WTW price list

Code number Supplier Description Price EURO
205200 WTW RL-AG/Oxi 80,00
109191 WTW SensoLyt® 700-7 769,17
109193V* WTW SensoLyt® 700-SO 812,50
109260 WTW UA 55 158,33
109261 WTW UA 130 178,33
109263V** WTW UA-SO Armatur 265,00
109267EX WTW UA EX 185,00
201670 WTW TriOxmatic® 700-7 1139,17
201672 WTW TriOxmatic® 700-15 1165,83
201678 WTW TriOxmatic® 701-7 1210,83
302220 WTW LRD 01-1,5 598,33
302222 WTW LRD 01-7 637,50
302314EX WTW TetraCon® 700-1,5 EX 1038,33
302316 WTW TetraCon® 700-7 850,00
302316EX WTW TetraCon® 700-7 EX 1057,50
302318 WTW TetraCon® 700-15 935,00
302318EX WTW TetraCon® 700-15 EX 1117,50
302319V* WTW TetraCon® 700-SO 880,00
108073 WTW D 300/pH 603,33
108540 WTW S 200 541,67
108542 WTW S 200/2 1120,00
109232 WTW GWA 145,83
109270 WTW EH/P 170 305,83
109270EX WTW EH/P 170 EX 369,17
109272 WTW EH/F 170-1,5 199,17
109272EX WTW EH/F 170-1,5 EX 280,83
109273 WTW EH/F 170-2,5 228,33
109273EX WTW EH/F 170-2,5 EX 321,67
109274 WTW EH/W 170 341,67
109274EX WTW EH/W 170 EX 432,50
109275EX WTW BE/M 170-D EX 201,67
109276 WTW BE/M 170 125,00
109276EX WTW BE/M 170 EX 149,17
109278 WTW BE/R 170 176,67
109278EX WTW BE/R 170 EX 248,33
109279 WTW BE/R 170-D 215,00
109279EX WTW BE/R 170-D EX 272,50
109280 WTW BE/ST 170 402,50
109280EX WTW BE/ST 170 EX 550,00
109281 WTW BE/ST 170-R 420,83
109281EX WTW BE/ST 170-R EX 533,33
109283 WTW BE/ST 170-M 410,83
109283EX WTW BE/ST 170-M EX 495,83
109284 WTW SD/K 170 60,00
109286 WTW MR/SD 170 84,17
109289 WTW MS/RKH 170 57,50
109289EX WTW MS/RKH 170 EX 65,00
109290 WTW MS/KK 170 160,00
109290EX WTW MS/KK 170 EX 183,33
109304 WTW IN/SET1 592,50
109305 WTW IN/SET2 631,67
109360 WTW EH/W 171 781,67
109361 WTW EH/W 172 215,00
109362 WTW EH/WB 223,33
109363 WTW EH/WT-D30 215,00
109365 WTW EH/W 173 350,00
109366 WTW EH/W RM 565,83
109367 WTW EH/WB-40 245,00
481206 WTW IFL-E 280,83
481207 WTW IFL-RM 856,67
481208 WTW IFL-PM 280,83
109195 WTW SensoLyt® 650-7 498,78
109195EX WTW SensoLyt® 650-7 EX 636,50
902887 WTW MIQ/TM/SET 419,79
902888 WTW ADA/D-SUB 104,17
902890 WTW ADA/E 16,98
102281 WTW TFK 325-EST 395,56
102282 WTW TFK 325-3 158,89
102287 WTW TFK 325-EST-3,0 408,89
105412 WTW SensoLyt® Pt 316,67
109100 WTW SensoLyt® SE 280,00
109102 WTW SensoLyt® EC 190,00
109103 WTW SensoLyt® DW 237,78
109118 WTW SensoLyt® SEA-HP 371,11
109118EX WTW SensoLyt® SEA-HP EX 445,56
109125 WTW SensoLyt® PtA 343,33
109125EX WTW SensoLyt® PtA EX 413,33
