     # 182.00
148B4162 Danfoss SPARE PART KIT FOR BONNET-CAP SVA 250 40.00
148B4164 Danfoss SPARE PART KIT FOR CONE SVA-DH 250 586.00
148B4166 Danfoss SPARE PART PACKING GLAND SVA 250-300 245.00
148B4170 Danfoss SPARE PART HANDWHEEL SVA 300 208.00
148B6472 Danfoss SVA Overhaul Kit DN200 Replaces 148B6159 1239.00
148B6473 Danfoss Repair Kit For SVL 200 Replaces 148B6069 342.00
148B4060 Danfoss Spare part handwheel - STD SVA 15-20 25.00
148B4062 Danfoss Spare part handwheel-STD SVA 25-40 25.00
148B4064 Danfoss SPARE PART HANDWHEEL-HEAVY SVA  50-65  # 39.00
148B4065 Danfoss SPARE PART HANDWHEEL-HEAVY SVA  80     # 56.00
148B4076 Danfoss Red CAP+GASKET SVA 25-65 61.00
148B4163 Danfoss SPARE PART KIT FOR BONNET-CAP SVA 300 52.00
148B4165 Danfoss SPARE PART KIT FOR CONE SVA-DH 300 784.00
148B4167 Danfoss REPAIR KIT SVA-DH 250  (GASKETS) 1311.00
148B4169 Danfoss SPARE PART HANDWHEEL SVA 250 195.00
148B4171 Danfoss SPARE PART CAP+GASKET SVA 250-300 208.00
148B4173 Danfoss SPARE PART KIT FOR CONE SVA-DL 250 357.00
148B4184 Danfoss Weld Nippel DN 6 D SVA/SNV 120.00
148B4185 Danfoss Weld Nippel DN 15 D SVA 203.00
148B6050 Danfoss Inspection kit for SVL DN 6-10 18.00
148B6051 Danfoss Inspection kit for SVL DN 15-20 15.00
148B6052 Danfoss Inspection kit for SVL DN 25-40 19.00
148B6053 Danfoss Inspection kit for SVL DN 50 21.00
148B6054 Danfoss Inspection kit for SVL 65 34.00
148B6055 Danfoss Inspection kit for SVL DN 80 30.00
148B6056 Danfoss Inspection kit for SVL DN 100 34.00
148B6057 Danfoss Inspection kit for SVL DN 125 67.00
148B6058 Danfoss Inspection kit for SVL DN 150 72.00
148B6059 Danfoss Inspection kit for SVL DN 200 63.00
148B6060 Danfoss Repair kit for SVL DN 6-10 29.00
148B6061 Danfoss Repair kit for SVL DN 15-20 36.00
148B6062 Danfoss Repair kit for SVL DN 25-40 54.00
148B6063 Danfoss Repair kit for SVL DN 50 61.00
148B6064 Danfoss Repair kit for SVL DN 65 68.00
148B6065 Danfoss Repair kit for SVL DN 80 146.00
148B6066 Danfoss Repair kit for SVL DN 100 150.00
148B6067 Danfoss Repair kit for SVL DN 125 164.00
148B6068 Danfoss Repair kit for SVL DN 150 194.00
148B6150 Danfoss SVA Overhaul kit DN 6-10 49.00
148B6151 Danfoss SVA Overhaul kit DN 15-20 50.00
148B6152 Danfoss SVA Overhaul kit DN 25-40 80.00
148B6153 Danfoss SVA Overhaul kit DN 50 101.00
148B6154 Danfoss SVA Overhaul kit DN 65 148.00
148B6155 Danfoss SVA Overhaul kit DN 80 207.00
148B6156 Danfoss SVA Overhaul kit DN 100 231.00
148B6157 Danfoss SVA Overhaul kit DN 125 294.00
148B6158 Danfoss SVA Overhaul kit DN 150 452.00
2453+041 Danfoss REPAIR KIT REG/SRV 10-25 No 7  (GASKETS) 38.00
2453+042 Danfoss REPAIR KIT REG/SRV 25-40 No 8  (GASKETS) 56.00
2453+044 Danfoss REPAIR KIT REG/SRV 25-40 No10  (GASKETS) 106.00
148B6174 Danfoss REG Overhaul kit DN 10 cone A and B 60.00
148B6175 Danfoss REG Overhaul kit DN 15-20 cone A and B 73.00
148B6176 Danfoss REG Overhaul kit DN 25-40 cone A and B 107.00
2453+039 Danfoss REPAIR KIT REG/SRV 10-25 No 5  (GASKETS) 38.00
2453+043 Danfoss REPAIR KIT REG/SRV 25-40 No 9  (GASKETS) 73.00
2453+040 Danfoss AIR KIT EG/SRV 10-25 No 6  (GASKETS) 49.00
148G3207 Danfoss SPARE PART SPRING-SPEC 0.3BAR SCA 25-40# 28.00
148G3481 Danfoss SPARE PART SPRING-SPEC 0.3BAR SCA/CHV 65 29.00
148G3477 Danfoss SPARE PART SPRING-STD 0.04BAR SCA/CHV 80 21.00
148B6160 Danfoss SCA Overhaul kit DN 15-20 199.00
148B6161 Danfoss SCA Overhaul kit DN 25-40 214.00
148B6162 Danfoss SCA Overhaul kit DN 50 234.00
148B6163 Danfoss SCA Overhaul kit DN 65 365.00
148B6164 Danfoss SCA Overhaul kit DN 80 460.00
148B6165 Danfoss SCA Overhaul kit DN 100 794.00
148B6167 Danfoss CHV Overhaul kit DN 15-20 120.00
148B6168 Danfoss CHV Overhaul kit DN 25-40 146.00
148B6169 Danfoss CHV Overhaul kit DN 50 146.00
148B6179 Danfoss Spare Part Spring 0.3Bar SCA/CHV-X 25-40 29.00
148H3142 Danfoss FIA-INS 150 250my FILTER ELEMENT 515.00
148H3185 Danfoss FIA-INS  65 250my FILTER ELEMENT PLEATED 303.00
148H3135 Danfoss FIA-INS 200 150my FILTER ELEMENT 745.00
148H3136 Danfoss FIA-INS 250 150my FILTER ELEMENT 986.00
148H3147 Danfoss FIA-INS 125 500my FILTER ELEMENT 366.00
148H3149 Danfoss FIA-INS 200 500my FILTER ELEMENT 745.00
148H3154 Danfoss FIA-BAG 125 50my FILTER BAG 421.00
148H3156 Danfoss FIA-BAG 200 50my FILTER BAG 843.00
148H3175 Danfoss FIA-INS 250 250my FILTER ELEMENT 928.00
148H3176 Danfoss FIA-INS 300 250my FILTER ELEMENT 1307.00
148H3190 Danfoss FIA-INS  65 500my FILTER ELEMENT PLEATED 303.00
148H3192 Danfoss FIA-INS 100 500my FILTER ELEMENT PLEATED 490.00
148H3226 Danfoss FIA-INS 150 150my FILTER ELEMENT PLEATED 722.00
148H3297 Danfoss FIA-INS 200 150my FILTER ELEMENT PLEATED 807.00
148H3301 Danfoss FIA-INS  15-20 150my+50my FILTER ELEMENT 152.00
148H3302 Danfoss FIA-INS  25-40 150my+50my FILTER ELEMENT 130.00
148H3303 Danfoss FIA-INS 15-20 150my FILT.ELEMENT PLEATED 123.00
148H3304 Danfoss FIA-INS 25-40 150my FILT.ELEMENT PLEATED 107.00
148H3002 Danfoss SPARE PART FILTER ELEMENT 150MY FIL10-20 190.00
148H3005 Danfoss SPARE PART FILTER ELEMENT 250MY FIL25-40 223.00
148H3007 Danfoss SPARE PART FILTER ELEMENT 500MY FIL25-40 251.00
148H3008 Danfoss SPARE PART FILTER ELEMENT 150MY STA40-50 309.00
148H3009 Danfoss SPARE PART FILTER ELEMENT 150MY STA65-80 460.00
148H3448 Danfoss ACCESSORY MAGNET INSERT FIA 125-200 431.00
148H3017 Danfoss SPARE PART FILTER ELEMENT 250MY STA65-80 635.00
148H3134 Danfoss FIA-INS 150 150my FILTER ELEMENT 477.00
148H3143 Danfoss FIA-INS 200 250my FILTER ELEMENT 745.00
148H3148 Danfoss FIA-INS 150 500my FILTER ELEMENT 515.00
148H3180 Danfoss FIA 65 150my FILTER ELEMENT PLEATED 303.00
148H3003 Danfoss SPARE PART FILTER ELEMENT 150MY FIL25-40 197.00
148H3119 Danfoss FIA-INS  80 150my FILTER ELEMENT 161.00
148H3120 Danfoss FIA-INS  80 250my FILTER ELEMENT 161.00
148H3121 Danfoss FIA-INS  80 500my FILTER ELEMENT 161.00
148H3122 Danfoss FIA-INS 15-20 100my FILTER ELEMENT 59.00
148H3123 Danfoss FIA-INS 25-40 100my FILTER ELEMENT 79.00
148H3124 Danfoss FIA-INS 15-20 150my FILTER ELEMENT 63.00
148H3125 Danfoss FIA-INS 25-40 150my FILTER ELEMENT 83.00
148H3126 Danfoss FIA-INS  15-20 250my FILTER ELEMENT 59.00
148H3127 Danfoss FIA-INS 25-40 250my FILTER ELEMENT 79.00
148H3128 Danfoss FIA-INS  15-20 500my FILTER ELEMENT 66.00
148H3129 Danfoss FIA-INS 25-40 500my FILTER ELEMENT 79.00
148H3130 Danfoss FIA-INS  50 150my FILTER ELEMENT 111.00
148H3131 Danfoss FIA-INS 65 150my FILTER ELEMENT 133.00
148H3132 Danfoss Elemento filtrante aplicado em filtros d 223.00
148H3133 Danfoss FIA-INS 125 150my FILTER ELEMENT 330.00
148H3138 Danfoss FIA-INS  50 250my FILTER ELEMENT 111.00
148H3139 Danfoss FIA-INS  65 250my FILTER ELEMENT 133.00
148H3140 Danfoss FIA-INS 100 250MY FILTER ELEMENT 223.00
148H3141 Danfoss FIA-INS 125 250my FILTER ELEMENT 330.00
148H3144 Danfoss FIA-INS  50 500my FILTER ELEMENT 111.00
148H3145 Danfoss FIA-INS  65 500my FILTER ELEMENT 134.00
148H3146 Danfoss FIA-INS 100 500my FILTER ELEMENT 223.00
148H3150 Danfoss FIA-BAG  50 50my FILTER BAG 118.00
148H3151 Danfoss FIA-BAG  65 50my FILTER BAG 115.00
148H3152 Danfoss FIA-BAG  80 50my FILTER BAG 144.00
148H3153 Danfoss FIA-BAG 100 50my FILTER BAG 210.00
148H3157 Danfoss FIA-INS  50 100my FILTER ELEMENT 120.00
148H3269 Danfoss FIA-INS 25-40 250my FILT.ELEMENT PLEATED 96.00
148H3447 Danfoss ACCESSORY MAGNET INSERT FIA  80-100 335.00
2453+028 Danfoss REPAIR KIT FIL/STR 10-20       (GASKETS) 14.00
2453+029 Danfoss Gasket repair kit for filter DN 25-40 14.00
2415+562 Danfoss REG 10 SA STR CONE#1 Cu: 3/8" PS 40 161.00
148B3760 Danfoss SVA-DL 250 D ANG STOP VALVE CAP 4818.00
148B3761 Danfoss SVA-DL 250 D ANG STOP VALVE H-WHEEL 4780.00
148B3762 Danfoss SVA-DL 250 A ANG STOP VALVE CAP 5087.00
148B3764 Danfoss SVA-DH 250 D ANG STOP VALVE CAP 5433.00
148B3765 Danfoss SVA-DH 250 D ANG STOP VALVE H-WHEEL 5796.00
148B3767 Danfoss SVA-DH 250 A ANG STOP VALVE H-WHEEL 5326.00
148B3770 Danfoss SVA-DL 300 D ANG STOP VALVE CAP 6041.00
148B3771 Danfoss SVA-DL 300 D ANG STOP VALVE H-WHEEL 5872.00
148B3772 Danfoss SVA-DL 300 A ANG STOP VALVE CAP 6041.00
148B3774 Danfoss SVA-DH 300 D ANG STOP VALVE CAP 7038.00
148B3775 Danfoss SVA-DH 300 D ANG STOP VALVE H-WHEEL 7023.00
148H3171 Danfoss FIA 250 D ANG FILTER HOUSING 3236.00
148B5419 Danfoss REG-SA 25 D ANG VALVE CAP PS65 199.00
148B5000 Danfoss SVA-S 6 D ANG STOP VALVE H/W PS52 89.00
148B5020 Danfoss SVA-S 6 A ANG STOP VALVE H/W PS52 89.00
148B5021 Danfoss SVA-S 6 A ANG STOP VALVE CAP PS52 89.00
148B5031 Danfoss SVA-S 6 A STR STOP VALVE CAP PS52 89.00
148B5120 Danfoss SVA-S  10 A ANG STOP VALVE H/W PS52 96.00
148B5121 Danfoss SVA-S 10 A ANG STOP VALVE CAP PS52 96.00
148B5130 Danfoss SVA-S  10 A STR STOP VALVE H/W PS52 96.00
148B5001 Danfoss SVA-S 6 D ANG STOP VALVE CAP PS52 89.00
148B5010 Danfoss SVA-S 6 D STR STOP VALVE H/W PS52 89.00
148B5011 Danfoss SVA-S 6 D STR STOP VALVE CAP PS52 89.00
148B5030 Danfoss SVA-S 6 A STR STOP VALVE H/W PS52 89.00
148B5032 Danfoss SVA-S 6 T STOP VALVE ANG CAP PS52 89.00
148B5110 Danfoss SVA-S 10 D STR STOP VALVE H/W PS52 96.00
148B5131 Danfoss SVA-S 10 A STR STOP VALVE CAP PS52 96.00
148B5100 Danfoss SVA-S 10 D ANG STOP VALVE H/W PS52 96.00
148B5101 Danfoss SVA-S 10 D ANG STOP VALVE CAP PS52 96.00
148B5111 Danfoss SVA-S 10 D STR STOP VALVE CAP PS52 96.00
148B5222 Danfoss SVA-S 15 SOC ANG STOP VALVE H/W PS52 109.00
148B5201 Danfoss SVA-S 15 D ANG STOP VALVE CAP PS52 109.00
148B5210 Danfoss SVA-S 15 D STR STOP VALVE H/W PS52 109.00
148B5211 Danfoss SVA-S 15 D STR STOP VALVE CAP PS52 109.00
148B5223 Danfoss SVA-S  15 SOC ANG STOP VALVE CAP PS52 109.00
148B5300 Danfoss SVA-S  20 D ANG STOP VALVE H/W PS52 116.00
148B5310 Danfoss SVA-S  20 D STR STOP VALVE H/W PS52 116.00
148B5311 Danfoss SVA-S 20 D STR STOP VALVE CAP PS52 116.00
148B5200 Danfoss SVA-S 15 D ANG STOP VALVE H/W PS52 109.00
148B5220 Danfoss SVA-S  15 A ANG STOP VALVE H/W PS52 109.00
148B5221 Danfoss SVA-S 15 A ANG STOP VALVE CAP PS52 109.00
148B5224 Danfoss SVA-S  15 FPT ANG STOP VALVE H/W PS52 109.00
148B5225 Danfoss SVA-S  15 FPT ANG STOP VALVE CAP PS52 109.00
148B5235 Danfoss SVA-S  15 FPT STR STOP VALVE CAP PS52 109.00
148B5301 Danfoss SVA-S 20 D ANG STOP VALVE CAP PS52 116.00
148B5325 Danfoss SVA-S  20 FPT ANG STOP VALVE CAP PS52 116.00
148B5331 Danfoss SVA-S 20 A STR STOP VALVE CAP PS52 116.00
148B5334 Danfoss SVA-S 20 FPT STR STOP VALVE H/W PS52 116.00
148B5335 Danfoss SVA-S  20 FPT STR STOP VALVE CAP PS52 116.00
148B5435 Danfoss SVA-S 25 FPT STR STOP VALVE CAP PS52 149.00
148B5400 Danfoss SVA-S 25 D ANG STOP VALVE H/W PS52 149.00
148B5401 Danfoss SVA-S 25 D ANG STOP VALVE CAP PS52 149.00
148B5410 Danfoss SVA-S 25 D STR STOP VALVE H/W PS52 149.00
148B5411 Danfoss SVA-S 25 D STR STOP VALVE CAP PS52 149.00
148B5500 Danfoss SVA-S 32 D ANG STOP VALVE H/W PS52 171.00
148B5501 Danfoss SVA-S 32 D ANG STOP VALVE CAP PS52 171.00
148B5510 Danfoss SVA-S 32 D STR STOP VALVE H/W PS52 171.00
148B5511 Danfoss SVA-S 32 D STR STOP VALVE CAP PS52 171.00
148B5600 Danfoss SVA-S 40 D ANG STOP VALVE H/W PS52 193.00
148B5601 Danfoss SVA-S 40 D ANG STOP VALVE CAP PS52 193.00
148B5611 Danfoss SVA-S 40 D STR STOP VALVE CAP PS52 193.00
148B5421 Danfoss SVA-S 25 A ANG STOP VALVE CAP PS52 149.00
148B5521 Danfoss SVA-S 32 A ANG STOP VALVE CAP PS52 171.00
148B5531 Danfoss SVA-S 32 A STR STOP VALVE CAP PS52 177.00
148B5534 Danfoss SVA-S  32 FPT ST STOP VALVE H/W PS52 171.00
148B5610 Danfoss SVA-S 40 D STR STOP VALVE H/W PS52 198.00
148B5621 Danfoss SVA-S 40 A ANG STOP VALVE CAP PS52 141.00
148B5631 Danfoss SVA-S 40 A STR STOP VALVE CAP PS52 141.00
148B5700 Danfoss SVA-S 50 D ANG STOP VALVE H/W PS52 241.00
148B5701 Danfoss SVA-S 50 D ANG STOP VALVE CAP PS52 241.00
148B5710 Danfoss SVA-S 50 D STR STOP VALVE H/W PS52 241.00
148B5800 Danfoss SVA-S 65 D ANG STOP VALVE H/W PS52 352.00
148B5801 Danfoss SVA-S 65 D ANG STOP VALVE CAP PS52 352.00
148B5810 Danfoss SVA-S 65 D STR STOP VALVE H/W PS52 380.00
148B5811 Danfoss SVA-S 65 D STR STOP VALVE CAP PS52 380.00
148B5711 Danfoss SVA-S 50 D STR STOP VALVE CAP PS52 241.00
148B5720 Danfoss SVA-S  50 A ANG STOP VALVE H/W PS52 241.00
148B5721 Danfoss SVA-S 50 A ANG STOP VALVE CAP PS52 241.00
148B5731 Danfoss SVA-S 50 A STR STOP VALVE CAP PS52 236.00
148B5821 Danfoss SVA-S 65 A ANG STOP VALVE CAP PS52 352.00
148B5831 Danfoss SVA-S 65 A STR STOP VALVE CAP PS52 380.00
148B5910 Danfoss SVA-S 80 D STR STOP VALVE H/W PS52 473.00
148B6010 Danfoss SVA-S 100 D STR STOP VALVE H/W PS52 561.00
148B5900 Danfoss SVA-S 80 D ANG STOP VALVE H/W PS52 433.00
148B5901 Danfoss SVA-S 80 D ANG STOP VALVE CAP PS52 433.00
148B5911 Danfoss SVA-S 80 D STR STOP VALVE CAP PS52 473.00
148B6000 Danfoss SVA-S 100 D ANG STOP VALVE H/W PS52 521.00
148B6001 Danfoss SVA-S 100 D ANG STOP VALVE CAP PS52 521.00
148B6011 Danfoss SVA-S 100 D STR STOP VALVE CAP PS52 561.00
148B6030 Danfoss SVA-S 100 A STR STOP VALVE H/W PS52 606.00
148B6031 Danfoss SVA-S 100 A STR STOP VALVE CAP PS52 606.00
148B5921 Danfoss SVA-S 80 A ANG STOP VALVE CAP PS52 433.00
148B5930 Danfoss SVA-S  80 A STR STOP VALVE H/W PS52 488.00
148B6100 Danfoss SVA-S 125 D ANG STOP VALVE H/W PS52 801.00
148B6200 Danfoss SVA-S 150 D ANG STOP VALVE H/W PS52 1001.00
148B6210 Danfoss SVA-S 150 D STR STOP VALVE H/W PS52 1061.00
148B6101 Danfoss SVA-S 125 D ANG STOP VALVE CAP PS52 801.00
148B6110 Danfoss SVA-S 125 D STR STOP VALVE H/W PS52 849.00
148B6211 Danfoss SVA-S 150 D STR STOP VALVE CAP PS52 1061.00
148B6220 Danfoss SVA-S 150 A ANG STOP VALVE H/W PS52 1001.00
148B6231 Danfoss SVA-S 150 A STR STOP VALVE CAP PS52 1061.00
148B6436 Danfoss SVA-S 150 F ANG Cap PS25 1005.00
148B6440 Danfoss SVA-S 150 F STR Cap PS25 1066.00
148B6111 Danfoss SVA-S 125 D STR STOP VALVE CAP PS52 849.00
148B6201 Danfoss SVA-S 150 D ANG STOP VALVE CAP PS52 1001.00
148B6301 Danfoss SVA-S 200 D ANG STOP VALVE CAP PS52 2082.00
148B6300 Danfoss SVA-S 200 D ANG STOP VALVE H/W PS52 2082.00
148B6310 Danfoss SVA-S 200 D STR STOP VALVE H/W PS52 2242.00
148B6311 Danfoss SVA-S 200 D STR STOP VALVE CAP PS52 2242.00
148B6321 Danfoss SVA-S 200 A ANG STOP VALVE CAP PS52 1914.00
148B6437 Danfoss SVA-S 200 F ANG CAP PS25 1883.00
148B6441 Danfoss SVA-S 200 F STR CAP PS25 2157.00
148B5270 Danfoss SVA-L  15 A STR STOP VALVE H/W PS52 135.00
148B5340 Danfoss SVA-L 20 D ANG STOP VALVE H/W PS52 135.00
148B5350 Danfoss SVA-L 20 D STR STOP VALVE H/W PS52 135.00
148B5370 Danfoss SVA-L  20 A STR STOP VALVE H/W PS52 147.00
148B5240 Danfoss SVA-L 15 D ANG STOP VALVE H/W PS52 130.00
148B5241 Danfoss SVA-L 15 D ANG STOP VALVE CAP PS52 123.00
148B5250 Danfoss SVA-L 15 D STR STOP VALVE H/W PS52 130.00
148B5251 Danfoss SVA-L 15 D STR STOP VALVE CAP PS52 123.00
148B5341 Danfoss SVA-L 20 D ANG STOP VALVE CAP PS52 131.00
148B5351 Danfoss SVA-L 20 D STR STOP VALVE CAP PS52 132.00
148B6547 Danfoss SVA-L SS 15 D ANG Stop Valve Cap PS52 218.00
148B5562 Danfoss SVA-L 32 SOC ANG STOP VALVE H/W PS52 209.00
148B5450 Danfoss SVA-L 25 D STR STOP VALVE H/W PS52 166.00
148B5540 Danfoss SVA-L 32 D ANG STOP VALVE H/W PS52 188.00
148B5640 Danfoss SVA-L 40 D  ANG STOP VALVE H/W PS52 211.00
148B5650 Danfoss SVA-L 40 D STR STOP VALVE H/W PS52 211.00
148B5662 Danfoss SVA-L  40 SOC ANG STOP VALVE H/W PS52 217.00
148B5440 Danfoss SVA-L 25 D ANG STOP VALVE H/W PS52 164.00
148B5441 Danfoss SVA-L 25 D ANG STOP VALVE CAP PS52 166.00
148B5451 Danfoss SVA-L 25 D STR STOP VALVE CAP PS52 163.00
148B5541 Danfoss SVA-L 32 D ANG STOP VALVE CAP PS52 188.00
148B5551 Danfoss SVA-L 32 D STR STOP VALVE CAP PS52 188.00
148B5641 Danfoss SVA-L 40 D ANG STOP VALVE CAP PS52 211.00
148B5651 Danfoss SVA-L 40 D STR STOP VALVE CAP PS52 211.00
148B6559 Danfoss SVA-L SS 32 D ANG Stop Valve Cap PS52 331.00
148B5103 Danfoss REG-SB 10 D ANG VALVE CAP PS52 121.00
148B5104 Danfoss REG-SA 10 D STR VALVE CAP PS52 120.00
148B5105 Danfoss REG-SB 10 D STR VALVE CAP PS52 121.00
148B5102 Danfoss REG-SA 10 D ANG VALVE CAP PS52 120.00
148B5207 Danfoss REG-SB 15 FPT ANG VALVE CAP PS52 144.00
148B5217 Danfoss REG-SB 15 FPT STR VALVE CAP PS52 144.00
148B5205 Danfoss REG-SB 15 SOC ANG VALVE CAP PS52 144.00
148B5206 Danfoss REG-SA 15 FPT ANG VALVE CAP PS52 144.00
148B5214 Danfoss REG-SA 15 SOC STR VALVE CAP PS52 144.00
148B5215 Danfoss REG-SB 15 SOC STR VALVE CAP PS52 144.00
148B5216 Danfoss REG-SA 15 FPT STR VALVE CAP PS52 144.00
148B5315 Danfoss REG-SB 20 SOC STR VALVE CAP PS52 150.00
148B5317 Danfoss REG-SB 20 FPT STR VALVE CAP PS52 150.00
148B5204 Danfoss REG-SA 15 SOC ANG VALVE CAP PS52 144.00
148B5226 Danfoss REG-SA 15 D ANG VALVE CAP PS52 144.00
148B5227 Danfoss REG-SB 15 D ANG VALVE CAP PS52 144.00
148B5229 Danfoss REG-SB 15 D STR VALVE CAP PS52 144.00
148B5326 Danfoss REG-SA 20 D ANG VALVE CAP PS52 151.00
148B5327 Danfoss REG-SB 20 D ANG VALVE CAP PS52 151.00
148B5328 Danfoss REG-SA 20 D STR VALVE CAP PS52 120.00
148B5329 Danfoss REG-SB 20 D STR VALVE CAP PS52 151.00
148B5202 Danfoss REG-SA 15 A ANG VALVE CAP PS52 144.00
148B5203 Danfoss REG-SB 15 A ANG VALVE CAP PS52 144.00
148B5212 Danfoss REG-SA 15 A STR VALVE CAP PS52 144.00
148B5213 Danfoss REG-SB 15 A STR VALVE CAP PS52 144.00
148B5228 Danfoss REG-SA 15 D STR VALVE CAP PS52 144.00
148B5303 Danfoss REG-SB 20 A ANG VALVE CAP PS52 151.00
148B5312 Danfoss REG-SA 20 A STR VALVE CAP PS52 116.00
148B5615 Danfoss REG-SB 40 SOC STR VALVE CAP PS52 244.00
148B5404 Danfoss REG-SA 2REG-SA 25 SOC ANG VALVE CAP PS52 189.00
148B5405 Danfoss REG-SB 25 SOC ANG VALVE CAP PS52 189.00
148B5406 Danfoss REG-SA 25 FPT ANG VALVE CAP PS52 189.00
148B5407 Danfoss REG-SB 25 FPT ANG VALVE CAP PS52 189.00
148B5414 Danfoss REG-SA 25 SOC STR VALVE CAP PS52 189.00
148B5415 Danfoss REG-SB 25 SOC STR VALVE CAP PS52 189.00
148B5416 Danfoss REG-SA 25 FPT STR VALVE CAP PS52 189.00
148B5417 Danfoss REG-SB 25 FPT STR VALVE CAP PS52 189.00
148B5507 Danfoss REG-SB 32 FPT ANG VALVE CAP PS52 213.00
148B5516 Danfoss REG-SA 32 FPT STR VALVE CAP PS52 213.00
148B5517 Danfoss REG-SB 32 FPT STR VALVE CAP PS52 213.00
148B5527 Danfoss REG-SA 32 D ANG VALVE CAP PS52 213.00
148B5528 Danfoss REG-SA 32 D STR VALVE CAP PS52 213.00
148B5605 Danfoss REG-SB 40 SOC ANG VALVE CAP PS52 244.00
148B5626 Danfoss REG-SB 40 D ANG VALVE CAP PS52 244.00
148B5426 Danfoss REG-SA 25 D ANG VALVE CAP PS52 189.00
148B5427 Danfoss REG-SB 25 D ANG VALVE CAP PS52 189.00
148B5428 Danfoss REG-SA 25 D STR VALVE CAP PS52 189.00
148B5429 Danfoss REG-SB 25 D STR VALVE CAP PS52 189.00
148B5513 Danfoss REG-SB 32 A STR VALVE CAP PS52 213.00
148B5526 Danfoss REG-SB 32 D ANG VALVE CAP PS52 213.00
148B5529 Danfoss REG-SB 32 D STR VALVE CAP PS52 213.00
148B5603 Danfoss REG-SB 40 A ANG VALVE CAP PS52 244.00
148B5613 Danfoss REG-SB 40 A STR VALVE CAP PS52 244.00
148B5627 Danfoss REG-SA 40 D ANG VALVE CAP PS52 244.00
148B5628 Danfoss REG-SB 40 D STR VALVE CAP PS52 244.00
148B5629 Danfoss REG-SA 40 D STR VALVE CAP PS52 244.00
148B5402 Danfoss REG-SA 25 A ANG VALVE CAP PS52 189.00
148B5403 Danfoss REG-SB 25 A ANG VALVE CAP PS52 189.00
148B5412 Danfoss REG-SA 25 A STR VALVE CAP PS52 189.00
148B5413 Danfoss REG-SB 25 A STR VALVE CAP PS52 189.00
148B5724 Danfoss REG-SB 50 A STR VALVE CAP PS52 334.00
148B5725 Danfoss REG-SB 50 SOC STR VALVE CAP PS52 312.00
148B5809 Danfoss REG-SB 65 A STR VALVE CAP PS52 591.00
148B5726 Danfoss REG-SB 50 D ANG VALVE CAP PS52 312.00
148B5806 Danfoss REG-SB 65 A ANG VALVE CAP PS52 477.00
148B5826 Danfoss REG-SB 65 D ANG VALVE CAP PS52 467.00
148H3363 Danfoss FIA-INS 15-20 250my FILT.ELEMENT PLEATED 165.00
148B5246 Danfoss FIA  15 FPT ANG FILTER HOUSING PS52 85.00
148B5349 Danfoss  FIA  20 FPT STR FILTER HOUSING PS52 92.00
148B5247 Danfoss FIA 15 A STR FILTER HOUSING PS52 85.00
148B5249 Danfoss FIA  15 FPT STR FILTER HOUSING PS52 85.00
148B5344 Danfoss FIA 20 A ANG FILTER HOUSING PS52 92.00
148B5345 Danfoss FIA  20 SOC ANG FILTER HOUSING PS52 92.00
148B5346 Danfoss FIA  20 FPT ANG FILTER HOUSING PS52 92.00
148B5347 Danfoss FIA 20 A STR FILTER HOUSING PS52 92.00
148B5242 Danfoss FIA 15 D Angle Filter Housing PS52 85.00
148B5244 Danfoss FIA 15 A ANG FILTER HOUSING PS52 85.00
148B5245 Danfoss FIA  15 SOC ANG FILTER HOUSING PS52 85.00
148B5248 Danfoss FIA  15 SOC STR FILTER HOUSING PS52 85.00
148B5342 Danfoss FIA 20 D ANG FILTER HOUSING PS52 92.00
148B5348 Danfoss FIA  20 SOC STR FILTER HOUSING PS52 92.00
148B5243 Danfoss FIA 15 D STR FILTER HOUSING PS52 85.00
148B5343 Danfoss FIA 20 D STR FILTER HOUSING PS52 92.00
148B5448 Danfoss FIA  25 SOC STR FILTER HOUSING PS52 100.00
148B5445 Danfoss FIA  25 SOC ANG FILTER HOUSING PS52 100.00
148B5444 Danfoss FIA 25 A ANG FILTER HOUSING PS52 100.00
148B5446 Danfoss FIA  25 FPT ANG FILTER HOUSING PS52 100.00
148B5449 Danfoss FIA  25 FPT STR FILTER HOUSING PS52 100.00
148B5625 Danfoss FIA 40 D STR FILTER HOUSING PS52 143.00
148B5643 Danfoss FIA  40 SOC ANG FILTER HOUSING PS52 143.00
148B5645 Danfoss FIA  40 SOC STR FILTER HOUSING PS52 143.00
148B5442 Danfoss FIA 25 D ANG FILTER HOUSING PS52 100.00
148B5443 Danfoss FIA 25 D STR FILTER HOUSING PS52 100.00
148B5447 Danfoss FIA 25 A STR FILTER HOUSING PS52 100.00
148B5544 Danfoss FIA 32 D STR FILTER HOUSING PS52 121.00
148B5624 Danfoss FIA 40 D ANG FILTER HOUSING PS52 143.00
148B5642 Danfoss FIA 40 A ANG FILTER HOUSING PS52 143.00
148B5644 Danfoss FIA 40 A STR FILTER HOUSING PS52 141.00
148B5543 Danfoss FIA 32 D ANG FILTER HOUSING PS52 121.00
148B5715 Danfoss FIA  50 SOC ANG FILTER HOUSING PS52 153.00
148B5717 Danfoss FIA  50 SOC STR FILTER HOUSING PS52 158.00
148B5716 Danfoss FIA 50 A STR FILTER HOUSING PS52 158.00
148B5812 Danfoss FIA 65 D ANG FILTER HOUSING PS52 169.00
148B5813 Danfoss FIA 65 D STR FILTER HOUSING PS52 199.00
148B5814 Danfoss FIA 65 A ANG FILTER HOUSING PS52 169.00
148B5815 Danfoss FIA 65 A STR FILTER HOUSING PS52 199.00
148B5712 Danfoss FIA 50 D ANG FILTER HOUSING PS52 153.00
148B5713 Danfoss FIA 50 D STR FILTER HOUSING PS52 158.00
148B5714 Danfoss FIA 50 A ANG FILTER HOUSING PS52 153.00
148B5905 Danfoss FIA 80 D ANG FILTER HOUSING PS52 203.00
148B5907 Danfoss FIA 80 A ANG FILTER HOUSING PS52 203.00
148B5908 Danfoss FIA 80 A STR FILTER HOUSING PS52 245.00
148B6008 Danfoss FIA 100 A ANG FILTER HOUSING PS52 281.00
148B6009 Danfoss FIA 100 A STR FILTER HOUSING PS52 325.00
148B5906 Danfoss FIA 80 D STR FILTER HOUSING PS52 245.00
148B6006 Danfoss FIA 100 D ANG FILTER HOUSING PS52 281.00
148B6007 Danfoss FIA 100 D STR FILTER HOUSING PS52 325.00
148B6203 Danfoss FIA 150 D STR FILTER HOUSING PS52 830.00
148B6106 Danfoss FIA 125 D STR FILTER HOUSING PS52 551.00
148B6107 Danfoss FIA 125 A ANG FILTER HOUSING PS52 501.00
148B6108 Danfoss FIA 125 A STR FILTER HOUSING PS52 551.00
148B6202 Danfoss FIA 150 D ANG FILTER HOUSING PS52 628.00
148B6105 Danfoss FIA 125 D ANG FILTER HOUSING PS52 501.00
148B5209 Danfoss SCA-X 15 A Ang Stop/Check Valve PS52 213.00
148B5309 Danfoss SCA-X 20 A Ang Stop/Check Valve PS52 223.00
148B5409 Danfoss SCA-X 25 A Ang Stop/Check Valve PS52 290.00
148B5509 Danfoss SCA-X 32 A Ang Stop/Check Valve PS52 322.00
148B5609 Danfoss SCA-X 40 A Ang Stop/Check Valve PS52 353.00
148B5208 Danfoss SCA-X 15 D Ang Stop/Check Valve PS52 213.00
148B5308 Danfoss SCA-X 20 D Ang Stop/Check Valve PS52 223.00
148B5408 Danfoss SCA-X 25 D Ang Stop/Check Valve PS52 290.00
148B5702 Danfoss SCA-X 50 D Ang Stop/Check Valve PS52 474.00
148B5704 Danfoss SCA-X 50 SOC Ang Stop/Check Val PS52 474.00
148B5802 Danfoss SCA-X 65 A Ang Stop/Check Valve PS52 694.00
148B5803 Danfoss SCA-X 65 D Ang Stop/Check Valve PS52 694.00
148B5508 Danfoss SCA-X 32 D Ang Stop/Check Valve PS52 322.00
148B5608 Danfoss SCA-X 40 D Ang Stop/Check Valve PS52 353.00
148B5703 Danfoss SCA-X 50 A Ang Stop/Check Valve PS52 474.00
148B5437 Danfoss CHV-X  25 A ANG CHECK VALVE PS52 165.00
148B5637 Danfoss CHV-X 40 A ANG CHECK VALVE PS52 221.00
148B5737 Danfoss CHV-X 50 A ANG CHECK VALVE PS52 261.00
148B5236 Danfoss CHV-X 15 D ANG CHECK VALVE PS52 129.00
148B5336 Danfoss CHV-X 20 D ANG CHECK VALVE PS52 185.00
148B5436 Danfoss CHV-X 25 D ANG CHECK VALVE PS52 165.00
148B5536 Danfoss CHV-X 32 D ANG CHECK VALVE PS52 193.00
148B5636 Danfoss CHV-X 40 D ANG CHECK VALVE PS52 221.00
148B6581 Danfoss CHV-X 15 D STR Check Valve PS52 120.00
148B6583 Danfoss CHV-X 20 D STR Check Valve PS52 129.00
148B6585 Danfoss CHV-X 25 D STR Check Valve PS52 236.00
148B6587 Danfoss CHV-X 32 D STR Check Valve PS52 193.00
148B6589 Danfoss CHV-X 40 D STR Check Valve PS52 166.00
148B6591 Danfoss CHV-X 50 D STR Check Valve PS52 269.00
148B6593 Danfoss CHV-X 65 D STR Check Valve PS52 328.00
148B5736 Danfoss CHV-X 50 D ANG CHECK VALVE PS52 261.00
148B5838 Danfoss CHV-X 65 D ANG CHECK VALVE PS52 358.00
148B5252 Danfoss SVL 15 DIN   Valve housing ANG PS52 36.00
148B5253 Danfoss SVL 15 DIN   Valve housing STR PS52 36.00
148B5352 Danfoss SVL 20 DIN   Valve housing ANG PS52 45.00
148B5353 Danfoss SVL 20 DIN   Valve housing STR PS52 45.00
148B6642 Danfoss SVL 15 DIN   Valve housing STR PS65 73.00
148B5452 Danfoss SVL 25 DIN   Valve housing ANG PS52 44.00
148B5453 Danfoss SVL 25 DIN   Valve housing STR PS52 44.00
148B5499 Danfoss SVL 25 G Valve Housing STR PS52 44.00
148B5577 Danfoss SVL 32 DIN   Valve housing STR PS52 62.00
148B5653 Danfoss SVL 40 DIN   Valve housing STR PS52 83.00
148B5682 Danfoss SVL 40 G Valve Housing STR PS52 85.00
148B5759 Danfoss SVL 50 G Valve Housing ANG PS52 92.00
148B5760 Danfoss SVL 50 G Valve Housing STR PS52 92.00
148B5816 Danfoss SVL 65 DIN   Valve housing ANG PS52 110.00
148B5817 Danfoss SVL 65 DIN   Valve housing STR PS52 119.00
148B6638 Danfoss SVL 65 ANSI   VALVE HOUSING STR PS65 103.00
148B6648 Danfoss SVL 65 DIN   Valve housing STR PS65 165.00
148B5915 Danfoss SVL 80 ANSI   VALVE HOUSING STR PS52 169.00
148B6015 Danfoss SVL 100 DIN   Valve housing STR PS52 230.00
148B5913 Danfoss SVL 80 DIN   Valve housing STR PS52 175.00
148B5914 Danfoss SVL 80 ANSI   VALVE HOUSING ANG PS52 127.00
148B6014 Danfoss SVL 100 DIN   Valve housing ANG PS52 189.00
148B6016 Danfoss SVL100 ANSI   VALVE HOUSING ANG PS52 189.00
148B6017 Danfoss SVL100 ANSI   VALVE HOUSING STR PS52 230.00
148B6033 Danfoss SVL 100 G Valve Housing ANG PS52 189.00
148B6034 Danfoss SVL 100 G   Valve Housing STR PS52 223.00
148B6112 Danfoss SVL 125 DIN   Valve housing ANG PS52 312.00
148B6113 Danfoss SVL 125 DIN   Valve housing STR PS52 378.00
148B6114 Danfoss SVL125 ANSI   VALVE HOUSING ANG PS52 312.00
148B6115 Danfoss SVL125 ANSI   VALVE HOUSING STR PS52 378.00
148B5276 Danfoss SVA-S 15-20 top complete cap 73.00
148B5476 Danfoss SVA-S 25-40 top complete cap 83.00
148B5478 Danfoss SVA-L 25-40 top complete cap 97.00
148B5728 Danfoss SVA-S 50  top complete cap 159.00
148B5822 Danfoss SVA-S 65  top complete cap 266.00
148B6655 Danfoss SVA-S 65  top complete cap,PS65 254.00
148B5917 Danfoss SVA-S 80  TOP COMPLETE H. WHEEL 312.00
148B6018 Danfoss SVA-S 100 TOP COMPLETE H. WHEEL 345.00
148B5916 Danfoss SVA-S 80 top complete cap 312.00
148B6012 Danfoss SVA-S 100 top complete cap 345.00
148B6117 Danfoss SVA-S 125 TOP COMPLETE H. WHEEL 514.00
148B6116 Danfoss SVA-S 125 top complete cap 514.00
148B5112 Danfoss REG-SA 10 top complete 83.00
148B5280 Danfoss REG-SA 15-20 top complete 113.00
148B6401 Danfoss REG-LA 15-20 top complete 122.00
148B6402 Danfoss REG-LB 15-20 top complete 126.00
148B5480 Danfoss REG-SA 25-40 top complete 92.00
148B6403 Danfoss REG-LA 25-40 Top Complete 169.00
148B6404 Danfoss REG-LB 25-40 Top Complete 169.00
148B5824 Danfoss REG-SB 65 top complete 399.00
148B5768 Danfoss REG-SB 65 Top Complete,PS65 300.00
148B5284 Danfoss FIA 15-20 Top complete 56.00
148B5783 Danfoss FIA 15-20 Top complete,PS65 118.00
148B5484 Danfoss FIA 25-40 Top complete 58.00
148B5748 Danfoss FIA 50 Top complete 71.00
148B5832 Danfoss FIA 65 Top complete 69.00
148B5922 Danfoss FIA 80 Top complete 77.00
148B6024 Danfoss FIA 100 Top complete 83.00
148B6122 Danfoss FIA 125 Top complete 184.00
148B5282 Danfoss SCA-X 15-20 Top Complete 187.00
148B5482 Danfoss SCA-X 25-40 top complete 269.00
148B5747 Danfoss CHV-X 50 top complete 205.00
148B5918 Danfoss SCA-X 80 top complete 761.00
148B6019 Danfoss SCA-X 100 top complete 960.00
148B6118 Danfoss SCA-X 125 top complete 1559.00
148B5919 Danfoss CHV-X 80 top complete 400.00
148B6022 Danfoss CHV-X 100 top complete 467.00
148B6119 Danfoss CHV-X 125 top complete 663.00
148B6302 Danfoss FIA 200 D ANG FILTER HOUSING PS52 1000.00
148B6303 Danfoss FIA 200 D STR FILTER HOUSING PS52 1302.00
148B5903 Danfoss SCA-X 80 A Ang Stop/Check Valve PS52 881.00
148B6004 Danfoss SCA-X 100 A Ang Stop/Check Valve PS52 1149.00
148B6102 Danfoss SCA-X 125 D Ang Stop/Check Valve PS52 1813.00
148B6103 Danfoss SCA-X 125 A Ang Stop/Check Valve PS52 1813.00
148B5902 Danfoss SCA-X 80 D Ang Stop/Check Valve PS52 881.00
148B6002 Danfoss SCA-X 100 D Ang Stop/Check Valve PS52 1149.00
148B6036 Danfoss CHV-X 100 D ANG CHECK VALVE PS52 614.00
148B6136 Danfoss CHV-X 125 D ANG CHECK VALVE PS52 966.00
148B6595 Danfoss CHV-X 80 D STR Check Valve PS52 505.00
148B6597 Danfoss CHV-X 100 D STR Check Valve PS52 617.00
148B5936 Danfoss CHV-X 80 D ANG CHECK VALVE PS52 500.00
2469+022 Danfoss ACCESSORY THREADED NIPPLE+GASKET SNV 13.00
148B4186 Danfoss I-PACK(60) Cutting Ring CD10 SNV 5.00
148B3729 Danfoss Weld. Nipple kit CD10 SNV 52.00
148B3860 Danfoss Adapter kit for SNV-ST - G 1/4-18 NPT 29.00
148B3861 Danfoss Adapter kit for SNV-ST - G 3/8-G 1/2 28.00
148B4183 Danfoss SNV cutting Ring CD10 4.00
148B4317 Danfoss ACCESSORY BLIND NUT+GASKET G1/2 SS 43.00
148H3450 Danfoss ACCESSORY BLIND NUT+GASKET G1/2 31.00
148B3741 Danfoss SNV-ST CD10-1/4MPT  STOP NEEDLE VALVE 52.00
148B3742 Danfoss SNV-ST CD6-1/4MPT      STOP NEEDLE VALVE 49.00
148B3743 Danfoss SNV-ST CD10-3/8MPT     STOP NEEDLE VALVE 52.00
148B3744 Danfoss SNV-ST CD6-3/8MPT      STOP NEEDLE VALVE 49.00
148B3746 Danfoss SNV-ST 1/4FPT-1/4MPT   STOP NEEDLE VALVE 51.00
148B3747 Danfoss SNV-ST 3/8FPT-3/8MPT STOP NEEDLE VALVE 56.00
148B4179 Danfoss I-PACK(30) SNV-ST G1/2-G1/2 53.00
148B4210 Danfoss I-PACK(30) SNV-ST CD10-W1/2 L100 68.00
148B4211 Danfoss I-PACK(30) SNV-ST G1/2-W1/2 L100 68.00
148B4219 Danfoss I-PACK(30) SNV-ST G1/2-W1/2 L125 68.00
148B4223 Danfoss I-PACK(30) SNV-ST 1/4FPT-1/4FPT 49.00
148B4224 Danfoss I-PACK(30) SNV-ST 1/2MPT-1/2MPT 49.00
148B4226 Danfoss I-PACK(30) SNV-ST 1/2MPT-3/8FPT 49.00
148B4227 Danfoss 1-PACK(30) SNV-ST Rc3/8-R3/8 49.00
148B4228 Danfoss I-PACK(30) SNV-ST Rc1/4-R3/8 49.00
148B4229 Danfoss I-PACK(30) SNV-ST Rc1/4-R1/4 49.00
148B4263 Danfoss I-Pack(30) SNV-SS G1/2-W1/2 L50 122.00
148B4567 Danfoss SNV-ST 1/4FPT-1/4MPT L100 16.00
148B4570 Danfoss SNV-ST G1/2-W1/2 L50 Multi Pack 65.00
148B4571 Danfoss SNV-ST G1/2-W1/2 L125 Multi Pack 68.00
148B4576 Danfoss Spare kit for SNV seal cap & gasket 18.00
148B4772 Danfoss SNV-ST 1/4FPT-1/4MPT and adapter for ICS 46.00
148B4177 Danfoss I-PACK(30) SNV-ST CD10-CD10 53.00
148B6545 Danfoss SNV-SS G1/2 MAN STOP NEEDLE VALVE 202.00
148B3740 Danfoss SNV-ST CD10-CD10       STOP NEEDLE VALVE 52.00
148B3745 Danfoss SNV-ST G1/2-G1/2 STOP NEEDLE VALVE 61.00
148B3768 Danfoss SNV-ST CD10-W1/2 L100  STOP NEEDLE VALVE 73.00
148B3769 Danfoss SNV-ST G1/2-W1/2 L100  STOP NEEDLE VALVE 73.00
148B3778 Danfoss SNV-ST G1/2 MAN STOP NEEDLE VALVE 95.00
148B4218 Danfoss I-PACK(30) SNV-ST G1/2-W1/2 L50 63.00
148B4495 Danfoss I-PACK (20) SNV-ST 1/4FPT- W1/2 L=100 51.00
020-2129 Danfoss VALVESEAT NRVA 40/50 62.00
020-2337 Danfoss Pressure Spring 0.40 bar NRVA 65 11.00
020-2104 Danfoss SPARE PART PISTON NRVA 15-20 51.00
020-2105 Danfoss SPARE PART PISTON NRVA 25-32 58.00
020-2106 Danfoss Spare part Piston NRVA 40-50 138.00
020-2107 Danfoss Spare part Piston NRVA 65 145.00
020-2138 Danfoss Pressure Spring 0.12 bar NRVA 25/32 9.00
2512+050 Danfoss LLG 335 Liquid level glasses 458.00
2512+054 Danfoss LLG 1145 Liquid level glasses 1360.00
2512+055 Danfoss LLG 1550 Liquid level glasses 1986.00
2512+057 Danfoss LLG 335 S Liquid level glasses 737.00
2512+058 Danfoss LLG 590 S Liquid level glasses 1077.00
2512+059 Danfoss LLG 740 S Liquid level glasses 1250.00
2512+066 Danfoss LLG 185 SF Liquid level glasses 730.00
2512+068 Danfoss LLG 590 SF Liquid level glasses 1356.00
2512+071 Danfoss LLG 1145 SF Liquid level glasses 1902.00
2512+072 Danfoss LLG 1550 SF Liquid level glasses 2582.00
2512+078 Danfoss 1 663.00
2512+080 Danfoss LLG 590 F Liquid level glasses 1185.00
2512+082 Danfoss LLG 995 F Liquid level glasses 1581.00
2512+083 Danfoss LLG 1145 F Liquid level glasses 1820.00
2512+084 Danfoss LLG 1550 F Liquid level glasses 2177.00
2512+049 Danfoss LLG 185 Liquid level glasses 336.00
2512+051 Danfoss LLG 590 Liquid level glasses 798.00
2512+052 Danfoss LLG 740 Liquid level glasses 979.00
2512+053 Danfoss LLG 995 Liquid level glasses 1141.00
2512+056 Danfoss LLG 185 S Liquid level glasses 604.00
2512+060 Danfoss LLG 995 S Liquid level glasses 1415.00
2512+061 Danfoss LLG 1145 S Liquid level glasses 1636.00
2512+062 Danfoss LLG 1550 S Liquid level glasses 2269.00
2512+067 Danfoss LLG 335 SF Liquid level glasses 856.00
2512+069 Danfoss LLG 740 SF Liquid level glasses 1512.00
2512+070 Danfoss LLG 995 SF Liquid level glasses 1762.00
2512+079 Danfoss LLG 335 F Liquid level glasses 679.00
2512+081 Danfoss LLG 740 F Liquid level glasses 1334.00
020-2000 Danfoss NRVA 15-1/2"WELD FLANGE CHECK VALVE 140.00
020-2001 Danfoss NRVA 20-3/4" Weld Flange Check Valve 140.00
020-2002 Danfoss NRVA 25 Check Valve 1" Weld 223.00
020-2003 Danfoss NRVA 32 Check Valve 223.00
020-2004 Danfoss NRVA 40 Check Valve 345.00
020-2005 Danfoss NRVA 50 Check Valve 342.00
020-2006 Danfoss NRVA 65 Check Valve 2.1/2 in 750.00
020-2020 Danfoss NRVA 15-20 Check Valve w/o flange 130.00
020-2022 Danfoss NRVA 25-32 Check Valve w/o flange 206.00
020-2024 Danfoss NRVA 40-50 Check Valve w/o flange 330.00
020-2026 Danfoss NRVA 65 Check Valve w/o flange 601.00
027N1256 Danfoss  Flange sets, 3/4'" 59.00
148H3034 Danfoss SPARE PART SIGHT GLASS LLG  185 177.00
148H3035 Danfoss SPARE PART SIGHT GLASS LLG  335 289.00
148H3036 Danfoss SPARE PART SIGHT GLASS LLG  590 498.00
148H3037 Danfoss SPARE PART SIGHT GLASS LLG  740 671.00
148H3041 Danfoss SPARE PART SIGHT ADAPTER LLG-F /SF  185 190.00
148H3042 Danfoss SPARE PART SIGHT ADAPTER LLG-F /SF  335 247.00
148H3044 Danfoss  SPARE PART SIGHT ADAPTER LLG-F /SF  740 594.00
148H3045 Danfoss SPARE PART SIGHT ADAPTER LLG-F /SF  995 620.00
148H3050 Danfoss SPARE PART KIT SGRN+FITTINGS FOR MLI 110.00
2453+056 Danfoss REPAIR KIT LLG 185             (GASKETS) 25.00
2453+059 Danfoss REPAIR KIT LLG 740             (GASKETS) 59.00
2453+061 Danfoss REPAIR KIT LLG1145             (GASKETS) 58.00
2453+057 Danfoss REPAIR KIT LLG 335             (GASKETS) 26.00
2453+058 Danfoss REPAIR KIT LLG 590             (GASKETS) 73.00
2453+060 Danfoss REPAIR KIT LLG 995             (GASKETS) 76.00
2453+062 Danfoss REPAIR KIT LLG1550             (GASKETS) 86.00
148B5486 Danfoss SVA-S SS 25 D ANG Stop Valve H/W PS52 297.00
148B5487 Danfoss SVA-S SS 25 D ANG STOP VALVE CAP PS52 297.00
148B5488 Danfoss SVA-S SS 25 D STR Stop Valve H/W PS52 297.00
148B5489 Danfoss SVA-S SS 25 D STR STOP VALVE CAP PS52 297.00
148B5566 Danfoss SVA-S SS 32 D ANG Stop Valve H/W PS52 314.00
148B5567 Danfoss SVA-S SS 32 D ANG Stop Valve Cap PS52 314.00
148B5568 Danfoss SVA-S SS 32 D STR Stop Valve H/W PS52 314.00
148B5569 Danfoss SVA-S SS 32 D STR STOP VALVE CAP PS52 314.00
148B5646 Danfoss SVA-S SS 40 D ANG Stop Valve H/W PS52 332.00
148B5647 Danfoss SVA-S SS 40 D ANG STOP VALVE CAP PS52 339.00
148B5648 Danfoss SVA-S SS 40 D STR STOP VALVE H/W PS52 337.00
148B5649 Danfoss SVA-S SS 40 D STR STOP VALVE CAP PS52 347.00
148B5753 Danfoss SVA-S SS 50 D/A10 ANG StopValve H/W PS52 312.00
148B5754 Danfoss SVA-S SS 50 D/A10 ANG STOPVALVE CAP PS52 337.00
148B5755 Danfoss SVA-S SS 50 D/A10 STR StopValve H/W PS52 348.00
148B5756 Danfoss SVA-S SS 50 D/A10 STR STOPVALVE CAP PS52 375.00
148B5847 Danfoss SVA-S SS 65 D ANG Stop Valve H/W PS52 424.00
148B5848 Danfoss SVA-S SS 65 D ANG STOP VALVE CAP PS52 432.00
148B5849 Danfoss SVA-S SS 65 D STR Stop Valve H/W PS52 487.00
148B5850 Danfoss SVA-S SS 65 D STR Stop Valve Cap PS52 495.00
148B5928 Danfoss SVA-S SS 80 D/A10 ANG STOPVALVE CAP PS50 739.00
148B6032 Danfoss SVA-S SS 100 D ANG STOP VALVE CAP PS50 1050.00
148B6126 Danfoss SVA-S SS 125 D ANG STOP VALVE CAP PS50 1733.00
148B5293 Danfoss SCA-X SS 15 D Ang Stop Check Valve PS52 335.00
148B5381 Danfoss SCA-X SS 20 D Ang Stop Check Valve PS52 335.00
148B6490 Danfoss SCA-X SS 32 A40 ANG Stop CheckValve PS52 461.00
148B5490 Danfoss SCA-X SS 25 D Ang Stop Check Valve PS52 540.00
148B5585 Danfoss SCA-X SS 32 D Ang Stop Check Valve PS52 570.00
148B5664 Danfoss SCA-X SS 40 D ANG Stop Check Valve PS52 570.00
148B6480 Danfoss SCA-X SS 25 A40 Ang Stop Valve PS52 1001.00
148B5294 Danfoss CHV-X SS 15 D ANG CHECK VALVE PS52 232.00
148B5382 Danfoss CHV-X SS 20 D ANG Check Valve PS52 249.00
148B5679 Danfoss CHV-X SS 20 D STR Check Valve PS52 354.00
148B5491 Danfoss CHV-X SS 25 D ANG Check Valve PS52 367.00
148B5586 Danfoss CHV-X SS 32 D ANG CHECK VALVE PS52 379.00
148B5665 Danfoss CHV-X SS 40 D ANG CHECK VALVE PS52 388.00
148B5678 Danfoss CHV-X SS 15 D STR Check Valve PS52 318.00
148B5295 Danfoss FIA SS 15 D ANG Filter Housing PS52 132.00
148B5296 Danfoss FIA SS 15 D STR Filter Housing PS52 138.00
148B5383 Danfoss FIA SS 20 D ANG Filter Housing PS52 132.00
148B5384 Danfoss FIA SS 20 D STR Filter Housing PS52 138.00
148B5492 Danfoss FIA SS 25 D ANG Filter Housing PS52 184.00
148B5493 Danfoss FIA SS 25 D STR FILTER HOUSING PS52 196.00
148B5587 Danfoss FIA SS 32 D ANG FILTER HOUSING PS52 191.00
148B5588 Danfoss FIA SS 32 D STR FILTER HOUSING PS52 208.00
148B5666 Danfoss FIA SS 40 D ANG Filter Housing PS52 194.00
148B5667 Danfoss FIA SS 40 D STR  Filter Housing PS52 219.00
148B5757 Danfoss FIA SS 50 D ANG Filter Housing PS52 199.00
148B5758 Danfoss FIA SS 50 D/A10 STR Filter Housing PS52 238.00
148B5851 Danfoss FIA SS 65 D ANG Filter Housing PS52 271.00
148B5852 Danfoss FIA SS 65 D STR Filter Housing PS52 333.00
148B5297 Danfoss REG-SA SS 15 D ANG Valve Cap PS52 225.00
148B5298 Danfoss REG-SA SS 15 D STR Valve Cap PS52 231.00
148B5385 Danfoss REG-SA SS 20 D ANG Valve Cap PS52 239.00
148B5386 Danfoss REG-SA SS 20 D STR Valve Cap PS52 242.00
148B5674 Danfoss REG-SA SS 40 D ANG Valve Cap PS52 385.00
148B5494 Danfoss REG-SA SS 25 D ANG VALVE CAP PS52 345.00
148B5495 Danfoss REG-SA SS 25 D STR VALVE CAP PS52 367.00
148B5589 Danfoss REG-SA SS 32 D ANG VALVE CAP PS52 365.00
148B5590 Danfoss REG-SA SS 32 D STR Valve Cap PS52 388.00
148B5675 Danfoss REG-SA SS 40 D STR Valve Cap PS52 406.00
148B5387 Danfoss REG-SB SS 15 D ANG Valve Cap PS52 226.00
148B5388 Danfoss REG-SB SS 15 D STR VALVE CAP PS52 231.00
148B5389 Danfoss REG-SB SS 20 D ANG Valve Cap PS52 240.00
148B5390 Danfoss REG-SB SS 20 D STR VALVE CAP PS52 242.00
148B5496 Danfoss REG-SB SS 25 D ANG Valve Cap PS52 344.00
148B5497 Danfoss REG-SB SS 25 D STR Valve Cap PS52 365.00
148B5591 Danfoss REG-SB SS 32 D ANG VALVE CAP PS52 363.00
148B5592 Danfoss REG-SB SS 32 D STR VALVE CAP PS52 388.00
148B5676 Danfoss REG-SB SS 40 D ANG VALVE CAP PS52 382.00
148B5677 Danfoss REG-SB SS 40 D STR VALVE CAP PS52 407.00
148B5396 Danfoss SVA-S SS 15 A40 ANG Stop Valve Cap PS52 205.00
148B5289 Danfoss SVA-S SS 15 D ANG Stop Valve H/W PS52 193.00
148B5290 Danfoss SVA-S SS 15 D ANG Stop Valve Cap PS52 200.00
148B5291 Danfoss SVA-S SS 15 D STR Stop Valve H/W PS52 199.00
148B5292 Danfoss SVA-S SS 15 D STR STOP VALVE CAP PS52 208.00
148B5377 Danfoss SVA-S SS  20 D ANG Stop Valve H/W PS52 202.00
148B5378 Danfoss SVA-S SS 20 D ANG STOP VALVE CAP PS52 202.00
148B5379 Danfoss SVA-S SS  20 D STR Stop Valve H/W PS52 206.00
148B5380 Danfoss SVA-S SS 20 D STR STOP VALVE CAP PS52 207.00
148B6555 Danfoss SVA-L SS 25 D ANG Stop Valve Cap PS52 223.00
148B6563 Danfoss SVA-L SS 40 D ANG Stop Valve Cap PS52 366.00
148B6552 Danfoss SVA-L SS 20 D STR Stop Valve H/W PS52 231.00
027B112221 Danfoss EVM 110V60 PILOT VALVE 140.00
027B112232 Danfoss EVM PILOT VALVE 220V 50 110.00
027B1131 Danfoss EVM-NO PILOT VALVE 52 bar 143.00
027B1120 Danfoss EVM PILOT VALVE NC MU 20 75.00
027B112231 Danfoss EVM 220V50 PILOT VALVE 140.00
027B1123 Danfoss EVMP PILOT VALVE MU20 178.00
027B1130 Danfoss EVM-NO PILOT VALVE 143.00
032F3050 Danfoss EVRA 3.0 Flange Valve Multi 12 151.00
032F310331 Danfoss EVRA 3 Flange Valve 220V50 Multi 12 224.00
032F310332 Danfoss EVRA 3 Flange Valve 220V50/60 Multi 12 224.00
032F3138 Danfoss EVRA 3.5 Valve G1/4 Multi 20 214.00
032F3137 Danfoss EVRA 1.5 Valve G1/4 Multi 20 208.00
032F6210 Danfoss EVRA 10 Flange Valve Singlep. 427.00
032F6211 Danfoss EVRA 10 Flange Valve Singlep. 376.00
032F6214 Danfoss EVRAT 10 Flange Valve Singlep. 428.00
032F621731 Danfoss EVRA 15 Flange Valve Singlep. 339.00
032F621831 Danfoss EVRA 15 Flange Valve Singlep. 380.00
032F6215 Danfoss EVRA 15 Flange Valve Singlep. 491.00
032F6216 Danfoss EVRAT 15 Flange Valve Singlep. 491.00
032F622331 Danfoss EVRA 20 Flange Valve Singlep. 454.00
032F6219 Danfoss EVRAT 20 Flange Valve Singlep. 462.00
032F6220 Danfoss EVRA 20 Flange Valve a.c Singlep. 462.00
032F6221 Danfoss EVRA 20 Flange Valve Singlep. 462.00
032F803432 Danfoss EVRA 25 Flange Valve Singlep. 419.00
032F6225 Danfoss EVRA 25 Flange Valve a.c/d.c Singlep. 514.00
032F6226 Danfoss EVRA 25 Flange Valve Singlep. 419.00
042H1126 Danfoss EVRA 32 Valve Weld con. 1 1/4in Singlep. 707.00
042H1127 Danfoss EVRA 32 Valve Weld con. 1 1/4in Singlep. 636.00
042H1131 Danfoss EVRA 32 Valve Weld con. 1 1/2in Singlep. 707.00
042H1140 Danfoss EVRA 32 Valve w. manual DN32 ANSI 707.00
042H1141 Danfoss EVRA 32 Valve w. manual DN40 ANSI 661.00
042H1128 Danfoss EVRA 40 Valve Weld con. 1 1/2in Singlep. 828.00
042H1129 Danfoss EVRA 40 Valve Weld con. 1 1/2in GGG 40.3 744.00
042H1132 Danfoss EVRA 40 Valve Weld con. 2in Singlep. 828.00
042H1142 Danfoss EVRA 40 Valve w. manual DN40 ANSI 812.00
042H1143 Danfoss EVRA 40 Valve w. manual DN50 ANSI 828.00
032F3080 Danfoss EVRS Valve 3.0 Weld con. 3/8in Multi 16 330.00
032F3081 Danfoss EVRS Valve 3.0 Thread G 1/4 Multi 20 330.00
032F3082 Danfoss EVRS 10 Valve Weld con. 1/2in Singlep. 583.00
032F3083 Danfoss EVRST 10 Valve Weld con. 1/2 in Singlep. 499.00
032F3084 Danfoss EVRS 15 Valve Weld con. 3/4in Singlep. 654.00
032F3085 Danfoss EVRST 15 Valve Weld con. 3/4in Singlep. 650.00
032F3086 Danfoss EVRS 20 Valve Weld con. 1in Singlep. 661.00
032F5437 Danfoss EVRS 20 Valve Ps50 Singlep. 511.00
032F5438 Danfoss EVRST 20 Solenoid valve 511.00
032F0215 Danfoss SPARE PART KIT 68.00
032F2346 Danfoss Overhaul kit - EVRAT/EVRST 10 149.00
032F2348 Danfoss Overhaul kit - EVRAT/EVRST 20 187.00
032F8042 Danfoss Spare part EVRB NC AC Grasso 54.00
006-1105 Danfoss Staybolt set M12 x 240 EVRA 20/25 35.00
032F2202 Danfoss Overhaul kit - EVRA 10 162.00
032F2209 Danfoss Overhaul kit - EVRA 15 177.00
032F2210 Danfoss Overhaul kit - EVRA 20 211.00
032F2218 Danfoss Overhaul kit - EVRA 25 300.00
032F2321 Danfoss Overhaul kit - EVRAT 10 165.00
032F2322 Danfoss Overhaul kit - EVRAT 15 200.00
032F2323 Danfoss Overhaul kit - EVRAT 20 140.00
032F2324 Danfoss Repair kit, EVM NC. 37.00
032F2325 Danfoss Repair kit, EVM NO. 97.00
032F2326 Danfoss Inspection kit, EVR/A 25 21.00
032F2327 Danfoss Inspection kit, EVRA32, AKV/KVA20 31.00
032F2329 Danfoss Repair kit, EVRA / EVRS 3 36.00
032F2330 Danfoss Repair kit, EVRA / EVRS 10 67.00
032F2331 Danfoss Repair kit, EVRA / EVRS 15 73.00
032F2332 Danfoss Repair kit, EVRA / EVRS 20 83.00
032F2333 Danfoss Repair kit, EVRA / EVRS 25 97.00
032F2334 Danfoss Repair kit, EVRA / EVRS 32 140.00
032F2335 Danfoss Repair kit, EVRA / EVRS 40 143.00
032F2336 Danfoss Overhaul kit EVRA / EVRS 3 76.00
032F2337 Danfoss Overhaul kit EVRA / EVRS 10 145.00
032F2338 Danfoss Overhaul kit EVRA / EVRS 15 172.00
032F2339 Danfoss Overhaul kit EVRA / EVRS 20 187.00
032F2340 Danfoss Overhaul kit EVRA / EVRS 25 190.00
032F2341 Danfoss Overhaul kit EVRA / EVRS 32 237.00
032F2342 Danfoss Overhaul kit EVRA / EVRS 40 240.00
032F2343 Danfoss Repair kit, EVRAT / EVRST 10 56.00
032F2344 Danfoss Repair kit, EVRAT / EVRST 15 69.00
032F2345 Danfoss Repair kit, EVRAT / EVRST 20 88.00
032F2347 Danfoss Overhaul kit - EVRAT/EVRST 15 175.00
032F3236 Danfoss SPARE PART KIT 102.00
032F5281 Danfoss Seal kit EVRB 19.00
032F5284 Danfoss FILTER SET EVRB 56.00
032F5285 Danfoss SPARE PART KIT EVRB 61.00
032F6178 Danfoss Spare parts kits York  032F6078-032F3733 78.00
032F8030 Danfoss EVRAT 15 valve module / ICFE 20 145.00
027B1038 Danfoss CVMD PILOT VALVE 0 / 7 bar 393.00
027B0080 Danfoss Del - CVP-XP Pilot valve 52 bar 505.00
027B1100 Danfoss Del - CVP Pilot valve (LP) 0 - 7 bar 151.00
027B1160 Danfoss Del  CVP (HP)  4 - 22 300.00
027B1162 Danfoss Del - CVPP (HP) DIFFP 0 - 7 383.00
027B1164 Danfoss Del CVP Pilot valve (HP)  -066 - 7 bar 355.00
027B1268 Danfoss Del - CVPP HP, 4-22 bar - PS 40 397.00
027B0083 Danfoss CVPE-HP (4-22 bar) 360.00
027B0084 Danfoss CVPE HP 4-28 bar Pilot valve 352.00
027B1140 Danfoss Del - CVQ Pilot valve 0 - 6 bar 617.00
027F1047 Danfoss CVH pilot valve body 10mm / 3/8in 59.00
027F1090 Danfoss CVH 15 59.00
027F1159 Danfoss CVH pilot valve body 1/4 NPT 78.00
027F1160 Danfoss CVH pilot valve body G 1/4 A 110.00
027F1004 Danfoss Seal kit for external pilot connector 27.00
027B0161 Danfoss Repair Kit CVMD 66.00
027B1073 Danfoss I-pack(5)pilot gasket / o-ring,flammable 18.00
027F0665 Danfoss PMFL/PMFH Pilot connector 39.00
027B0120 Danfoss CONNECTION KIT Pilots 18.00
027B0162 Danfoss REPAIR Kit Pilot 41.00
027B0164 Danfoss CVP(HP) REPAIR KIT 066-70 BAR 110.00
027F0666 Danfoss pilots Seal kit 17.00
027B2065 Danfoss External pilot connector (PMC) 125.00
027B0941 Danfoss CVC Pilot valve  4 to 28 bar 498.00
027B1021 Danfoss CVPE-M Pilot valve 4 - 28bar HC 352.00
027B0920 Danfoss CVP Pilot valve  -0,66 to 7 bar 303.00
027B0921 Danfoss CVP Pilot valve  4 to 28 bar 303.00
027B0922 Danfoss CVP Pilot valve  25 to 52 bar 303.00
027B0930 Danfoss CVPP -0,66  to 7 bar 360.00
027B0931 Danfoss CVPP 4 to 28 bar 360.00
027B0940 Danfoss CVC -0,66 to 7 bar 498.00
027B0980 Danfoss CVE-L Pilot valve -0,66 to 8 bar 498.00
148B4084 Danfoss SPARE PART KIT FOR BONNET-CAP SCV 125 16.00
148B4085 Danfoss SPARE PART KIT FOR BONNET-CAP SCV150-200 29.00
148B4103 Danfoss SPARE PART KIT FOR BONNET-CAP SCV/STV250 63.00
148B4105 Danfoss SPARE PART PACK.GLAND"C" SCV/STV 250-300 381.00
3184+072 Danfoss REPAIR KIT SCV   6    XX1      (GASKETS) 8.00
2453+023 Danfoss REPAIR KIT STV  10-25 "C"      (GASKETS) 51.00
2453+045 Danfoss REPAIR KIT STV 250    XX2/5    (GASKETS) 478.00
2453+016 Danfoss REPAIR KIT SVA/STV  3-10       (GASKETS) 44.00
2453+022 Danfoss REPAIR KIT SVA/STV/QDV 10-20   (GASKETS) 41.00
2453+025 Danfoss REPAIR KIT SVA/STV 25-40       (GASKETS) 61.00
148G3210 Danfoss SPARE PART SPRING-STD 0.05BAR SCH 100 25.00
3184+115 Danfoss REPAIR KIT SCH 125 XX3-XX9     (GASKETS) 50.00
3184+116 Danfoss REPAIR KIT SCH 150-200 XX3-XX9 (GASKETS) 69.00
027F2176 Danfoss Flange gasket 21.00
020-2128 Danfoss VALVESEAT NRVA 25/32 59.00
020-2130 Danfoss VALVESEAT NRVA 65 89.00
027B0181 Danfoss Flange set 15 mm Butt Weld 77.00
027F2178 Danfoss Flange gasket 16.00
027G1001 Danfoss Flange set 3/4 in NPT 181.00
027G1005 Danfoss Flange set 3/8 in NPT 58.00
027G3065 Danfoss Flanges DN65  G 2 1/2 in 255.00
027G3100 Danfoss Flanges DN100 G 4 in 562.00
027L1028 Danfoss Flange set 28 mm Soldering 59.00
027L1029 Danfoss Flange set 1 1/8 in Soldering 59.00
027L1222 Danfoss Flange set 22 mm Soldering 67.00
027N1040 Danfoss Welding Flange set 144.00
027N1050 Danfoss Welding Flange set 144.00
027N1055 Danfoss Welding Flange set 327.00
027N1257 Danfoss  Flange sets, 1'" 73.00
027N3033 Danfoss Welding Flange set 119.00
027N3036 Danfoss Flange set ANSI 36 1 in Butt Weld 155.00
027N3100 Danfoss Flanges DN100 391.00
148B4075 Danfoss Red CAP+GASKET SVA 15-20 35.00
148B4153 Danfoss t0306S/FIA 15-20 GASKET TOP I-PACK 10pcs 4.00
148B4154 Danfoss SVA-HS/FIA 25-40 GASKET TOP I-PACK 10pcs 7.00
148B4156 Danfoss SVA-HS/FIA  65 GASKET-TOP I-Pack 10 pcs 8.00
148B4158 Danfoss SVA-HS/FIA 100 GASKET-TOP I-PACK 10 pcs 8.00
148F3021 Danfoss Flanges+Gaskets set for SFV 25 167.00
2464+608 Danfoss FIL   6 G1/4"  FILTER 51.00
020-2327 Danfoss Pressure spring 0.30 bar NRVA 40/50 15.00
027L1117 Danfoss Flange set 5/8 in Soldering 69.00
027N1025 Danfoss Flange set 1 in 55.00
027N1033 Danfoss Welding Flange set 152.00
027N2027 Danfoss Welding Flange set 1525.00
027N3041 Danfoss Flange set ANSI 36 3 in Butt Weld 224.00
027N3043 Danfoss WELDING FLANGE SET 2092.00
027N3080 Danfoss Flanges DN80 306.00
148B4077 Danfoss SPARE PART CAP+GASKET SVA  80-100 70.00
006-1135 Danfoss Staybolt set NRVA 25/32 40.00
006-1137 Danfoss Staybolt set NRVA 40/50 46.00
006-1138 Danfoss Staybolt set NRVA 65 168.00
020-2032 Danfoss NRVS 15 113.00
020-2033 Danfoss NRVS 25 120.00
020-2133 Danfoss Flange gasket NRVA 15/20 7.00
020-2136 Danfoss GASKET NRVA 29.00
020-2307 Danfoss Pressure Spring 0.30 bar NRVA 15/20 15.00
027F2123 Danfoss Flange Set 100 mm Butt Weld 369.00
027F2125 Danfoss Flange Set 150 mm Butt Weld 671.00
027G1006 Danfoss Flange set 1/2 in NPT 58.00
027L1035 Danfoss Flange set 35 mm Soldering 59.00
027L1116 Danfoss Flange set 16 mm Soldering 50.00
027L1122 Danfoss Flange set 22 mm Soldering 50.00
027L1123 Danfoss Flange set 7/8 in Soldering 50.00
027L1228 Danfoss Flange set 28 mm Soldering 67.00
027L1229 Danfoss Solder flange set 67.00
027L2335 Danfoss Solder flange set 98.00
027L2441 Danfoss SOLDER FLANGE SET 149.00
027L2442 Danfoss SOLDER FLANGE SET 149.00
027L2554 Danfoss Solder flange set 171.00
027L2666 Danfoss SOLDER FLANGE SET 259.00
027L2676 Danfoss SOLDER FLANGE SET 259.00
027N1026 Danfoss Flange Set 1 in. weld 151.00
027N1032 Danfoss Welding Flange Set 111.00
027N1112 Danfoss Welding Flange set 3/8 in 41.00
027N1115 Danfoss Welding Flange set 1/2 in 41.00
027N1120 Danfoss Welding Flange set 3/4 in 41.00
027N1220 Danfoss Welding Flange set 56.00
027N1225 Danfoss Welding Flange set 56.00
027N1230 Danfoss Welding Flange set 85.00
027N1254 Danfoss Flange set NRVS 25 65.00
027N1255 Danfoss Flange set NRVS 15 49.00
027N2022 Danfoss Welding Flange set 58.00
027N2332 Danfoss Flange Set 1 1/4 in weld 131.00
027N2340 Danfoss Welding Flanges 1 1/2 in 131.00
027N2440 Danfoss Welding Flanges 1 1/2 in 126.00
027N2450 Danfoss Welding Flanges 2 in 126.00
027N2550 Danfoss Welding Flanges 2 in 148.00
027N2565 Danfoss Welding Flanges 2 1/2 in 148.00
027N2665 Danfoss Welding Flanges 2 1/2 in, 2/set 223.00
027N2680 Danfoss Welding Flanges 3 in 223.00
027N3032 Danfoss Welding Flange set 119.00
027N3034 Danfoss Flange set ANSI 36 1 1/4 in Butt Weld 147.00
027N3038 Danfoss Flange set ANSI 36 2 in Butt Weld 191.00
027N3042 Danfoss Welding Flange set 4 in 1725.00
027N3050 Danfoss Flanges DN50 224.00
027N3065 Danfoss Flanges DN65 255.00
148B4074 Danfoss SPARE PART CAP+GASKET SVA   3-10 23.00
148B4078 Danfoss SPARE PART CAP+GASKET SVA 125-150 140.00
148F3020 Danfoss Flanges+Gaskets set for SFV 20 162.00
148H3445 Danfoss Tube with grease 30g for packing gland 20.00
192H3014 Danfoss WELD FLANGES 1 in 225.00
192H3253 Danfoss FLANGE SET STAINLESS STEEL EVR 3,10,15 208.00
2453+092 Danfoss REPAIR KIT QDV  15 53.00
0000+007 Danfoss Certificate 3.1 by mail 63.00
027H0159 Danfoss ICSH 25 Top Cover 592.00
027H0164 Danfoss ICSH 32 Top Cover 614.00
027H0169 Danfoss ICSH 40 Top Cover 767.00
027H0179 Danfoss ICSH 65 Top Cover 866.00
027H0227 Danfoss ICSH 80 Top Cover 950.00
027H2020 Danfoss ICS1 25-5 25 DIN 355.00
027H2023 Danfoss ICS1 25-5  22 SD 336.00
027H2024 Danfoss ICS1 25-5  28 SD 355.00
027H2025 Danfoss ICS1 25-5  7/8  SA 397.00
027H2028 Danfoss ICS1 25-5  / 20 DIN 336.00
027H2030 Danfoss ICS1 25-10 25 DIN 355.00
027H2031 Danfoss ICS1 25-10 1  ANSI (25 A) 355.00
027H2033 Danfoss ICS1 25-10  22 SD 336.00
027H2034 Danfoss ICS1 25-10  28 SD 355.00
027H2036 Danfoss ICS 25-10-1 1-1/8" SA 355.00
027H2038 Danfoss ICS1 25-10 20 DIN 336.00
027H2040 Danfoss ICS1 25-15 25Din (1") 355.00
027H2041 Danfoss ICS1 25-15  1  ANSI (25 A) 355.00
027H2043 Danfoss ICS1 25-15  22 SD 336.00
027H2044 Danfoss ICS1 25-15  28 SD 355.00
027H2048 Danfoss ICS1 25-15  20 DIN 336.00
027H2050 Danfoss ICS1 25-20 25 DIN 379.00
027H2053 Danfoss ICS1 25-20  22 SD 360.00
027H2054 Danfoss ICS1 25-20  28 SD 379.00
027H2056 Danfoss ICS1 25-20  1 1/8   SA 388.00
027H2058 Danfoss ICS1 25-20 20 DIN 360.00
027H2060 Danfoss ICS1 25-25 25 DIN 379.00
027H2063 Danfoss ICS1 25-25  22 SD 360.00
027H2064 Danfoss ICS1 25-25  28 SD 379.00
027H2066 Danfoss ICS1 25-25  1 1/8   SA 379.00
027H2068 Danfoss ICS1 25-25 20\DIN 360.00
027H2070 Danfoss ICS3 25-5  25 DIN 409.00
027H2073 Danfoss ICS3 25-5  22 SD 385.00
027H2074 Danfoss ICS3 25-5  28 SD 409.00
027H2078 Danfoss ICS3 25-5 20 DIN 385.00
027H2080 Danfoss ICS3 25-10  25 DIN 409.00
027H2083 Danfoss ICS3 25-10  22 SD 385.00
027H2084 Danfoss ICS3 25-10  28 SD 409.00
027H2086 Danfoss ICS3 25-10  1 1/8   SA 409.00
027H2088 Danfoss ICS3 25-10  20 DIN 385.00
027H2090 Danfoss ICS3 25-15  25 DIN 409.00
027H2093 Danfoss ICS3 25-15  22 SD 385.00
027H2094 Danfoss ICS3 25-15  28 SD 409.00
027H2098 Danfoss ICS3 25-15  20 DIN 385.00
027H2100 Danfoss ICS3 25-20  25 DIN 481.00
027H2103 Danfoss ICS3 25-20  22 SD 456.00
027H2104 Danfoss ICS3 25-20  28 SD 481.00
027H2108 Danfoss ICS3 25-20 20 DIN 456.00
027H2110 Danfoss ICS3 25-25 25 DIN 481.00
027H2113 Danfoss ICS3 25-25  22 SD 481.00
027H2114 Danfoss ICS3 25-25  28 SD 481.00
027H2118 Danfoss ICS3 25-25 20 DIN 456.00
027H2137 Danfoss ICS1 25-5  / 20 DIN  PS65 548.00
027H3020 Danfoss ICS1 32  32 DIN 656.00
027H3023 Danfoss ICS1 32  1 3/8  SA 656.00
027H3030 Danfoss ICS3 32 32 DIN 760.00
027H3031 Danfoss ICS3 32  1M   ANSI (32ANSI) 829.00
027H3032 Danfoss ICS3 32  1M  SOC (32 SOC) 829.00
027H3033 Danfoss ICS3 32  1 3/8  SA 760.00
027H2308 Danfoss ICSH 25 ANSI 1086.00
027H3378 Danfoss ICSH 32 ANSI 1145.00
027H4020 Danfoss ICS1 40  40 DIN 829.00
027H4023 Danfoss ICS1 40  42 SD 829.00
027H4024 Danfoss ICS1 40  1-5/8  SA 829.00
027H4030 Danfoss ICS 40-3 40 DIN 921.00
027H4031 Danfoss ICS3 40  1½  ANSI (40 A) 921.00
027H4033 Danfoss ICS3 40  42 SD 921.00
027H4034 Danfoss ICS3 40  1-5/8  SA 921.00
027H5020 Danfoss ICS1 50  50 DIN 967.00
027H5021 Danfoss ICS1 50  2  ANSI (50 A) 967.00
027H5022 Danfoss ICS1 50  2  SOC (50 SOC) 1102.00
027H5023 Danfoss ICS1 50  2 1/8  SA 1102.00
027H5030 Danfoss ICS3 50 50 DIN 1064.00
027H5031 Danfoss ICS3 50  2  ANSI (50 A) 1064.00
027H5032 Danfoss ICS3 50  2  SOC (50 SOC) 1213.00
027H5033 Danfoss ICS3 50  2 1/8  SA  / 54 SD 1064.00
027H6020 Danfoss ICS1 65  65 DIN 1335.00
027H6021 Danfoss ICS1 65  65 ANSI 1335.00
027H6023 Danfoss ICS1 65  65 SOC 1511.00
027H6024 Danfoss ICS1 65  76 SD 1335.00
027H6025 Danfoss ICS1 65  2-5/8  SA 1511.00
027H6030 Danfoss ICS 65-3 DIN 65 1536.00
027H6034 Danfoss ICS3 65  76 SD 1536.00
027H6035 Danfoss ICS3 65  2-5/8  SA 1536.00
027H8020 Danfoss ICS 80-1 DIN Complete 1612.00
027H8030 Danfoss ICS 80-3 DN 80 Complete 1727.00
027H8031 Danfoss ICS3 80 ANSI complete 1727.00
027H5308 Danfoss ICSH 50 ANSI 1662.00
027H6311 Danfoss ICSH 65 ANSI 1941.00
027H1020 Danfoss ICM 20-A  25 DIN 760.00
027H1021 Danfoss ICM 20-B  25 DIN 760.00
027H1022 Danfoss ICM 20-C  25 DIN 760.00
027H1025 Danfoss ICM 20-C  1  ANSI (25A) 760.00
027H1030 Danfoss ICM 20-A  20 DIN 760.00
027H1031 Danfoss ICM 20-B  20 DIN 760.00
027H1032 Danfoss ICM 20-C  20 DIN 760.00
027H1045 Danfoss ICM 20-A  22 SD 760.00
027H1046 Danfoss ICM 20-B  22 SD 760.00
027H1047 Danfoss ICM 20-C  22 SD 760.00
027H1050 Danfoss ICM 20-A  7/8 SA 760.00
027H2000 Danfoss ICM 25-A  25 DIN 853.00
027H2001 Danfoss ICM 25-B  25 DIN 853.00
027H2006 Danfoss ICM 25-A  22 SD 853.00
027H2007 Danfoss ICM 25-B  22 SD 853.00
027H2008 Danfoss ICM 25-A  28 SD 853.00
027H2009 Danfoss ICM 25-B  28 SD 853.00
027H2014 Danfoss ICM 25-A  1 3/8 SA 853.00
027H2015 Danfoss ICM 25-B  1 3/8 SA 853.00
027H2016 Danfoss ICM 25-A  40 DIN 853.00
027H3000 Danfoss ICM 32-A  32 DIN 977.00
027H3001 Danfoss ICM 32-B  32 DIN 977.00
027H3006 Danfoss ICM 32-A  1 3/8 SA  35SD 977.00
027H3007 Danfoss ICM 32-B  1 3/8 SA  35SD 977.00
027H3012 Danfoss ICM 32-A  40 DIN 977.00
027H4000 Danfoss ICM 40-A  40 DIN 1084.00
027H4001 Danfoss ICM 40-B  DIN 1084.00
027H4002 Danfoss ICM 40-A  1½   ANSI (40A) 1084.00
027H4008 Danfoss ICM 40-A  42 SD 1084.00
027H4009 Danfoss ICM 40-B  42 SD 1084.00
027H4010 Danfoss ICM 40-A  50 DIN 1084.00
027H5000 Danfoss ICM 50-A  50 DIN 1180.00
027H5001 Danfoss ICM 50-B  50 DIN 1180.00
027H5002 Danfoss ICM 50-A  2  ANSI (50A) 1180.00
027H5007 Danfoss ICM 50-B  2 1/8  SA / 54 SD 1180.00
027H5008 Danfoss ICM 50-A  65 DIN 1180.00
027H6001 Danfoss ICM 65-B  65 D 1383.00
027H6003 Danfoss ICM 65-B  2½  ANSI (65 A) 1383.00
027H6009 Danfoss ICM 65-B  76 SD 1383.00
027H6010 Danfoss ICM 65-A  65 D  STR 1730.00
027H1132 Danfoss ICV 20 16 SD Valve housing 95.00
027H1145 Danfoss ICV 20 20 DIN Valve housing 100.00
027H1154 Danfoss ICV 20 22 SD Valve housing 100.00
027H1160 Danfoss ICV 20  7/8  SA Valve housing 107.00
027H1163 Danfoss ICV 20  25 DIN  Valve housing 100.00
027H2120 Danfoss ICV 25 DIN (1") VALVE HOUSING 95.00
027H2123 Danfoss ICV 25 22 SD Valve housing 92.00
027H2124 Danfoss ICV 25  28 SD  Valve housing 92.00
027H2125 Danfoss ICV 25 7/8  SA Valve housing 92.00
027H2126 Danfoss ICV 25 1 1/8  SA Valve housing 92.00
027H2128 Danfoss ICV 25 20 DIN Valve housing 90.00
027H2129 Danfoss ICV 25 32 DIN Valve housing 138.00
027H2134 Danfoss ICV 25  1 3/8  SA Valve housing 92.00
027H2135 Danfoss ICV 25  40 DIN  Valve housing 113.00
027H3120 Danfoss ICV 32 32 DIN Valve housing 171.00
027H3123 Danfoss ICV 32 1-3/8 SA / 35 SD Valve housing 192.00