109317 WTW EH/SW 44,00
109320 WTW EH/U 170 102,22
109320EX WTW EH/U 170 EX 127,78
109351EX WTW ZU 0274 76,67
109353EX WTW ZU0738 45,56
109355EX WTW ZU 0737 84,44
109444EX WTW Stratos Pro A 201 X pH 0 2215,56
109445EX WTW Stratos Pro A 201 X pH 1 2600,00
109446EX WTW WG 21 A7 286,67
109447EX WTW WG 21 A7 Opt. 336 286,67
109448EX WTW WG 21 A7 Opt. 470 336,67
109449EX WTW WG 21 A7 Opt. 336, 470 336,67
202620 WTW ZBK 600 225,56
202621 WTW ZBK 25i 225,56
202850 WTW WP 600/2 104,44
202852 WTW WP 25i/2 104,44
205212 WTW ELY/A 57,78
300944EX WTW Stratos Pro A 201XCond 0 2215,56
300945EX WTW Stratos Pro A 201XCond 1 2600,00
303202 WTW ADA-G 1" 93,33
303203 WTW ADA-LF-DN 20 55,44
303209 WTW EST-LRD 39,33
505544 WTW KI/pH-MIQ/S 702,22
505572 WTW KI/LF-0,4/MIQ 804,44
000103 WTW PB 25 S 5093,47
000105 WTW PB 25S/24 5812,08
000443 WTW EF/1/25 92,99
000444 WTW EF/0,5/25 98,40
000670 WTW PF105 711,39
108461 WTW K 5 S 87,57
108532 WTW MZ WIS 40 IC 44 146,25
109194 WTW SensoLyt® 700-SK 94,79
109237 WTW CHEMtrac 830 M 2191,94
109265 WTW UA/DS 45,14
109323 WTW EH2/U 170 146,25
109323EX WTW EH2/U 170 EX 185,07
109325 WTW EH3/U 170 176,04
180102 WTW ZBK/NH500/TC 224,79
303216 WTW ADA/LAB-LF 92,08
480026 WTW AF/Cleaning Air Box 59,58
481034 WTW UV 701 IQ NOx 8712,71
481035 WTW UV 705 IQ NOx 8712,71
481036 WTW UV 701 IQ SAC 8203,54
481038 WTW UV 705 IQ SAC 8203,54
481044 WTW NitraVis® 701 IQ 12085,49
481045 WTW NitraVis® 701 IQ TS 14104,10
481046 WTW NitraVis® 705 IQ 12085,49
481047 WTW NitraVis® 705 IQ TS 14104,10
481048 WTW CarboVis® 701 IQ 15098,06
481049 WTW CarboVis® 701 IQ TS 17116,67
481050 WTW CarboVis® 705 IQ 15098,06
481051 WTW CarboVis® 705 IQ TS 17116,67
481052 WTW NiCaVis® 705 IQ 18110,63
481053 WTW NiCaVis 705 IQ TS 20130,14
481054 WTW NiCaVis® 701 IQ NI 18718,19
481055 WTW NiCaVis® 705 IQ NI 18718,19
481056 WTW NitraVis® 701 IQ NI 12693,06
481057 WTW NitraVis® 705 IQ NI 12693,06
481058 WTW NiCaVis 705 IQ SF 18110,63
481059 WTW NiCaVis 705 IQ NI SF 18718,19
505123 WTW S/CH 8,40
505124**** WTW CH/SO 12,73
810000 WTW PurCon/230 6682,36
810002 WTW SET1/PurCon 119,17
810005 WTW AF/PurCon 24,83
810008 WTW PurCon/115 6945,97
810015 WTW AF-N/PurCon 25,28
810065 WTW PCIS-PL5/H 549,79
810066 WTW PCIS-PL10/H 924,44
810067 WTW PCIS-PL20/H 1477,85
820004 WTW OP 210/ MB 1 8569,17
820005 WTW OP 210/ MB 2 8569,17
820006 WTW OP 210/ MB 3 8569,17
820007 WTW ON 210 10357,57
820008 WTW OA 110 8768,68