027H3125 Danfoss ICV 32 40 DIN Valve housing 171.00
027H3127 Danfoss ICV 32  1 5/8  SA Valve housing 192.00
027H3128 Danfoss ICV 32 42 SD Valve housing 192.00
027H4120 Danfoss ICV 40 DIN Valve housing 208.00
027H4121 Danfoss ICV 40 40 ANSI valve housing 258.00
027H4123 Danfoss ICV 40 42 SD Valve housing 258.00
027H4126 Danfoss ICV 40 50 DIN  Valve housing 208.00
027H5120 Danfoss ICV 50 50 DIN Valve housing 242.00
027H5123 Danfoss ICV 50 2-1/8  SA Valve housing 264.00
027H5124 Danfoss ICV 50 65 DIN Valve housing 242.00
027H6120 Danfoss ICV 65 65 DIN Valve housing 401.00
027H6121 Danfoss ICV 65 65 ANSI Valve housing 436.00
027H6122 Danfoss ICV 65 65 JIS Valve housing 445.00
027H6124 Danfoss ICV 65 76 SD Valve housing 445.00
027H6126 Danfoss ICV 65 80 DIN Valve housing 401.00
027H9065 Danfoss ICAD 600 Actuador 1135.00
027H9075 Danfoss ICAD 600A Actuator 1036.00
027H9077 Danfoss ICAD 1200A Actuator 1228.00
027H9120 Danfoss ICAD 600A w/o cables 1145.00
027H9122 Danfoss ICAD 1200A w/o cables 1211.00
027H5016 Danfoss ICS 50  Overhaul kit 605.00
027H2200 Danfoss ICS 25-25 Insert servo 151.00
027H2201 Danfoss ICS 25-5 Insert servo 107.00
027H2202 Danfoss ICS 25-10 Insert servo 107.00
027H2203 Danfoss ICS 25-15 Insert servo 107.00
027H2204 Danfoss ICS 25-20 Insert servo 115.00
027H3200 Danfoss ICS 32 Insert servo 288.00
027H4200 Danfoss ICS 40 Insert servo 374.00
027H5200 Danfoss ICS 50 Insert servo 435.00
027H6200 Danfoss ICS 65 Insert servo 534.00
027H1180 Danfoss ICM 20 A Function module 701.00
027H1181 Danfoss ICM 20 B Functionmodule 701.00
027H1182 Danfoss ICM 20 C Functionmodule 701.00
027H1186 Danfoss ICM 20 A33 Functionmodule 701.00
027H1194 Danfoss ICM 20 B66 Functionmodule 701.00
027H2138 Danfoss ICS 25-10  Overhaul kit 273.00
027H2180 Danfoss ICM 25A Functionmodule 820.00
027H2181 Danfoss ICM 25 B Top assembly 743.00
027H2225 Danfoss ICS 25-5  Overhaul kit 281.00
027H3018 Danfoss ICS 32  Overhaul kit 401.00
027H3043 Danfoss ICS 25 -20  Overhaul kit 295.00
027H3044 Danfoss ICS 25-25  Overhaul kit 300.00
027H3180 Danfoss ICM 32A Functionmodule 820.00
027H3181 Danfoss ICM 32B Functionmodule 820.00
027H4016 Danfoss ICS 40  Overhaul kit 557.00
027H4180 Danfoss ICM 40A Functionmodule 867.00
027H4181 Danfoss ICM 40B Functionmodule 867.00
027H5180 Danfoss ICM 50A - Overhaul kit 956.00
027H5181 Danfoss ICM 50B Functionmodule 956.00
027H6018 Danfoss ICS 65  Overhaul kit 776.00
027H6028 Danfoss ICS 80  Overhaul kit 925.00
027H6180 Danfoss ICM 65A Functionmodule 1056.00
027H6181 Danfoss ICM 65B Functionmodule 1056.00
027H7136 Danfoss ICM 100 Functionmodule 2408.00
027H7156 Danfoss ICM 125 Functionmodule 3071.00
027H7176 Danfoss ICM 150 Functionmodule 4021.00
027H7193 Danfoss ICS 100 Overhaul kit 1499.00
027H2172 Danfoss ICS 25 Top cover 1 pilot 192.00
027H2173 Danfoss ICS 25 Top cover 3 pilots 211.00
027H3172 Danfoss ICS 32 Top cover 1 pilot 199.00
027H3173 Danfoss ICS/L 32 Top cover 3 pilots 287.00
027H4172 Danfoss ICS 40 Top cover 1 pilot 249.00
027H4173 Danfoss ICS/L 40 Top cover 3 pilots 329.00
027H5172 Danfoss ICS 50 Top cover 1 pilots 292.00
027H5173 Danfoss ICS/L 50 Top cover 3 pilots 374.00
027H6172 Danfoss ICS 65 Top cover 1 pilot 401.00
027H6173 Danfoss ICS/L 65 Top cover 3 pilots 518.00
027H7123 Danfoss ICS 100 Top cover complete 1249.00
027H7143 Danfoss ICS 125 Top cover complete 1328.00
027H7163 Danfoss ICS 150 Top cover complete 1825.00
027H7173 Danfoss ICM 150 Top cover complete 1560.00
027H1196 Danfoss ICS3E - Blanking Plug A+B 41.00
027H0180 Danfoss ICV/M 20-32Manuel opening device 104.00
027H0181 Danfoss ICV / M 40-65 Manuel opening device 135.00
027H2218 Danfoss ICS/ICM 25 Inspection kit 48.00
027H2219 Danfoss ICS 25 Repair kit 91.00
027H3016 Danfoss ICS/ICLX/ICM 32 Inspection kit 75.00
027H3017 Danfoss ICS/ICLX 32 Repair kit 162.00
027H4014 Danfoss ICS/ICLX/ICM 40 Inspection kit 68.00
027H4015 Danfoss ICS/ICLX 40 Repair kit 183.00
027H5014 Danfoss ICS/ICLX/ICM 50 Inspection kit 86.00
027H5015 Danfoss ICS/ICLX 50 Repair kit 187.00
027H6016 Danfoss ICS/ICLX/ICM 65/80 Inspection kit 106.00
027H6017 Danfoss ICS/ICLX 65/80 Repair kit 252.00
027H7191 Danfoss ICS/ICLX/ICM 100 Inspection kit 227.00
027H7192 Danfoss ICS/ICLX 100  Repair kit 397.00
027H7196 Danfoss ICS/ICLX/ICM 150 Inspection kit 569.00
027H7197 Danfoss ICS/ICLX 150  Repair kit 1609.00
027H7122 Danfoss ICS, DN 100, ANSI connection -side port 2625.00
027H7142 Danfoss ICS, DN 125, ANSI connection - side port 4434.00
027H7160 Danfoss ICS 150 DN, DIN connection 5430.00
027H7161 Danfoss ICS, DN 150, ANSI connection 5430.00
027H7162 Danfoss ICS, DN 150, ANSI connection - side port 5430.00
027H7120 Danfoss ICS 100 DN, DIN connection 2540.00
027H7121 Danfoss ICS 100 DN, ANSI connection 2540.00
027H7140 Danfoss ICS 125 DN, DIN connection 4304.00
027H7170 Danfoss ICM 150 DN, DIN Connection 5468.00
027H7171 Danfoss ICM  DN 150,  ANSI Connection 5468.00
027H7172 Danfoss ICM, DN 150, ANSI connection - side port 5719.00
027H7130 Danfoss ICM 100,  DIN Connection 3368.00
027H7150 Danfoss ICM 125 DN, DIN Connection 4356.00
027H1091 Danfoss ICMTS 20 B, Brass housing, 1 1/8" SA 1618.00
027H3040 Danfoss ICLX 32 DIN 1406.00
027H3041 Danfoss ICLX 32 ANSI 1406.00
027H3042 Danfoss ICLX 32 SOC 1406.00
027H4040 Danfoss ICLX 40 DIN 1643.00
027H4041 Danfoss ICLX 40 ANSI 1643.00
027H4042 Danfoss ICLX 40 SOC 1643.00
027H5040 Danfoss ICLX 50 DIN 1870.00
027H5041 Danfoss ICLX 50 ANSI 1870.00
027H5042 Danfoss ICLX 50 SOC 1870.00
027H6040 Danfoss ICLX 65 DIN 2225.00
027H6041 Danfoss ICLX 65 ANSI 2225.00
027H6042 Danfoss ICLX 65 SOC 2225.00
027H8040 Danfoss ICLX 65 80 DIN 2677.00
027H7147 Danfoss ICLX 100 DIN 3593.00
027H7148 Danfoss ICLX 100 ANSI 3593.00
027H7157 Danfoss ICLX 125 DIN 4874.00
027H7158 Danfoss ICLX 125 ANSI 4874.00
027H7167 Danfoss ICLX 150 DIN 7040.00
027H7168 Danfoss ICLX 150 ANSI 7040.00
027H6309 Danfoss ICSH 65 DIN 1941.00
027H7302 Danfoss ICSH 80 DIN 2519.00
027H2309 Danfoss ICSH 25 DIN 1086.00
027H3204 Danfoss ICLX 32 Function module 1029.00
027H4204 Danfoss ICLX 40 Function module 1327.00
027H5204 Danfoss ICLX 50 Function module 1831.00
027H6204 Danfoss ICLX 65 Function module 2133.00
027H7221 Danfoss ICLX 100  Overhaul kit 3108.00
027H7223 Danfoss ICLX 150 Overhaul kit 3547.00
027H3019 Danfoss ICS 25-15  Overhaul kit 245.00
027H7133 Danfoss ICM 100 Top cover complete 1048.00
027H7153 Danfoss ICM 125 Top cover complete 1248.00
027H0356 Danfoss ICAD 600A/ICM Grease/EPDM kit 63.00
027H0357 Danfoss ICAD 1200A/ICM Grease/EPDM kit 63.00
027H0435 Danfoss ICAD 600/900/1200 - Cable set 15 m 217.00
027H7175 Danfoss ICM 150  Repair kit 524.00
027H1209 Danfoss ICAD 600 - Heat cartridge kit 257.00
027H1219 Danfoss Heat Cartridge Kit  ICAD 900 257.00
027H0182 Danfoss QUINT DC-UPS for ICAD 672.00
027H0426 Danfoss ICAD 600/900/1200 - Cable set 1,5 m 110.00
027H0427 Danfoss ICAD 600/900/1200 - Cable set 10 m 213.00
027H0430 Danfoss ICAD 600/900/1200 - Stconnector set 142.00
027H0431 Danfoss ICAD 600-1200, protection cap 25.00
027H0438 Danfoss ICAD 600/900/1200 -  Cable set 3 m 150.00
027H1190 Danfoss ICFE20 - ICM 20 A33/A/B/C Service kit 27.00
027H1207 Danfoss ICAD600 Service Kit 20.00
027H1208 Danfoss ICAD  900 Service Kit 18.00
027H2119 Danfoss ICV 25 PM Valve housing 218.00
027H3129 Danfoss ICV 32 PM Valve housing 257.00
027H4128 Danfoss ICV 40 PM Valve housing 315.00
027H5127 Danfoss ICV 50 PM Valve housing 364.00
027H5128 Danfoss ICV 50 (H)A4A Valve housing 714.00
027H6128 Danfoss ICV 65 PM Valve housing 559.00
027H2307 Danfoss ICSH 25 SOCI 1086.00
027H3309 Danfoss ICSH 32 DIN 1145.00
027H3377 Danfoss ICSH 32 SOC 1145.00
027H4307 Danfoss ICSH 40 SOC 1462.00
027H4308 Danfoss ICSH 40 ANSI 1462.00
027H4309 Danfoss ICSH 40 DIN 1462.00
027H5307 Danfoss ICSH 50 SOC 1662.00
027H5309 Danfoss ICSH 50 DIN 1662.00
027H6308 Danfoss ICSH 65 SOC 1941.00
027H7303 Danfoss ICSH 80 ANSI 2519.00
027H0174 Danfoss ICSH 50 Top Cover 834.00
027B2014 Danfoss SV 4 Float Valve w/o tank 1172.00
027B2023 Danfoss SV 3 Float valve 1013.00
027B2024 Danfoss SV 4 Float valve 1172.00
027B2025 Danfoss SV 5 Float Valve w/ tank 1172.00
027B2026 Danfoss SV 6 Float Valve w/ tank 1172.00
027B2028 Danfoss SV 1-3 Seal kit  PILOT CONNECTOR 17.00
027B2046 Danfoss BYPASS VALVE SVI-3 251.00
027B2047 Danfoss SV 1-3 Pilot connector solder/weld 31.00
027B2051 Danfoss SV Float accessory 559.00
027B2053 Danfoss INSERT / SV 3 765.00
027B2071 Danfoss Spare part Filter SV 135.00
027B2075 Danfoss Welding connection SV4-6 118.00
027B2080 Danfoss NOZZLE Ø 1.0 SV 120.00
027B2082 Danfoss NOZZLE Ø 2.0 SV 120.00
027B2086 Danfoss NOZZLE Ø 3.5 SV 120.00
027B2021 Danfoss SV 1 Float Valve 1013.00
027B2061 Danfoss SPAREPART GASKET (SV1-3) 10.00
027B2083 Danfoss NOZZLE Ø 25 SV 120.00
027B2085 Danfoss NOZZLE Ø 3.0 SV 120.00
027B2087 Danfoss Orifice Set Ø 4,0 SV 6 120.00
027B2045 Danfoss SEAL KIT FOR SV 1/3 21.00
027B2054 Danfoss SERVICE KIT (SV1-3) 141.00
027B2055 Danfoss SERVICE KIT (SV 1) 100.00
027B2056 Danfoss SERVICE KIT (SV 3) 118.00
027B2070 Danfoss REPAIR KIT SV 4-5-6            (GASKETS) 72.00
027B2073 Danfoss Spare part Slide valve SV 156.00
148H3462 Danfoss AIR PURGING SCREW FIA 50-300 + gasket 29.00
148G3092 Danfoss HFI 040 D 100 Float Valve 2046.00
148G3093 Danfoss HFI 050 D 100 FLOAT VALVE 2046.00
148G3094 Danfoss HFI 060 D 100 FLOAT VALVE 2046.00
148G3096 Danfoss HFI 060 D 150 FLOAT VALVE 2303.00
148G3102 Danfoss HFI 040 FD 100 FLOAT VALVE 2256.00
148G3103 Danfoss HFI 050 FD 100 FLOAT VALVE 2256.00
148G3104 Danfoss HFI 060 FD 100 FLOAT VALVE 2256.00
148G3105 Danfoss HFI 050 FD 150 FLOAT VALVE 2339.00
148G3106 Danfoss HFI 060 FD 150 FLOAT VALVE 2339.00
148G3418 Danfoss HFI 070 D 100 FLOAT VALVE 2110.00
148G3419 Danfoss HFI 070 D 150 FLOAT VALVE 2354.00
148G3420 Danfoss HFI 070 A 100 FLOAT VALVEHFI 070 A 100 F 2339.00
148G3422 Danfoss HFI 070 FD 100 foat valve 2256.00
148G3423 Danfoss HFI 070 FD 150 FLOAT VALVE 2339.00
148G3584 Danfoss Spare part insert, HFI 070 Valve Body 678.00
148G3661 Danfoss Spare part insert, HFI 040 Valve Body 753.00
148G3662 Danfoss Spare part insert, HFI 050 Valve Body 753.00
148G3663 Danfoss Spare part insert, HFI 060 Valve Body 753.00
148G3671 Danfoss HFI 070 FD 100 FLOAT VALVE w. 2 ext. con 2939.00
148G3704 Danfoss HFI 050 D 100 FLOAT VALVE w. 2 ext. con 2289.00
148G3720 Danfoss HFI 070 D 100 FLOAT VALVE w. 2 ext. con 2593.00
148G3727 Danfoss HFI 050 FD 100 FLOAT VALVE w. 2 ext. con 2863.00
148G3766 Danfoss HFI 060 D 100 FLOAT VALVE w. 2 ex. con. 2156.00
148G3769 Danfoss HFI 070 D 150 FLOAT VALVE 2231.00
2453+094 Danfoss REPAIR KIT HFI X50-X60         (GASKETS) 35.00
027F3054 Danfoss PMFL 80-1 Liquid level control 1609.00
027F3055 Danfoss PMFL 80-2 Liquid level control 1609.00
027F3056 Danfoss PMFL 80-3 Liquid level control 1609.00
027F3057 Danfoss PMFL 80-4 Liquid level control 1682.00
027F3058 Danfoss PMFL 80-5 Liquid level control 1707.00
027F3059 Danfoss PMFL 80-6 Liquid level control 1829.00
027F3060 Danfoss PMFL 80-7 Liquid level control 1829.00
027F3061 Danfoss PMFL 125 2389.00
027F3062 Danfoss PMFL 200 Liquid level control 3255.00
027F3063 Danfoss PMFL 300 Liquid level control 3344.00
027F3065 Danfoss PMFH 80-2 Liquid level control 1548.00
027F3066 Danfoss PMFH 80-3 Liquid level control 1629.00
027F3067 Danfoss PMFH 80-4 Liquid level control 1707.00
027F3068 Danfoss PMFH 80-5 Liquid level control 1707.00
027F3069 Danfoss PMFH 80-6 Liquid level control 1829.00
027F3070 Danfoss PMFH 80-7 1829.00
027F3071 Danfoss PMFH 125 2389.00
027F3072 Danfoss PMFH 200 Liquid level control 2891.00
027F3073 Danfoss PMFH 300 Liquid level control 3513.00
027F2134 Danfoss PML 80-125 Manual operation 229.00
027F3092 Danfoss PM,PML,PMLX,size 100 - Inspection kit 162.00
006-1141 Danfoss Staybolt set (PM 5 - 25, PMC 5-20) 13.00
006-1143 Danfoss Staybolt set (PM/L/LX 65, PMFH 500) 12.00
006-1146 Danfoss Nut (PM/L/LX 50-65 PMFL/FH 300 PMFH 50 6.00
020-2134 Danfoss GASKET (PM 32) 14.00
027F0118 Danfoss PMFL 80-1 TO PMFL 8 Spring set strong 177.00
027F0119 Danfoss PMFL 125 Spring "strong" 184.00
027F0176 Danfoss ORIFICE, SET WITH 10 PC 45.00
027F0646 Danfoss PM 3-32 (3G) Cover 293.00
027F0647 Danfoss PM 3-40 Cover 319.00
027F0648 Danfoss PM 3-50 (3G) Cover 433.00
027F2127 Danfoss PML 100 Bolt/nut set 187.00
027F2190 Danfoss PMFH 80 Spring "weak" 39.00
027F0555 Danfoss PMC 20 Repair kit 460.00
027F0557 Danfoss PML 40 Overhaul kit 616.00
027F0558 Danfoss PML 50 overhaul kit 730.00
027F0559 Danfoss PML 65 Overhaul kit 934.00
027F0560 Danfoss PML 80 Overhaul kit 2119.00
027F0563 Danfoss PMLX 32 Overhaul kit 1033.00
027F0568 Danfoss PMLX 40 Overhaul kit 1130.00
027F0569 Danfoss PMLX 50 Overhaul kit 1159.00
027F0570 Danfoss PMLX 65 Overhaul kit 1353.00
027F0571 Danfoss PMLX 80 Overhaul kit 1666.00
027F0572 Danfoss PMLX 100 Overhaul kit 2036.00
027F0573 Danfoss PMLX 125 Overhaul kit 2585.00
027F0611 Danfoss PMFL 80-1 Overhaul kit 679.00
027F0631 Danfoss PMFL 80-2 Overhaul kit 720.00
027F0632 Danfoss  PMFL 80-3 Overhaul kit 720.00
027F0634 Danfoss PMFL 80-5 Overhaul kit 733.00
027F0635 Danfoss PMFL 80-6 Overhaul kit 679.00
027F0636 Danfoss PMFL 80-7 Overhaul 733.00
027F0664 Danfoss EVM Damping orifice 36.00
027F0669 Danfoss  PMFH 80-3 Overhaul kit 482.00
027F0676 Danfoss PMFH 80-4 Overhaul kit 565.00
027F0704 Danfoss PMFH 125 Overhaul kit 907.00
027F3158 Danfoss PM,PML/X size 125 - Repair kit 592.00
027F3370 Danfoss Overhaul  kit C, PM20 (Std. cone) 345.00
027F3376 Danfoss Overhaul kit, PM65 Std. cone 672.00
027F3377 Danfoss PM80 (Std. cone) - Overhaul kit C 925.00
027F3378 Danfoss PM100 (Std. cone) - Overhaul kit C 1212.00
027F3379 Danfoss PM125 (Std. cone) - Overhaul kit C 1817.00
027F3382 Danfoss PM15 (V. cone) - Overhaul kit C 342.00
027F3387 Danfoss PM80 (V. cone) - Overhaul kit C 1825.00
027B2035 Danfoss Pres gauge connector Sold/Weld PM/ICS 23.00
027B2041 Danfoss Pressure gauge connector (PMFL/FH) 32.00
027B2062 Danfoss Pressure gauge connector 52.00
027B2063 Danfoss Pressure gauge connector (PMC) 44.00
027B2064 Danfoss Pressure gauge connector (PMC) 45.00
027F1046 Danfoss PM and ICS Blanking plug A+B 20.00
027F1048 Danfoss PML 32-65 External pilot connector 62.00
027F1049 Danfoss PML 80-125 External Pilot connector 68.00
027F2124 Danfoss PM/PML Flange set 100 5 in Butt weld 800.00
027F3075 Danfoss PM/MEV Inspection kit 57.00
027F3076 Danfoss PM/MEV Inspection kit 66.00
027F3077 Danfoss PM/MEV Inspection kit 73.00
027F3078 Danfoss PM/MEV Inspection kit 83.00
027F3079 Danfoss PM/MEV Inspection kit 93.00
027F3091 Danfoss PM,PML,PMLX,size 80 - Inspection kit 153.00
027F3093 Danfoss PM,PML,PMLX,size 125 - Inspection kit 163.00
027F3150 Danfoss PM,MRV125-MEV,PMFH,PMFL,80-1-80-7Repairk 144.00
027F3152 Danfoss PM,PML/X ,MRV,32MEV,PMFH/L125 Repair kit 176.00
027F3153 Danfoss PMPML/X MRV40MEVPMFH/L200 Repair kit 193.00
027F3154 Danfoss PM,PML/X ,MRV,50MEV,PMFH/L300 Repair kit 229.00
027F3155 Danfoss PM,PML/X ,MRV,65MEV,PMFH,500 Repair kit 281.00
027F3156 Danfoss PM,PML/X size 80 Repair kit 460.00
027F3157 Danfoss PM,PML/X size 100 Repair kit 462.00
027F3371 Danfoss PM25 (Std. cone) - Overhaul kit C 382.00
027F3373 Danfoss Overhaul kit, PM32 Std. cone 408.00
027F3374 Danfoss Overhaul  kit C, PM40 Std. cone 468.00
027F3375 Danfoss Overhaul kit, PM50 Std. cone 559.00
006-1111 Danfoss Flange set 10 mm Butt Weld (FA 15) 62.00
006-1139 Danfoss Staybolt set (FA 25) 9.00
006-1150 Danfoss Flange set 1/2 in Soldering (FA 15) 93.00
006-1113 Danfoss Flange set 20 mm Butt Weld (FA 15) 105.00
006-1121 Danfoss Flange 10 mm Butt Weld (FA 15) 37.00
006-1130 Danfoss Flange 25 mm Butt Weld (FA 20) 56.00
006-1136 Danfoss Staybolt set M12 x 160 (FA15) 38.00
027N1051 Danfoss Welding Flange set 199.00
006-0331 Danfoss REPAIR KIT FOR FA 15 47.00
006-0332 Danfoss REPAIR KIT FOR FA 20 37.00
006-0333 Danfoss REPAIR KIT FOR FA 25 136.00
006-0334 Danfoss Spare part Seal kit for FA 15W4 11.00
006-0335 Danfoss Spare part Seal kit for FA 20 18.00
006-0336 Danfoss SPARE PART GASKET COMPLETE FA 25 14.00
006-0346 Danfoss SPARE PART GASKET COMPLETE FA 20 15.00
006-1101 Danfoss Staybolt set M12 x 107 ( EVRA + FA) 30.00
006-1108 Danfoss Staybolt set M12 x 127 (TE12 / FA15) 33.00
006-1112 Danfoss Flange set 15 mm Butt weld (FA 15) 89.00
006-1115 Danfoss Flange set 20 mm Butt Weld (FA 20) 112.00
006-1116 Danfoss Flange set 25 mm Butt Weld (FA 20) 110.00
006-1120 Danfoss Flange 10 mm Butt Weld (FA 15) 31.00
006-1122 Danfoss Flange 15 mm Butt Weld (FA 15) 37.00
006-1123 Danfoss Flange 15 mm Butt Weld (FA 15) 49.00
006-1124 Danfoss Flange 20 mm Butt Weld (FA 15) 37.00
006-1125 Danfoss Flange 20 mm Butt Weld (FA 15) 49.00
006-1128 Danfoss Flange 20 mm Butt Weld (FA 20) 59.00
006-1129 Danfoss Flange 20 mm Butt Weld (FA 20) 57.00
027F2130 Danfoss Manual open device 77.00
2433+107 Danfoss Spare part OFV  20 incl. guide 107.00
2433+108 Danfoss SPARE PARTS OFV  25 inc. Guide 167.00
148H3451 Danfoss HOSE CONNECTION SET (ACCESSORY) QDV 41.00
148H3452 Danfoss WELDING CONNECTION SET (ACCESSORY) QDV15 19.00
2412+183 Danfoss OFV 20 D ANG OVER FLOW VALVE PS40 275.00
2412+184 Danfoss OFV 25 D ANG OVER FLOW VALVE PS40 284.00
2412+185 Danfoss OFV 20 A ANG OVER FLOW VALVE PS40 275.00
2412+186 Danfoss OFV 25 A ANG OVER FLOW VALVE PS40 284.00
148H3274 Danfoss QDV15 3/4" FPT 271.00
148H3311 Danfoss QDV 15 SVA 15 SOC Valve train 411.00
148H3273 Danfoss QDV 15 1/2" FPT 271.00
148H3310 Danfoss QDV 15 SVA 15 DIN Valve train 411.00
148H3272 Danfoss QDV 15 D QUICK CLOSING OIL DRAIN VALVE 271.00
148H3361 Danfoss ORV 40 D H1 Valve housing with cover 731.00
148H3362 Danfoss ORV 80 D H3 Valve housing with cover 1865.00
148H3403 Danfoss ORV 40 SOC H2 Valve housing with cover 742.00
148H3407 Danfoss ORV 50 SOC H2 Valve housing with cover 916.00
148H3248 Danfoss ORV Dismounting Kit H3 42.00
148H3467 Danfoss ORV THERMOSTAT H2 43°C/110°F 221.00
148H3468 Danfoss ORV Thermostat H3 43°C/110°F 440.00
148H3474 Danfoss ORV Thermostat H3 77°C/170°F 440.00
148H3399 Danfoss ORV 25 DIN H1 Valve Housing With Cover 383.00
148H3400 Danfoss ORV 25 SOC H1 Valve housing with cover 425.00
148H3401 Danfoss ORV 25 ANSI H1 Valve housing with cover 425.00
148H3402 Danfoss ORV 40 DIN H2 Valve housing with cover 742.00
148H3406 Danfoss ORV 50 DIN H2 Valve housing with cover 916.00
148H3409 Danfoss ORV 65 DIN H3 Valve housing with cover 1645.00
148H3466 Danfoss ORV Thermostat H1 43°C/110°F 209.00
148H3471 Danfoss ORV Thermostat H3 60°C/140°F 440.00
148H3246 Danfoss ORV Dismounting Kit H1 24.00
148H3247 Danfoss ORV Dismounting Kit H2 28.00
148H3463 Danfoss ORV Thermostat H1 49°C/120°F 209.00
148H3464 Danfoss ORV Thermostat H2 49°C/120°F 221.00
148H3465 Danfoss RV Thermostat H3 49°C/120°F 440.00
148H3469 Danfoss ORV Thermostat H1 60°C/140°F 209.00
148H3470 Danfoss ORV Thermostat H2 60°C/140°F 221.00
148H3472 Danfoss ORV Thermostat H1 77°C/170°F 209.00
148H3473 Danfoss ORV Thermostat H2 77°C/170°F 221.00
006-0059 Danfoss FA 15 FILTER 3/4" SOLDER 140.00
036-0061 Danfoss FA 20 Filter without flange 145.00
006-0058 Danfoss FA 15 FILTER 5/8" SOLDER 140.00
006-0040 Danfoss STRAINER FOR 6F, TE12, CVM 97.00
006-0042 Danfoss FA 15 STRAINER FOR TEA20,TEAT2,TEVA2 97.00
006-0043 Danfoss FA 15 STRAINER FOR EVR 15 EVRA 3 97.00
006-0046 Danfoss FA 20 STRAINER FOR EVR20 140.00
006-0051 Danfoss FA 15 STRAINER CONN: 3/8" WELD FLANGE 140.00
006-0052 Danfoss FA 15 STRAINER CONN: 1/2" WELD FLANGE 140.00
006-0053 Danfoss FA 15 STRAINER CONN: 3/4" WELD FLANG 140.00
006-0057 Danfoss FA 15 FILTER 1/2" SOLDER 140.00
006-0060 Danfoss FA 15 FILTER 1" SOLDER 140.00
006-0066 Danfoss FA 20 FILTER 3/4" WELD 206.00
006-0067 Danfoss FA 20 FILTER 1" WELD 206.00
006-0074 Danfoss FA 20 FILTER 1-1/8" SOLDER 206.00
006-0075 Danfoss FA 15 FILTER 7/8" SOLDER 140.00
006-1012 Danfoss FA 15 Strainer conn to EVRA/T10-15 97.00
006-1013 Danfoss FA 20 STRAINER - EVR20-EVRA204 140.00
036-0060 Danfoss FA 15 Filter without flange 98.00
042G0052 Danfoss Coil DL024D labelled 65.00
042G0055 Danfoss Coil DL240A labelled I-pak 30 65.00
006F0414 Danfoss Seal kit 14.00
006F1006 Danfoss Spare part set w/ 6mm orifice Multi-15 214.00
006-1270 Danfoss Repair kit - DN10 144.00
006-1272 Danfoss Repair kit - DN10/15 12.00
006-1274 Danfoss Repair kit - DN10/15 160.00
006-3004 Danfoss Block valve BV2 DN15 1407.00
2453+103 Danfoss Spare parts EVRB w/o Coils GPS 40-150 292.00
148G0100 Danfoss Repair kit GPLX 80 324.00
148G0101 Danfoss GPLX 100 - Repair Kit - Additional 613.00
148G0102 Danfoss GPLX 125 - Repair Kit - Additional 613.00
148G0103 Danfoss GPLX 150 - Repair Kit Additional 300.00
148G0104 Danfoss GPLX 80 - Repair Kit - Overhaul 483.00
148G0105 Danfoss GPLX 100 - Repair Kit - Overhaul 632.00
148G0106 Danfoss GPLX 125 - Repair Kit - Overhaul 718.00
148G0107 Danfoss GPLX 150 - Repair Kit - Overhaul 718.00
148G3056 Danfoss Seal kit set KDC/GVD 100 129.00
148G3057 Danfoss Seal kit set KDC/GVD 125 98.00
148G3059 Danfoss Seal kit set KDC/GVD 200 422.00
148G3069 Danfoss Spring kit 2 bar KDC125 123.00
148G3427 Danfoss GPLX 80 Spare part kit dismounting Kit 10.00
148G3428 Danfoss GPLX 100 Spare part kit dismounting Kit 33.00
148G3429 Danfoss GPLX 125 Spare part kit dismounting Kit 23.00
148G3430 Danfoss GPLX 150 Spare part kit dismounting Kit 33.00
148G3433 Danfoss GPLX 125 Spare part complete gasket set 364.00
148G3434 Danfoss GPLX 150 Spare part complete gasket set 390.00
148G3750 Danfoss EXTERNAL CONNECTION GPS-GPLX 35.00
2453+055 Danfoss REPAIR KIT GPS 125    111      (GASKETS) 540.00
2453+068 Danfoss REPAIR KIT GPS 150    111      (GASKETS) 580.00
148G3431 Danfoss GPLX 80 Spare part complete gasket set 217.00
148G3432 Danfoss GPLX 100 Spare part complete gasket set 336.00
2453+047 Danfoss REP.KIT GPS40-50 111-112-113-114 GASKETS 203.00
2453+048 Danfoss REP.KIT GPS65-80 111-112-113-114 GASKETS 245.00
2453+049 Danfoss REP.KIT GPS 100  111-112-113-114 GASKETS 384.00
148G3586 Danfoss KDC-065-D-2 820.00
148G3590 Danfoss KDC-080-D-2 895.00
148G3593 Danfoss KDC-100-D-0,5 1125.00
148G3594 Danfoss KDC-100-D-2 1125.00
148G3598 Danfoss KDC-125-D-2 1377.00
148G3601 Danfoss KDC-150-D-0,5 2079.00
148G3602 Danfoss KDC-150-D-2 2079.00
148G3605 Danfoss KDC-200-D-0,5 3594.00
148G3606 Danfoss KDC-200-D-2 3594.00
068G6001 Danfoss TEA 20-2 Therm. Exp. Valve 1301.00
068G6002 Danfoss TEA 20-3 Therm. Exp.Valve 1301.00
068G6003 Danfoss TEA 20-5 Therm. Exp.Valve 1301.00
068G6004 Danfoss TEA 20-8 Therm. Exp.Valve 1301.00
068G6005 Danfoss TEA 20-12 Therm. Exp.Valve 1301.00
068G6006 Danfoss TEA 20-20 Therm. Exp.Valve 1301.00
068G6133 Danfoss TEA 20-2 Therm. Exp. Valve 1093.00
068G6138 Danfoss TEA 20-5 Therm. Exp.Valve 1301.00
068G6139 Danfoss TEA 20-8 Therm. Exp.Valve 1301.00
068G6140 Danfoss TEA 20-12 Therm ExpValve 1301.00
068G6007 Danfoss TEA 85-33 Therm. Exp.Valve 1688.00
068G6008 Danfoss TEA 85-55 Therm. Exp.Valve 1760.00
068G6061 Danfoss TEAT 20-5 Therm. Injec.Valve 1301.00
068G6062 Danfoss TEAT 20-2 Therm. Injec.Valve 1301.00
068G6063 Danfoss TEAT 20-8 Therm. Injec.Valve 1301.00
068G6064 Danfoss TEAT 20-20 Therm. Injec.Valve 1301.00
068G6065 Danfoss TEAT 20-2 Therm. Injec.Valve 1301.00
068G6066 Danfoss TEAT 20-8 Therm. Injec.Valve 1301.00
068G6067 Danfoss TEAT 20-20 Therm. Injec.Valve 1301.00
068G6069 Danfoss TEAT 85-85 Therm. Injec.Valve 1844.00
068G6070 Danfoss TEAT 85-33 Therm. Injec.Valve 1688.00
068G6073 Danfoss TEAT 85-55 Therm. Injec.Valve 1732.00
068G6127 Danfoss TEAT 20-5 Therm. Injec.Valve 1301.00
068G6128 Danfoss TEAT 20-8 Therm. Injec.Valve 1768.00
068G6129 Danfoss TEAT 85-33 Therm. Injec.Valve 1948.00
068G6130 Danfoss TEAT 85-55 Therm. Injec.Valve 1933.00
068G6131 Danfoss TEAT 85-55 Therm. Injec.Valve 1933.00
068G6132 Danfoss TEAT 85-85 Therm. Injec.Valve 1948.00
068G0037 Danfoss Electric heater (TEVA) 110.00
068G2051 Danfoss Orifice insert TEA 20-2 83.00
068G2058 Danfoss Orifice insert TEA 85-55 227.00
068G3262 Danfoss Element TEAT 20/85 413.00
068G2053 Danfoss Orifice insert TEA 20-5 97.00
068G2056 Danfoss Seperate Orifice 20TR TEA 200.00
068G2057 Danfoss Orifice insert TEA 85-33 194.00
068G2059 Danfoss Orifice insert TEA 85-85 256.00
068G3260 Danfoss Element TEAT 20/85 413.00
068G3261 Danfoss Element TEAT 20/85 413.00
006-1107 Danfoss Staybolt set M12 x 115 TEA /TEAT/TEVA 20 30.00
068G2052 Danfoss Orifice insert TEA 20-3 83.00
068G2054 Danfoss Seperate Orifice 8TR TEA 104.00
068G2055 Danfoss Seperate Orifice 12TR TEA 104.00
068G3250 Danfoss Element TEA 20/85 301.00
068G3252 Danfoss Element TEA 20/85 301.00
068F3261 Danfoss AKVA10-1 Valve Weld con. 3/8-1/2in Mu18 264.00
068F3262 Danfoss AKVA10-2 Valve Weld con. 3/8-1/2in Mu18 264.00
068F3263 Danfoss AKVA10-3 Valve Weld con. 3/8-1/2in Mu18 264.00
068F3264 Danfoss AKVA10-4 Valve Weld con. 3/8-1/2in Mu18 264.00
068F3265 Danfoss AKVA10-5 Valve Weld con. 3/8-1/2in Mu18 264.00
068F3266 Danfoss AKVA10-6 Valve Weld con. 3/8-1/2in Mu18 264.00
068F3267 Danfoss AKVA10-7 Valve Weld con. 1/2-3/4in Mu18 264.00
068F3268 Danfoss AKVA10-8 Valve Weld con. 1/2-3/4in Mu18 264.00
068F3281 Danfoss AKVA10-1 Valve Weld con. 1/2-3/4in Mu18 264.00
068F3282 Danfoss AKVA10-2 Valve Weld con. 1/2-3/4in Mu18 264.00
068F3283 Danfoss AKVA10-3 Valve Weld con. 1/2-3/4in Mu18 264.00
068F3284 Danfoss AKVA10-4 Valve Weld con. 1/2-3/4in Mu18 264.00
068F3285 Danfoss AKVA10-5 Valve Weld con. 1/2-3/4in Mu18 264.00
068F3286 Danfoss AKVA10-6 Valve Weld con. 1/2-3/4in Mu18 264.00
068F5020 Danfoss AKVA15-1 Valve Flange Con.3/4in Exp.Vlv. 460.00
068F5023 Danfoss AKVA15-2 Valve Flange Con.3/4in Singlep. 460.00
068F5026 Danfoss AKVA15-3 Valve Flange Con. 1in Singlep. 460.00
068F5029 Danfoss AKVA15-4 Valve Flange Con. 1in Singlep. 460.00
042H2101 Danfoss AKVA20-1 Valve Weld con.1 1/4in Exp.Vlv. 957.00
042H2102 Danfoss AKVA20-2 Valve Weld con. 1 1/4in Singlep 957.00
042H2103 Danfoss AKVA20-3 Valve Weld con. 1 1/4in Singlep 957.00
042H2104 Danfoss AKVA20-4 Valve Weld con. 1 1/2in Singlep 957.00
042H2105 Danfoss AKVA20-5 Valve Weld con. 2in Singlep. 957.00
021K0114 Danfoss Heat Exchanger S47 IG10 89 TMTL53 3068.00
021K0115 Danfoss Heat Exchanger S31A IG10 110 TMTL81 2555.00
021K0116 Danfoss Heat Exchanger S31A IG10 54 TMTL86 1672.00
021K0117 Danfoss Heat Exchanger S31A IG10 97 TMTL82 2325.00
021K0118 Danfoss Heat Exchanger S31A IG10 48 TMTL88 1557.00
021K0119 Danfoss Heat Exchanger S47 IG10 98 TMTL52 3238.00
021K0122 Danfoss Heat Exchanger S47 IG10 150 TMTL48 4219.00
021K0123 Danfoss Heat Exchanger S47 IG10 119 TMTL51 3634.00
084H5001 Danfoss IPS8 Int.purging system EU and CN S-P 19411.00
021K0120 Danfoss Insulation Jacket S47-PU(1000mm) 687.00
021K0121 Danfoss Insulation Jacket S31A-PU 400mm 507.00
114G0503 Danfoss PL35GXN0  CONDENS. UNIT 304.00
114G0502 Danfoss PL50FXN0 CONDENS. UNIT 306.00
114X0113 Danfoss OP-MCGC005TLA01G 373.00
114X0109 Danfoss OP-MCGC004TLA01G 359.00
114X0111 Danfoss OP-MCGC004TLA04G 598.00
114X0115 Danfoss OP-MCGC005TLA04G 607.00
114F1504 Danfoss TL5CNKN0 COND.UNIT 607.00
114X0107 Danfoss OP-MCGC003TLA04G 220V R134a (TL3GXT2) 583.00
114G1706 Danfoss TL4GXT2 CONDENS. UNIT 440.00
114G1708 Danfoss TL5GXT2 CONDENS. UNIT 448.00
114X0112 Danfoss OP-MCGC005TLA00G 310.00
114X0105 Danfoss OP-MCGC003TLA01G 220V R134a (TL3GXT2) 330.00
114X1209 Danfoss OP-LCHC004TLA01G 398.00
114X1211 Danfoss OP-LCHC004TLA04G 620.00
114X0200 Danfoss OP-MCGC006FRA00G 385.00
114X0205 Danfoss OP-MCGC008NLA01G 519.00
114X0219 Danfoss OP-MCGC007FRA04G 620.00
114X0224 Danfoss OP-MCGC008FRA00G 361.00
114X0225 Danfoss OP-MCGC008FRA01G 413.00
114X0227 Danfoss OP-MCGC008FRA04G 650.00
114X0336 Danfoss OP-MCGC011FRA00G 330.00
114X0337 Danfoss OP-MCGC011FRA01G 434.00
114X0339 Danfoss OP-MCGC011FRA04G 715.00
114X0201 Danfoss OP-MCGC006FRA01G 385.00
114X0203 Danfoss OP-MCGC006FRA04G 614.00
114X0217 Danfoss OP-MCGC007FRA01G 404.00
114E2618 Danfoss OP-NL08MFXT2 534.00
114X0204 Danfoss OP-MCGC008NLA00G 406.00
114X2317 Danfoss OP-MCHC006FRA01G 465.00
114G2716 Danfoss FR8,5GXT2 CONDENS. UNIT 513.00
114G2719 Danfoss FR10GXT2  CONDENS. UNIT 534.00
114G3717 Danfoss FR11GXT2  CONDENS. UNIT 556.00
114X0216 Danfoss OP-MCGC007FRA00G 320.00
114H3727 Danfoss FR6DLXT2 CONDENS. UNIT 562.00
114H3728 Danfoss (NEW) FR8,5CLXT CONDENS. UNIT 562.00
114X1217 Danfoss OP-LCHC006FRA01G 425.00
114X1219 Danfoss OP-LCHC006FRA04G 715.00
114X2316 Danfoss OP-MCHC006FRA00G 465.00
114X2319 Danfoss OP-MCHC006FRA04G 812.00
114X1304 Danfoss OP-LCHC008NLA00G 437.00
114X1329 Danfoss OP-LCHC007NLA01G 510.00
114X2425 Danfoss OP-MCHC007NFA01G 510.00
114G6380 Danfoss SC12/12GXT2  CONDENS. UNIT 1391.00
114G7383 Danfoss SC21/21GXT2  CONDENS. UNIT 1713.00
114X0223 Danfoss OP-MCGC010SCA04G 607.00
114X0341 Danfoss OP-MCGC012SCA01G 474.00
114X0343 Danfoss OP-MCGC012SCA04G 815.00
114X0449 Danfoss OP-MCGC015SCA01G 511.00
114X0451 Danfoss OP-MCGC015SCA04G 220V R134a (SC15GXT2) 846.00
114X0557 Danfoss OP-MCGC018SCA01G 608.00
114X0559 Danfoss OP-MCGC018SCA04G 920.00
114X0565 Danfoss OP-MCGC021SCA01G 623.00
114X0567 Danfoss OP-MCGC021SCA04G 998.00
114X0340 Danfoss OP-MCGC012SCA00G 470.00
114E2627 Danfoss OP-SC15MFXT2 1535.00
114E2640 Danfoss OP-NL08CLXT2 605.00
114X0407 Danfoss OP-MCHC013SCA01G 614.00
114X1443 Danfoss OP-LCHC012SCA04G 567.00
114X1551 Danfoss OP-LCHC015SCA04G 1023.00
114G3726 Danfoss SC12GXT2  CONDENS. UNIT 609.00
114G4727 Danfoss SC15GXT2  CONDENS. UNIT 635.00
114G5728 Danfoss SC18GXT2  CONDENS. UNIT 681.00
114G5730 Danfoss SC21GXT2  CONDENS. UNIT 769.00
114G7783 Danfoss SC21/21GXT2  CONDENS. UNIT 1691.00
114X0556 Danfoss OP-MCGC018SCA00G 489.00
114X0564 Danfoss OP-MCGC021SCA00G 519.00
114H6745 Danfoss SC15DLXT2 CONDENS. UNIT 819.00
114G7382 Danfoss SC18/18GXT2  CONDENS. UNIT 1590.00
114H5734 Danfoss SC21CLXT2 CONDENS. UNIT 782.00
114H5743 Danfoss SC10DLXT2 CONDENS. UNIT 666.00
114H7738 Danfoss SC18/18CLXT2 CONDENS. UNIT 1434.00
114X0702 Danfoss OP-MCHC018SCA01G 787.00
114X1557 Danfoss OP-LCHC018SCA01G 739.00
114X1559 Danfoss OP-LCHC018SCA04G 1173.00
114X2649 Danfoss OP-MCHC015SCA01G 699.00
114X2651 Danfoss OP-MCHC015SCA04G 1029.00
114X1302 Danfoss OP-LCHC008NLA04G 818.00
114H3730 Danfoss (NEW) SC10CLXT2 CONDENS. UNIT 605.00
114H4731 Danfoss SC12CLXT2 CONDENS. UNIT 633.00
114H5732 Danfoss SC15CLXT2 CONDENS. UNIT 668.00
114H5733 Danfoss SC18CLXT2 CONDENS. UNIT 759.00
114H5744 Danfoss SC12DLXT2 CONDENS. UNIT 673.00
114H7749 Danfoss SC15/15DLXT2 CONDENS. UNIT 1291.00
114X0403 Danfoss OP-MCHC010SCA00G 482.00
114X0404 Danfoss OP-MCHC010SCA01G 482.00
114X1441 Danfoss OP-LCHC012SCA01G 567.00
114X1548 Danfoss OP-LCHC015SCA00G 502.00
114X1549 Danfoss OP-LCHC015SCA01G 629.00
114G3942 Danfoss SC12GXT2  CONDENS. UNIT 659.00
114X0773 Danfoss OP-MCGC026GSA01G 1030.00
114X0781 Danfoss OP-MCGC034GSA01G 1039.00
114X1673 Danfoss OP-LCHC026GSA01G 1002.00
114X1781 Danfoss OP-LCHC034GSA01G 1082.00
114X2765 Danfoss OP-MCHC021GSA01G 997.00
114X2881 Danfoss OP-MCHC034GSA01G 1114.00
114F0201 Danfoss OP-LCNC004NYA11G 604.00
114F0206 Danfoss OP-LCNC006NYA10G 385.00
114F0209 Danfoss OP-NL004CNKN3 422.00
114X4101 Danfoss OP-MPHM007NFP00G CONDENS. UNIT 1753.00
114X3109 Danfoss OP-LPHM018SCP00G CONDENS. UNIT 1980.00
114X4102 Danfoss OP-MPHM010SCP00G 1978.00
114X4104 Danfoss OP-MPHM012SCP00G 2017.00
114X4105 Danfoss OP-MPHM015SCP00G 2076.00
114X4109 Danfoss OP-MPHM018SCP00G 2105.00
114X7079 Danfoss OP-MSHM015SCW05G 1661.00
114X7081 Danfoss OP-LSHM015SCW05G 1645.00
114X7082 Danfoss OP-LSHM018SCW05G 1729.00
114X7208 Danfoss OP-MSGM015SCW09G 2208.00
114X7102 Danfoss OP-MSGM021SCW05G 1663.00
114X7207 Danfoss OP-MSGM012SCW09G 2216.00
114X3216 Danfoss OP-LPQM026AJP00G 2211.00
114X3252 Danfoss OP-LPQM074FHP00G 3001.00
114X3253 Danfoss OP-LPQM074FHP00E 2837.00
114X4213 Danfoss OP-MPBM026AJP00E 2376.00
114X4220 Danfoss OP-MPGM033AJP00G 2451.00
114X4226 Danfoss OP-MPB34AJP00G 2793.00
114X4230 Danfoss OP-MPBM018AJP00G 2383.00
114X4200 Danfoss OP-MPB24AJP00G 2345.00
114X4212 Danfoss OP-MPBM026AJP00G 2376.00
114X4227 Danfoss OP-MPBM034AJP00E 2804.00
114X7083 Danfoss OP-MSB026AJW05G 2053.00
114X7085 Danfoss OP-LSQM026AJW05G 1954.00
114X7086 Danfoss OP-LSQM034AJW05G 2114.00
114X7096 Danfoss OP-LSQM074FHW05E 2354.00
114X7097 Danfoss OP-MSBM024AJW05G 1924.00
114X7103 Danfoss OP-MSGM026AJW05G 1716.00
114X7104 Danfoss OP-MSGM033AJW05G 1725.00
114X7185 Danfoss OP-LSQM074FHW09G 2770.00
114X7186 Danfoss OP-LSQM074FHW09E 2770.00
114X7192 Danfoss OP-MSBM026AJW09E 2375.00
114X7084 Danfoss OP-MSB034AJW05G 2053.00
114X7093 Danfoss OP-MSBM026AJW05E 2162.00
114X7094 Danfoss OP-MSBM034AJW05E 2162.00
114X7095 Danfoss OP-LSQM074FHW05G 2354.00
114X7111 Danfoss OP-MSBM018AJW05G 1980.00
114X7179 Danfoss OP-LSQM026AJW09G 2280.00
114X7180 Danfoss OP-LSQM034AJW09G 2439.00
114X7191 Danfoss OP-MSBM034AJW09G 2457.00
114X7193 Danfoss OP-MSBM034AJW09E 2457.00
114X7209 Danfoss OP-MSGM026AJW09G 2248.00
114X7210 Danfoss OP-MSGM033AJW09G 2281.00
114X7190 Danfoss OP-MSBM026AJW09G 2375.00
114X7194 Danfoss OP-MSBM024AJW09G 2281.00
114X3108 Danfoss OP-LPHC018SCP00G CONDENS. UNIT 1795.00
114X4119 Danfoss OP-MPYM008MYP00G 2264.00
114X4120 Danfoss OP-MPYM009MYP00G 2211.00
114X4121 Danfoss OP-MPYM012MPP00G 2264.00
114X3118 Danfoss OP-LPQM017MPP00G 2211.00
114X4122 Danfoss OP-MPYM014MPP00G 2211.00
114X7106 Danfoss OP-LSQM014MPW05G 2211.00
114X7107 Danfoss OP-LSQM018MPW05G 1980.00
114X7110 Danfoss OP-MSYM014MPW05G 1980.00
114X7109 Danfoss OP-MSYM012MPW05G 1980.00
114X7134 Danfoss OP-MSYM012MPW09G 1972.00
114X7108 Danfoss OP-MSYM009MYW05G 1939.00
114X5721 Danfoss OP-MCRN030MTA02E 1209.00
114X5722 Danfoss OP-MCRN030MTA02G 1229.00
114X5724 Danfoss OP-MCRN038MTA02E 1477.00
114X5729 Danfoss OP-MCRN054MTA02E 1857.00
114X5732 Danfoss OP-MCRN060MTA02E 1908.00
114X5734 Danfoss OP-MCRN060MTA02G 1978.00
114X5735 Danfoss OP-MCRN068MTA02E 2562.00
114X5016 Danfoss OP-MCZC060MTA02E CONDENS. UNIT 1908.00
114X5066 Danfoss OP-MGZD068MTA02E CONDENS. UNIT 2562.00
114X5028 Danfoss OP-MCZC060MTA02G CONDENS. UNIT 1978.00
114X5064 Danfoss OP-MGZD054MTA02E CONDENS. UNIT 1857.00
114X5758 Danfoss OP-LCQN048NTA02E 1465.00
114X5761 Danfoss OP-LCQN068NTA02E 1877.00
114X5759 Danfoss OP-LCQN048NTA02G 1569.00
114X5740 Danfoss OP-MCRN108MTA02E 2810.00
114X5747 Danfoss OP-MCRN136MTA02E 3321.00
114X5020 Danfoss OP-MCZC108MTA02E CONDENS. UNIT 2810.00
114X5022 Danfoss OP-MCZC136MTA02E CONDENS. UNIT 3321.00
114X5764 Danfoss OP-LCQN096NTA02E 2020.00
114X5766 Danfoss OP-LGQN096NTA02E 2020.00
114X5768 Danfoss OP-LCQN108NTA02E 2810.00
114X5772 Danfoss OP-LCQN136NTA02E 2509.00
114X5120 Danfoss OP-MGZD271MTA02E CONDENS. UNIT 5193.00
114X5750 Danfoss OP-MGRN171MTA02E 4324.00
114X5753 Danfoss OP-MGRN215MTA02E 6838.00
114X5023 Danfoss OP-MCZC171MTA02E CONDENS. UNIT 4324.00
114X5072 Danfoss OP-MGZD171MTA02E CONDENS. UNIT 4738.00
114X5754 Danfoss OP-MGRN242MTA02E 6759.00
114X7200 Danfoss OP-MSXM057MLW09E 2836.00
114X7089 Danfoss OP-LSQM068NTW05G 2391.00
114X7181 Danfoss OP-LSQM048NTW09G 2600.00
114X7183 Danfoss OP-LSQM068NTW09G 2717.00
114X7201 Danfoss OP-MSXM068MLW09G 3640.00
114X7087 Danfoss OP-LSQM048NTW05G 2275.00
114X7088 Danfoss OP-LSQM048NTW05E 2275.00
114X7090 Danfoss OP-LSQM068NTW05E 2391.00
114X7182 Danfoss OP-LSQM048NTW09E 2600.00
114X7184 Danfoss OP-LSQM068NTW09E 2717.00
114X3225 Danfoss OP-LPQM048NTP00G CONDENS. UNIT 2827.00
114X3249 Danfoss OP-LPQM068NTP00E CONDENS. UNIT 3001.00
114X3233 Danfoss OP-LPQM048NTP00E CONDENS. UNIT 2677.00
114X3241 Danfoss OP-LPQM068NTP00G CONDENS. UNIT 3175.00
114X3357 Danfoss OP-LPQM096NTP00E 3647.00
114X3365 Danfoss LPQM136NTP00E NOW USE 114X3372 3945.00
114X7063 Danfoss OP-MSXM046MLW05G 2507.00
114X7065 Danfoss OP-MSXM057MLW05G 2536.00
114X7197 Danfoss OP-MSXM046MLW09G 2832.00
114X7199 Danfoss OP-MSXM057MLW09G 2860.00
114X7211 Danfoss OP-MSXM044MLW09G 2717.00
114X7061 Danfoss OP-MSXM034MLW05G 2344.00
114X7212 Danfoss OP-MSXM044MLW09E 2717.00
114X7062 Danfoss OP-MSXM034MLW05E 2344.00
114X7064 Danfoss OP-MSXM046MLW05E 2507.00
114X7066 Danfoss OP-MSXM057MLW05E 2512.00
114X7195 Danfoss OP-MSXM034MLW09G 2668.00
114X7196 Danfoss OP-MSXM034MLW09E 2668.00
114X7198 Danfoss OP-MSXM046MLW09E 2832.00
114X4261 Danfoss OP-MPXM034MLP00G 2842.00
114X4264 Danfoss OP-MPXM034MLP00E 2724.00
114X4281 Danfoss OP-MPXM046MLP00G 3135.00
114X4290 Danfoss OP-MPXM057MLP00G 3585.00
114X4293 Danfoss OP-MPXM057MLP00E 3467.00
114X4284 Danfoss OP-MPXM046MLP00E 3012.00
114X4316 Danfoss OP-MPPM035VVLP01E 6603.00
114X4334 Danfoss OP-MPPM044VVLP01E 7694.00
114X4302 Danfoss OP-MPPM028VVLP01E 6295.00
114X7067 Danfoss OP-MSXM068MLW05G 3316.00
114X7069 Danfoss OP-MSXM080MLW05G 3442.00
114X7203 Danfoss OP-MSXM080MLW09G 3766.00
114X7204 Danfoss OP-MSXM080MLW09E 3602.00
114X7070 Danfoss OP-MSXM080MLW05E 3278.00
114X7071 Danfoss OP-MSXM099MLW05E 3645.00
114X7072 Danfoss OP-MSXM108MLW05E 4014.00
114X7206 Danfoss OP-MSXM108MLW09E 4338.00
114X7068 Danfoss OP-MSXM068MLW05E 3158.00
114X7202 Danfoss OP-MSXM068MLW09E 3483.00
114X7205 Danfoss OP-MSXM099MLW09E 3969.00
114X7092 Danfoss OP-LSQM084LLW05E 3545.00
114X7189 Danfoss OP-LSQM098LLW09E 4217.00
114X7075 Danfoss OP-LSQM098LLW05E 3889.00
114X7188 Danfoss OP-LSQM084LLW09E 3873.00
114X7091 Danfoss OP-LSQM067LLW05E 3495.00
114X7187 Danfoss OP-LSQM067LLW09E 3745.00
114X4308 Danfoss OP-MPXM068MLP00G 4194.00
114X4311 Danfoss OP-MPXM068MLP00E 3806.00
114X4321 Danfoss OP-MPXM080MLP00G 4459.00
114X4324 Danfoss OP-MPXM080MLP00E 4341.00
114X4344 Danfoss OP-MPXM108MLP00E 5021.00
114X4414 Danfoss OP-MPXM125MLP00E 6838.00
114X4434 Danfoss OP-MPXM162MLP00E 7833.00
114X3371 Danfoss OP-LPOM067LLP02E 4352.00
114X3372 Danfoss OP-LPOM084LLP02E 4351.00
114X3373 Danfoss OP-LPOM098LLP02E 4774.00
114X3485 Danfoss OP-LPOM120LLP02E 6794.00
114X3486 Danfoss OP-LPOM168LLP02E 7087.00
114X3476 Danfoss LPQM215LLP00E NOW USE 114X3485 7151.00
114X3482 Danfoss LPQM271LLP00E NOW USE 114X3486 7503.00
114X3232 Danfoss OP-LPHC048NTP00E CONDENS. UNIT 2384.00
114X7132 Danfoss OP-MSGM021SCW09G 2226.00
114X7133 Danfoss OP-MSYM009MYW09G 2288.00
114X7135 Danfoss OP-MSYM014MPW09G 2288.00
114X7136 Danfoss OP-MSBM018AJW09G 2288.00
118U3296 Danfoss CAPACITOR 1,8 μF OP PLUS 5.00
118U3297 Danfoss 25PACITOR 3,5 μF OP PLUS 7.00
118U3298 Danfoss CAPACITOR 6 μF OP PLUS 11.00
118U3465 Danfoss OPTYMA PLUS CONTROLLER 371.00
118U3475 Danfoss LIQUID RECEIVER 3,4L #N/A
118U3476 Danfoss LIQUID RECEIVER 6,2L 167.00
118U3477 Danfoss FAN MOTOR 25W OP PLUS 57.00
118U3478 Danfoss FAN MOTOR 75W OP PLUS 83.00
118U3479 Danfoss FAN MOTOR 130W OP PLUS 130.00
118U3480 Danfoss FAN BLADE 14" OP PLUS 14.00
118U3481 Danfoss FAN BLADE 18" OP PLUS 19.00
118U3484 Danfoss FAN GRILL HOUSING 2 OP PLUS 27.00
118U3492 Danfoss CONDENSER COIL MCHX A7 177.00
118U3493 Danfoss SPARE PART, SINGLE PAK H2 MCHX 100.0 421.00
118U3494 Danfoss CONDENSER COIL MCHX G7 482.00
118U3720 Danfoss LOW PR SWITCH ACB-2UA418W 59.00
118U3721 Danfoss AKS LP PR TRANSMITTER 145.00
118U3823 Danfoss FAN MOTOR 68W OP PLUS 217.00
118U3829 Danfoss FAN ASSEMBLIES, EBM, ERP2015 424.00
118U3845 Danfoss CONT, ABB-A9-30-01-80+CA5-11 55.00
118U3847 Danfoss CONT, ABB-A16-30-01-80+CA5-11 90.00
118U3848 Danfoss CONT, ABB-A26-30-01-80+CA5-11 123.00
118U3849 Danfoss CONT, ABB-A30-30-01-80+CA5-11 178.00
118U3850 Danfoss CONT, ABB-A50-30-00-80+CA5-01+CA5-11 222.00
118U3851 Danfoss MPCB, ABB-MS116-10+HK1-12 116.00
118U3852 Danfoss MPCB, ABB-MS116-16+HK1-12 116.00
118U3853 Danfoss MPCB, ABB-MS116-6.3+HK1-12 99.00
118U3854 Danfoss MPCB, ABB-MS132-20+HK1-12 165.00
118U3856 Danfoss MPCB, ABB-MS132-32+HK1-12 228.00
118U3857 Danfoss MPCB, ABB-MS450-40+HKS4-21 317.00
118U3858 Danfoss HANDLE, ABB-OHB2AJM,MSMN,OXS5X131 52.00
118U3882 Danfoss KIT SPPR, GIC-SM500-MG73BF 123.00
118U5147 Danfoss SPARE PART, SHEET METAL FAN B2 279.00
118U5157 Danfoss SPARE PART, SERVICE PANEL B2 - W09 338.00
118U5217 Danfoss Spare part, 9513 B1, H1, A7 MCHX 692.00
118U5218 Danfoss Spare part, 9513 B2,H2, D7 MCHX 692.00
118U5219 Danfoss Spare part, 9513 B3,H3, G7 MCHX 482.00
118U5220 Danfoss Spare part, 9513 H4, J7 MCHX 654.00
118U3474 Danfoss LIQUID RECEIVER 1,3L 78.00
118U3846 Danfoss CONT, ABB-A12-30-01-80+CA5-11 68.00
118U3855 Danfoss MPCB, ABB-MS132-25+HK1-12 190.00
118U0307 Danfoss MPCB EATON-PKZM0-10+NHI-11-PKZ1 102.00
118U0017 Danfoss FAN BLADE 14" OP PLUS 26.00
118U0309 Danfoss MPCB EATON-PKZM0-6.3+NHI-11-PKZ1 110.00
118U0312 Danfoss MPCB EATON-PKZM0-32+NHI-11-PKZ1 169.00
118U8057 Danfoss CONDENSER COIL D6 562.00
118U8058 Danfoss CONDENSER COIL F6 990.00
118U8059 Danfoss CONDENSER COIL G6 1640.00
118U0009 Danfoss FAN BLADE 16" OP PLUS 41.00
118U0024 Danfoss LIQUID RECEIVER 4,6L OP PLUS 100.00
118U0025 Danfoss LIQUID RECEIVER 7,6L OP PLUS 158.00
118U8056 Danfoss CONDENSER COIL C6 312.00
118U0004 Danfoss LIQUID RECEIVER 4,2L OP PLUS 100.00
118U0005 Danfoss LIQUID RECEIVER 7L OP PLUS 158.00
118U0011 Danfoss FAN GRILL HOUSING 2 OP PLUS 98.00
118U0013 Danfoss HANDLING HANDLE OP PLUS 1.00
118U0014 Danfoss CAPACITOR 3,5 μF OP PLUS 20.00
118U0015 Danfoss CAPACITOR 6 μF OP PLUS 8.00
118U0016 Danfoss FAN MOTOR 25W OP PLUS 133.00
118U0018 Danfoss FAN GRILL HOUSING 1 OP PLUS 95.00
8174045 Danfoss CONDENSER COIL M3 1675.00
8176018 Danfoss FAN ASSEMBLIES FA250 230/1/50-60 186.00
8176043 Danfoss FAN ASSEMBLIES FA300 230/1/50-60 266.00
8176044 Danfoss FAN ASSEMBLIES FA300 400/3/50-60 266.00
8176045 Danfoss FAN ASSEMBLIES FA350 230/1/50-60 298.00
8176046 Danfoss FAN ASSEMBLIES FA350 400/3/50-60 275.00
8176047 Danfoss FAN ASSEMBLIES FA400 230/1/50-60 371.00
8176070 Danfoss FAN ASSEMBLIES FA450 230/1/50-60 489.00
8174044 Danfoss CONDENSER COIL L4 1724.00
8176069 Danfoss FAN ASSEMBLIES FA450 400/3/50-61 483.00
118U8007 Danfoss CONDENSER COIL H4 942.00
8176048 Danfoss FAN ASSEMBLIES FA400 400/3/50-60 363.00
118U8010 Danfoss CONDENSER COIL L4 1449.00
118U8023 Danfoss AN ASSEMBLIES FA300 230/1/50-60 535.00
114X7131 Danfoss OP-MSGM018SCW09G 2393.00
118U0027 Danfoss CONDENSER COIL BG0 54.00
118U0028 Danfoss SPARE PART, COIL F&T BG1 54.00
118U0029 Danfoss CONDENSER COIL BG2 77.00
118U0030 Danfoss CONDENSER COIL BG3 106.00
118U0031 Danfoss CONDENSER COIL BG4/5 128.00
118U0032 Danfoss FAN MOTOR  5 WATT 55.00
118U0033 Danfoss FAN MOTOR  11 WATT 71.00
118U0034 Danfoss FAN MOTOR 16 WATT 77.00
118U0035 Danfoss FAN MOTOR 18 WATT 91.00
118U0037 Danfoss FAN BLADES  OE200 21.00
118U0038 Danfoss FAN BLADES  OE230 23.00
118U0039 Danfoss FAN BLADES  OE254 23.00
118U0040 Danfoss FAN BLADES  OE300 23.00
118U0041 Danfoss FAN COWL  BG1 12.00
118U0043 Danfoss FAN COWL  BG3 14.00
118U0045 Danfoss L-VALVE 6/6 (118U0480) 29.00
118U0048 Danfoss FAN BRACKET TWIN (118U1673) 27.00
118U0049 Danfoss CONNECTING BOX (118U4524) 21.00
118U0050 Danfoss CRANKCASE HEATER  35W 110.00
118U0051 Danfoss CRANKCASE HEATER  55W 110.00
118U0523 Danfoss LIQUID RECEIVER 1100 CCM (UL) 56.00
118U4620 Danfoss CONDENSING UNIT HOUSING 809.00
118U4621 Danfoss CONDENSING UNIT HOUSING 817.00
118U0036 Danfoss FAN BLADES  OE170 21.00
118U0042 Danfoss FAN COWL  BG2 13.00
118U0046 Danfoss S-VALVE 10/10 (118U0484) 30.00
118U0047 Danfoss S-VALVE 10/10 (118U0487) 35.00
061H3247 Danfoss XGE Fan Speed Controller 6SE 259.00
068F4059 Danfoss AKVH10-1 Valve ODF 10mm12mm  I-pack 32 302.00
068F4060 Danfoss AKVH10-2 Valve ODF 10mm-12mm I-pack 32 302.00
068F4061 Danfoss AKVH10-3 Valve ODF 10mm-12mm I-pack 32 302.00
068F4062 Danfoss AKVH10-4 Valve ODF 10mm-12mm I-pack 32 302.00
068F4063 Danfoss AKVH10-5 Valve ODF 10mm-12mm I-pack 32 302.00
068F4064 Danfoss AKVH10-6 Valve ODF 10mm-12mm I-pack 32 295.00
068F4068 Danfoss AKVH10-0 Valve ODF 3/8-1/2in I-pack 32 302.00
068F4069 Danfoss AKVH10-1 Valve ODF 3/8-1/2in I-pack 32 302.00
068F4070 Danfoss AKVH10-2 Valve ODF 3/8-1/2in I-pack 32 302.00
068F4071 Danfoss AKVH10-3 Valve ODF 3/8-1/2in I-pack 32 302.00
068F4072 Danfoss AKVH10-4 Valve ODF 3/8-1/2in I-pack 32 302.00
068F4073 Danfoss AKVH10-5 Valve ODF 3/8-1/2in I-pack 32 302.00
068F4074 Danfoss AKVH10-6 Valve ODF 3/8-1/2in I-pack 32 302.00
068F4078 Danfoss AKVH10-0 Valve ODF 3/8-1/2in Multi 18 334.00
068F4079 Danfoss AKVH10-1 Valve ODF 3/8-1/2in Multi 18 334.00
068F4080 Danfoss AKVH10-2 Valve ODF 3/8-1/2in Multi 18 334.00
068F4081 Danfoss AKVH10-3 Valve ODF 3/8-1/2in Multi 18 334.00
068F4082 Danfoss AKVH10-4 Valve ODF 3/8-1/2in Multi 18 334.00
068F4083 Danfoss AKVH10-5 Valve ODF 3/8-1/2in Multi 18 334.00
068F4084 Danfoss AKVH10-6 Valve ODF 3/8-1/2in Multi 18 334.00
068F4088 Danfoss AKVH 10-0 Electric Expansion Valve MU18 334.00
068F4089 Danfoss AKVH10-1 Valve ODF 10mm-12mm Multi 18 334.00
068F4090 Danfoss AKVH10-2 Valve ODF 10mm-12mm Multi 18 334.00
068F4091 Danfoss AKVH 10-3 Electric Expansion Valve MU18 334.00
068F4092 Danfoss AKVH 10-4 Electric Expansion Valve MU18 334.00
068F4093 Danfoss AKVH 10-5 Electric Expansion Valve MU18 334.00
068F4094 Danfoss AKVH 10-6 Electric Expansion Valve Mu18 334.00
068F4044 Danfoss AKV 10PS4 Valve ODF-ODF 3/8-1/2inch MU18 369.00
034G7802 Danfoss ETS 100C Electric exp. valve 13/8x13/8 933.00
023Z1400 Danfoss Biflow filter drier DCB 084 M/24 83.00
068Z3390 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 166.00
068U2939 Danfoss TUAE/s Therm. exp. valve 199.00
068U2950 Danfoss TUH/a Hot gas bypass reg I/45 136.00
067B3502 Danfoss TE 5 Element NMMOP 289.00
067N3026 Danfoss TGE 9 ExpansionValve Solder I/12 513.00
067N4401 Danfoss TGE 14 ExpansionValve Solder M/12 367.00
067N2010 Danfoss TGE 12 ExpansionValve Solder M/8 424.00
067N4035 Danfoss TGE 24 ExpansionValve Solder I/8 988.00
067N4036 Danfoss TGE 24 ExpansionValve Solder I/8 988.00
067N4075 Danfoss TGE 24 ExpansionValve Solder I/8 988.00
067N4086 Danfoss TGE 24 ExpansionValve Solder I/8 988.00
067N4109 Danfoss TGE 24 ExpansionValve Solder I/8 988.00
067N4166 Danfoss TGE 24 ExpansionValve Solder M/6 988.00
067N4225 Danfoss TGE 24 ExpansionValve Solder I/8 988.00
067N5082 Danfoss TGE 17 ExpansionValve Solder I/8 1007.00
067B3294 Danfoss TE 20 Element N 675.00
067B3652 Danfoss TE 12 Element N 289.00
037H001523 Danfoss CI 6 Contactor 1.5kW@220-240V M/30 48.00
027H7277 Danfoss CCMT 10L Electric reg. valve 1750.00
027H7278 Danfoss CCMT 10L Electric reg. valve 1750.00
027H7279 Danfoss CCMT 10L Electric reg. valve 1750.00
060L124866 Danfoss KP61 Thermostat M/14 125.00
017-505266 Danfoss RT5A Pressure Switch M/15 420.00
061B023366 Danfoss MBC 5100 Pressure Switch M/32 327.00
061B103066 Danfoss MBC 5100 Pressure Switch M/32 334.00
061B7016 Danfoss MBV 5000 Test valve M/9 1313.00
060-604566 Danfoss KP33 Pressure Switch M/36 180.00
060L128166 Danfoss KP79 Thermostat M/10 366.00
060L315066 Danfoss KPS79 Thermostat M/10 366.00
060L315766 Danfoss KPS80 Thermostat M/10 385.00
061F9053 Danfoss ACB Cartridge Switch 2UC55W I/20 72.00
061F9582 Danfoss ACB Cartridge Switch 2UB490MW I/50 60.00
061F9669 Danfoss ACB Cartridge Switch 2UB934MW I/50 65.00
061F9765 Danfoss ACB Cartridge Switch 2UB1241MW I/50 73.00
018F4951 Danfoss Coil BN012DS 12V DC 0.25m Cable 71.00
018F8801 Danfoss Coil BG230AS 220-230V 50Hz Box I/24 79.00
032L2031 Danfoss EVO 101 Valve ODF-ODF 10mm Multi 24 143.00
032L2060 Danfoss EVO 102 VALVE ODF-ODF 10MM MULTI 12 178.00
032L2070 Danfoss EVO 103 Valve ODF-ODF 12mm Multi 9 220.00
032L7137 Danfoss EVR 22 Valve ODF-ODF 1 1/8in Single 634.00
061L1362 Danfoss STF 4-Way Rev. Valve 3017G 1750.00
003N3165 Danfoss AVTA 20 Water Reg. Valve 25-65°C M/10 611.00
003N5055 Danfoss AVTA 20 Water Reg. Valve 50-90°C I/12 622.00
032U6530 Danfoss Valve EV220B 10B N 12F NO000 152.00
032U4905 Danfoss Valve EV310B 3B G 14F NC000 156.00
032U8119 Danfoss Spare part EV224B 20B 31.00
132U1000 Danfoss Valve EV221BW 10BE G 38E NC000 87.00
132U1001 Danfoss Valve EV221BW 10BE G 38E NO000 164.00
132U1002 Danfoss Valve EV221BW 10BE G 12E NC000 104.00
132U1003 Danfoss Valve EV221BW 10BE G 12E NO000 191.00
132U1300 Danfoss Valve EV221BW 14BE G 12E NC000 140.00
132U1301 Danfoss Valve EV221BW 14BE G 12E NO000 230.00
132U2002 Danfoss Valve EV221BW 20BE G34E NC000 198.00
132U2003 Danfoss Valve EV221BW 20BE G34E NO000 271.00
132U2200 Danfoss Valve EV221BW 22BE G 1E NC000 222.00
132U2201 Danfoss Valve EV221BW 22BE G 1E NO000 329.00
132U2450 Danfoss Valve EV250BW 10BE G 38E NC000 140.00
132U2451 Danfoss Valve EV250BW 10BE G 38E NO000 166.00
132U2452 Danfoss Valve EV250BW 12BE G 12E NC000 148.00
132U2453 Danfoss Valve EV250BW 12BE G 12E NO000 178.00
132U2454 Danfoss Valve EV250BW 18BE G 34E NC000 214.00
132U2455 Danfoss Valve EV250BW 18BE G 34E NO000 249.00
132U2456 Danfoss Valve EV250BW 22BE G 1E NC000 255.00
132U2457 Danfoss Valve EV250BW 22BE G 1E NO000 395.00
042N4804 Danfoss Spare part AV210B-C G34 86.00
020-3025 Danfoss NRV 28s E Check Valve AW M/6 375.00
020B1012 Danfoss NRV 12s Check Valve SW M/24X4 70.00
020B1015 Danfoss NRV 10s Check Valve SW M/25X4 67.00
020B1039 Danfoss NRVH 12s Check Valve SW M/24X4 80.00
020B1091 Danfoss NRV 19s Check Valve SW I/54 108.00
009L7209 Danfoss Seal Cap Kit GBC 6-12s I/6 20.00
009L7960 Danfoss GBC 67s Full Port Ball Valve S/1 813.00
060G4520 Danfoss Sensor AKS 32R 1/4 Flare, -1-12bar I/60 239.00
060G4521 Danfoss Sensor AKS 32R,3/8solde,-1-12bar,plug (6 142.00
060G1712 Danfoss Sensor AKS 33 1/4 NPT, 0-500psi 207.00
060G5655 Danfoss Sensor AKS 33 1/8 NPT, 0-414.5psi 733.00
060G5672 Danfoss Sensor AKS 33 G1/4 (customer specific !) 733.00
060G3592 Danfoss AKS 3050-6623-A1AF08-0 507.00
060G5675 Danfoss Sensor AKS 3000 1/4 Flare,0-25bar,Grasso 339.00
060G5676 Danfoss Sensor AKS 3000 G1/4, 0-35bar, mA 339.00
060G5702 Danfoss Sensor AKS 3000 G1/4, 0-30bar, mA 132.00
060G6297 Danfoss Sensor MBS 4003-2211-A1GB08-2 529.00
060G3912 Danfoss Sensor MBS 3000-2011-A1AB04-0 331.00
060G6543 Danfoss Sensor MBS 3000-2211-A1GB04-2 255.00
060G5573 Danfoss Sensor MBS 3050-271C-E3GB04-2 372.00
060G5574 Danfoss Sensor MBS 3050-CA1C-E3GB04-2 372.00
060G5908 Danfoss Sensor MBS 3050-3411-A1CD13-0 331.00
060G6631 Danfoss Sensor MBS 3050-3611-E3GB04-2 366.00
060G3748 Danfoss Sensor MBS 3100-1821-A6AC04-0 371.00
060G3749 Danfoss Sensor MBS 3100-2021-A6AC04-0 371.00
060G4413 Danfoss Sensor MBS 3153-2611-A1CD19-1 412.00
060G5881 Danfoss Sensor MBS 3350-2211-G5GB04-2 630.00
060G5949 Danfoss Sensor MBS 3350-1811-J5FA12-6 467.00
060G5950 Danfoss Sensor MBS 3350-2011-J5FA12-6 390.00
060G5951 Danfoss Sensor MBS 3350-2211-J5FA12-6 467.00
060G5953 Danfoss Sensor MBS 3350-3811-J5FA12-6 390.00
060G5992 Danfoss DELETED SENSOR MBS 3350-1811-J5AB08-0 224.00
060G5994 Danfoss Sensor MBS 3350-2211-J5AB08-0 573.00
060G6001 Danfoss Sensor MBS 3350-1811-G5DF02-0 573.00
060G6002 Danfoss Sensor MBS 3350-2011-G5DF02-0 573.00
060G6003 Danfoss Sensor MBS 3350-2211-G5DF02-0 573.00
060G6004 Danfoss Sensor MBS 3350-2611-G5DF02-0 573.00
060G6005 Danfoss DELETED SENSOR MBS 3350-1611-G5DF02-0 246.00
060G6006 Danfoss Sensor MBS 3350-1611-DFDF02-0 630.00
060G6007 Danfoss Sensor MBS 3350-1811-DFDF02-0 - Wartsila 630.00
060G6008 Danfoss Sensor MBS 3350-2011-DFDF02-0 - Wartsila 630.00
060G6009 Danfoss Sensor MBS 3350-2211-DFDF02-0 630.00
060G6010 Danfoss Sensor MBS 3350-2611-DFDF02-0 630.00
060G6011 Danfoss Sensor MBS 3350-1811-J5DF02-0 300.00
060G6012 Danfoss Sensor MBS 3350-2011-J5DF02-0 300.00
060G6013 Danfoss Sensor MBS 3350-2211-J5DF02-0 300.00
060G6014 Danfoss Sensor MBS 3350-2611-J5DF02-0 300.00
060G6015 Danfoss Sensor MBS 3350-1611-J5DF02-0 300.00
060G6016 Danfoss Sensor MBS 3350-1821-G5DF02-0 573.00
060G6017 Danfoss Sensor MBS 3350-1811-J2DF02-0 1401.00
060G6163 Danfoss Sensor MBS 3350-1821-J5FA12-6 390.00
060G6399 Danfoss Sensor MBS 3350-1811-DHDF02-0 467.00
060G6400 Danfoss Sensor MBS 3350-2011-DHDF02-0 406.00
060G6401 Danfoss Sensor MBS 3350-2211-DHDF02-0 406.00
060G6402 Danfoss Sensor MBS 3350-2611-DHDF02-0 406.00
060G6605 Danfoss Sensor MBS 3350-1811-DFDF02-0 467.00
060G6606 Danfoss Sensor MBS 3350-2011-DFDF02-0 467.00
060G6607 Danfoss Sensor MBS 3350-2211-DFDF02-0 467.00
060G6608 Danfoss Sensor MBS 3350-2611-DFDF02-0 467.00
060G6694 Danfoss Sensor MBS 3350-1811-DGDF02-0 416.00
060G6695 Danfoss Sensor MBS 3350-2011-DGDF02-0 416.00
060G6696 Danfoss Sensor MBS 3350-2211-DZDF02-0 428.00
060G6697 Danfoss Sensor MBS 3350-1821-DGDF02-0 847.00
060G6698 Danfoss Sensor MBS 3350-1811-DWDF02-0 430.00
060G6699 Danfoss Sensor MBS 3350-2011-DWDF02-0 430.00
060G6700 Danfoss Sensor MBS 3350-2211-DXDF02-0 441.00
060G5928 Danfoss Sensor MBS 3300-1411-A9GB04-2 416.00
060N1200 Danfoss Sensor MBS 5153-1811-J5DA05-3 424.00
060N1201 Danfoss Sensor MBS 5153-2011-J5DA05-3 424.00
060N1202 Danfoss Sensor MBS 5153-2211-J5DA05-3 424.00
060N1203 Danfoss Sensor MBS 5153-2611-J5DA05-3 424.00
060N1279 Danfoss Sensor MBS 5153-1611-J5DB04-3 573.00
060N1280 Danfoss Sensor MBS 5153-1811-J5DB04-3 573.00
060N1281 Danfoss Sensor MBS 5153-2011-J5DB04-3 573.00
060G6524 Danfoss Sensor MBS 3350-2221-A9AB08-0 335.00
060G1733 Danfoss Sensor MBS 3250-3615-A1GB04-1 393.00
064G1188 Danfoss Sensor MBS 8250-3516-H4GB04-1 359.00
060G6396 Danfoss Sensor MBS 4201 Ex ia IIC T4..T6 Ga 742.00
060G6568 Danfoss Sensor MBS 4251 Ex ia IIC T4..T6 Ga 718.00
060G6569 Danfoss Sensor MBS 4251 Ex ia IIC T4..T6 Ga 718.00
060G6570 Danfoss Sensor MBS 4251 Ex ia IIC T4..T6 Ga 718.00
060G6571 Danfoss Sensor MBS 4251 Ex ia IIC T4..T6 Ga 718.00
060G6769 Danfoss Sensor MBS 4251 Ex ia IIC T4..T6 Ga 718.00
060G8086 Danfoss Accessory-Cable 1,3m w round packard 23.00
064G4506 Danfoss Sensor MBS 1900-8911-A0GB04 I/77 255.00
064G4516 Danfoss DELETED SENSOR MBS 1900-2411-C2CD12-4 I/ 100.00
064G6583 Danfoss Sensor MBS 1900-8911-A0GB04-1 255.00
078G5001 Danfoss Sensor DST P40I-1811-A1GB04-1 608.00
078G5003 Danfoss Sensor DST P40I-2211-A1GB04-1 608.00
078G5004 Danfoss Sensor DST P40I-2411-A1GB04-1 608.00
078G5006 Danfoss Sensor DST P40I-1611-A1GB08-1 608.00
078G5007 Danfoss Sensor DST P40I-1811-A1GB08-1 608.00
078G5008 Danfoss Sensor DST P40I-2011-A1GB08-1 608.00
078G5009 Danfoss Sensor DST P40I-2211-A1GB08-1 608.00
078G5010 Danfoss Sensor DST P40I-2411-A1GB08-1 608.00
078G5011 Danfoss Sensor DST P40I-3011-A1GB08-1 608.00
075G1012 Danfoss Sensor DST P110 (0 to 10 bar SG) 161.00
063G4542 Danfoss Sensor MBS 1250-3411-C1FA21 I/50 337.00
084Z2203 Danfoss Sensor MBT 5250-0000-080-D40 319.00
084Z7195 Danfoss Sensor MBT 5250-0000-040-6C0 spec. finge 319.00
084Z6169 Danfoss Sensor MBT 5252-0011-0200-0700-0000 398.00
084Z6170 Danfoss Sensor MBT 5252-0011-0250-0700-0000 398.00
084Z6171 Danfoss Sensor MBT 5252-0011-0050-0700-G110(50mm 613.00
084Z7084 Danfoss Sensor MBT 5252-0100-0100-1F02-0000 B-MI 273.00
084Z4214 Danfoss Sensor MBT 5116-C221-200-100-300 584.00
097U0105 Danfoss Sensor MBT 5310-00-240-000 425.00
084Z4335 Danfoss Sensor MBT 156-B01-250-0-0000 353.00
097U0060 Danfoss Accessory AMP Fem.Plug w.3.5m Cable I/30 87.00
078G7002 Danfoss Sensor DST T92C-T2-S-EB-XXXX-1 200.00
061H3009 Danfoss RGE Fan Speed Controller Z1Q4-7DS 278.00
061H3023 Danfoss RGE Fan Speed Controller Z1Q6-7DS 280.00
061H3142 Danfoss XGE Fan Speed Controller 4CB 110.00
061H3160 Danfoss XGE Fan Speed Controller 6C 110.00
061H3006 Danfoss RGE Fan Speed Controller X3R4-7DS 745.00
061H3008 Danfoss RGE Fan Speed Controller Z1P4-7DS 232.00
061H3048 Danfoss RGE Fan Speed Controller Z1L6-7DS 122.00
061H3102 Danfoss XGE Fan Speed Controller AE01 I/50 7.00
061H3003 Danfoss RGE Fan Speed Controller Z3R4-7DS 753.00
061H3028 Danfoss RGE Fan Speed Controller X3R6-7DS 712.00
061H3242 Danfoss XGE Fan Speed Controller 4MB 113.00
061H3246 Danfoss XGE Fan Speed Controller 4SE 114.00
061H3260 Danfoss XGE Fan Speed Controller 6M 104.00
061H3144 Danfoss XGE Fan Speed Controller 2C 110.00
061H3021 Danfoss RGE Fan Speed Controller Z1N6-7DS 180.00
061H3022 Danfoss RGE Fan Speed Controller Z1P6-7DS 225.00
061H3005 Danfoss RGE Fan Speed Controller Z1N4-7DS 168.00
061H3045 Danfoss RGE Fan Speed Controller Z1L4-7DS 124.00
061H3103 Danfoss XGE Fan Speed Controller AA01 I/60 6.00
061H3140 Danfoss XGE Fan Speed Controller 4C 110.00
061H3141 Danfoss XGE Fan Speed Controller 4CI I/60 110.00
061H3240 Danfoss XGE Fan Speed Controller 4M 104.00
061H4002 Danfoss FQS Flow Switch 030G 133.00
061H4013 Danfoss FQS Flow Switch 030GQ9 144.00
061H4005 Danfoss FQS Flow Switch W30G 162.00
061H4000 Danfoss FQS Flow Switch U30G 117.00
061F9801 Danfoss CCB Cartridge Switch JB08 I/100 83.00
061F9806 Danfoss CCB Cartridge Switch 4UB02W I/100 83.00
061F9808 Danfoss CCB Cartridge Switch 2UB03W I/100 83.00
061F9809 Danfoss CCB Cartridge Switch 2UB04W I/100 83.00
061F9810 Danfoss CCB Cartridge Switch 2UB05W I/100 83.00
068F1174 Danfoss AKV10-5 Valve ODF-ODF 10-12mm Multi 18 141.00
068F1161 Danfoss AKV10-1 Valve ODF-ODF 3/8-1/2in Multi 18 141.00
068F1162 Danfoss AKV10-1 Valve ODF-ODF 10-12mm Multi 18 141.00
068F1164 Danfoss AKV10-2 Valve ODF-ODF 3/8-1/2in Multi 18 141.00
068F1165 Danfoss AKV10-2 Valve ODF-ODF 10-12mm Multi 18 141.00
068F1167 Danfoss AKV10-3 Valve ODF-ODF 3/8-1/2 Multi 18 141.00
068F1168 Danfoss AKV10-3 Valve ODF-ODF 10-12mm Multi 18 141.00
068F1170 Danfoss AKV10-4 Valve ODF-ODF 3/8-1/2in Multi 18 141.00
068F1171 Danfoss AKV10-4 Valve ODF-ODF 10-12mm Multi 18 141.00
068F1173 Danfoss AKV10-5 Valve ODF-ODF 3/8-1/2in Multi 18 141.00
068F1176 Danfoss AKV10-6 Valve ODF-ODF 3/8-1/2in Multi 18 141.00
068F1177 Danfoss AKV10-6 Valve ODF-ODF 10-12mm Multi 18 141.00
068F1179 Danfoss AKV10-7 Valve ODF-ODF 1/2-5/8in Multi 18 141.00
068F1180 Danfoss AKV10-7 Valve ODF-ODF 12-16mm Multi 18 141.00
068F5037 Danfoss AKV15-3 Valve ODF-ODF 7/8in Singlep. 388.00
068F5000 Danfoss AKV15-1 Valve ODF-ODF 3/4in Singlep. 388.00
068F5001 Danfoss AKV15-1 Valve ODF-ODF 18mm Singlep. 388.00
068F5005 Danfoss AKV15-2 Valve ODF-ODF 3/4in Singlep. 388.00
068F5006 Danfoss AKV15-2 Valve ODF-ODF 18mm Singlep. 388.00
068F5010 Danfoss AKV15-3 Valve ODF-ODF 7/8in Singlep. 388.00
068F5015 Danfoss AKV15-4 Valve ODF-ODF 1 1/8in Singlep 388.00