820009 WTW ON 510 9834,86
820010 WTW OS 210 12433,96
820011 WTW OP 510 12305,76
820066 WTW LSet/PC 69,51
821004 WTW TC/ ÜB 1 158,89
821017 WTW BEH/ T 1,5 49,65
821019 WTW BEH/ T 10 59,58
821055 WTW BSet/ A111 138,13
821057 WTW BSet/ N511 163,40
821058 WTW BSet/ P211 138,13
821059 WTW BSet/P511 212,15
821071 WTW R/ ADD/ TC 29,07
821075 WTW R/ A111 50,56
821085 WTW R/ N511 206,74
821091 WTW R/ P211 253,68
821096 WTW RD/P511 118,26
821097 WTW RC/P511 99,31
821098 WTW RB/P511 34,31
821099 WTW RA/P511 41,26
821100 WTW S/ AI - A111 41,26
821101 WTW S/ AII - A111 41,26
821102 WTW S/ BI - A111 41,26
821103 WTW S/ BII - A111 41,26
821112 WTW S/ AI - N 211 28,17
821113 WTW SSet/ N211 139,93
821117 WTW S/ B - N511 101,11
821121 WTW S/ BI - P211 44,24
821122 WTW S/ BII - P211 44,24
821123 WTW S/ BIII - P211 44,24
821138 WTW RSet/ A111-1 343,06
821140 WTW RSet/ A111-2 343,06
821143 WTW RSet/ N211 87,57
821156 WTW C/TCM1 43,33
821160 WTW C/ A111 34,31
821163 WTW C/ N211 45,14
821165 WTW C/N211/FE 82,15
821175 WTW EL/ TC 187,78
821195 WTW Wpack/P211 87,57
821197 WTW Wpack/A111 107,43
821199 WTW Wpack/N211 83,96
821201 WTW Wpack/P511 213,96
821203 WTW Wpack/N511 116,46
821210 WTW NH 500/TC 622,92
821212 WTW MC/NH500/TC 173,33
821220 WTW ELY/NH 50,56
850007 WTW P105 831,46
850018 WTW PZ 30 315,97
850110 WTW BS-P102 197,71
109180 WTW SensoLyt® 690-7 463,89
109181V* WTW SensoLyt® 690-SO 499,31
201690 WTW TriOxmatic® 690-7 702,08
201692 WTW TriOxmatic® 690-15 720,83
201693V* WTW TriOxmatic® 690-SO 726,39
191234 WTW pH 298 Pt1000 758,54
107040 WTW VARiON®Plus 700 IQ 3100,63
107042 WTW VARiON®Ref 362,85
107044 WTW VARiON®Plus NH4 264,31
107045 WTW VARiON®Plus NO3 264,31
107046 WTW VARiON®Plus K 264,31
107047 WTW VARiON®Plus Cl 264,31
107050 WTW VARiON®/ES-1 36,51
107052 WTW VARiON®/ES-2 36,51
107056 WTW VARiON®700 IQ-SK 81,74
107060 WTW VARiON®Plus A comp SET 3885,90
107062 WTW VARiON®Plus N comp SET 3885,90
107066 WTW VARiON®PlusAN/A comp SET 4162,43
107068 WTW VARiON®Plus AN/Ncomp SET 4162,43
107070 WTW AmmoLyt Plus 700 IQ 2465,83
107072 WTW AmmoLyt Plus SET/Comp 3277,08
107080 WTW NitraLyt Plus 700 IQ 2539,17
107082 WTW NitraLyt Plus SET / Comp 3348,13
109170 WTW SensoLyt® 700 IQ 685,97
109171 WTW SensoLyt® 700 IQ SW 788,33
109173 WTW SensoLyt® 700 IQ/SET 744,03
109174 WTW SensoLyt 700 IQ/SET1 767,71
109177 WTW SensoLyt® 700 IQ F 687,50
109271 WTW EH/R 170 449,93
109295 WTW SSH/IQ 97,01