068F5016 Danfoss AKV15-4 Valve ODF-ODF 28mm Singlep. 388.00
042H2020 Danfoss AKV20-1 Valve ODF-ODF 1 3/8in Singlep. 795.00
042H2022 Danfoss AKV20-2 Valve ODF-ODF 1 3/8in Singlep 795.00
042H2024 Danfoss AKV20-3 Valve ODF-ODF 1 5/8in Singlep 795.00
042H2025 Danfoss AKV20-3 Valve ODF-ODF 42mm Singlep. 795.00
042H2026 Danfoss AKV20-3 Valve Weld con. 1 1/4in Singlep. 795.00
042H2027 Danfoss AKV20-4 Valve ODF-ODF 2 1/8in Singlep 795.00
042H2028 Danfoss AKV20-4 Valve Weld con. 1 1/2in Singlep. 795.00
042H2029 Danfoss AKV20-5 Valve ODF-ODF 2 1/8in Singlep 795.00
068F5153 Danfoss Kit3 Armature kit AKV 10P0-P7 Mu12/72 101.00
068F0528 Danfoss Orifice Kit 10-3, AKVA 10 MU 10/180 16.00
068F0529 Danfoss Orifice Kit 10-4, AKVA10 MU 10/180 16.00
068F0540 Danfoss Filter gasket AKV/AKVA10-15 MU 12/72 44.00
042H2039 Danfoss Piston kit AKV and AKVA 20-0.6 Multi 18 80.00
042H2040 Danfoss Piston kit AKV and  AKVA 20-1 Multi 18 80.00
042H2042 Danfoss Piston kit AKV and AKVA 20-3 Multi 18 80.00
042H2043 Danfoss Piston kit AKV and AKVA 20-4 Multi 18 80.00
068F5151 Danfoss Kit1 Orifice kit AKV 10P0/1/2/3 Mu10/180 69.00
068F5152 Danfoss Kit2 Orifice kit AKV-10P4-P7 Mult 10/180 70.00
068F5261 Danfoss Orifice Kit AKVA 15 49.00
068F5264 Danfoss Gaskets for AKV/A 15  I-pack 10 9.00
068F5265 Danfoss Piston Kit AKV & AKVA 15-1 44.00
068F5266 Danfoss Piston kit AKV & AKVA 15-2 44.00
068F5267 Danfoss Piston kit AKV & AKVA 15-3 MU 40 44.00
068F5268 Danfoss Piston kit AKV & AKVA 15-4 44.00
068F5270 Danfoss Orifice Kit AKV & AKVA 20-0.6-1-2-3 67.00
068F5271 Danfoss Orifice Kit AKV & AKVA 20-4-5 mul.6/60 67.00
068F5283 Danfoss Orific.kit AKV(H)10-0,1,2,3 multi 10/180 61.00
068F5284 Danfoss Orifice Kit AKV(H) 10-4,5,6 multi 10/180 46.00
068F5285 Danfoss Orifice kit AKV-10-7,8 multi 10/180 30.00
042H2041 Danfoss Piston kit AKV and  AKVA 20-2 Multi 18 80.00
042H2044 Danfoss Piston kit AKV and AKVA 20-5 Multi 18 80.00
068F0541 Danfoss Armature set AKV 10 Multi 12/72 73.00
068F5045 Danfoss Armature set AKVA 10, AKV/AKVA 15 & 20 63.00
068F5154 Danfoss Kit4 Filter kit AKV-10P0 to P7 Mult12/72 95.00
068F4011 Danfoss AKVO 10-1 Valve 3/8x1/2in I-pack 16 135.00
068F4013 Danfoss AKVO 10-2 Valve 3/8x1/2in I-pack 16 135.00
068F4015 Danfoss AKVO 10-3 Valve 3/8x1/2in I-pack 16 135.00
068F4017 Danfoss AKVO 10-4 Valve 3/8x1/2in I-pack 16 135.00
068F4019 Danfoss AKVO 10-5 S ODF-ODF 3/8-1/2in 135.00
068F4021 Danfoss AKVO 10-6 Valve 3/8x1/2in I-pack 16 135.00
068F4023 Danfoss AKVO 10-7 Valve 1/2-5/8in I-pack 16 135.00
068F4012 Danfoss AKVO 10-1 Valve 10x12mm I-pack 16 135.00
068F4014 Danfoss AKVO 10-2 Valve 10x12mm I-pack 16 135.00
068F4016 Danfoss AKVO 10-3 Valve 10x12mm I-pack 16 135.00
068F4018 Danfoss AKVO 10-4 Valve 10x12mm I-pack 16 135.00
068F4020 Danfoss AKVO 10-5 Valve 10x12mm I-pack 16 135.00
068F4022 Danfoss AKVO 10-6 Valve 10x12mm I-pack 16 135.00
068F4034 Danfoss AKV 10PS4 Valve ODF-ODF 10-12mm MU.18 174.00
068F4035 Danfoss AKV 10PS5 Valve ODF-ODF 10-12mm MU.18 174.00
068F4036 Danfoss AKV 10PS6 Valve ODF-ODF 10-12mm MU.18 174.00
068F4037 Danfoss AKV 10PS7 Valve ODF-ODF 12-16mm MU.18 174.00
068F5200 Danfoss AKV 10P0 Valve ODF-ODF 10-12mm MU.18 157.00
068F5201 Danfoss AKV 10P1 Valve ODF-ODF 10-12mm MU.18 157.00
068F5202 Danfoss AKV 10P2 Valve ODF-ODF 10-12mm MU.18 157.00
068F5203 Danfoss AKV 10P3 Valve ODF-ODF 10-12mm MU.18 157.00
068F5204 Danfoss AKV 10P4 Valve ODF-ODF 10-12mm MU.18 157.00
068F5205 Danfoss AKV 10P5 Valve ODF-ODF 10-12mm MU.18 157.00
068F5206 Danfoss AKV 10P6 Valve ODF-ODF 10-12mm MU.18 160.00
068F5207 Danfoss AKV 10P7 Valve ODF-ODF 12-16mm MU.18 157.00
068F5210 Danfoss AKV 10P0 Valve ODF-ODF 3/8-1/2inch MU18 160.00
068F5211 Danfoss AKV 10P1 Valve ODF-ODF 3/8-1/2inch MU.18 160.00
068F5212 Danfoss AKV 10P2 Valve ODF-ODF 3/8-1/2inch MU.18 160.00
068F5213 Danfoss AKV 10P3 Valve ODF-ODF 3/8-1/2inch MU.18 160.00
068F5214 Danfoss AKV 10P4 Valve ODF-ODF 3/8-1/2inch MU.18 160.00
068F5215 Danfoss AKV 10P5 Valve ODF-ODF 3/8-1/2inch MU.18 160.00
068F5216 Danfoss AKV 10P6 Valve ODF-ODF 3/8-1/2inch MU.18 160.00
068F5217 Danfoss AKV 10P7 Valve ODF-ODF 1/2-5/8inch MU.18 160.00
068F5220 Danfoss AKV 10P0 Valve ODF-ODF 10-12mm I-pack16 145.00
068F5221 Danfoss AKV 10P1 Valve ODF-ODF 10-12mm I-pack16 145.00
068F5222 Danfoss AKV 10P2 Valve ODF-ODF 10-12mm I-pack16 145.00
068F5223 Danfoss AKV 10P3 Valve ODF-ODF 10-12mm I-pack16 145.00
068F5224 Danfoss AKV 10P4 Valve ODF-ODF 10-12mm I-pack16 145.00
068F5225 Danfoss AKV 10P5 Valve ODF-ODF 10-12mm I-pack16 145.00
068F5226 Danfoss AKV 10P6 Valve ODF-ODF 10-12mm I-pack16 145.00
068F5230 Danfoss AKV 10P0 Valve ODF-ODF 3/8-1/2in Ipac16 145.00
068F5231 Danfoss AKV 10P1 Valve ODF-ODF 3/8-1/2in Ipac16 145.00
068F5232 Danfoss AKV 10P2 Valve ODF-ODF 3/8-1/2in Ipac16 145.00
068F5233 Danfoss AKV 10P3 Valve ODF-ODF 3/8-1/2in Ipac16 145.00
068F5234 Danfoss AKV 10P4 Valve ODF-ODF 3/8-1/2in Ipac16 145.00
068F5235 Danfoss AKV 10P5 Valve ODF-ODF 3/8-1/2in Ipac16 145.00
068F5236 Danfoss AKV 10P6 Valve ODF-ODF 3/8-1/2in Ipac16 145.00
034G3500 Danfoss ETS 400 Electric exp. valve w. SG 957.00
034G0515 Danfoss ETS 100 Electric exp. valve w. SG 1606.00
034G1714 Danfoss ETS 50 Electric exp. valve w. SG 1523.00
034G2609 Danfoss ETS 250 Electric exp. valve w. SG 747.00
034G2611 Danfoss ETS 250 Electric exp. valve 583.00
034G3501 Danfoss ETS 400 Electric exp. valve w. SG 957.00
034G4201 Danfoss ETS 25 Electric exp. valve 258.00
034G4202 Danfoss ETS 25 Electric exp. valve 258.00
034G4208 Danfoss ETS 12.5 Electric exp. valve 223.00
034G4209 Danfoss ETS 12.5 Electric exp. valve 223.00
034G4212 Danfoss ETS 12.5 Electric exp. valve 223.00
034G4214 Danfoss ETS 12.5 Electric exp. valve 223.00
034G0501 Danfoss ETS 100 Electric exp. valve w. SG 444.00
034G0505 Danfoss ETS 100 Electric exp. valve w. SG 455.00
034G0506 Danfoss ETS 100 Electric exp. valve w. SG I/6 455.00
034G0508 Danfoss ETS 100 Electric exp. valve w. SG 455.00
034G1704 Danfoss ETS 50 Electric exp. valve w. SG 415.00
034G1705 Danfoss ETS 50 Electric exp. valve w. SG 415.00
034G1707 Danfoss ETS 50 Electric exp. valve w. SG I/6 415.00
034G2600 Danfoss ETS 250 Electric exp. valve w. SG 583.00
034G2601 Danfoss ETS 250 Electric exp. valve w. SG 583.00
034G2602 Danfoss ETS 250 Electric exp. valve w. SG 583.00
034G0507 Danfoss ETS 100 Electric exp. valve w. SG 455.00
034G1706 Danfoss ETS 50 Electric exp. valve w. SG 415.00
034G1708 Danfoss ETS 50 Electric exp. valve w. SG 415.00
034G1721 Danfoss ETS 25B Electric exp. valve w. SG 337.00
034G4203 Danfoss ETS 25 Electric exp. valve 258.00
034G4207 Danfoss ETS 25 Electric exp. valve 258.00
034G4210 Danfoss ETS 12.5 Electric exp. valve 223.00
034G4211 Danfoss ETS 12.5 Electric exp. valve 223.00
034G4215 Danfoss ETS 12.5 Electric exp. valve 223.00
034G4219 Danfoss ETS 25 Electric exp. valve 1029.00
034G4220 Danfoss ETS 12.5 Electric exp. valve 971.00
034G4221 Danfoss ETS 25 Electric exp. valve 337.00
034G4222 Danfoss ETS 12.5 Electric exp. valve 223.00
034G2344 Danfoss Metal gasket 12.00
034G2345 Danfoss Gasket and cone ETS 12.5 45.00
034G2346 Danfoss Gasket and cone ETS 25 52.00
034G2087 Danfoss Actuator for ETS 25B-400, KVS 42 373.00
034G2088 Danfoss Actuator for ETS 12.5-25, KVS 15 396.00
034G0013 Danfoss Service driver KVS/ETS valve 1308.00
034G5005 Danfoss ETS 6-10 Electric exp. valve 95.00
034G5015 Danfoss ETS 6-14 Electric exp. valve 43.00
034G5035 Danfoss ETS 6-25 Electric exp. valve 61.00
034G5055 Danfoss ETS 6-32 Electric exp. valve 95.00
034G5065 Danfoss ETS 6-40 Electric exp. valve 112.00
034G5095 Danfoss ETS 6-08 Electric exp. valve 41.00
034G5050 Danfoss ETS 6-32 Electric exp. valve I/100 95.00
034G5060 Danfoss ETS 6-40 Electric exp. valve I/100 112.00
034G5045 Danfoss ETS 6-30 Electric exp. valve 95.00
034G5026 Danfoss ETS 6-18 Electric exp. valve 48.00
034G3802 Danfoss ETS 5M Coil for Elec. exp. valve 2.7m 5 30.00
034G3804 Danfoss ETS 5M Coil for Elec. exp. valve 1.0m 6 25.00
034G3805 Danfoss ETS 5M Coil for Elec. exp. valve 0.7m I/ 25.00
034G3806 Danfoss ETS 5M Coil for Elec. exp. valve 0.7m 25.00
034G3807 Danfoss ETS 5M Coil for Elec. exp. valve 2.7m I/ 30.00
034G3808 Danfoss ETS 5M Coil for Elec. exp. valve 2.7m 30.00
034G5105 Danfoss ETS 6 Coil for Elec. exp. valve 34.00
034G5135 Danfoss ETS 6 Coil for Elec. exp. valve 34.00
034G5145 Danfoss ETS 6 Coil for Elec. exp. valve 34.00
034G5199 Danfoss ETS 6 Coil for Elec. exp. valve 68.00
034G5170 Danfoss ETS 6 Coil for Elec. exp. valve I/100 34.00
034G5115 Danfoss ETS 6 Coil for Elec. exp. valve 34.00
034G7500 Danfoss ETS 12C Electric exp. valve 1/2x1/2 326.00
034G7501 Danfoss ETS 12C Electric exp. valve 5/8x5/8 326.00
034G7502 Danfoss ETS 12C Electric exp. valve 7/8x7/8 326.00
034G7512 Danfoss ETS 12C Electric exp. valve 7/8x7/8 I/12 326.00
034G7602 Danfoss ETS 25C Electric exp. valve 7/8x7/8 380.00
034G7612 Danfoss ETS 25C Electric exp. valve 7/8x7/8 I/12 351.00
034G7700 Danfoss ETS 50C Electric exp. valve 7/8x7/8 415.00
034G7701 Danfoss ETS 50C Electric exp. valve 7/8x11/8 415.00
034G7702 Danfoss ETS 50C Electric exp. valve 11/8x11/8 415.00
034G7703 Danfoss ETS 50C Electric exp. valve 11/8x13/8 415.00
034G7712 Danfoss ETS 50C Electric exp.valve11/8x11/8 I/12 415.00
034G7800 Danfoss ETS 100C Electric exp. valve 11/8x11/8 455.00
034G7801 Danfoss ETS 100C Electric exp. valve 11/8x13/8 455.00
034G7803 Danfoss ETS 100C Electric exp. valve 15/8x15/8 455.00
034G7901 Danfoss ETS 24C Electric exp. valve 5/8x5/8 380.00
034G7902 Danfoss ETS 24C Electric exp. valve 7/8x7/8 376.00
027H7202 Danfoss CCMT 8 Electric reg. valve 908.00
034G2202 Danfoss M12 female straight conn. cable 2m 58.00
034G2205 Danfoss M12 female straight conn. cable 5m 159.00
034G2331 Danfoss M12 female straight conn. cable 2m I/20 40.00
034G2200 Danfoss M12 female straight conn. cable 8m 77.00
034G2201 Danfoss M12 female straight conn. cable 2m 47.00
034G2323 Danfoss M12 female straight conn. cable 8m I/20 77.00
034G2330 Danfoss M12 female straight conn. cable 2m I/20 24.00
034G7073 Danfoss M12 female angle connector cable 2m M/40 24.00
034G7074 Danfoss M12 female angle connector cable 8m M/12 37.00
034G6202 Danfoss ETS 5M20 Elec. exp. valve h 14x14 ODM 50.00
034G6209 Danfoss ETS 5M20 Elec. exp. valve L 14 x14 ODM 45.00
034G6210 Danfoss ETS 5M20 Elec. exp. valve L 516 x516 ODM 45.00
034G6211 Danfoss ETS 5M20 Elec. exp. valve L 516 x516 ODM 45.00
034G6212 Danfoss ETS 5M24 Elec. exp. valve L 14 x14 ODM 48.00
034G6203 Danfoss ETS 5M24 Elec. exp. valve h 14x14 ODM 53.00
034G6204 Danfoss ETS 5M13 Elec. exp. valve L 14 x14 ODM 40.00
034G6206 Danfoss ETS 5M13 Elec. exp. valve U 14 x14 ODF 45.00
034G6207 Danfoss ETS 5M17 Elec. exp. valve L 14 x14 ODM 42.00
034G6208 Danfoss ETS 5M17 Elec. exp. valve h 14 x14 ODM 48.00
061L4117 Danfoss AKV Electric Exp. Valve 55D03 I/20 264.00
061L4122 Danfoss VKV Electric Exp. Valve 20D32 I/100 85.00
061L4140 Danfoss UKV Electric Exp. Valve 25D57 I/100 103.00
061L4165 Danfoss UKV Electric Exp. Valve 18DU51 I/100 74.00
061L4181 Danfoss UKV Coil Elec.Exp.Valve A102 I/100 29.00
084B7088 Danfoss EKC 316A Superheat control.  ETS 550.00
084B7250 Danfoss EKC 312 Superheat control.  ETS 550.00
084B7083 Danfoss EKC 367 Media temp. control. 550.00
084B7079 Danfoss EKC 368 Media temp. control. 577.00
084B8040 Danfoss EKD 316 Superheat Controller 210.00
084B8042 Danfoss EXD 316 Superheat control.  ETS CANBUS 210.00
084B8045 Danfoss EKD 316C, Superheat control.  ETS C 210.00
080G5300 Danfoss EKE 1A, Superheat controller 235.00
080G5350 Danfoss EKE 1B, Superheat controller 318.00
080G5400 Danfoss EKE 1C, Superheat controller 578.00
080G5555 Danfoss EKE 2U Backup power module 174.00
080G1002 Danfoss EIM 336 Superheat controller,M/40 Std. 144.00
023Z5051 Danfoss Filter drier DML 033S/10mm M/32 12.00
023Z501491 Danfoss Filter drier DCL 032.5S M/32 12.00
023Z5048 Danfoss Filter drier DML 032S M/32 12.00
023Z5089 Danfoss Filter drier DCL 033 M/32 12.00
023Z508991 Danfoss Filter drier DCL 033 M/32 12.00
023Z4500 Danfoss Filter drier DCL 032S/6mm M/32 12.00
023Z450091 Danfoss Filter drier DCL 032S/6mm M/32 12.00
023Z4501 Danfoss Filter drier DCL 032S M/32 12.00
023Z450191 Danfoss Filter drier DCL 032S M/32 12.00
023Z4502 Danfoss Filter drier DCL 032.5S M/32 12.00
023Z450291 Danfoss Filter drier DCL 032.5S M/32 12.00
023Z4503 Danfoss Filter drier DCL 033S/10mm M/32 12.00
023Z450391 Danfoss Filter drier DCL 033S/10mm M/32 12.00
023Z4504 Danfoss Filter drier DCL 033S M//32 12.00
023Z450491 Danfoss Filter drier DCL 033S M//32 12.00
023Z4551 Danfoss Filter drier DML 032S/6mm M/32 12.00
023Z455191 Danfoss Filter drier DML 032S/6mm M/32 12.00
023Z4552 Danfoss Filter drier DML 032S M/32 12.00
023Z455291 Danfoss Filter drier DML 032S M/32 12.00
023Z455391 Danfoss Filter drier DML 032.5S M/32 12.00
023Z4554 Danfoss Filter drier DML 033S/10mm M/32 12.00
023Z455491 Danfoss Filter drier DML 033S/10mm M/32 12.00
023Z4555 Danfoss Filter drier DML 033S M/32 12.00
023Z455591 Danfoss Filter drier DML 033S M/32 12.00
023Z4556 Danfoss Filter drier DML 034S M/32 12.00
023Z455691 Danfoss Filter drier DML 034S M/32 12.00
023Z4801 Danfoss Filter drier DCL 032S I/28 12.00
023Z480191 Danfoss Filter drier DCL 032S I/28 12.00
023Z4822 Danfoss Filter drier DML 032S I/28 12.00
023Z482291 Danfoss Filter drier DML 032S I/28 12.00
023Z4824 Danfoss Filter drier DML 033S/10mm I/28 12.00
023Z482491 Danfoss Filter drier DML 033S/10mm I/28 12.00
023Z4825 Danfoss Filter drier DML 033S I/28 12.00
023Z482591 Danfoss Filter drier DML 033S I/28 12.00
023Z5000 Danfoss Filter drier DCL 032 M/32 12.00
023Z500091 Danfoss Filter drier DCL 032 M/32 12.00
023Z5001 Danfoss Filter drier DCL 033 M/32 12.00
023Z500191 Danfoss Filter drier DCL 033 M/32 12.00
023Z5013 Danfoss Filter drier DCL 032S M/32 12.00
023Z501391 Danfoss Filter drier DCL 032S M/32 12.00
023Z5035 Danfoss Filter drier DML 032 M/32 12.00
023Z503591 Danfoss Filter drier DML 032 M/32 12.00
023Z5036 Danfoss Filter drier DML 033 M/32 12.00
023Z503691 Danfoss Filter drier DML 033 M/32 12.00
023Z504891 Danfoss Filter drier DML 032S M/32 12.00
023Z505191 Danfoss Filter drier DML 033S/10mm M/32 12.00
023Z5075 Danfoss Filter drier DCL 032 M/32 12.00
023Z507591 Danfoss Filter drier DCL 032 M/32 12.00
023Z5090 Danfoss Filter drier DML 033 M/32 12.00
023Z509091 Danfoss Filter drier DML 033 M/32 12.00
023Z5174 Danfoss Filter drier DCL 032/CAPsV M/32 15.00
023Z5054 Danfoss Filter drier DML 053S M/24 15.00
023Z4564 Danfoss Filter drier DML 054S M/24 15.00
023Z456491 Danfoss Filter drier DML 054S M/24 15.00
023Z4565 Danfoss Filter drier DML 055S M/24 15.00
023Z5019 Danfoss Filter drier DCL 053S M/24 15.00
023Z501991 Danfoss Filter drier DCL 053S M/24 15.00
023Z4563 Danfoss Filter drier DML 054S/12mm M/24 15.00
023Z456391 Danfoss Filter drier DML 054S/12mm M/24 15.00
023Z5018 Danfoss Filter drier DCL 052S M/24 15.00
023Z501891 Danfoss Filter drier DCL 052S M/24 15.00
023Z1501 Danfoss Filter drier DCL 053FS M/24 15.00
023Z150191 Danfoss Filter drier DCL 053FS M/24 15.00
023Z4505 Danfoss Filter drier DCL 052S/6mm M/24 15.00
023Z450591 Danfoss Filter drier DCL 052S/6mm M/24 15.00
023Z4506 Danfoss Filter drier DCL 052S M/24 15.00
023Z450691 Danfoss Filter drier DCL 052S M/24 15.00
023Z4507 Danfoss Filter drier DCL 052.5S M/24 15.00
023Z450791 Danfoss Filter drier DCL 052.5S M/24 15.00
023Z4508 Danfoss Filter drier DCL 053S/10mm M/24 15.00
023Z450891 Danfoss Filter drier DCL 053S/10mm M/24 15.00
023Z4509 Danfoss Filter drier DCL 053S M/24 15.00
023Z450991 Danfoss Filter drier DCL 053S M/24 15.00
023Z4558 Danfoss Filter drier DML 052S/6mm M/24 15.00
023Z455891 Danfoss Filter drier DML 052S/6mm M/24 15.00
023Z4559 Danfoss Filter drier DML 052S M/24 15.00
023Z455991 Danfoss Filter drier DML 052S M/24 15.00
023Z4561 Danfoss Filter drier DML 053S/10mm M/24 15.00
023Z456191 Danfoss Filter drier DML 053S/10mm M/24 15.00
023Z4562 Danfoss Filter drier DML 053S M/24 15.00
023Z456291 Danfoss Filter drier DML 053S M/24 15.00
023Z456591 Danfoss Filter drier DML 055S M/24 15.00
023Z4827 Danfoss Filter drier DML 053S/10mm I/16 15.00
023Z482791 Danfoss Filter drier DML 053S/10mm I/16 15.00
023Z4828 Danfoss Filter drier DML 053S I/16 15.00
023Z482891 Danfoss Filter drier DML 053S I/16 15.00
023Z4849 Danfoss Filter drier DML 052S I/16 15.00
023Z484991 Danfoss Filter drier DML 052S I/16 15.00
023Z5002 Danfoss Filter drier DCL 052 M/24 15.00
023Z500291 Danfoss Filter drier DCL 052 M/24 15.00
023Z5003 Danfoss Filter drier DCL 053 M/24 15.00
023Z500391 Danfoss Filter drier DCL 053 M/24 15.00
023Z5037 Danfoss Filter drier DML 052 M/24 15.00
023Z503791 Danfoss Filter drier DML 052 M/24 15.00
023Z5038 Danfoss Filter drier DML 053 M/24 15.00
023Z503891 Danfoss Filter drier DML 053 M/24 15.00
023Z505491 Danfoss Filter drier DML 053S M/24 15.00
023Z5181 Danfoss Filter drier DCL 052/CAPsV M/24 16.00
023Z4510 Danfoss Filter drier DCL 082S/6mm M/24 18.00
023Z451091 Danfoss Filter drier DCL 082S/6mm M/24 18.00
023Z4809 Danfoss Filter drier DCL 083S/10mm I/16 18.00
023Z5072 Danfoss Filter drier DML 085S M/24 18.00
023Z5073 Danfoss Filter drier DML 085 M/24 18.00
023Z507391 Danfoss Filter drier DML 085 M/24 18.00
023Z5133 Danfoss Filter drier DML 083FS M/24 18.00
023Z513391 Danfoss Filter drier DML 083FS M/24 18.00
023Z5117 Danfoss Filter drier DML 082.5S M/24 18.00
023Z4847 Danfoss Filter drier DML 082S I/16 18.00
023Z484791 Danfoss Filter drier DML 082S I/16 18.00
023Z5023 Danfoss Filter drier DCL 083S M/24 18.00
023Z502391 Danfoss Filter drier DCL 083S M/24 18.00
023Z4511 Danfoss Filter drier DCL 082S M/24 18.00
023Z451191 Danfoss Filter drier DCL 082S M/24 18.00
023Z4513 Danfoss Filter drier DCL 083S/10mm M/24 18.00
023Z451391 Danfoss Filter drier DCL 083S/10mm M/24 18.00
023Z4514 Danfoss Filter drier DCL 083S M/24 18.00
023Z451491 Danfoss Filter drier DCL 083S M/24 18.00
023Z4515 Danfoss Filter drier DCL 084S/12mm M/24 18.00
023Z451591 Danfoss Filter drier DCL 084S/12mm M/24 18.00
023Z4516 Danfoss Filter drier DCL 084S M/24 18.00
023Z451691 Danfoss Filter drier DCL 084S M/24 18.00
023Z4566 Danfoss Filter drier DML 082S/6mm M/24 18.00
023Z456691 Danfoss Filter drier DML 082S/6mm M/24 18.00
023Z4567 Danfoss Filter drier DML 082S M/24 18.00
023Z456791 Danfoss Filter drier DML 082S M/24 18.00
023Z4569 Danfoss Filter drier DML 083S/10mm M/24 18.00
023Z456991 Danfoss Filter drier DML 083S/10mm M/24 18.00
023Z4570 Danfoss Filter drier DML 083S M/24 18.00
023Z457091 Danfoss Filter drier DML 083S M/24 18.00
023Z4571 Danfoss Filter drier DML 084S/12mm M/24 18.00
023Z457191 Danfoss Filter drier DML 084S/12mm M/24 18.00
023Z4572 Danfoss Filter drier DML 084S M/24 18.00
023Z457291 Danfoss Filter drier DML 084S M/24 18.00
023Z4573 Danfoss Filter drier DML 085S M/24 18.00
023Z457391 Danfoss Filter drier DML 085S M/24 18.00
023Z480991 Danfoss Filter drier DCL 083S/10mm I/16 18.00
023Z4835 Danfoss Filter drier DML 083S I/16 18.00
023Z483591 Danfoss Filter drier DML 083S I/16 18.00
023Z4840 Danfoss Filter drier DML 084S/12mm I/16 18.00
023Z484091 Danfoss Filter drier DML 084S/12mm I/16 18.00
023Z5004 Danfoss Filter drier DCL 082 M/24 18.00
023Z500491 Danfoss Filter drier DCL 082 M/24 18.00
023Z5005 Danfoss Filter drier DCL 083 M/24 18.00
023Z500591 Danfoss Filter drier DCL 083 M/24 18.00
023Z5006 Danfoss Filter drier DCL 084 M/24 18.00
023Z500691 Danfoss Filter drier DCL 084 M/24 18.00
023Z5022 Danfoss Filter drier DCL 082S M/24 18.00
023Z502291 Danfoss Filter drier DCL 082S M/24 18.00
023Z5026 Danfoss Filter drier DCL 084S M/24 18.00
023Z502691 Danfoss Filter drier DCL 084S M/24 18.00
023Z5039 Danfoss Filter drier DML 082 M/24 18.00
023Z503991 Danfoss Filter drier DML 082 M/24 18.00
023Z5040 Danfoss Filter drier DML 083 M/24 18.00
023Z504091 Danfoss Filter drier DML 083 M/24 18.00
023Z5041 Danfoss Filter drier DML 084 M/24 18.00
023Z504191 Danfoss Filter drier DML 084 M/24 18.00
023Z507291 Danfoss Filter drier DML 085S M/24 18.00
023Z0246 Danfoss Filter drier DML 164FS M/12 24.00
023Z024691 Danfoss Filter drier DML 164FS M/12 24.00
023Z451891 Danfoss Filter drier DCL 162S M/12 24.00
023Z4832 Danfoss Filter drier DML 166S I/12 24.00
023Z483291 Danfoss Filter drier DML 166S I/12 24.00
023Z4583 Danfoss Filter drier DML 167S M/12 24.00
023Z5028 Danfoss Filter drier DCL 162S M/12 24.00
023Z502891 Danfoss Filter drier DCL 162S M/12 24.00
023Z5030 Danfoss Filter drier DCL 163S/10mm M/12 24.00
023Z503091 Danfoss Filter drier DCL 163S/10mm M/12 24.00
023Z503191 Danfoss Filter drier DCL 164S/12mm M/12 24.00
023Z8010 Danfoss Filter drier DCL 165 I/12 24.00
023Z4517 Danfoss Filter drier DCL 162S/6mm M/12 24.00
023Z451791 Danfoss Filter drier DCL 162S/6mm M/12 24.00
023Z4575 Danfoss Filter drier DML 162S M/12 24.00
023Z457591 Danfoss Filter drier DML 162S M/12 24.00
023Z5029 Danfoss Filter drier DCL 163S M/12 24.00
023Z502991 Danfoss Filter drier DCL 163S M/12 24.00
023Z5032 Danfoss Filter drier DCL 164S M/12 24.00
023Z503291 Danfoss Filter drier DCL 164S M/12 24.00
023Z5068 Danfoss Filter drier DML 165S M/12 24.00
023Z8068 Danfoss Filter drier DML 165S I/12 24.00
023Z0245 Danfoss Filter drier DML 163FS M/12 24.00
023Z024591 Danfoss Filter drier DML 163FS M/12 24.00
023Z4519 Danfoss Filter drier DCL 163S/10mm M/12 24.00
023Z451991 Danfoss Filter drier DCL 163S/10mm M/12 24.00
023Z4521 Danfoss Filter drier DCL 163S M/12 24.00
023Z452191 Danfoss Filter drier DCL 163S M/12 24.00
023Z4522 Danfoss Filter drier DCL 164S/12mm M/12 24.00
023Z452291 Danfoss Filter drier DCL 164S/12mm M/12 24.00
023Z4523 Danfoss Filter drier DCL 164S M/12 24.00
023Z452391 Danfoss Filter drier DCL 164S M/12 24.00
023Z4524 Danfoss Filter drier DCL 165S M/12 24.00
023Z452491 Danfoss Filter drier DCL 165S M/12 24.00
023Z4525 Danfoss Filter drier DCL 166S M/12 24.00
023Z452591 Danfoss Filter drier DCL 166S M/12 24.00
023Z4577 Danfoss Filter drier DML 163S/10mm M/12 24.00
023Z457791 Danfoss Filter drier DML 163S/10mm M/12 24.00
023Z4578 Danfoss Filter drier DML 163S M/12 24.00
023Z457891 Danfoss Filter drier DML 163S M/12 24.00
023Z4579 Danfoss Filter drier DML 164S/12mm M/12 24.00
023Z457991 Danfoss Filter drier DML 164S/12mm M/12 24.00
023Z4580 Danfoss Filter drier DML 164S M/12 24.00
023Z458091 Danfoss Filter drier DML 164S M/12 24.00
023Z4581 Danfoss Filter drier DML 165S M/12 24.00
023Z458191 Danfoss Filter drier DML 165S M/12 24.00
023Z4582 Danfoss Filter drier DML 166S/19mm M/12 24.00
023Z458291 Danfoss Filter drier DML 166S/19mm M/12 24.00
023Z458391 Danfoss Filter drier DML 167S M/12 24.00
023Z4830 Danfoss Filter drier DML 164S I/12 24.00
023Z483091 Danfoss Filter drier DML 164S I/12 24.00
023Z4831 Danfoss Filter drier DML 165S I/12 24.00
023Z483191 Danfoss Filter drier DML 165S I/12 24.00
023Z4836 Danfoss Filter drier DML 163S I/12 24.00
023Z483691 Danfoss Filter drier DML 163S I/12 24.00
023Z4842 Danfoss Filter drier DML 163S/10mm I/12 24.00
023Z484291 Danfoss Filter drier DML 163S/10mm I/12 24.00
023Z5007 Danfoss Filter drier DCL 162 M/12 24.00
023Z500791 Danfoss Filter drier DCL 162 M/12 24.00
023Z5008 Danfoss Filter drier DCL 163 M/12 24.00
023Z500891 Danfoss Filter drier DCL 163 M/12 24.00
023Z5009 Danfoss Filter drier DCL 164 M/12 24.00
023Z500991 Danfoss Filter drier DCL 164 M/12 24.00
023Z5010 Danfoss Filter drier DCL 165 M/12 24.00
023Z501091 Danfoss Filter drier DCL 165 M/12 24.00
023Z5011 Danfoss Filter drier DCL 166 M/12 24.00
023Z501191 Danfoss Filter drier DCL 166 M/12 24.00
023Z5033 Danfoss Filter drier DCL 165S M/12 24.00
023Z503391 Danfoss Filter drier DCL 165S M/12 24.00
023Z5042 Danfoss Filter drier DML 162 M/12 24.00
023Z504291 Danfoss Filter drier DML 162 M/12 24.00
023Z5043 Danfoss Filter drier DML 163 M/12 24.00
023Z504391 Danfoss Filter drier DML 163 M/12 24.00
023Z5044 Danfoss Filter drier DML 164 M/12 24.00
023Z504491 Danfoss Filter drier DML 164 M/12 24.00
023Z5045 Danfoss Filter drier DML 165 M/12 24.00
023Z504591 Danfoss Filter drier DML 165 M/12 24.00
023Z5046 Danfoss Filter drier DML 166 M/12 24.00
023Z504691 Danfoss Filter drier DML 166 M/12 24.00
023Z506891 Danfoss Filter drier DML 165S M/12 24.00
023Z801091 Danfoss Filter drier DCL 165 I/12 24.00
023Z8043 Danfoss Filter drier DML 163 I/12 24.00
023Z804391 Danfoss Filter drier DML 163 I/12 24.00
023Z806891 Danfoss Filter drier DML 165S I/12 24.00
023Z3222 Danfoss Filter drier DML 305FS I/6 40.00
023Z4532 Danfoss Filter drier DCL 306S/18mm M/8 40.00
023Z4584 Danfoss Filter drier DML 303S/10mm M/8 40.00
023Z4591 Danfoss Filter drier DML 309S/28mm M/8 40.00
023Z0012 Danfoss Filter drier DCL 303 M/8 40.00
023Z0013 Danfoss Filter drier DCL 304 M/8 40.00
023Z0014 Danfoss Filter drier DCL 305 M/8 40.00
023Z0034 Danfoss Filter drier DCL 307S M/8 40.00
023Z0035 Danfoss Filter drier DCL 309S M/8 40.00
023Z0049 Danfoss Filter drier DML 303 M/8 40.00
023Z0050 Danfoss Filter drier DML 304 M/8 40.00
023Z0051 Danfoss Filter drier DML 305 M/8 40.00
023Z0067 Danfoss Filter drier DML 303S M/8 40.00
023Z0068 Danfoss Filter drier DML 304S M/8 40.00
023Z0156 Danfoss Filter drier DCL 306 M/8 40.00
023Z0193 Danfoss Filter drier DML 306 M/8 40.00
023Z0218 Danfoss Filter drier DCL 305FS M/8 40.00
023Z0247 Danfoss Filter drier DML 303FS M/8 40.00
023Z0248 Danfoss Filter drier DML 304FS M/8 40.00
023Z0264 Danfoss Filter drier DML 305FS M/8 40.00
023Z4527 Danfoss Filter drier DCL 303S/10mm M/8 40.00
023Z0087 Danfoss Filter drier DML 304FS I/8 40.00
023Z4585 Danfoss Filter drier DML 303S M/8 40.00
023Z4528 Danfoss Filter drier DCL 303S M/8 40.00
023Z4586 Danfoss Filter drier DML 304S/12mm M/8 40.00
023Z4587 Danfoss Filter drier DML 304S M/8 40.00
023Z4592 Danfoss Filter drier DML 309S M/8 40.00
023Z3049 Danfoss Filter drier DML 303 I/8 40.00
023Z3050 Danfoss Filter drier DML 304 I/8 40.00
023Z3051 Danfoss Filter drier DML 305 I/8 40.00
023Z3247 Danfoss Filter drier DML 303FS I/8 40.00
023Z3248 Danfoss Filter drier DML 304FS I/8 40.00
023Z4529 Danfoss Filter drier DCL 304S/12mm M/8 40.00
023Z4530 Danfoss Filter drier DCL 304S M/8 40.00
023Z4531 Danfoss Filter drier DCL 305S M/8 40.00
023Z4533 Danfoss Filter drier DCL 306S M/8 40.00
023Z4534 Danfoss Filter drier DCL 307S M/8 40.00
023Z4588 Danfoss Filter drier DML 305S M/8 40.00
023Z4589 Danfoss Filter drier DML 306S M/8 40.00
023Z4590 Danfoss Filter drier DML 307S M/8 40.00
023Z4833 Danfoss Filter drier DML 305S I/8 40.00
023Z4834 Danfoss Filter drier DML 307S I/8 40.00
023Z4848 Danfoss Filter drier DML 306S I/8 40.00
023Z0189 Danfoss Filter drier DML 385 M/8 51.00
023Z4597 Danfoss Filter drier DML 419S/28mm M/8 72.00
023Z4542 Danfoss Filter drier DCL 419S M/8 72.00
023Z0103 Danfoss Filter drier DCL 415 M/8 72.00
023Z0108 Danfoss Filter drier DML 413 M/8 72.00
023Z0109 Danfoss Filter drier DML 414 M/8 72.00
023Z0110 Danfoss Filter drier DML 415 M/8 72.00
023Z4541 Danfoss Filter drier DCL 419S/28mm M/8 72.00
023Z4593 Danfoss Filter drier DML 414S/12mm M/8 72.00
023Z4594 Danfoss Filter drier DML 414S M/8 72.00
023Z0195 Danfoss Filter drier DML 416 M/8 77.00
023Z4595 Danfoss Filter drier DML 415S M/8 72.00
023Z4540 Danfoss Filter drier DCL 417S M/8 72.00
023Z4596 Danfoss Filter drier DML 417S M/8 72.00
023Z4602 Danfoss Filter drier DML 607S M/12 78.00
023Z4604 Danfoss Filter drier DML 609S M/12 78.00
023Z4599 Danfoss Filter drier DML 604S/12mm M/12 95.00
023Z4601 Danfoss Filter drier DML 606S/18mm M/12 78.00
023Z4603 Danfoss Filter drier DML 609S/28mm M/12 78.00
023Z4605 Danfoss Filter drier DML 757S M/12 86.00
023Z4606 Danfoss Filter drier DML 759S/28mm M/12 86.00
023Z4607 Danfoss Filter drier DML 759S M/12 86.00
023Z4548 Danfoss Filter drier DCL 757S M/12 86.00
023Z4550 Danfoss Filter drier DCL 759S M/12 86.00
023Z1001 Danfoss Burn-out filter drier DAS 083VV M/24 64.00
023Z1002 Danfoss Burn-out filter drier DAS 084VV M/24 64.00
023Z1003 Danfoss Burn-out filter drier DAS 083SVV M/24 64.00
023Z1004 Danfoss Burn-out filter drier DAS 084SVV M/24 64.00
023Z1005 Danfoss Burn-out filter drier DAS 085SVV M/24 64.00
023Z1006 Danfoss Burn-out filter drier DAS 086SVV M/24 64.00
023U7056 Danfoss DCR Filter 04813 Assy. 128.00
023U7454 Danfoss DCR Filter 04811 Assy. 128.00
023U7050 Danfoss DCR Filter 0485 Assy. 128.00
023U7051 Danfoss DCR Filter 0487 Assy. 128.00
023U7052 Danfoss DCR Filter 0489 Assy. 128.00
023U7053 Danfoss DCR Filter 0489 Assy. 128.00
023U7054 Danfoss DCR Filter 04811 Assy. 128.00
023U7055 Danfoss DCR Filter 04813 Assy. 128.00
023U7057 Danfoss DCR Filter 04817 Assy. 128.00
023U7076 Danfoss DCR Filter 04821 Assy. 128.00
023U7250 Danfoss DCR Filter 0485s Assy. 128.00
023U7251 Danfoss DCR Filter 0487s Assy. 128.00
023U7252 Danfoss DCR Filter 0489s Assy. 128.00
023U7253 Danfoss DCR Filter 0489s Assy 128.00
023U7254 Danfoss DCR Filter 04811s Assy. 128.00
023U7255 Danfoss DCR Filter 04813s Assy. 128.00
023U7256 Danfoss DCR Filter 04813s Assy. 128.00
023U7257 Danfoss DCR Filter 04817s Assy. 145.00
023U7276 Danfoss DCR Filter 04821s Assy. 145.00
023U7059 Danfoss DCR Filter 0969 Assy. 145.00
023U7063 Danfoss DCR Filter 09613 Assy. 145.00
023U7458 Danfoss DCR Filter 0967 Assy. 145.00
023U7461 Danfoss DCR Filter 09611 Assy. 145.00
023U7058 Danfoss DCR Filter 0967 Assy. 145.00
023U7060 Danfoss DCR Filter 0969 Assy. 145.00
023U7061 Danfoss DCR Filter 09611 Assy. 145.00
023U7062 Danfoss DCR Filter 09613 Assy. 145.00
023U7064 Danfoss DCR Filter 09617 Assy. 145.00
023U7258 Danfoss DCR Filter 0967s Assy. 145.00
023U7259 Danfoss DCR Filter 0969s Assy. 145.00
023U7260 Danfoss DCR Filter 0969s  1 1/8" Assy. 145.00
023U7261 Danfoss DCR Filter 09611s Assy. 145.00
023U7262 Danfoss DCR Filter 09613s Assy. 145.00
023U7263 Danfoss DCR Filter 09613s Assy. 145.00
023U7264 Danfoss DCR Filter 09617s  Assy 145.00
023U7459 Danfoss DCR Filter 0969 Assy. 145.00
023U5382 Danfoss Filter drier core 48DA I/8 37.00
023U1391 Danfoss Filter drier Core 48DM M/3 23.00
023U1392 Danfoss Filter drier core 48DM I/8 41.00
023U1393 Danfoss Filter drier Core 48DM I/8 37.00
023U1921 Danfoss DCR Strainer 48-F I/8 25.00
023U4380 Danfoss Filter drier core 48DC M/3 23.00
023U4381 Danfoss Filter drier core 48DC I/8 23.00
023U4382 Danfoss Filter drier core 48DC I/8 23.00
023U5380 Danfoss Filter drier core 48DA M/3 56.00
023U5381 Danfoss 48-DA Core IPC 8 56.00
023Z7012 Danfoss Receiver filter drier DMC 0432S/6mm I/16 16.00
023Z7019 Danfoss Receiver filter drier DMC 0432S/6mm M/24 16.00
023Z8412 Danfoss Filter drier DMT 084S I/12 82.00
023Z8416 Danfoss Filter drier DMT 083S M/12 82.00
023Z8417 Danfoss Filter drier DMT 084S M/12 82.00
023Z8409 Danfoss Filter drier DMT 083S I/12 82.00
023Z8410 Danfoss Filter drier DMT 132NPT I/8 82.00
023Z8402 Danfoss Filter drier DMT 133S I/8 82.00
023Z8411 Danfoss Filter drier DMT 134S I/8 82.00
023Z8419 Danfoss Filter drier DMT 134S M/8 82.00
023Z9032 Danfoss DCR 3 Core Block spare part 12.00
023U0056 Danfoss Filter drier gasket 115.5×107.5x1.6 I/20 9.00
023U0057 Danfoss Filter drier gasket 123.5×115x1.6  I/20 8.00
023U2015 Danfoss Filter drier gasket 121.8×113.6x0.8 I/20 37.00
023U2019 Danfoss Spring for DCR M/6 9.00
023Z9918 Danfoss Cover Assy. (Plug 1/4) 95.00
023Z9031 Danfoss DCR 2 Core Block spare part 12.00
023U0055 Danfoss Filter drier gasket 121.8×113.6x.8 I/20 8.00
023Z9030 Danfoss DCR 1 Core Block spare part 12.00
023Z8261 Danfoss Filter drier DCL 1.52/CAPSV M/32 15.00
023Z1459 Danfoss Biflow filter drier DMB 083S/10mm M/24 39.00
023Z1401 Danfoss Biflow filter drier DCB 083 M/24 47.00
023Z1402 Danfoss Biflow filter drier DCB 082 M/24 39.00
023Z1410 Danfoss Biflow filter drier DMB 084 M/24 39.00
023Z1411 Danfoss Biflow filter drier DMB 083 M/24 39.00
023Z1412 Danfoss Biflow filter drier DMB 082 M/24 39.00
023Z1433 Danfoss Biflow filter drier DCB 083S M/24 39.00
023Z1434 Danfoss Biflow filter drier DCB 082S M/24 39.00
023Z1442 Danfoss Biflow filter drier DMB 083S M/24 39.00
023Z1457 Danfoss Biflow filter drier DMB 084S/12mm M/24 39.00
023Z1461 Danfoss Biflow filter drier DMB 082S/6mm M/24 39.00
023Z1473 Danfoss Biflow filter drier DMB 082S M/24 39.00
023Z1471 Danfoss Biflow filter drier DMB 084S M/24 39.00
023Z1463 Danfoss Biflow filter drier DCB 083S M/24 39.00
023Z1472 Danfoss Biflow filter drier DMB 083S M/24 39.00
023Z1672 Danfoss Biflow filter drier DMB 083S I/16 39.00
023Z1414 Danfoss Biflow filter drier DMB 164 M/12 55.00
023Z1453 Danfoss Biflow filter drier DMB164S/12mm M/12 55.00
023Z1404 Danfoss Biflow filter drier DCB 164 M/12 55.00
023Z1413 Danfoss Biflow filter drier DMB 165 M/12 55.00
023Z1415 Danfoss Biflow filter drier DMB 163 M/12 55.00
023Z1435 Danfoss Biflow filter drier DCB 165S M/12 55.00
023Z1436 Danfoss Biflow filter drier DCB 164S M/12 55.00
023Z1677 Danfoss Biflow filter drier DMB 163S I/12 55.00
023Z1444 Danfoss Biflow filter drier DMB 165S M/12 55.00
023Z1455 Danfoss Biflow filter drier DMB163S/10mm M/12 55.00
023Z1476 Danfoss Biflow filter drier DMB 163S M/12 55.00
023Z1474 Danfoss Biflow filter drier DMB 165S M/12 55.00
023Z1475 Danfoss Biflow filter drier DMB 164S M/12 55.00
023Z1675 Danfoss Biflow filter drier DMB 164S I/12 55.00
023Z1408 Danfoss Biflow filter drier DCB 304 M/8 73.00
023Z1417 Danfoss Biflow filter drier DMB 305 M/8 73.00
023Z1418 Danfoss Biflow filter drier DMB 304 M/8 73.00
023Z1419 Danfoss Biflow filter drier DMB 303 M/8 73.00
023Z1440 Danfoss Biflow filter drier DCB 304S M/8 73.00
023Z1448 Danfoss Biflow filter drier DMB 305S M/8 73.00
023Z1451 Danfoss Biflow filter drier DMB 304S/12mm M/8 73.00
023Z1479 Danfoss Biflow filter drier DMB 304S M/8 73.00
023Z1481 Danfoss Biflow filter drier DMB 303S M/8 73.00
023Z1447 Danfoss Biflow filter drier DMB 307S M/8 73.00
023Z1498 Danfoss Biflow filter drier DMB 307S I/8 73.00
023Z1477 Danfoss Biflow filter drier DMB 307S M/8 73.00
023Z1478 Danfoss Biflow filter drier DMB 305S M/8 73.00
023Z7020 Danfoss Receiver filter drier DMC 0732S/6mm M/24 28.00
023Z7013 Danfoss Receiver filter drier DMC 0732S/6mm I/16 28.00
023Z7004 Danfoss Receiver filter drier DCC 2033S10mm I/10 37.00
023Z7026 Danfoss Receiver filter drier DMC 2034S M/18 37.00
023Z7015 Danfoss Receiver filter drier DMC 2034S12mm I/10 37.00
023Z7022 Danfoss Receiver filter drier DMC 2032S M/18 37.00
023Z7023 Danfoss Receiver filter drier DMC 2033S10mm M/18 37.00
023Z7024 Danfoss Receiver filter drier DMC 2033S M/18 37.00
023Z7044 Danfoss Receiver filter drier DMC 2032.5s I/10 37.00
023Z7003 Danfoss Receiver filter drier DCC 2032S I/10 49.00
023Z7021 Danfoss Receiver filter drier DMC 2032S/6mm M/18 37.00
023Z7002 Danfoss Receiver filter drier DCC 2032S/6mm I/10 37.00
023Z7007 Danfoss Receiver filter drier DMC 2032S/6mm I/10 37.00
023Z7008 Danfoss Receiver filter drier DMC 2032S I/10 37.00
023Z7009 Danfoss Receiver filter drier DMC 2033S I/10 37.00
023Z7014 Danfoss Receiver filter drier DMC 2033S10mm I/10 39.00
023Z7028 Danfoss Receiver filter drier DMC 40163S M/8 77.00
023Z7030 Danfoss Receiver filter drier DMC 40164S M/8 77.00
023Z7011 Danfoss Receiver filter drier DMC 40164S I/6 77.00
023Z7016 Danfoss Receiver filter drier DMC 40163S10mm I/6 77.00
023Z7017 Danfoss Receiver filter drier DMC 40163S I/6 77.00
023Z7029 Danfoss Receiver filter drier DMC 40164S12mm M/8 77.00
023Z7027 Danfoss Receiver filter drier DMC 40163S10mm M/8 77.00
023Z1007 Danfoss Burn-out filter drier DAS 164VV M/12 79.00
023Z1008 Danfoss Burn-out filter drier DAS 165VV M/12 79.00
023Z1009 Danfoss Burn-out filter drier DAS 164SVV M/12 79.00
023Z1010 Danfoss Burn-out filter drier DAS 165SVV M/12 79.00
023Z1011 Danfoss Burn-out filter drier DAS 166SVV M/12 79.00
023Z1012 Danfoss Burn-out filter drier DAS 167SVV M/12 79.00
023Z1013 Danfoss Burn-out filter drier DAS 305SVV M/8 83.00
023Z1014 Danfoss Burn-out filter drier DAS 306SVV M/8 83.00
023Z1015 Danfoss Burn-out filter drier DAS 307SVV M/8 83.00
023Z1016 Danfoss Burn-out filter drier DAS 309SVV M/8 83.00
023Z1017 Danfoss Burn-out filter drier DAS 417SVV M/8 111.00
023Z1018 Danfoss Burn-out filter drier DAS 419SVV M/8 111.00
023Z1019 Danfoss Burn-out filter drier DAS 607SVV M/12 135.00
023Z1020 Danfoss Burn-out filter drier DAS 609SVV M/12 135.00
023U7067 Danfoss DCR Filter 14411 Assy. 180.00
023U7066 Danfoss DCR Filter 1449 Assy. 180.00
023U7068 Danfoss DCR Filter 14413 Assy. 180.00
023U7069 Danfoss DCR Filter 14413 Assy. 180.00
023U7065 Danfoss DCR Filter 1449 Assy. 180.00
023U7265 Danfoss DCR Filter 1449s Assy. 180.00
023U7070 Danfoss DCR Filter 14417 Assy. 180.00
023U7267 Danfoss DCR Filter 14411s  Assy 180.00
023U7269 Danfoss DCR Filter 14413s Ass'y 180.00
023U7270 Danfoss DCR Filter 14417s Assy. 180.00
023U7073 Danfoss DCR Filter 19213 Assy. 208.00
023U7086 Danfoss DCR Filter 19221 Assy 208.00
023U7272 Danfoss DCR Filter 19213s Assy. 208.00
023U7082 Danfoss DCR Filter 19213s Assy. Blank Cover 208.00
023U7072 Danfoss DCR Filter 19213 Assy. 208.00
023U7071 Danfoss DCR Filter 19211 Assy. 208.00
023U7074 Danfoss DCR Filter 19217 Assy. 208.00
023U7274 Danfoss DCR Filter 19217s Assy. 208.00
023U7610 Danfoss DCRE Filter 04811s Assy 128.00
068-3258 Danfoss TXI2 Desuperheat valve w/o Orifice 96.00
068-3343 Danfoss TXI2 Desuperheat valve Solder 96.00
068-3360 Danfoss TXI2 Desuperheat valve w/o Orifice 96.00
068-3249 Danfoss TXI2 Desuperheat valve w/o Orifice 96.00
068-2060 Danfoss T2/TE2 Adapter 3/8in M/116 16.00
068-2062 Danfoss T2/TE2 Adapter 1/4in M/116 16.00
068-2063 Danfoss T2/TE2 Adapter 6mm M/116 16.00
068-2061 Danfoss T2/TE2 Adapter 10mm M/116 16.00
068-2081 Danfoss T2/TE2 Adapter I/45x4 16.00
068-2083 Danfoss T2/TE2 Adapter I/45X4 16.00
068Z3174 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 100.00
068Z3290 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 104.00
068Z3308 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 70.00
068Z3311 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 104.00
068Z3320 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 104.00
068Z3361 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 69.00
068Z3363 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 104.00
068Z3367 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 104.00
068Z3387 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 52.00
068Z3389 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 78.00
068Z3416 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 52.00
068Z3417 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 78.00
068Z3421 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 78.00
068Z3425 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 52.00
068Z3436 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 52.00
068Z3442 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 78.00
068Z3449 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 78.00
068Z3479 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45 78.00
068Z3650 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45 78.00
068Z3714 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 78.00
068Z3715 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 52.00
068Z3716 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 52.00
068Z7006 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45 78.00
068Z3664 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 78.00
068Z3727 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 52.00
068Z3728 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 78.00
068Z3729 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 52.00
068Z3730 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 78.00
068Z3806 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 52.00
068Z3807 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 78.00
068Z3809 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 78.00
068Z3329 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 52.00
068Z3419 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 78.00
068Z3424 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 78.00
068Z3427 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 52.00
068Z3428 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 78.00
068Z3441 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 52.00
068Z3447 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 78.00
068Z3512 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45 78.00
068Z3515 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 78.00
068Z3713 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 78.00
068Z3731 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Flare I/45 52.00
068Z3281 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 69.00
068Z3284 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 104.00
068Z3302 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 69.00
068Z3305 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 104.00
068Z3332 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45 69.00
068Z3383 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 52.00
068Z3384 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 52.00
068Z3385 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 78.00
068Z3386 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 78.00
068Z3414 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 52.00
068Z3415 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 78.00
068Z3420 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 52.00
068Z3422 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 78.00
068Z3429 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 52.00
068Z3430 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 78.00
068Z3435 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 55.00
068Z3437 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 78.00
068Z3445 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45 78.00
068Z3446 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 78.00
068Z3467 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45 52.00
068Z3478 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45 78.00
068Z3502 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 52.00
068Z3503 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 78.00
068Z3544 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45 78.00
068Z3549 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45 78.00
068Z3634 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45 78.00
068Z3663 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45 52.00
068Z3685 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Solder 78.00
068Z3208 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 69.00
068Z3210 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 104.00
068Z3211 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 104.00
068Z3224 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 69.00
068Z3227 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 104.00
068Z3228 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 69.00
068Z3229 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 104.00
068Z3347 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 52.00
068Z3369 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 69.00
068Z3407 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 78.00
068Z3408 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 52.00
068Z3409 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 78.00
068Z3410 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 52.00
068Z3523 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 104.00
068Z7008 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 104.00
068Z3403 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 104.00
068Z3207 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 69.00
068Z3411 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 104.00
068Z3517 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 104.00
068Z3206 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 69.00
068Z3209 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 104.00
068Z3225 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 104.00
068Z3346 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 69.00
068Z3348 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 104.00
068Z3349 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 104.00
068Z3400 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 69.00
068Z3402 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 69.00
068Z3404 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 104.00
068Z3405 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 104.00
068Z3406 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 69.00
068Z3496 Danfoss T 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 69.00
068Z3501 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 104.00
068Z7009 Danfoss TE 2 Therm. exp. valve Flare/Flare 104.00
068-2002 Danfoss Orifice No 0X for T/TE 2 18.00
068-2003 Danfoss Orifice No 00 for T/TE 2 18.00
068-2006 Danfoss Orifice No 03 for T/TE 2 18.00
068-2007 Danfoss Orifice No 04 for T/TE 2 23.00
068-2008 Danfoss Orifice No 05 for T/TE 2 23.00
068-2009 Danfoss Orifice No 06 for T/TE 2 23.00
068-2010 Danfoss Orifice No 01 for T/TE 2 18.00
068-2015 Danfoss Orifice No 02 for T/TE 2 18.00
068-2018 Danfoss T2/TE2 Orifice Flare No 0X I/45 18.00
068-2021 Danfoss T2/TE2 Orifice Flare No 01 I/45 18.00
068-2022 Danfoss T2/TE2 Orifice Flare No 02 I/45 18.00
068-2023 Danfoss T2/TE2 Orifice Flare No 03 I/45 18.00
068-2030 Danfoss T2/TE2 Orifice Flare No 04 I/45 18.00
068-2031 Danfoss T2/TE2 Orifice Flare No 05 I/45 18.00
068-2032 Danfoss T2/TE2 Orifice Flare No 06 I/45 18.00
068-2033 Danfoss T2/TE2 Orifice Flare No 00 I/45 18.00
068-2069 Danfoss T2/TE2 Orifice Solder 0X I/45 18.00
068-2070 Danfoss T2/TE2 Orifice Solder 00 I/45 18.00
068-2071 Danfoss T2/TE2 Orifice Solder 01 I/45 18.00
068-2072 Danfoss T2/TE2 Orifice Solder 02 I/45 18.00
068-2073 Danfoss T2/TE2 Orifice Solder 03 I/45 18.00
068-2074 Danfoss T2/TE2 Orifice Solder 04 I/45 18.00
068-2075 Danfoss T2/TE2 Orifice Solder 05 I/45 18.00
068-2076 Danfoss T2/TE2 Orifice Solder 06 I/45 18.00
068-2089 Danfoss T2/TE2 Orifice Solder No 0X 18.00
068-2090 Danfoss Orifice No 00 for T/TE 2 18.00
068-2091 Danfoss Orifice No 01 for T/TE 2 18.00
068-2092 Danfoss Orifice No 02 for T/TE 2 18.00
068-2093 Danfoss Orifice No 03 for T/TE 2 18.00
068-2094 Danfoss Orifice No 04 for T/TE 2 18.00
068-2095 Danfoss Orifice No 05 for T/TE 2 18.00
068-2096 Danfoss Orifice No 06 for T/TE 2 18.00
068N1901 Danfoss TDE 1 Expansion Valve AW I/32 64.00
068N1941 Danfoss TD 1 Expansion Valve AW I/32 64.00
068N2912 Danfoss TD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32 64.00
068N2944 Danfoss TDE 1 Expansion Valve SW ADJ I/32 64.00
068N1943 Danfoss TD 1 Expansion Valve AW I/32 64.00
068N1917 Danfoss TD 1 Expansion Valve AW I/32 64.00
068N2012 Danfoss TD 1 Expansion Valve AW M/20 64.00
068N1916 Danfoss TD 1 Expansion Valve AW I/32 64.00
068N2011 Danfoss TD 1 Expansion Valve AW M/20 64.00
068U4317 Danfoss TCAE/s Therm. exp. valve 110.00
068U4321 Danfoss TCAE/s Therm. exp. valve 110.00
068U4327 Danfoss TCAE/s Therm. exp. valve 110.00
068U4328 Danfoss TCAE/s Therm. exp. valve 110.00
068U4336 Danfoss TCAE/s Therm. exp. valve 110.00
068U4293 Danfoss TCAE/s Therm. exp. valve 110.00
068U4297 Danfoss TCAE/s Therm. exp. valve 110.00
068U4305 Danfoss TCAE/s Therm. exp. valve 110.00
068U4324 Danfoss TCAE/s Therm. exp. valve 110.00
068U4325 Danfoss TCAE/s Therm. exp. valve 110.00
068U4329 Danfoss TCAE/s Therm. exp. valve 110.00
068U4337 Danfoss TCAE/s Therm. exp. valve 110.00
068U4341 Danfoss TCAE/s Therm. exp. valve 110.00
068U4307 Danfoss TCAE/s Therm. exp. valve 110.00
068U4599 Danfoss TCAE/s Therm. exp. valve 110.00
068U4204 Danfoss TCBE/s Therm. exp. valve 110.00
068U4234 Danfoss TCBE/s Therm. exp. valve 110.00
068U4261 Danfoss TCBE/s Therm. exp. valve 110.00
068U4262 Danfoss TCBE/s Therm. exp. valve 110.00
068U4275 Danfoss TCBE/s Therm. exp. valve 110.00
068U4504 Danfoss TCBE/s Therm. exp. valve I/45 110.00
068U4524 Danfoss TCBE/s Therm. exp. valve I/45 110.00
068U4202 Danfoss TCBE/s Therm. exp. valve 110.00
068U4251 Danfoss TCBE/s Therm. exp. valve 110.00
068U4257 Danfoss TCBE/s Therm. exp. valve 110.00
068U4263 Danfoss TCBE/s Therm. exp. valve 110.00
068U4265 Danfoss TCBE/s Therm. exp. valve 110.00
068U4386 Danfoss TCBE/s Therm. exp. valve 110.00
068U4508 Danfoss TCBE/s Therm. exp. valve I/45 110.00
068U4505 Danfoss TCBE/s Therm. exp. valve I/45 110.00
068U4098 Danfoss TCAE orifice 2 15% Bleed 26.00
068U4100 Danfoss Orifice No 01 for TCAE 26.00
068U4101 Danfoss Orifice No 02 for TCAE 26.00
068U4102 Danfoss Orifice No 03 for TCAE 26.00
068U1030 Danfoss Orifice No 00 for TUA 23.00
068U1031 Danfoss Orifice No 01 for TUA 23.00
068U1032 Danfoss Orifice No 02 for TUA 23.00
068U1033 Danfoss Orifice No 03 for TUA 23.00
068U1034 Danfoss Orifice No 04 for TUA 23.00
068U1035 Danfoss Orifice No 05 for TUA 23.00
068U1036 Danfoss Orifice No 06 for TUA 23.00
068U1037 Danfoss Orifice No 07 for TUA 23.00
068U1038 Danfoss Orifice No 08 for TUA 23.00
068U1039 Danfoss Orifice No 09 for TUA 23.00
068U1251 Danfoss TUAE/s Therm. exp. valve 91.00
068U2213 Danfoss TUA/s Therm. exp. valve 62.00
068U2234 Danfoss TUA/s Therm. exp. valve 62.00
068U2308 Danfoss TUA/s Therm. exp. valve 62.00
068U2309 Danfoss TUA/s Therm. exp. valve 62.00
068U2312 Danfoss TUA/s Therm. exp. valve 62.00
068U2320 Danfoss TUA/s Therm. exp. valve 62.00
068U2321 Danfoss TUA/s Therm. exp. valve 62.00
068U2330 Danfoss TUAE/s Therm. exp. valve 91.00
068U2332 Danfoss TUA/s Therm. exp. valve 62.00
068U2333 Danfoss TUA/s Therm. exp. valve 62.00
068U2335 Danfoss TUAE/s Therm. exp. valve 91.00
068U2450 Danfoss TUAE/s Therm. exp. valve 91.00
068U1714 Danfoss TUAE/s Therm. exp. valve 91.00
068U2200 Danfoss TUA/s Therm. exp. valve 62.00
068U2201 Danfoss TUA/s Therm. exp. valve 62.00
068U2203 Danfoss TUAE/s Therm. exp. valve 91.00
068U2204 Danfoss TUA/s Therm. exp. valve 62.00
068U2205 Danfoss TUA/s Therm. exp. valve 62.00
068U2206 Danfoss TUAE/s Therm. exp. valve 91.00
068U2207 Danfoss TUAE/s Therm. exp. valve 91.00
068U2208 Danfoss TUA/s Therm. exp. valve 62.00
068U2211 Danfoss TUAE/s Therm. exp. valve 91.00
068U2215 Danfoss TUAE/s Therm. exp. valve 91.00
068U2237 Danfoss TUAE/s Therm. exp. valve 91.00
068U2280 Danfoss TUA/s Therm. exp. valve 62.00
068U2283 Danfoss TUAE/s Therm. exp. valve 91.00
068U2284 Danfoss TUA/s Therm. exp. valve 62.00
068U2285 Danfoss TUA/s Therm. exp. valve 62.00
068U2286 Danfoss TUAE/s Therm. exp. valve 91.00
068U2287 Danfoss TUAE/s Therm. exp. valve 91.00
068U2295 Danfoss TUAE/s Therm. exp. valve 91.00
068U2296 Danfoss TUA/s Therm. exp. valve 62.00
068U2303 Danfoss TUAE/s Therm. exp. valve 91.00
068U2316 Danfoss TUA/s Therm. exp. valve 62.00
068U2317 Danfoss TUA/s Therm. exp. valve 62.00
068U2318 Danfoss TUAE/s Therm. exp. valve 91.00
068U2319 Danfoss TUAE/s Therm. exp. valve 91.00
068U2322 Danfoss TUAE/s Therm. exp. valve 91.00
068U2324 Danfoss TUA/s Therm. exp. valve 62.00
068U2325 Danfoss TUA/s Therm. exp. valve 62.00
068U2327 Danfoss TUAE/s Therm. exp. valve 91.00
068U2331 Danfoss TUAE/s Therm. exp. valve 91.00
068U2414 Danfoss TUA/s Therm. exp. valve 62.00
068U2780 Danfoss TUAE/s Therm. exp. valve 91.00
068U3773 Danfoss TUAE/s Therm. exp. valve 91.00
068U3774 Danfoss TUA/s Therm. exp. valve 62.00
068U3923 Danfoss TUA/s Therm. exp. valve 62.00
068U2326 Danfoss TUAE/s Therm. exp. valve 91.00
068U1715 Danfoss TUBE/s Therm. exp. valve I/45 96.00
068U1756 Danfoss TUC/a Therm. exp. valve I/45 68.00
068U1903 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U1908 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U1909 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U1912 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U1913 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U1914 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U2014 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U2056 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U2057 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U2106 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U2137 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U2138 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U2139 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U2452 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve I/45 87.00
068U2472 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve I/45 87.00
068U2479 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve I/45 87.00
068U2494 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U2543 Danfoss TUB/s Therm. exp. valve 58.00
068U2605 Danfoss TUBE/s Therm. exp. valve 87.00
068U2607 Danfoss TUBE/s Therm. exp. valve 87.00
068U2672 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U2894 Danfoss TUC/s Therm. exp. valve I/45 55.00
068U2961 Danfoss TUH/a Hot gas bypass reg I/45 64.00
068U3664 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve I/45 87.00
068U3703 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U3707 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U3708 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U3709 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U3710 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U3719 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U3720 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U3721 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U3754 Danfoss TUBE/s Therm. exp. valve 87.00
068U1716 Danfoss TUBE/s Therm. exp. valve I/45 87.00
068U1752 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve I/45 87.00
068U1753 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve I/45 87.00
068U1901 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U1904 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U1905 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U1906 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U1907 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U1915 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U1916 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U1917 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U1918 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U1919 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U1935 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U1936 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U1937 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U1938 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U1939 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U1956 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U1958 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U1959 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U1960 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U1961 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U1962 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U1963 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U1969 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U1970 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U1971 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U1973 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U1974 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U1975 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U2000 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U2004 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U2022 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U2023 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U2027 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U2028 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U2029 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U2030 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U2032 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U2059 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U2060 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U2073 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U2074 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U2076 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U2077 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U2094 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U2096 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U2098 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U2105 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U2107 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U2108 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U2109 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U2110 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U2111 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U2129 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U2130 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U2131 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U2132 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U2133 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U2134 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U2185 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U2453 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve I/45 87.00
068U2455 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve I/45 87.00
068U2474 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve I/45 58.00
068U2475 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve I/45 87.00
068U2498 Danfoss TUBE/s Therm. exp. valve 87.00
068U2555 Danfoss TUBE/s Therm. exp. valve 87.00
068U2575 Danfoss TUBE/s Therm. exp. valve 87.00