191230 WTW pH 298 NTC 758,54
191232 WTW pH 298 Pt100 758,54
201640 WTW TriOxmatic® 700 IQ 1109,93
201641 WTW TriOxmatic® 700 IQ SW 1203,13
201643 WTW TriOxmatic® 700 IQ F 1077,08
201644 WTW TriOxmatic® 701 IQ 1159,58
201646 WTW TriOxmatic® 702 IQ 2002,15
201650 WTW FDO®700 IQ 1235,21
201652 WTW FDO®700 IQ SW 1404,03
201653 WTW FDO® 701 IQ SW 1404,03
201654 WTW SC-FDO 700 115,35
201655 WTW SC-FDO 701 115,35
201656 WTW FDO® 700 IQ F 1138,96
201658 WTW FDO® 701 IQ F 1138,96
201660 WTW FDO® 701 IQ 1235,21
203745 WTW D 700/N 806,67
203749 WTW DMS/N 1230,63
203751 WTW EBS 700-DU/N 158,13
203753 WTW EBST 700-DU/N 203,96
203754 WTW EBST 700 -DU/ND 346,04
203755 WTW ESS 700 VA/N 336,11
203757 WTW ESS 700 VA/10 484,31
203761 WTW ADA-DF 1 128,33
203767 WTW ADA-DF 4 85,56
203777 WTW ADA-DF 9 128,33
203781 WTW ADA-DF 11 171,11
203787 WTW ADA-DF 14 168,82
203789 WTW ADA-DF 15 214,65
205253 WTW MSK FDO 88,61
205254 WTW MSK FDO CS 66,46
291230 WTW Oxi 298 NTC 834,17
302225 WTW LRD 325-1,5 433,13
302229 WTW LRD 325-7 470,56
302500 WTW TetraCon® 700 IQ 868,54
302501 WTW TetraCon® 700 IQ SW 983,89
302507 WTW TetraCon® 700 IQ F 871,60
391230 WTW LF 298 NTC 871,60
470020 WTW MIQ/TC 2020 3G 1594,24
470022 WTW MIQ/TC 2020 3G-CR3 2342,85
470024 WTW MIQ/TC 2020 3G-C6 2342,85
470026 WTW MIQ/TC 2020 3G-EF 2622,43
471020 WTW MIQ/MC3 914,38
471022 WTW MIQ/MC3-MOD 1968,54
471023 WTW MIQ/MC3-PR 2064,03
471026 WTW MIQ/3-MOD 1582,01
471027 WTW MIQ/3-PR 1713,40
472005 WTW DIQ/JB 54,24
472007 WTW DIQ/CHV 293,33
472100 WTW DIQ/S 181 679,86
472101 WTW DIQ/S 181/24V 749,38
472110 WTW DIQ/S 282-CR3 1251,25
472111 WTW DIQ/S 282-PR 1504,86
472112 WTW DIQ/S 282-MOD 1487,29
472113 WTW DIQ/S 282-CR3-E 1504,86
472114 WTW DIQ/S 282-EF 1504,86
472120 WTW DIQ/S 282-CR3/24V 1339,10
472121 WTW DIQ/S 282-PR/24V 1611,04
472122 WTW DIQ/S 282-MOD/24V 1591,18
472123 WTW DIQ/S 282-CR3-E/24V 1611,04
472124 WTW DIQ/S 282-EF/24V 1611,04
472130 WTW DIQ/S 284-CR6 1632,43
472131 WTW DIQ/S 284-PR 1742,43
472132 WTW DIQ/S 284-MOD 1699,65
472133 WTW DIQ/S 284-CR6-E 1742,43
472134 WTW DIQ/S 284-EF 1742,43
472140 WTW DIQ/S 284-CR6/24V 1747,78
472141 WTW DIQ/S 284-PR/24V 1863,13
472142 WTW DIQ/S 284-MOD/24V 1817,29
472143 WTW DIQ/S 284-CR6-E/24V 1863,13
472144 WTW DIQ/S 284-EF/24V 1863,13
480004 WTW MIQ/PS 342,22
480006 WTW MIQ/24V 479,72
480008 WTW MIQ/JB 200,14
480010 WTW MIQ/JBR 297,92
480013 WTW MIQ/R6 606,53
480014 WTW MIQ/CR3 617,99
480015 WTW MIQ/C6 617,99
480016 WTW MIQ/IC2 750,90
480017 WTW Cleaning Air Box-115 VAC 1038,13
480018 WTW MIQ/CHV PLUS 501,88
480019 WTW Cleaning Air Box-230 VAC 1038,13
480023 WTW MIQ/WL PS 879,24
480025 WTW MIQ/WL PS Set 1755,42
480027 WTW RM/Cleaning Air Box 92,43
480040 WTW SACIQ-1,5 101,60
480041V*** WTW SACIQ-SO 123,75
480042 WTW SACIQ-7,0 127,57
480044 WTW SACIQ-15,0 156,60
480045 WTW SACIQ-20,0 SW 220,00
480046 WTW SNCIQ 5,35
480047 WTW SNCIQ/UG 7,49
480048 WTW PMS/IQ 25,82
480050 WTW THS/IQ 16,96
480051 WTW EW/1 20,78
480052 WTW WMS/IQ 7,56
480060 WTW SACIQ-50,0 SW 362,85
480064V*** WTW SACIQ-SO SW 171,11
480065 WTW SACIQ-Plug 12,53
480066 WTW SACIQ-25,0 SW 239,10
480068 WTW SNCIQ-100 485,83
480069 WTW SNCIQ-200 972,43
480070 WTW SNCIQ-250 1222,99
480072 WTW SNCIQ-500 2442,92
480075 WTW SNCIQ/UG-250 1720,28
480080 WTW VIS FT-1 1163,40
480081 WTW VIS FT-1/RS 28,34
480100 WTW WA 700/10 2150,35
480100EX WTW WA 700/10 EX 2578,89
480102 WTW WA 700/2 1511,74
480102EX WTW WA 700/2 EX 1814,24
480104 WTW ESS-WA 700/ST 38,96
480106 WTW ESS-WA 700/VA 43,54
480108 WTW ADA-WA 1 71,81
481071 WTW VIS/CT 47,36
481073 WTW VIS Set/EH 174,17
481074 WTW VIS/CV 155,07
481075 WTW SET/AP 63,40
481077 WTW ST-1 31,63
481078 WTW ST-2 31,63
481079 WTW VIS/CS 129,86
481080 WTW VIS Set-F 245,97
481200 WTW IFL 700 IQ 4480,97
600007 WTW VisoTurb® 700 IQ F 2013,61
600010 WTW VisoTurb® 700 IQ 2027,36
600011 WTW VisoTurb® 700 IQ SW 2509,38
600012 WTW ViSolid® 700 IQ 2475,76
600013 WTW ViSolid® 700 IQ SW 3064,72
600014 WTW Standard 1000 FNU 77,92
820065 WTW FT/PC 1857,78
820067 WTW SLSet/PC 89,38
820068 WTW FT/PCIS-2 973,96
820069 WTW SLSet/PCIS 158,13
830860 WTW VB 105 680,63
900107 WTW CH 317,01
109115 WTW SensoLyt® SEA 272,22
109115EX WTW SensoLyt® SEA EX 351,11
109117 WTW SensoLyt® ECA 197,78
109117EX WTW SensoLyt® ECA EX 237,78
109119 WTW SensoLyt® DWA 257,78
109119EX WTW SensoLyt® DWA EX 310,00
109233 WTW PL 80-120pH 258,89
109234 WTW PL 80-225pH 295,56
109236 WTW PL 81-225pHT VP 352,22
109239 WTW PL 82-225pHT VP 352,22
821940 WTW Filter/PC 691,11
821941 WTW FM-Case/PC 858,89
821954 WTW RL 20 264,44
821955 WTW RL 115-20 2791,11
821956 WTW RL 230-20 1475,56
821957 WTW SL 20 905,56
821959 WTW SL 115-20 3200,00
821960 WTW SL 230-20 1884,44
821964 WTW RL 10 131,11
821965 WTW RL 115-10 1394,44
821966 WTW RL 230-10 737,78
821969 WTW Filter-REP 15,67
821970 WTW ST-BT 33,56
821971 WTW ST 0.0 53,33