068U2606 Danfoss TUBE/s Therm. exp. valve 87.00
068U2659 Danfoss TUBE/s Therm. exp. valve 87.00
068U2711 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve I/45 87.00
068U2951 Danfoss TUH/a Hot gas bypass reg I/45 64.00
068U3660 Danfoss TUCE/s Therm. exp. valve I/45 95.00
068U3665 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve I/45 96.00
068U3700 Danfoss TUB/s Therm. exp. valve 58.00
068U3701 Danfoss TUB/s Therm. exp. valve 58.00
068U3702 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U3704 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U3705 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U3706 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U3711 Danfoss TUB/s Therm. exp. valve 58.00
068U3712 Danfoss TUB/s Therm. exp. valve 58.00
068U3713 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U3714 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U3715 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U3716 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U3717 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U3718 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U3724 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U3731 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U3732 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U3733 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U3734 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve 87.00
068U3735 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U3746 Danfoss TUH/a Hot gas bypass reg 64.00
068U3753 Danfoss TUBE/s Therm. exp. valve 87.00
068U3831 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U2097 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U2095 Danfoss TUB/a Therm. exp. valve 58.00
068U2729 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve I/45 87.00
068U2730 Danfoss TUBE/a Therm. exp. valve I/45 87.00
067N0551 Danfoss Spare Part For Bulb Strap L140mm I/40 6.00
067N0557 Danfoss Spare Part Bulb Strap L225mm I/40 22.00
067N0559 Danfoss Spare Part For Bulb Strap L350mm I/40 19.00
068U0016 Danfoss Packing TUA filter (blue) I/24 3.00
068-0080 Danfoss T2/TE2 Filter 8.00
068-0081 Danfoss T2/TE2 Filter 8.00
011L4016 Danfoss Cu - Gasket B2-4 I/300 7.00
011L4017 Danfoss Seal cap B2-6 (10mm) I/300 13.00
011L4018 Danfoss Seal cap I/200 8.00
011L4019 Danfoss Seal cap I/100 10.00
011L4020 Danfoss Seal cap I/50 54.00
068-0003 Danfoss T2/TE2 Filter I/45 2.00
068B0018 Danfoss Accessory Bag 10.00
011L4025 Danfoss Cu - Gasket I/300 1.00
068-0015 Danfoss T2/TE2 Filter I/45 2.00
068U0015 Danfoss Packing TUA gasket I/24 6.00
068U3505 Danfoss Accessory 0.4 mm Bulb strap I/45 6.00
068U3506 Danfoss Accessory 0.4mm bulb strap I/45 5.00
067B3300 Danfoss PHT Element 221.00
067B3303 Danfoss PHTX Thermostatic element 226.00
067B3304 Danfoss PHT TH.Element BER.N 5 M PED 251.00
067B3306 Danfoss PHT Element 245.00
067B3310 Danfoss PHT Element 223.00
067B3311 Danfoss PHT Element 192.00
067B3314 Danfoss PHT Element 192.00
067B3315 Danfoss PHT Element 236.00
067B3316 Danfoss PHT Element 196.00
067B3317 Danfoss PHT Element 227.00
067B3318 Danfoss PHT Element 249.00
067B3319 Danfoss PHT Element 233.00
067B3341 Danfoss PHT Element 202.00
067B4033 Danfoss TE 5 Valve Body SS 43.00
067B4035 Danfoss TE 5 Valve Body SS 43.00
067B4037 Danfoss TE 5 Valve Body SA 43.00
067B4032 Danfoss TE 5 Valve Body SS 43.00
067B4034 Danfoss TE 5 Valve Body SA 43.00
067B4005 Danfoss TE 5 Valve Body SA 43.00
067B4036 Danfoss TE 5 Valve Body SS 43.00
067B4003 Danfoss TE 5 Valve Body SS 43.00
067B4002 Danfoss TE 5 Valve Body SS 43.00
067B4004 Danfoss TE 5 Valve Body SA 43.00
067B4007 Danfoss TE 5 Valve Body SS 43.00
067B4008 Danfoss TE 5 Valve Body SS 43.00
067B4009 Danfoss TE 5 Valve Body SA 43.00
067B4010 Danfoss TE 5 Valve Body SA 43.00
067B4011 Danfoss TE 5 Valve Body SA 43.00
067B4012 Danfoss TE 5 Valve Body SA 43.00
067B4013 Danfoss TE 5 Valve Body FA 43.00
067B2788 Danfoss TE 5 Orifice 0,5 50.00
067B2789 Danfoss TE 5 Orifice 01 50.00
067B2790 Danfoss PHT/TE 5 Orifice 02 50.00
067B2791 Danfoss TE 5 Orifice 03 50.00
067B2792 Danfoss TE 5 Orifice 04 50.00
067B3384 Danfoss TE 5 Element NLMOP 110.00
067B3430 Danfoss TE 5 Element N 110.00
067B3376 Danfoss TE 5 Element NLMOP 140.00
067B3263 Danfoss TE 5 Element B 178.00
067B3379 Danfoss TE 5 Element NL 140.00
067B3501 Danfoss TE 5 Element N 140.00
067B3503 Danfoss TE 5 Element NLMOP 140.00
067B3337 Danfoss TE 5 Element BMOP 181.00
067B3344 Danfoss TE 5 Element B 181.00
067B3249 Danfoss TE 5 Element NMMOP 181.00
067B3250 Danfoss TE 5 Element N 141.00
067B3251 Danfoss TE 5 Element BMOP 181.00
067B3252 Danfoss TE 5 Element N 79.00
067B3267 Danfoss TE 5 Element NMOP 181.00
067B3277 Danfoss TE 5 Element NMOP 181.00
067B3278 Danfoss TE 5 Element N 122.00
067B3297 Danfoss TE 5 Element N 122.00
067B3298 Danfoss TE 5 Element NMOP 181.00
067B3342 Danfoss TE 5 Element N 128.00
067B3343 Danfoss TE 5 Element BMOP 181.00
067B3357 Danfoss TE 5 Element NMMOP 181.00
067B3358 Danfoss TE 5 Element NLMOP 181.00
067B3380 Danfoss TE 5 Element N 110.00
068G0050 Danfoss Seal Kit TE 55 6.00
068B0675 Danfoss Accessory Bag 6.00
068B0676 Danfoss Seal Kit 6.00
067N5067 Danfoss TGE 7 ExpansionValve Solder I/12 173.00
067N3006 Danfoss TGE 9 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N3153 Danfoss TGE 6.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N3155 Danfoss TGE 6.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N3156 Danfoss TGE 9 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N3157 Danfoss TGE 13 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N4216 Danfoss TGE 7 ExpansionValve Solder I/12 173.00
067N2007 Danfoss TGE 11 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N4196 Danfoss TGE 7 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N4002 Danfoss TGE 3.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N6153 Danfoss TGE 5 ExpansionValve Solder I/12 173.00
067N6154 Danfoss TGE 7.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N3340 Danfoss TGE 11 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N3402 Danfoss TGE 14 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N4411 Danfoss TGE 14 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N6300 Danfoss TGE 9.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N9287 Danfoss TGE 11 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N9509 Danfoss TGE 14 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N2002 Danfoss TGE 4 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N2003 Danfoss TGE 6 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N2153 Danfoss TGE 6 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N2156 Danfoss TGE 7.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N2157 Danfoss TGE 11 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N2415 Danfoss TGE 9 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N2460 Danfoss TGE 9 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N3001 Danfoss TGE 3.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N3003 Danfoss TGE 6.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N3007 Danfoss TGE 13 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N3023 Danfoss TGE 6.5 ExpansionValve Solder I/12 173.00
067N3150 Danfoss TGE 3.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N3151 Danfoss TGE 3.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N3152 Danfoss TGE 4.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N3154 Danfoss TGE 6.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N3158 Danfoss TGE 13 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N3177 Danfoss TGE 13 ExpansionValve Solder I/12 173.00
067N3192 Danfoss TGE 4.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N3195 Danfoss TGE 6.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N3196 Danfoss TGE 9 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N3197 Danfoss TGE 13 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N3293 Danfoss TGE 9 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N4003 Danfoss TGE 5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N4023 Danfoss TGE 5 ExpansionValve SolderI/12 173.00
067N4041 Danfoss TGE 2.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N4043 Danfoss TGE 5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N4046 Danfoss TGE 7 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N4047 Danfoss TGE 10 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N4153 Danfoss TGE 5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N4158 Danfoss TGE 10 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N4191 Danfoss TGE 2.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N4192 Danfoss TGE 3.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N4195 Danfoss TGE 5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N5000 Danfoss TGE 1.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N5002 Danfoss TGE 2.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N5003 Danfoss TGE 3.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N5004 Danfoss TGE 3.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N5005 Danfoss TGE 3.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N5006 Danfoss TGE 4.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N5007 Danfoss TGE 7 Expansion Valve Solder M/12 173.00
067N5008 Danfoss TGE 7 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N5153 Danfoss TGE 3.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N5154 Danfoss TGE 3.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N5191 Danfoss TGE 1.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N5193 Danfoss TGE 3.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N5197 Danfoss TGE 7 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N6000 Danfoss TGE 2.5 ExpansionValve Solder I/12 173.00
067N6150 Danfoss 1GE 5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N6151 Danfoss TGE 4 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N6152 Danfoss TGE 4 ExpansionValve Solder I/12 173.00
067N6166 Danfoss TGE 5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N6175 Danfoss TGE 5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N6178 Danfoss TGE 7.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N6229 Danfoss TGE 7.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N7166 Danfoss TGE 7 ExpansionValve Mio M/12 173.00
067N9100 Danfoss TGE10 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N9200 Danfoss TGE 6.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N9201 Danfoss TGE 3.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N9202 Danfoss TGE 4.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N9203 Danfoss TGE 6.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N9206 Danfoss TGE 9 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N4703 Danfoss TGE 9 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N3178 Danfoss TGE 13 ExpansionValve Solder I/12 173.00
067N4156 Danfoss TGE 7 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N4157 Danfoss TGE 10 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N4176 Danfoss TGE 7 ExpansionValve Solder I/12 173.00
067N4177 Danfoss TGE 10 ExpansionValve Solder I/12 173.00
067N5156 Danfoss TGE 4.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N2006 Danfoss TGE 7.5 Expansion Valve Solder M/12 169.00
067N3027 Danfoss TGE 13 ExpansionValve Solder I/12 242.00
067N3176 Danfoss TGE 9 ExpansionValve Solder I/12 173.00
067N4006 Danfoss TGE 7 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N4152 Danfoss TGE 3.5 ExpansionValve Solder M/12 173.00
067N9106 Danfoss TGE20 ExpansionValve Solder M/8 265.00
067N3010 Danfoss TGE 15 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N3072 Danfoss TGE 19 ExpansionValve Solder I/8 242.00
067N4012 Danfoss TGE 15 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N4084 Danfoss TGE 18 ExpansionValve Solder I/8 242.00
067N4159 Danfoss TGE 12 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N4180 Danfoss TGE 12 ExpansionValve Solder I/8 242.00
067N9280 Danfoss TGE 19 ExpansionValve Solder I/8 242.00
067N3012 Danfoss TGE 19 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N2159 Danfoss TGE 12 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N2160 Danfoss TGE 12 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N2162 Danfoss TGE 15 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N2163 Danfoss TGE 18 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N2305 Danfoss TGE 15 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N3009 Danfoss TGE 15 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N3011 Danfoss TGE 19 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N3013 Danfoss TGE 23 ExpansionValve Solder M/8 281.00
067N3159 Danfoss TGE 15 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N3160 Danfoss TGE 15 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N3161 Danfoss TGE 19 ExpansionValve Solder M/8 265.00
067N3162 Danfoss TGE 19 ExpansionValve Solder M/8 265.00
067N3163 Danfoss TGE 23 ExpansionValve Solder M/8 281.00
067N3164 Danfoss TGE 23 ExpansionValve Solder M/8 281.00
067N3231 Danfoss TGE 15 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N3232 Danfoss TGE 15 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N4010 Danfoss TGE 12 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N4011 Danfoss 1GE 15 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N4014 Danfoss TGE 18 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N4053 Danfoss TGE 18 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N4160 Danfoss TGE 12 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N4163 Danfoss TGE 18 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N4199 Danfoss TGE 12 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N4200 Danfoss TGE 12 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N4202 Danfoss TGE 15 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N5009 Danfoss TGE 8 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N5010 Danfoss TGE 8 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N5011 Danfoss TGE 10 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N5013 Danfoss TGE 12 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N5161 Danfoss TGE 10 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N5162 Danfoss TGE 10 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N5163 Danfoss TGE 12 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N5305 Danfoss TGE 12 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N6158 Danfoss TGE 9 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N6162 Danfoss TGE 13 ExpansionValve Solder M/8 242.00
</
067N6181 Danfoss TGE 11 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N9209 Danfoss TGE 15 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N9210 Danfoss TGE 15 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N9213 Danfoss TGE 23 ExpansionValve Solder M/8 281.00
067N3029 Danfoss TGE 15 ExpansionValve Solder I/8 242.00
067N4069 Danfoss TGE 12 ExpansionValve Solder I/8 242.00
067N3183 Danfoss TGE 23 ExpansionValve Solder I/8 281.00
067N3243 Danfoss TGE 19 ExpansionValve Solder I/8 265.00
067N4009 Danfoss TGE 12 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N4013 Danfoss TGE 18 ExpansionValve Solder M/8 242.00
067N3019 Danfoss TGE 46 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N3038 Danfoss TGE 35 ExpansionValve Solder I/8 474.00
067N3078 Danfoss TGE 35 ExpansionValve Solder I/8 474.00
067N4167 Danfoss TGE 27 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N4018 Danfoss TGE 27 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N2015 Danfoss TGE 26 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N2016 Danfoss TGE 26 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N2017 Danfoss TGE 30 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N2169 Danfoss TGE 38 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N3018 Danfoss TGE 35 ExpansionValve Solder M/6 464.00
067N3165 Danfoss TGE 31 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N3166 Danfoss TGE 31 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N3168 Danfoss TGE 35 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N3169 Danfoss TGE 46 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N3341 Danfoss TGE 52 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N3400 Danfoss TGE 52 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N4169 Danfoss TGE 34 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N4206 Danfoss TGE 24 ExpansionValve Solder M/8 474.00
067N4208 Danfoss TGE 27 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N4209 Danfoss TGE 34 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N5015 Danfoss TGE 17 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N5017 Danfoss TGE 20 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N5018 Danfoss TGE 20 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N5019 Danfoss TGE 25 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N5059 Danfoss TGE 25 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N5084 Danfoss TGE 25 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N6081 Danfoss TGE 26 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N6161 Danfoss TGE 18 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N6240 Danfoss TGE 18 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N9216 Danfoss TGE 31 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N9219 Danfoss TGE 46 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N9279 Danfoss TGE 46 ExpansionValve Solder I/8 474.00
067N9289 Danfoss TGE 52 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N3185 Danfoss TGE 31 ExpansionValve Solder I/8 474.00
067N3189 Danfoss TGE 46 Expansion Valve Solder I/8 474.00
067N4017 Danfoss TGE 27 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N4019 Danfoss TGE 34 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N4015 Danfoss TGE 24 ExpansionValve Solder M/6 474.00
067N4165 Danfoss TGE 24 ExpansionValve Solder M/8 474.00
067B4022 Danfoss TE 12 Valve Body SA 56.00
067B4026 Danfoss TE 12 Valve Body FS 97.00
067B4015 Danfoss TE 12 Valve Body FS 97.00
067G4002 Danfoss TE 55 Valve Body SA 80.00
067B4016 Danfoss TE 12/20 & TQ12/20 Valve Body SS 56.00
067B4017 Danfoss TE 12/20 Valve Body SA 56.00
067B4018 Danfoss TE 12 Valve Body SS 56.00
067B4020 Danfoss SE 12 Valve Body SS 56.00
067B4021 Danfoss TE 12/20 & TQ12/20 Valve Body SS 56.00
067B4023 Danfoss TE 12/20 Valve Body SA 56.00
067G4001 Danfoss TE 55 Valve Body SS 80.00
067G4003 Danfoss TE 55 Valve Body SS 80.00
067G4004 Danfoss TE 55 Valve Body SA 80.00
067G2705 Danfoss TE 55 Orifice 9B 156.00
067B2708 Danfoss TE 12 Orifice 05 84.00
067B2709 Danfoss TE 12 Orifice 06 84.00
067B2710 Danfoss TE 12 Orifice 07 84.00
067B2771 Danfoss TE 20 Orifice 08 143.00
067B2773 Danfoss TE 20 Orifice 09 143.00
067G2701 Danfoss TE 55 Orifice 10 160.00
067G2704 Danfoss TE 55 Orifice 11 160.00
067G2707 Danfoss TE 55 Orifice 12 273.00
067G2710 Danfoss TE 55 Orifice 13 273.00
067B3286 Danfoss TE 20 Element NMOP 465.00
067B3292 Danfoss TE 20 Element N 373.00
067G3223 Danfoss TE 55 Element NMOP 440.00
067B3207 Danfoss TE 12 Element NMMOP 180.00
067B3212 Danfoss TE 12 Element BMOP 388.00
067B3227 Danfoss TE 12 Element NMOP 180.00
067B3275 Danfoss TE 20 Element NLMOP 465.00
067B3276 Danfoss TE 20 Element BMOP 474.00
067B3350 Danfoss TE 12 Element BMOP 303.00
067B3351 Danfoss TE 20 Element NMMOP 373.00
067B3356 Danfoss TE 20 Element N 373.00
067B3363 Danfoss TE 12 Element N 144.00
067B3532 Danfoss TE 12 Element N 136.00
067B3533 Danfoss TE 12 Element NLMOP 136.00
067B3561 Danfoss TE 20 Element N 373.00
067B3562 Danfoss TE 20 Element NLMOP 373.00
067G3206 Danfoss TE 55 Element NMMOP 543.00
067G3207 Danfoss TE 55 Element BMOP 533.00
067G3301 Danfoss TE 55 Element N 440.00
067G3303 Danfoss TE 55 Element NMMOP 440.00
067B3233 Danfoss TE 12 Element NMOP 180.00
067B3293 Danfoss TE 20 Element NMOP 419.00
067B3346 Danfoss TE 12 Element N 180.00
067B3354 Danfoss TE 20 Element BMOP 474.00
067B3372 Danfoss TE 20 Element NMOP 373.00
067G3241 Danfoss TE 55 Element NMOP 583.00
067G3304 Danfoss TE 55 Element NLMOP 440.00
067G3305 Danfoss TE 55 Element BMOP 533.00
067G3306 Danfoss TE 55 Element BMOP 533.00
067B2512 Danfoss TE 12 Element N 136.00
067B3209 Danfoss TE 12 Element N 211.00
067B3210 Danfoss TE 12 Element N 180.00
067B3211 Danfoss TE 12 Element BMOP 377.00
067B3232 Danfoss TE 12 Element N 142.00
067B3274 Danfoss TE 20 Element N 465.00
067B3290 Danfoss TE 20 Element N 465.00
067B3345 Danfoss TE 12 Element NMMOP 136.00
067B3347 Danfoss TE 12 Element N 136.00
067B3348 Danfoss TE 12 Element NLMOP 148.00
067B3349 Danfoss TE 12 Element BMOP 284.00
067B3352 Danfoss TE 20 Element N 373.00
067B3366 Danfoss TE 12 Element N 136.00
067B3367 Danfoss TE 12 Element NMOP 136.00
067B3371 Danfoss TE 20 Element N 373.00
067G3205 Danfoss TE 55 Element N 543.00
067G3209 Danfoss TE 55 Element N 543.00
067G3219 Danfoss TE 55 Element N 440.00
067G3220 Danfoss TE 55 Element NMOP 543.00
067G3222 Danfoss TE 55 Element N 507.00
067G3240 Danfoss TE 55 Element N 536.00
067G3302 Danfoss TE 55 Element N 440.00
023U8002 Danfoss FSA 22 Flare/Solder Adapter 20.00
023U8006 Danfoss FSA 44 Flare/Solder Adapter 42.00
023U8007 Danfoss FSA 516m Flare/Solder Adapter 47.00
023U8012 Danfoss FSA 22 Flare/Solder Adapter 13.00
023U8014 Danfoss FSA 33 Flare/Solder Adapter 15.00
023U8022 Danfoss FSA 32 Flare/Solder Adapter 15.00
023U8004 Danfoss FSA 33 Flare/Solder Adapter 28.00
023U800466 Danfoss FSA 33 Flare/Solder adapter 27.00
040B0010 Danfoss OUB 1 Oil Separator M/4 223.00
040B0029 Danfoss OUB 1S Oil Separator M/4 206.00
040B0040 Danfoss OUB 4 Oil Separator M/1 345.00
015D0001 Danfoss HE 0.5 Heat Exchanger M/18 94.00
015D0002 Danfoss HE 0.5 Heat Exchanger M/18 94.00
015D0003 Danfoss HE 1.0 Heat Exchanger M/18 135.00
015D0004 Danfoss HE 1.0 Heat Exchanger M/18 135.00
015D0010 Danfoss HE 8.0 Heat Exchanger M/10 465.00
015D0005 Danfoss HE 1.5 Heat Exchanger M/12 236.00
015D0006 Danfoss HE 1.5 Heat Exchanger M/12 236.00
015D0007 Danfoss HE 4.0 Heat Exchanger M/10 311.00
015D0008 Danfoss HE 4.0 Heat Exchanger M/10 311.00
015D0009 Danfoss HE 8.0 Heat Exchanger M/10 465.00
011L1207 Danfoss Reducer Flare Nut I/10 3.00
011L1101 Danfoss Union nut 1/4 in I/10 3.00
011L1103 Danfoss Flare Nut I/10 5.00
011L1107 Danfoss Reducer Flare Nut I/10 4.00
011L1135 Danfoss Union nut 3/8 in I/10 7.00
011L1142 Danfoss Reducer Flare Nut I/10 4.00
011L1167 Danfoss Flare Nut I/10 5.00
011L1201 Danfoss Flare Nut I/10 4.00
011L1203 Danfoss Flare Nut I/10 4.00
011L1235 Danfoss Flare Nut I/10 3.00
069G000504 Danfoss RD21-H05-H04 Ref. Distributor I/24 3.00
069G102812 Danfoss RD42-H06-H12 Ref. Distributor I/15 26.00
069G300612 Danfoss RD49-C08-B12 Ref. Distributor I/15 45.00
069G000802 Danfoss RD21-A05-B02 Ref. Distributor I/24 21.00
069G4002 Danfoss LG 12-22 Liquid Gas Mixer 54.00
069G4003 Danfoss LG 16-28 Liquid Gas Mixer 68.00
069G4004 Danfoss LG 22-35 Liquid Gas Mixer 86.00
069G4001 Danfoss LG 12-16 Liquid Gas Mixer 47.00
040B0132 Danfoss Nipple 3/8 in For OUB 1 12.00
040B0134 Danfoss Nipple 1/2 in For OUB 1 13.00
040B0142 Danfoss Nipple 1/2 in For OUB 1 24.00
040B0144 Danfoss Nipple 5/8 in For OUB 1 16.00
040B0140 Danfoss Nipple 3/8 in For OUB 1 13.00
037H401831 Danfoss CI 6 Contactor 1.5kW@220-240V I/25 24.00
037H001537 Danfoss CI 6 Contactor 1.5kW@220-240V M/30 18.00
037H001831 Danfoss CI 6 Contactor 1.5kW@220-240V M/30 24.00
037H001531 Danfoss CI 6 Contactor 1.5kW@220-240V M/30 18.00
037H002194 Danfoss CI 9 Contactor 2.2KW@220-240V M/30 20.00
037H002116 Danfoss CI 9 Contactor 2.2KW@220-240V M/30 20.00
037H002213 Danfoss CI 9 Contactor 24V 50/60Hz M/30 23.00
037H402137 Danfoss CI 9 Contactor 2.2kW@220-240V I/25 20.00
037H402231 Danfoss CI 9 Contactor 2.2kW@220-240V I/25 23.00
037H002113 Danfoss CI 9 Contactor 2.2KW@220-240V M/30 20.00
037H002123 Danfoss CI 9 Contactor 2.2KW@220-240V M/30 20.00
037H002131 Danfoss CI 9 Contactor 2.2KW@220-240V M/30 20.00
037H002132 Danfoss CI 9 Contactor 2.2KW@220-240V M/30 20.00
037H002137 Danfoss CI 9 Contactor 2.2KW@380-400V M/30 20.00
037H002231 Danfoss CI 9 Contactor 2.2kW@220-240V M/30 23.00
037H402131 Danfoss CI 9 Contactor 2.2kW@220-240V I/25 20.00
037H403231 Danfoss CI 12 Contactor 3.0kW@220-240V I/25 27.00
037H003116 Danfoss CI 12 Contactor 3.0kW@220-240V M/30 23.00
037H003113 Danfoss CI 12 Contactor 3.0kW@220-240V M/30 23.00
037H003123 Danfoss CI 12 Contactor 3.0kW@220-240V M/30 23.00
037H003131 Danfoss CI 12 Contactor 3.0kW@220-240V M/30 23.00
037H003132 Danfoss CI 12 Contactor 3.0kW@220-240V M/30 23.00
037H003137 Danfoss CI 12 Contactor 3.0kW@220-240V M/30 23.00
037H003213 Danfoss CI 12 Contactor 3.0kW@220-240V M/30 27.00
037H003231 Danfoss CI 12 Contactor 3.0kW@220-240V M/30 27.00
037H403131 Danfoss CI 12 Contactor 3.0kW@220-240V I/25 23.00
037H405031 Danfoss CI 15 Contactor 4.0kW@220-240V I/25 33.00
037H404931 Danfoss CI 15 Contactor 4.0kW@220-240V I/25 29.00
037H004913 Danfoss CI 15 Contactor 4.0kW@220-240V M/30 28.00
037H004937 Danfoss CI 15 Contactor 4.0kW@220-240V M/30 29.00
037H004931 Danfoss CI 15 Contactor 4.0kW@220-240V M/30 29.00
037H005516 Danfoss CI 30 Contactor 8.5kW@220-240V M/25 50.00
037H005538 Danfoss CI 30 Contactor 8.5kW@220-240V M/25 50.00
037H004116 Danfoss CI 16 Contactor 4.0kW@220-240V M/25 32.00
037H004532 Danfoss CI 20 Contactor 5.5kW@220-240V M/25 37.00
037H005116 Danfoss CI 25 Contactor 5.5kW@220-240V M/25 45.00
037H005513 Danfoss CI 30 Контактор 24В 50/60 Гц 49.00
037H005517 Danfoss CI 30 Contactor 8,5kW@220-240V M/25 50.00
037H005537 Danfoss CI 30 Contactor 8.5kW@380-400V M/25 47.00
037H404531 Danfoss CI 20 Contactor 5.5kW@220-240V I/25 36.00
037H004113 Danfoss CI 16 Contactor 4.0KW@220-240V M/25 32.00
037H004123 Danfoss CI 16 Contactor 4.0kW@220-240V M/25 32.00
037H004131 Danfoss CI 16 Contactor 4.0kW@220-240V M/25 32.00
037H004132 Danfoss CI 16 Contactor 4.0kW@220-240V M/25 32.00
037H004137 Danfoss CI 16 Contactor 4.0kW@380-400V M/25 32.00
037H004531 Danfoss CI 20 Contactor 5.5kW@220-240V M/25 37.00
037H005113 Danfoss CI 25 Contactor 5.5kW@220-240V M/25 45.00
037H005117 Danfoss CI 25 Contactor 5.5kW@220-240V M/25 45.00
037H005123 Danfoss CI 25 Contactor 5.5kW@220-240V M/25 45.00
037H005131 Danfoss CI 25 Contactor 5.5kW@220-240V M/25 45.00
037H005132 Danfoss CI 25 Contactor 5.5kW@220-240V M/25 45.00
037H005137 Danfoss CI 25 Contactor 5.5kW@220-240V M/25 45.00
037H005531 Danfoss CI 30 Contactor 8.5kW@220-240V M/25 50.00
037H404131 Danfoss CI 16 Contactor 4.0kW@220-240V I/25 32.00
037H405131 Danfoss CI 25 Contactor 5.5kW@220-240V I/25 45.00
037H405531 Danfoss CI 30 Contactor 8.5kW@220-240V I/25 50.00
037H005613 Danfoss CI 37 Contactor 10.0kW@220-240V M/18 83.00
037H005623 Danfoss CI 37 Contactor 10.0kW@220-240V M/18 83.00
037H005637 Danfoss CI 37 Contactor 10.0kW@220-240V M/18 83.00
037H006123 Danfoss CI 32 Contactor 8.5kW@220-240V M/18 78.00
037H006137 Danfoss CI 32 Contactor 8.5kW@220-240V M/18 78.00
037H007113 Danfoss CI 45 Contactor 11.0kW@220-240V M/18 97.00
037H007137 Danfoss CI 45 Contactor 11.0kW@220-240V M/18 97.00
037H005617 Danfoss CI 37 Contactor 10.0kW@220-240V M/18 83.00
037H006113 Danfoss CONTACTOR CI-32 24V/50-60HZ 78.00
037H007133 Danfoss CI 45 Contactor 11.0kW@220-240V M/18 97.00
037H008013 Danfoss CI 50 Contactor 15.0kW@220-240V M/18 104.00
037H005631 Danfoss CI 37 Contactor 10.0kW@220-240V M/18 83.00
037H005632 Danfoss CI 37 Contactor 10.0kW@220-240V M/18 83.00
037H006131 Danfoss CI 32 Contactor 8.5kW@220-240V M/18 78.00
037H007131 Danfoss CI 45 Contactor 11.0kW@220-240V M/18 97.00
037H008031 Danfoss CI 50 Contactor 15.0kW@220-240V M/18 104.00
037H800366 Danfoss CI 15DC12 Contactor 4.0kW@220-240V M/24 39.00
037H801166 Danfoss CI 9EI24 Contactor 2.2kW@220-240V M/24 49.00
037H801366 Danfoss CI 15EI24 Contactor 4.0kW@220-240V M/24 39.00
037H806166 Danfoss CI 9EI230 Contactor 2.2kW@220-240V M/24 49.00
037H806766 Danfoss CI 30EI230 Contactor 7.5kW@220-240V M/20 68.00
037H807166 Danfoss CI 9DC24 Contactor 2.2kW@220-240V M/24 44.00
037H807366 Danfoss CI 15DC24 Contactor 4.0kW@220-240V M/24 49.00
037H807666 Danfoss CI 25DC24 Contactor 5.5kW@220-240V M/20 72.00
037H807766 Danfoss CI 30DC24 Contactor 7.5kW@220-240V M/20 60.00
047H3135 Danfoss TI 9C-5 Overload Relay 0.85 - 1.30A M/60 30.00
047H3140 Danfoss TI 9C-5 Overload Relay 6.0 - 9.2A M/60 30.00
047H3136 Danfoss TI 9C-5 Overload Relay 1.2 - 1.9A M/60 30.00
047H3137 Danfoss TI 9C-5 Overload Relay 1.8 - 2.8A M/60 30.00
047H3138 Danfoss TI 9C-5 Overload Relay 2.7 - 4.2A M/60 30.00
047H3139 Danfoss TI 9C-5 Overload Relay 4.0 - 6.2A M/60 30.00
047H4201 Danfoss TI 16C Overload Relay 0.19 - 0.29A I/10 30.00