821972 WTW Filter 584,44
821973 WTW FM-Case 882,22
821974 WTW RL 2 26,78
821975 WTW RL 115-2 270,00
821976 WTW RL 230-2 145,56
821977 WTW SL 10 697,78
821978 WTW SL 5 605,56
821979 WTW SL 115-10 1778,89
821980 WTW SL 230-10 1144,44
821981 WTW SL 115-5 1093,33
821982 WTW SL 230-5 776,67
821983 WTW FM-Adapter 131,11
821984 WTW Filter-CL 56,67
821985 WTW M-EXT 1.5 830,00
821986 WTW M 1.5 1040,00
821987 WTW FM 1173,33
821988 WTW RM 697,78
821989 WTW WM 290,00
821990 WTW LED 151,11
821991 WTW SM 1357,78
821992B WTW T SET B 236,67
821993 WTW PT 85,56
821994 WTW PM 367,78
821995 WTW ST 20.0 53,33
821996 WTW ST 8.0 53,33
821997 WTW ST 1.6 53,78
821998 WTW CL 1.0 73,33
821999 WTW RE 2.5 104,44
8P-000 WTW P 700 IQ-I115 13538,89
8P-001 WTW P 700 IQ-O115 13847,78
8P-010 WTW P 700 IQ-PI115 14977,78
8P-011 WTW P 700 IQ-PO115 15287,78
8P-100 WTW P 700 IQ-I230 13711,11
8P-101 WTW P 700 IQ-O230 14053,33
8P-110 WTW P 700 IQ-PI230 14922,22
8P-111 WTW P 700 IQ-PO230 15237,78
000428 WTW V/Schlauch/25 S 40,97
000434 WTW Schlauch/25 S 116,67
000449 WTW EW/25/0,5 140,28
102289 WTW TFK 325-6,0 105,56
107057 WTW VARiON®/Epack 105,56
108455 WTW VP 6-19/10 497,22
108507 WTW AS 9-HI-6,0 244,44
108533 WTW MZ WIS 40 ST 44 219,44
108592 WTW ADA/AMPH 129,17
109235 WTW PL 89-225Pt 479,17
109288 WTW MS/SD 170 70,83
109306 WTW IN/SET3 1195,83
201291 WTW IS/OXI/SET 468,06
201674V* WTW TriOxmatic® 700 SO 1956,94
201680 WTW TriOxmatic® 701-15 2181,94
201682V* WTW TriOxmatic® 701-SO 2075,00
203773 WTW ADA-DF 7 304,17
203779 WTW ADA-DF 10 138,89
303212 WTW ADA/AMPH-LAB-LF 156,94
303215 WTW ADA/AMPH-LF 134,72
480112 WTW ADA-WA 3 152,78
480114 WTW ADA-WA 4 170,83
480116 WTW WA/BV 97,22
480118 WTW WA/Epack 61,39
505570 WTW KI/LF-0,9-MIQ 1005,56
505571 WTW KI/LF-0,7-MIQ 1005,56
505573 WTW KI/LF-0,1/MIQ 1005,56
600015 WTW Standard 4000 FNU 233,33
810117 WTW SW/P102 422,22
821025 WTW MWSet/A111 212,50
821068 WTW KB/P511 2065,28
821968 WTW FM-B 25,42
850008 WTW FGT 626-2 = P101 3395,83
850115 WTW ADA/PS 69,44
900111 WTW CH/Epack 151,39
BA43108d WTW BA/TC/d 112,50
BA43108e WTW BA/TC/e 112,50
BA43109d WTW BA/P211/d 91,67
BA43109e WTW BA/P211/e 91,67
BA43110d WTW BA/N211/d 91,67
BA43110e WTW BA/N211/e 91,67
BA43111d WTW BA/A111/d 91,67
BA43111e WTW BA/A111/e 91,67
BA43112d WTW BA/N511/d 91,67
BA43112e WTW BA/N511/e 91,67
BA43120d WTW BA/S211/d 91,67
BA43120e WTW BA/S211/e 91,67
BA43121d WTW BA/P511/d 91,67
BA43121e WTW BA/P511/e 91,67