047H4202 Danfoss TI 16C Overload Relay 0.27 - 0.42A I/10 30.00
047H0200 Danfoss TI 16C Overload Relay 0.13 - 0.20A M/60 30.00
047H0202 Danfoss TI 16C Overload Relay 0.27 - 0.42A M/60 30.00
047H0201 Danfoss TI 16C Overload Relay 0.19 - 0.29A M/60 30.00
047H0203 Danfoss TI 16C Overload Relay 0.40 - 0.62A M/60 30.00
047H0204 Danfoss TI 16C Overload Relay 0.60 - 0.92A M/60 30.00
047H0205 Danfoss TI 16C Overload Relay 0.85 - 1.30A M/60 30.00
047H0206 Danfoss TI 16C Overload Relay 1.2 - 1.9A M/60 30.00
047H0207 Danfoss TI 16C Overload Relay 1.8 - 2.8A M/60 30.00
047H0208 Danfoss 2I 16C Overload Relay 2.7 - 4.2A M/60 30.00
047H0209 Danfoss TI 16C Overload Relay 4.0 - 6.2A M/60 30.00
047H0210 Danfoss TI 16C Overload Relay 6.0 - 9.2A M/60 30.00
047H0211 Danfoss TI 16C Overload Relay 8.0 - 12.0A M/60 30.00
047H0212 Danfoss TI 16C Overload Relay 11.0 - 16.0A M/60 30.00
047H4203 Danfoss TI 16C Overload Relay 0.40 - 0.62A I/10 30.00
047H4204 Danfoss TI 16C Overload Relay 0.60 - 0.92A I/10 30.00
047H4205 Danfoss TI 16C Overload Relay 0.85 - 1.30A I/10 30.00
047H4206 Danfoss TI 16C Overload Relay 1.2 - 1.9A I/10 30.00
047H4207 Danfoss TI 16C Overload Relay 1.8 - 2.8A I/10 30.00
047H4208 Danfoss TI 16C Overload Relay 2.7 - 4.2A I/10 30.00
047H4209 Danfoss TI 16C Overload Relay 4.0 - 6.2A I/10 30.00
047H4210 Danfoss TI 16C Overload Relay 6.0 - 9.2A I/10 30.00
047H4211 Danfoss TI 16C Overload Relay 8.0 - 12.0A I/10 30.00
047H4212 Danfoss TI 16C Overload Relay 11.0 - 16.0A I/10 30.00
047H4213 Danfoss TI 25C Overload Relay 15.0 - 20.0A I/10 41.00
047H0213 Danfoss TI 25C Overload Relay 15.0 - 20.0A M/60 41.00
047H0214 Danfoss TI 25C Overload Relay 19.0 - 25.0A M/60 41.00
047H4214 Danfoss TI 25C Overload Relay 19.0 - 25.0A I/10 41.00
047H0215 Danfoss TI 30C Overload Relay 24.0 - 32.0A M/60 47.00
047H1017 Danfoss TI 80 Overload Relay 60.0 - 80.0A M/10 101.00
047H1018 Danfoss TI 86 Overload Relay 74.0 - 85.0A M/10 99.00
047H1013 Danfoss TI 80 Overload Relay 16.0 - 23.0A M/10 66.00
047H1014 Danfoss TI 80 Overload Relay 22.0 - 32.0A M/10 66.00
047H1015 Danfoss TI 80 Overload Relay 30.0 - 45.0A M/10 66.00
047H1016 Danfoss TI 80 Overload Relay 42.0 - 63.0A M/10 101.00
047B402238 Danfoss CIM 9 Motor Starter M/6 40.00
047B403238 Danfoss CIM 12 Motor Starter M/6 42.00
047B404238 Danfoss CIM 16 Motor Starter M/6 46.00
047B405231 Danfoss CIM 25 Motor Starter M/6 53.00
047B010666 Danfoss BCI Enclosure Box 23.00
047B010466 Danfoss BCI 1 Enclosure Box 26.00
047B010266 Danfoss BCI 2 Enclosure Box 31.00
037H0114 Danfoss CB-LB Aux. Contact - Late Break Hylde 1 6.00
037H0117 Danfoss CB-I Aux. Contact - Start Pulse 5.00
037H0121 Danfoss CB-NO Aux. Contact - Make (Au) 8.00
037H0122 Danfoss CB-NC Aux. Contact - Break (Au) 8.00
037H0110 Danfoss CB-S Aux. Contact - Start 4.00
037H0111 Danfoss CB-NO Aux. Contact - Make 3.00
037H0112 Danfoss CB-NC Aux. Contact Break 3.00
037H0113 Danfoss CB-EM Aux. Contact - Early Make 6.00
047H0170 Danfoss ETB On-Delay Timer, 0.5-20 sec. 41.00
047H0171 Danfoss ETB On-Delay Timer, 4-160 sec. 41.00
047H0173 Danfoss ETB On-Delay Timer, 0.5-20 sec. 41.00
047H0174 Danfoss ETB On-Delay Timer, 4-160 sec. 41.00
047H0175 Danfoss ETB On-Delay Timer, 0.5-20 min. 44.00
047H0180 Danfoss ETB Off-Delay Timer, 0.5-20 sec. 44.00
047H0181 Danfoss ETB Off-Delay Timer, 4-160 sec. 41.00
047H0183 Danfoss ETB Off-DelayTimer, 0.5-20 sec. 44.00
047H0184 Danfoss ETB Off-Delay Timer, 4-160 sec. 44.00
047H0185 Danfoss ETB Off-Delay Timer, 0.5-20 min. 57.00
047H3077 Danfoss MTI Electronic timer M/21 124.00
047H3099 Danfoss BTI Electronic timer M/21 55.00
047H3106 Danfoss BTI Electronic timer M/21 65.00
047H3112 Danfoss SDT Electronic timer M/21 54.00
047H3093 Danfoss ATI Electronic timer M/21 56.00
047H3104 Danfoss ATI Electronic timer M/21 56.00
047H3111 Danfoss SDT Electronic timer M/21 54.00
047H3105 Danfoss ATI Electronic timer M/21 55.00
047H3107 Danfoss BTI Electronic timer M/21 55.00
037H0076 Danfoss Rc Element 110-250V AC  Hylde: 13C06 9.00
037H010666 Danfoss Mechanical Interlock, CI32-50 23.00
037H6072 Danfoss Coil 220/230V 50Hz Append.No31 14.00
037H6084 Danfoss Coil 24/24V 50/60Hz Append.No13 14.00
037H6087 Danfoss Coil 110V/50Hz 110-120/60Hz Append.No23 14.00
047B005366 Danfoss Start Push Button For Box BCI 2 6.00
047B005466 Danfoss Stop/Reset Pushb. Mushroom f.BCI 1/BCI 2 6.00
047L040566 Danfoss Base For TI 16C 1.00
047L045666 Danfoss Mounting Base For TI 80 2.00
037H009166 Danfoss Accessory Bag Mech.Interlock CI6-30 11.00
037H010166 Danfoss Rating Plate, CI6-50 7.00
037H6078 Danfoss Coil 380/400V 50Hz Append.No37 14.00
037H6462 Danfoss Coil 24V 50Hz 11.00
037H6463 Danfoss Coil 42V/50Hz-42/50V/60Hz, Append.No17 11.00
047H016566 Danfoss DIN-Holder 11.00
037H010866 Danfoss Current Rail Set TI 80 7.00
037H6472 Danfoss Coil 220/240V 50Hz  Append.No31 11.00
037H6478 Danfoss Coil 400V 50Hz Append.No37 Hylde 13D07 11.00
037H6484 Danfoss Coil 50/60Hz 24/24V   Append.No13 11.00
037H6487 Danfoss Coil 110V/50Hz 110-120/60Hz Append.No23 11.00
037H6488 Danfoss Coil 220/230V 50/60Hz Append.No32 11.00
047B3052 Danfoss CTI 15 Circuit breaker M/23 47.00
047B3057 Danfoss CTI 15 Circuit breaker M/23 50.00
047B3053 Danfoss CTI 15 Circuit breaker M/23 48.00
047B3055 Danfoss CTI 15 Circuit breaker M/23 47.00
037H350202 Danfoss CI 5-5 Contactor 1.5kW@220-240V M/5 19.00
037H304032 Danfoss CI 98 Contactor 30.0kW@220-240V M/7 290.00
037H306313 Danfoss CI 86 Contactor 25.0kW@220-240V M/7 285.00
037H306332 Danfoss CI 86 Contactor 25.0kW@220-240V M/7 285.00
037H306132 Danfoss CI 61 Contactor 18.5kW@220-240V M/7 127.00
037H306232 Danfoss CI 73 Contactor 22.0kW@220-240V M/7 164.00
047B3040 Danfoss CBI-NO Aux.contact 1NO built-inCTI M/150 6.00
047B3041 Danfoss CBI-NO Aux. contact 1NO,built-in,CTI 15 6.00
047B3042 Danfoss CBI-NC Aux. contact 1NC, built-in,CTI 15 6.00
047B3061 Danfoss CBI-UA Undervoltage trip,220-230V,CTI15 28.00
047B3084 Danfoss CTS 45-2 Bus bar, 2x45mm, CTI 15 12.00
047B3087 Danfoss CTS 54-2 Bus bar, 2x54mm, CTI 15 12.00
047B3088 Danfoss CTS 54-4 Bus bar, 4x54mm, CTI 15 17.00
047B3089 Danfoss CTS 54-5 Bus bar, 5x54mm, CTI 15 18.00
047B3097 Danfoss CTS 54-3 Bus bar, 3x54mm, CTI 15 19.00
047B3284 Danfoss BMG, Enclosure with grey legend plate 17.00
047B3091 Danfoss BXI 55 Enclosure IP 55, CTI 15 16.00
047B3076 Danfoss CTT 25 Terminal block CTI 15 M/150 13.00
047B3049 Danfoss CBI-11 Aux.contact 1NO+1NC, CTI 15 M/39 12.00
037H3064 Danfoss CBD 11 Aux. contact 1NO+1NC,CI61-86,I/10 14.00
037H3065 Danfoss CBD 22 Aux. contact 2NO+2NC,CI61-86,I/10 22.00
037H3066 Danfoss CBD S-NC Aux. contact 1NC, CI61-86,I/10 14.00
037H3069 Danfoss CBD S-11Aux.contact 1NO+1NC CI61-86 I/10 14.00
037H3070 Danfoss CBD S-20 Aux. contact 2NO, CI61-86,I/10 14.00
037H3364 Danfoss Coil CI61, CI73, CI86, 24/50-60 31.00
037H3262 Danfoss Coil CI 105-141,  220-230V/50Hz 59.00
037H3348 Danfoss CBC-11 Aux.Contact Block CI110-420EI 31.00
037H3358 Danfoss CBC-11 Aux.Contact Block CI110-420EI 31.00
037H3232 Danfoss Mechanical Interlock, CI 105-420 EI 24.00
037H3406 Danfoss Terminal Cover For CI 210 EI-420 EI 35.00
037H3409 Danfoss Terminal Cover For CI 141, 180 27.00
037H325932 Danfoss CI 210EI Contactor 63.0kW@220-240V I/1 687.00
037H326723 Danfoss CI 250EI Contactor 80.0kW@220-240V I/1 797.00
037H326732 Danfoss CI 250EI Contactor 80.0kW@220-240V I/1 797.00
037H326932 Danfoss CI 300EI Contactor 90.0kW@220-240V I/1 876.00
037H327932 Danfoss CI 420EI Contactor 132.0kW@220-240V I/1 1027.00
037H308231 Danfoss CI 180 Contactor 55.0kW@220-240V M/2 414.00
037H333931 Danfoss CI 141 Contactor 45.0kW@220-240V M/1 490.00
047B3164 Danfoss CTI 45MB Circuit breaker M/10 120.00
047B3141 Danfoss CTI 25M Circuit breaker M/20 43.00
047B3143 Danfoss CTI 25M Circuit breaker M/20 61.00
047B3144 Danfoss CTI 25M Circuit breaker M/20 48.00
047B3152 Danfoss CTI 25M Circuit breaker M/20 52.00
047B3146 Danfoss CTI 25M Circuit breaker M/20 48.00
047B3148 Danfoss CTI 25M Circuit breaker M/20 48.00
047B3151 Danfoss CTI 25M Circuit breaker M/20 52.00
047B3165 Danfoss CTI 45MB Circuit breaker M/12 120.00
047B3145 Danfoss CTI 25M Circuit breaker M/20 48.00
047B3147 Danfoss CTI 25M Circuit breaker M/20 48.00
047B3149 Danfoss CTI 25M Circuit breaker M/20 48.00
047B3150 Danfoss CTI 25M Circuit breaker M/20 52.00
047B3198 Danfoss CBA-10 Aux. contact 1NO, CTI 25-45M/ 6.00
047B3201 Danfoss CBA-20 Aux. contact 2NO, CTI 25-45M/ 6.00
047B3202 Danfoss CBA-02 Aux. contact 2NC, CTI 25-45M/ 6.00
047B3204 Danfoss CBA S-20 Aux. contact 2NO,CTI 25-45M/.. 12.00
047B3220 Danfoss VTU Undervoltage trip 400/50-440/60 27.00
047B3266 Danfoss BBC 25 54-3 Bus bar 3x54mm CTI 25M-MB 17.00
047B3203 Danfoss CBA S-11 Aux. contact 1NO+1NC,CTI 25-45M 12.00
047B3250 Danfoss RDH Red/Yel door handle for CTI 25-45M 52.00
047B3200 Danfoss CBA-11 Aux. contact 1NO+1NC, CTI 25-45M/ 6.00
037H350002 Danfoss CI 5-2 Contactor 1.1kW@220-240V M/5 20.00
037H350102 Danfoss CI 5-2 Contactor 1.1kW@220-240V M/5 20.00
037H350213 Danfoss CI 5-5 Contactor 1.5kW@220-240V M/5 20.00
037H350223 Danfoss CI 5-5 Contactor 1.5kW@220-240V M/5 20.00
037H350313 Danfoss CI 5-5 Contactor 1.5kW@220-240V M/5 20.00
037H350332 Danfoss CI 5-5 Contactor 1.5kW@220-240V M/5 20.00
037H350413 Danfoss CI 5-9 Contactor 3.0kW@220-240V M/5 20.00
037H350502 Danfoss CI 5-9 Contactor 3.0kW@220-240V M/5 19.00
037H350532 Danfoss CI 5-9 Contactor 3.0kW@220-240V M/5 20.00
037H350437 Danfoss CI 5-9 Contactor 3.0kW@220-240V M/5 20.00
037H350402 Danfoss CI 5-9 Contactor 3.0kW@220-240V M/5 20.00
037H350432 Danfoss CI 5-9 Contactor 3.0kW@220-240V M/5 20.00
037H350433 Danfoss CI 5-9 Contactor 3.0kW@220-240V M/5 19.00
037H350732 Danfoss CI 5-12 Contactor 3.0kW@220-240V M/5 20.00
037H350232 Danfoss CI 5-5 Contactor 1.5kW@220-240V M/5 20.00
037H350302 Danfoss CI 5-5 Contactor 1.5kW@220-240V M/5 20.00
037H350513 Danfoss CI 5-9 Contactor 3.0kW@220-240V M/5 20.00
037H3510 Danfoss DCN 250 Diode Element, CI 5 14.00
037H3511 Danfoss CBN 40 Aux. Contact 4NO, CI 5 9.00
037H3513 Danfoss CBN 02 Aux. Contact 2NC, CI 5 9.00
037H3514 Danfoss CBN 11 Aux. Contact 1NO+1NC, CI 5 9.00
037H3515 Danfoss CBN 22 Aux. Contact 2NO+2NC, CI 5 9.00
037N0057 Danfoss ACI 30-1 Electronic contactor M/12 320.00
037N0059 Danfoss ACI 30-1 Electronic contactor M/12 320.00
037N0060 Danfoss ACI 50-1 Electronic contactor M/8 349.00
037N0003 Danfoss ECI 30-1 Electronic contactor M/12 82.00
037N0004 Danfoss ECI 50-1 Electronic contactor M/8 100.00
037N0007 Danfoss ECI 30-1 Electronic contactor M/12 79.00
037N0009 Danfoss ECI 30-1 Electronic contactor M/12 76.00
037N0010 Danfoss ECI 50-1 Electronic contactor M/8 94.00
037N0013 Danfoss ECI 30-2 Electronic contactor M/12 127.00
037N0015 Danfoss ECI 30-2 Electronic contactor M/12 127.00
037N0016 Danfoss ECI 50-2 Electronic contactor M/8 144.00
037N0021 Danfoss ECI 30-2 Electronic contactor M/12 183.00
037N0028 Danfoss ECI 20-3 Electronic contactor M/8 149.00
037N0033 Danfoss ECI 10-3 Electronic contactor M/12 129.00
037N0034 Danfoss ECI 20-3 Electronic contactor M/8 145.00
037N0063 Danfoss ECI 15-1 Electronic contactor M/12 68.00
037N0066 Danfoss ECI 15-1 Electronic contactor M/12 76.00
037N0080 Danfoss ECI 63-1 Electronic contactor M/8 120.00
037N0027 Danfoss ECI 10-3 Electronic contactor M/12 135.00
037N0065 Danfoss ECI 15-1 Electronic contactor M/12 68.00
037N0074 Danfoss MCI 3 Electronic soft starter M/12 149.00
037N0401 Danfoss MCI 50CM-3 IO Electroni soft starte M/10 473.00
037N0094 Danfoss MCI 12CH Electronic soft starter M/20 132.00
037N009414 Danfoss MCI 12CH Electronic Soft Starter M/20 194.00
037N0037 Danfoss MCI 15 Electronic soft starter M/12 213.00
037N0038 Danfoss MCI 25 Electronic soft starter M/8 309.00
037N0055 Danfoss MCI 15 DOL Electronic soft starter M/12 145.00
037N0062 Danfoss MCI 25B Electronic soft starter M/8 651.00
037N0088 Danfoss MCI50-3 I-O Electronic soft starter M/10 473.00
037N0092 Danfoss MCI 40-3D I-O Electronic soft starter M/ 439.00
037N0103 Danfoss MCI 30 C-3 CP Soft starter for compr. 264.00
037N010384 Danfoss MCI 30C Electronic soft starter I/2 314.00
037N0139 Danfoss MCI 15BP Electronic soft starter M/12 226.00
037N009421 Danfoss MCI 12CH Electronic Soft Starter M/20 194.00
037N0106 Danfoss MCI 50CS-3 CP Compressor Soft Starter50A 473.00
037N0096 Danfoss MCI 15CH Electronic soft starter M/20 171.00
037N0039 Danfoss MCI 15 Electronic soft starter M/12 217.00
037N0040 Danfoss MCI 25 Electronic soft starter M/8 325.00
037N0070 Danfoss MCI 30 I-O Electronic soft starter M/8 395.00
037N0076 Danfoss MCI 15C Electronic soft starter M/12 210.00
037N0077 Danfoss MCI 25C Electronic soft starter M/8 315.00
037N0090 Danfoss MCI50-3 I-O Electronic soft starter M/10 473.00
037N0095 Danfoss MCI 12CH Electronic soft starter M/20 149.00
037N0097 Danfoss MCI 25CH Electronic soft starter M/20 237.00
037N0043 Danfoss RCI10 Reversing Contactor M/12 204.00
037N0044 Danfoss RCI10 Reversing Contactor M/12 196.00
037N0050 Danfoss UP 62-90 Thermal Protection M/100 10.00
037N0047 Danfoss TCI 15 Electronic soft starter M/12 125.00
037N0112 Danfoss TCI 25CH-C Electronic soft starter M/20 299.00
037N0045 Danfoss TCI 15 Electronic soft starter M/12 105.00
037N0046 Danfoss TCI 25 Electronic soft starter M/12 152.00
037N0086 Danfoss TCI 25C Electronic soft starter M/12 137.00
034N0081 Danfoss CPCE 12 Hot Gas Bypass Reg M/8 284.00
034N0082 Danfoss CPCE 12 Hot Gas Bypass Reg M/8 284.00
034N0083 Danfoss CPCE 15 Hot Gas Bypass Reg M/8 288.00
034N0084 Danfoss CPCE 22 Hot Gas Bypass Reg M/8 493.00
034L0218 Danfoss KVP 12 Evaporator Pres. Reg. I/18 150.00
034L0021 Danfoss KVP 12 Evaporator Pres. Reg. M/12 150.00
034L0022 Danfoss KVP 15 Evaporator Pres. Reg. M/12 150.00
034L0023 Danfoss KVP 12 Evaporator Pres. Reg. M/12 150.00
034L0025 Danfoss KVP 22 Evaporator Pres. Reg. M/12 229.00
034L0026 Danfoss KVP 28 Evaporator Pres. Reg. M/7 350.00
034L0028 Danfoss KVP 12 Evaporator Pres. Reg. M/12 150.00
034L0029 Danfoss KVP 15 Evaporator Pres. Reg. M/12 150.00
034L0031 Danfoss KVP 28 Evaporator Pres. Reg. M/7 333.00
034L0032 Danfoss KVP 35 Evaporator Pres. Reg. M/7 346.00
034L0219 Danfoss KVP 15 Evaporator Pres. Reg. I/18 150.00
034L1242 Danfoss KVL 15 Crankcase Pres. Reg. I/18 128.00
034L1252 Danfoss KVL 35 Crankcase Pres. Reg. I/7 297.00
034L0041 Danfoss KVL 12 Crankcase Pres. Reg. M/12 128.00
034L0042 Danfoss KVL 15 Crankcase Pres. Reg. M/12 128.00
034L0043 Danfoss KVL 12 Crankcase Pres. Reg. M/12 128.00
034L0045 Danfoss KVL 22 Crankcase Pres. Reg. M/12 192.00
034L0046 Danfoss KVL 28 Crankcase Pres. Reg. M/7 276.00
034L0048 Danfoss KVL 12 Crankcase Pres. Reg. M/12 128.00
034L0049 Danfoss KVL 15 Crankcase Pres. Reg. M/12 128.00
034L0051 Danfoss KVL 28 Crankcase Pres. Reg. M/7 276.00
034L0052 Danfoss KVL 35 Crankcase Pres. Reg. M/7 297.00
034L1069 Danfoss KVL 15 Crankcase Pres. Reg. I/18 128.00
034L1243 Danfoss KVL 12 Crankcase Pres. Reg. I/18 128.00
034L1251 Danfoss KVL 28 Crankcase Pres. Reg. I/7 276.00
034L1097 Danfoss KVR 15 Condensing Pres. Reg. I/18 150.00
034L0091 Danfoss KVR 12 Condensing Pres. Reg. M/12 150.00
034L0092 Danfoss KVR 15 Condensing Pres. Reg. M/12 150.00
034L0093 Danfoss KVR 12 Condensing Pres. Reg. M/12 150.00
034L0094 Danfoss KVR 22 Condensing Pres. Reg. M/12 226.00
034L0095 Danfoss KVR 28 Condensing Pres. Reg. M/7 333.00
034L0096 Danfoss KVR 12 Condensing Pres. Reg. M/12 150.00
034L0097 Danfoss KVR 15 Condensing Pres. Reg. M/12 150.00
034L0099 Danfoss KVR 28 Condensing Pres. Reg. M/7 333.00
034L0100 Danfoss KVR 35 Condensing Pres. Reg. M/7 346.00
034L1295 Danfoss KVR 28 Condensing Pres. Reg. I/7 333.00
034L0142 Danfoss KVC 15 Hot Gas Bypass Reg M/12 145.00
034L0141 Danfoss KVC 12 Hot Gas Bypass Reg M/12 145.00
034L0143 Danfoss KVC 12 Hot Gas Bypass Reg M/12 145.00
034L0144 Danfoss KVC 22 Hot Gas Bypass Reg M/12 218.00
034L0146 Danfoss KVC 12 Hot Gas Bypass Reg M/12 145.00
034L0147 Danfoss KVC 15 Hot Gas Bypass Reg M/12 145.00
034L0171 Danfoss KVD 12 Receiver Pres. Reg. M/12 182.00
034L0172 Danfoss KVD 15 Receiver Pres. Reg. M/12 182.00
034L0173 Danfoss KVD 12 Receiver Pres. Reg. M/12 182.00
034L0176 Danfoss KVD 12 Receiver Pres. Reg. M/12 182.00
034L0177 Danfoss KVD 15 Receiver Pres. Reg. M/12 182.00
040B2000 Danfoss Service Kit OUB 21.00
034L0006 Danfoss Spare Part Schrader Valve 7.00
068U4548 Danfoss TCHE/a Hot gas bypass reg I/45 99.00
068U4581 Danfoss TCHE/a Hot gas bypass reg 99.00
068U4583 Danfoss TCHE/a Hot gas bypass reg 99.00
068U4589 Danfoss TCHE/a Hot gas bypass reg 99.00
068U4529 Danfoss TCHE/a Hot gas bypass reg I/45 99.00
068U4530 Danfoss TCHE/a Hot gas bypass reg I/45 99.00
068U4535 Danfoss TCHE/a Hot gas bypass reg I/45 99.00
068U4536 Danfoss TCHE/a Hot gas bypass reg I/45 99.00
068U4537 Danfoss TCHE/a Hot gas bypass reg I/45 99.00
068U4549 Danfoss TCHE/a Hot gas bypass reg I/45 99.00
068U4560 Danfoss TCHE/a Hot gas bypass reg I/45 99.00
068U4577 Danfoss TCHE/a Hot gas bypass reg 99.00
068U4579 Danfoss TCHE/a Hot gas bypass reg 99.00
068U4582 Danfoss TCHE/a Hot gas bypass reg 99.00
068U4584 Danfoss TCHE/a Hot gas bypass reg 99.00
068U4585 Danfoss TCHE/a Hot gas bypass reg 99.00
067N8305 Danfoss TGHE 20 Capacity Regulator M/8 255.00
067N8308 Danfoss TGHE 40 Capacity Regulator M/6 464.00
067N8311 Danfoss TGHE 40 Capacity Regulator M/6 474.00
067N8315 Danfoss TGHE 10 Capacity Regulator M/12 255.00
034G2850 Danfoss KVS 42 Electric reg. valve 405.00
034G2852 Danfoss KVS 42 Electric reg. valve 405.00
034G4252 Danfoss KVS 15 Electric reg. valve 310.00
034G2851 Danfoss KVS 42 Electric reg. valve 405.00
034G2858 Danfoss KVS 42 Electric reg. valve 405.00
034G4253 Danfoss KVS 15 Electric reg. valve 310.00
027H7184 Danfoss Actuator CCM Electric reg. valve 642.00
027H7230 Danfoss CCMT O-Ring service kit Multi 16 34.00
027H7185 Danfoss CCM 40 Electric reg. Valve 1371.00
027H7186 Danfoss CCM 30 Electric reg. valve 1218.00
027H7187 Danfoss CCM 20 Electric reg. valve 1066.00
027H7188 Danfoss CCM 10 Electric reg. valve 1066.00
027H7244 Danfoss CTR 20 DN25 Heat reclaim valve 1102.00
027H7248 Danfoss CTR 20 O-ring service kit Multi 20 52.00
027H7200 Danfoss CCMT 2 Electric reg. valve 908.00
027H7201 Danfoss CCMT 4 Electric reg. valve 908.00
027H7231 Danfoss CCMT 16 Electric reg. valve 1377.00
027H7232 Danfoss CCMT 24 Electric reg. valve 1527.00
027H7233 Danfoss CCMT 30 Electric reg. valve 1699.00
027H7234 Danfoss CCMT 42 Electric reg. valve 1890.00
027H8231 Danfoss CCMT 16 Elec.reg.valve w.out transmitter 1238.00
027H8232 Danfoss CCMT 24 Elec.reg.valve w.out transmitter 1375.00
027H8233 Danfoss CCMT 30 Elec.reg.valve w.out transmitter 1530.00
027H8234 Danfoss CCMT 42 Elec.reg.valve w.out transmitter 1700.00
032F5673 Danfoss CO2 Multi Ejector HP 1875 4792.00
032F5674 Danfoss CO2 Multi Ejector HP 3875 7905.00
032F5678 Danfoss CO2 Multi Ejector LP 935 4792.00
032F5679 Danfoss CO2 Multi Ejector LP 1935 7905.00
032F5683 Danfoss CO2 Multi Ejector LE 200 2533.00
032F5684 Danfoss CO2 Multi Ejector LE 400 2533.00
032F5685 Danfoss CO2 Multi Ejector LE 600 4313.00
032F5694 Danfoss CO2 Multi Ejector LE 400 2338.00
032F5695 Danfoss CO2 Multi Ejector LE 800 2708.00
032F5675 Danfoss CO2 Multi Ejector HP 1875 LE 400 5415.00
032F5676 Danfoss  CO2 Multi Ejector HP 2875 LE 200 6399.00
032F5677 Danfoss CO2 Multi Ejector HP 2875 LE 400 7137.00
027H7239 Danfoss CCMT 3L valve ODF-ODF 3/8 719.00
027H7240 Danfoss CCMT 3L valve ODF-ODF 1/2 719.00
027H7241 Danfoss CCMT 3L valve ODF-ODF 5/8 719.00
027H7242 Danfoss CCMT 5L valve ODF-ODF 3/8 760.00
027H7243 Danfoss CCMT 5L valve ODF-ODF 1/2 760.00
027H7245 Danfoss CCMT 5L valve ODF-ODF 5/8 760.00
027H7247 Danfoss CCMT 8L valve ODF-ODF 1/2 799.00
027H7250 Danfoss CCMT 8L valve ODF-ODF 5/8 799.00
027H7272 Danfoss CCMT 8L valve ODF-ODF 7/8 799.00
027H7273 Danfoss CCMT 3L valve ODF-ODF 7/8 719.00
027H7274 Danfoss CCMT 5L valve ODF-ODF 7/8 760.00
027H7275 Danfoss CCMT 8L valve ODF-ODF 3/8 799.00
032F9102 Danfoss Spare Part CTM EHP 125 Ejector 1539.00
032F9103 Danfoss Spare Part CTM EHP 250 Ejector 1539.00
032F9104 Danfoss Spare Part CTM EHP 500 Ejector 1539.00
032F9105 Danfoss Spare Part CTM EHP 1000 Ejector 1539.00
032F9106 Danfoss Spare Part CTM ELP 60 Ejector 1539.00
032F9107 Danfoss Spare Part CTM ELP 125 Ejector 1539.00
032F9108 Danfoss Spare Part CTM ELP 250 Ejector 1539.00
032F9109 Danfoss Spare Part CTM ELP 500 Ejector 1539.00
032F9110 Danfoss Spare Part CTM ELE 200 Ejector 1539.00
032F9111 Danfoss Spare Part CTM ELE 400 Ejector 1539.00
032F9112 Danfoss Spare Part CTM Dummy 340.00
032F9113 Danfoss Spare Part CTM Strainer 208.00
032F9114 Danfoss Spare Part CTM O-rings 86.00
032F9115 Danfoss Spare Part Connector DN15 M-Ejector 250.00
032F9116 Danfoss Spare Part Connector DN20 M-Ejector 274.00
032F9117 Danfoss Spare Part Connector DN25 M-Ejector 340.00
060-116166 Danfoss KP1A Pressure Switch M/14 160.00
060-131866 Danfoss KP2 Pressure Switch M/36 47.00
060-515366 Danfoss KP1 Pressure Switch I/48 47.00
060-111166 Danfoss KP1 Pressure Switch M/32 47.00
060-112366 Danfoss KP2 Pressure Switch M/32 47.00
060-110166 Danfoss KP1 Pressure Switch M/36 47.00
060-110366 Danfoss KP1 Pressure Switch M/36 59.00
060-110566 Danfoss KP1 Pressure Switch M/16 47.00
060-111066 Danfoss KP1 Pressure Switch M/32 47.00
060-111266 Danfoss KP1 Pressure Switch M/32 52.00
060-112066 Danfoss KP2 Pressure Switch M/36 52.00
060-114166 Danfoss KP1 Pressure Switch M/36 47.00
060-116066 Danfoss KP1A Pressure Switch M/14 152.00
060-116266 Danfoss KP1A Pressure Switch M/36 145.00
060-509466 Danfoss KP1 Pressure Switch I/40 47.00
060-500766 Danfoss KP5A Pressure Switch M/36 132.00
060-001866 Danfoss KP5 Pressure Switch M/16 47.00
060-115366 Danfoss KP5A Pressure Switch M/36 56.00
060-118066 Danfoss KP5 Pressure Switch M/32 52.00
060-121266 Danfoss KP5 Pressure Switch M/16 57.00
060-123166 Danfoss KP5A Pressure Switch M/14 159.00
060-514066 Danfoss KP5 Pressure Switch I/40 47.00
060-117166 Danfoss KP5 Pressure Switch M/36 58.00
060-117366 Danfoss KP5 Pressure Switch M/36 59.00
060-117766 Danfoss KP5 Pressure Switch M/32 52.00
060-117966 Danfoss KP5 Pressure Switch M/32 52.00
060-123066 Danfoss KP5A Pressure Switch M/14 132.00
060-509666 Danfoss KP5 Pressure Switch I/40 45.00
060-513366 Danfoss KP5 Pressure Switch I/48 59.00
060-001066 Danfoss KP15 Pressure Switch M/32 92.00
060-128366 Danfoss KP15A Pressure Switch M/10 227.00
060-129366 Danfoss KP15A Pressure Switch M/10 225.00
060-129466 Danfoss KP15A Pressure Switch M/10 227.00
060-129566 Danfoss KP15A Pressure Switch M/24 227.00
060-200866 Danfoss Del - KP15 Pressure Switch M/24 96.00
060-202666 Danfoss Del - KP15 Pressure Switch M/24 96.00
060-126166 Danfoss KP15 Pressure Switch M/24 96.00
060-119966 Danfoss KP15 Pressure Switch M/16 96.00
060-125466 Danfoss KP15 Pressure Switch M/32 96.00
060-128466 Danfoss KP15 Pressure Switch M/32 96.00
060-129666 Danfoss KP15A Pressure Switch M/24 227.00
060-129966 Danfoss KP15 Pressure Switch M/32 89.00
060-115466 Danfoss KP15 Pressure Switch M/24 103.00
060-122066 Danfoss KP15 Pressure Switch M/24 103.00
060-124166 Danfoss KP15 Pressure Switch M/24 80.00
060-124366 Danfoss KP15 Pressure Switch M/24 96.00
060-124566 Danfoss KP15 Pressure Switch M/24 96.00
060-126466 Danfoss KP15 Pressure Switch M/24 101.00
060-126566 Danfoss KP15 Pressure Switch M/24 96.00
060-128066 Danfoss KP15 Pressure Switch I/36 96.00
060-514166 Danfoss KP15 Pressure Switch I/32 80.00
060-127466 Danfoss KP17B Pressure Switch M/32 88.00
060-127966 Danfoss KP17B Pressure Switch I/36 88.00
060-535666 Danfoss KP17W Pressure Switch I/32 80.00
060-120066 Danfoss KP7BS Pressure Switch M/24 143.00
060-120566 Danfoss KP7ABS Pressure Switch M/10 193.00
060-126866 Danfoss KP17B Pressure Switch M/24 127.00
060-127566 Danfoss KP17W Pressure Switch M/24 122.00
060-127666 Danfoss KP17W Pressure Switch M/32 80.00
060-501366 Danfoss KP7ABS Pressure Switch M/24 190.00
060-539766 Danfoss KP17WB Pressure Switch M/24 83.00
060-110766 Danfoss KPR1 Pressure Switch M/36 52.00
060-514266 Danfoss KPR5 Pressure Switch I/48 52.00
060-117466 Danfoss KPR5 Pressure Switch M/36 52.00
060-205466 Danfoss Del - KP7B Pressure Switch M/32 65.00
060-004166 Danfoss KP7W Pressure Switch I/40 89.00
060-119066 Danfoss KP7W Pressure Switch M/36 84.00
060-119166 Danfoss KP7B Pressure Switch M/36 65.00
060-119266 Danfoss KP7S Pressure Switch M/36 65.00
060-120366 Danfoss KP7W Pressure Switch M/32 89.00
060-513966 Danfoss KP7B Pressure Switch I/48 9.00
060-519066 Danfoss KP6W Pressure Switch M/36 100.00
060-519166 Danfoss KP6B Pressure Switch M/36 109.00
060-537366 Danfoss KP6AS Pressure Switch M/36 120.00
060-602466 Danfoss  KP6W Pressure Switch I/40 96.00
060-530066 Danfoss KP1E Pressure Switch M/32 ATEX 77.00
060-530266 Danfoss KP1E Pressure Switch M/32 ATEX 74.00
060-530666 Danfoss KP7EB Pressure Switch M/32 ATEX 148.00
060-530466 Danfoss KP7EW Pressure Switch M/32 ATEX 106.00
060-5242 Danfoss KPU5 Pressure Switch M/10 78.00
060-5250 Danfoss KPU15B Pressure Switch M/10 91.00
060-5253 Danfoss KPU16B Pressure Switch M/14 132.00
060L5221 Danfoss KPU75 Thermostat M/14 115.00
060L110766 Danfoss KP63 Thermostat M/32 54.00
060L202466 Danfoss KP98 Thermostat M/20 146.00
060L203066 Danfoss KP81 Thermostat M/32 263.00
060L124966 Danfoss KP61 Thermostat M/14 82.00
060L126466 Danfoss KP61 Thermostat M/10 54.00
060L126566 Danfoss KP61 Thermostat M/10 54.00
060L110466 Danfoss KP61 Thermostat M/14 83.00
060L110866 Danfoss KP63 Thermostat M/32256RA4101 54.00
060L111566 Danfoss KP71 Thermostat M/32 70.00
060L112066 Danfoss KP75 Thermostat M/14 80.00
060L113866 Danfoss KP73 Thermostat M/32 71.00
060L114066 Danfoss KP73 Thermostat M/16 69.00
060L116866 Danfoss KP77 Thermostat M/14 58.00
060L119566 Danfoss KP61 Thermostat I/12 54.00
060L110066 Danfoss KP61 Thermostat M/32 50.00
060L110166 Danfoss KP61 Thermostat M/14 98.00
060L110266 Danfoss KP61 Thermostat M/32 54.00
060L110566 Danfoss KP61 Thermostat M/32 54.00
060L110666 Danfoss KP62 Thermostat M/36 59.00
060L111066 Danfoss KP62 Thermostat M/32 72.00
060L111166 Danfoss KP68 Thermostat M/36 58.00
060L111266 Danfoss KP69 Thermostat M/32 60.00
060L111366 Danfoss KP71 Thermostat M/32 58.00
060L111766 Danfoss KP73 Thermostat M/32 63.00
060L112166 Danfoss KP77 Thermostat M/14 63.00
060L112266 Danfoss KP77 Thermostat M/14 58.00
060L112866 Danfoss KP61 Thermostat M/32 54.00
060L113166 Danfoss KP98 Thermostat M/20 146.00
060L113766 Danfoss KP75 Thermostat M/32 59.00
060L114366 Danfoss KP73 Thermostat M/32 58.00
060H1701 Danfoss UT 72 Thermostat M/24 28.00
060-1067 Danfoss Accessories UT 14.00
060H1702 Danfoss UT 73 Thermostat M/24 28.00
060H1501 Danfoss UT 72 Thermostat M/24 28.00
060H1503 Danfoss UT 72 Thermostat M/24 28.00
060H1703 Danfoss UT 72 Thermostat M/24 30.00
060H1303 Danfoss UT 72 Thermostat M/24 28.00
060-016366 Danfoss Capillary Tube 40.00
060-019366 Danfoss Capillary Tube 40.00
060-003266 Danfoss Cap For KP Dual 6.00
060-004866 Danfoss Capillary Tube 13.00
060-010466 Danfoss Transition Nipple 15.00
060-018966 Danfoss Locking Plate With Screws 9.00
060-035066 Danfoss IP55 Enclosure For KP (Dual) 17.00
060-109866 Danfoss Top Plate For KP Dual 14.00
060-003166 Danfoss Cap For KP Single 5.00
060-005766 Danfoss Welding Nipple 26.00
060-007166 Danfoss Capillary Tube 23.00
060-007866 Danfoss Capillary Tube 25.00
060-008266 Danfoss Capillary Tube 32.00
060-008666 Danfoss Cover For KP Single 9.00
060-011366 Danfoss Cover For KP Dual 12.00
060-014166 Danfoss Nipple For Adoption 14.00
060-017166 Danfoss Capillary Tube 16.00
060-019066 Danfoss Capillary Tube 13.00
060-019166 Danfoss Capillary Tube 13.00
060-033066 Danfoss IP55 Enclosure For KP (Single) 13.00
060-105566 Danfoss Wall Bracket Straight 5.00
060-105666 Danfoss Wall Bracket Angle 5.00
060-105766 Danfoss Sealing Screw 7.00
060-105966 Danfoss Screwed Cable Entry With Nut 9.00
060-109766 Danfoss Top Plate For KP Single 5.00
060B120866 Danfoss Aluminium Gasket 4.00
060B121066 Danfoss Nut And Ring For Cutt. Ring  Coupling 6.00
017-500966 Danfoss RT1AE Pressure Switch M/15 ATEX 265.00
017-502166 Danfoss RT6AES Pressure Switch M/15 ATEX 389.00
017-513466 Danfoss RT6AEB Pressure Switch M/15 ATEX 389.00
017-524666 Danfoss RT1 Pressure Switch M/15 199.00
017-500766 Danfoss RT1A Pressure Switch M/15 198.00
017L001666 Danfoss RT1AL Pressure Switch M/15 316.00
017L001766 Danfoss RT5AL Pressure Switch M/15 316.00
017-501966 Danfoss RT1A Pressure Switch M/15 198.00
017L003366 Danfoss RT1AL Pressure Switch M/15 316.00
017L004066 Danfoss RT5AL Pressure Switch M/15 316.00
017-500166 Danfoss RT1A Pressure Switch M/15 198.00
017-504666 Danfoss RT5A Pressure Switch M/15 198.00
017-504766 Danfoss RT5A Pressure Switch M/15 248.00
017-524566 Danfoss RT1 Pressure Switch M/15 135.00
017-503166 Danfoss RT6W Pressure Switch M/15 147.00